Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu odluke o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Coufal Jaić ODLUKU Poštovani, promatrajući i iz osobnog iskustva, slažem se s predloženim novčanim iznosima za potrebe mjesečnog uzdržavanja djeteta prema godinama starosti. Srdačno, Vesna Coufal Jaić . Primljeno na znanje Komentar primljen na znanje.
2 TIHOMIR KLEMENT ODLUKU, I. Mnogi bi potpisali da neto plaća prosječna bude 6763 kn, Iako se slažem da taj iznos treba biti korektan i pošten, Volio bi znati kojim mjernim instrumentom je izmjeren taj iznos npr 1487,86 kn po dijetetu starosti 13 do 18 godina? I sada ako taj roditelj koji je obvezan plaćati alimentaciju ima npr 3 djece, a plaća mu je netto 4500 kn. živi kao podstanar u garsonjeri, uz pomoć kojih trikova da taj čovjek preživi. Ne bi li se taj iznos trebao podjeliti na oba roditelja zapravo.??? Ili bar u nekom postotku 40-60 ili sl? Bitnije bi bilo da se roditelji niti ne rastaju odnosno da se radi, edukacija i sl. Nije prihvaćen Člankom 314. stavkom 2. Obiteljskog zakona (Narodne novine br: 103/15 i 98/19) propisano je da se minimalni iznosi uzdržavanja djeteta određuju u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, za tri dobne skupine djece. Stavkom 3. ovoga članka propisano je da se iznimno zakonski iznos za određivanje djeteta može odrediti u nižem iznosu od zakonskoga minimuma uzdržavanja ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati više djece ili ako dijete svom uzdržavanju doprinosi vlastitim prihodima. Sukladno članku 307. Obiteljskog zakona uzimaju se obzir, s jedne strane, potrebe uzdržavane osobe, njezini prihodi, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti, a s druge strane uzima se u obzir, mogućnosti obveznika uzdržavanja, njezino imovinsko stanje, sva primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, radna sposobnost, vlastite potrebe kao i zakonske obveze uzdržavanja drugih osoba. Slijedom utvrđenih svih okolnosti i činjenica s obje strane, iznos uzdržavanja određuje se u svakom pojedinom slučaju. Sukladno članku 310. Obiteljskog zakona, roditelj s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja djeteta ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom obvezu uzdržavanja djeteta ispunjava zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Svakodnevna skrb o djetetu zakonski se smatra jednakovrijednom obvezi uzdržavanja djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Ako roditelji koji su se na temelju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, sporazumjeli da će dijete podjednako vremena provoditi kod oba roditelja, pa s time oba roditelja podjednako svakodnevno skrbe o djetetu, mogu novčano uzdržavanje za dijete urediti sporazumno odstupajući od iznosa tablica uzdržavanja. Sporazum roditelja o podjednakom provođenju vremena kod oba roditelja mora biti u skladu s dobrobiti (sud bi odbio takav prijedlog ako bi npr. motiv za podjednako provođenje vremena kod oba roditelja bilo neplaćanje uzdržavanja).