Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 mirjana zadro PRAVILNIK , I. OPĆE ODREDBE Poštovani, podržavam državnu potporu u ribarstvu kako bi se ublažile i sanirale negativne posljedice COVID-19 pandemije, s time da bi trebalo posebnu pozornost posvetiti "malim" ribarima. Ribarstvo nam je uz turizam važna grana i potrebno je na svaki način omogučiti pomoć lp, Mirjana Zadro, prof Primljeno na znanje Potpora u okviru ovoga Pravilnika upravo je i usmjerena ribarima koji djeluju u segmentu malog priobalnog ribolova.