Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu odluke o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT ODLUKU, II. Kako da roditelj obveznik uzdržavanja preživi s ovim iznosima koji mu preostaju?? A pogotovo ako se radi o 2-3 ili više djece i nalazi se npr. u podstanarstvu. Volio bi i vidjeti taj kalkulator po kojemu je djete 13-18 g od roditelja obveznika uzdržavanja sa visokim primanjem, "skuplje" uzdržavanje za skoro 5X. Nisu li ti troškovi fiksni neovisno o kategoriji i statusu primanja roditelja obveznik a uzdržavanja Nije prihvaćen Člankom 314. Obiteljskog zakona (Narodne novine br: 103/15 i 98/19) propisani su minimalni novčani iznosi i prosječni novčani iznosi za uzdržavanje djeteta. Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj određuju se za tri dobne skupine djece, u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu. Iznimno zakonski iznos za određivanje djeteta može se odrediti u nižem iznosu od zakonskoga minimuma ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati više djece ili ako dijete svom uzdržavanju doprinosi vlastitim prihodima. Tablica prosječnih potreba maloljetnog djeteta određuje se prema prosječnim potrebama maloljetnog djeteta u skladu s dobi djeteta, prihodima roditelja obveznika uzdržavanja, prema platnim razredima i prosječnim troškovima života u Republici Hrvatskoj. Sukladno članku 307. Obiteljskog zakona sud je dužan uzeti u obzir, s jedne strane, potrebe uzdržavane osobe, njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti, a s druge strane, mogućnosti obveznika uzdržavanja, njezino imovinsko stanje, sva primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, radnu sposobnost, vlastite potrebe kao i zakonske obveze uzdržavanja drugih osoba. Slijedom utvrđenih svih okolnosti i činjenica s obje strane, iznos uzdržavanja određuje se u svakom pojedinom slučaju.