Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, Članak 3. Predlažemo izmjene i dopune Članka 37 (Tijela za ocjenjivanje sukladnosti), stavka (5) i stavka (6): U članku 37. stavak 5. mijenja se i glasi: "(5) Smatra se da tijela koja ispunjavaju kriterije ocjenjivanja utvrđene u odgovarajućim hrvatskim normama ispunjavaju uvjete iz članka 38. i članka 39. ovoga Zakona." U članku 37. stavak 6 mijenja se i glasi: "(6) Tijela osnovana u Republici Hrvatskoj ispunjavanje zahtjeve iz članka 38. i članka 39. ovoga Zakona dokazuju potvrdom o akreditaciji izdanom od hrvatskog akreditacijskog tijela u smislu i skladu Uredbe (EZ) br. 765/2008 sa svim naknadnim izmjenama." Obrazloženje: Smatramo da DeBo obavljaju jednako odgovorne aktivnosti kao i NoBo za koje bi minimalni uvjet trebao biti akreditacija prema odgovarajućoj europskoj i međunarodnoj normi, za laboratorije HRN EN ISO/IEC 17025, za certifikacijska tijela HRN EN ISO/IEC 17065 i za inspekcijska tijela HRN EN ISO/IEC 17020. Primljeno na znanje Dostavljeni komentar nije primjedba na predmetni zakon već je samo prijedlog za izmjenu izvornog Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, te će ista biti uzeta u obzir kod moguće sljedeće izmjene navedenog propisa.