Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu Uredbe o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Coufal Jaić U R E D B U Poštovani, uvidom u ovo e-Savjetovanje smatram da su prijedlozi Uredbe o izmjenama uredbe... primjereni. Srdačno, Vesna Coufal Jaić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.