Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivana Bujas Rupić PRAVILNIK, PRILOG I. Poštovani, prije svega kao uzgajivači dagnji želimo pohvaliti inicijativu i prepoznate probleme na terenu. Mi šibenski uzgajivači imamo godinama probleme sa štetama koje komarče nanose pogotovo u segmentu mlađi. S obzirom na navedeno molimo vas da u prilogu I. pokušate uzeti u obzir i mlađ koju uzgajivač nije ni mogao presaditi budući da je komarče pojedu prije presadnje što nanosi ogromnu štetu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Kako je i navedeno u Prilogu I. Pravilnika, naknada za štete na uzgajalištima dagnji podrazumijeva razliku u gubitku vrijednosti proizvodnje koja se izračunava uzimajući u obzir očekivanu količinu proizvodnje dagnje prema količini nasađene mlađi i stvarno proizvedenu količinu dagnje te prosječnu cijenu konzumne dagnje. Također, ova potpora, uključujući i način izračuna, je prethodno odobren od strane Europske komisije te je slijedom toga isti definiran i u Pravilniku.