Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci starosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT PRILOG 1., KATEGORIJE SVINJSKIH TRUPOVA Mladi nerastovi odnosno stari nerastovi kao kategorija se nikako nemogu razlikovati po kilaži ako bi mjerna jedinica starosti bila godina, mjesec ili sl. ali se nikako nemože mladost ili starost mjeriti u kilogramima. Primljeno na znanje Kategorija Mladi nerastovi (N) propisana je ovim prijedlogom pravilnika kao jedna od dviju kategorija (T1 i N) na kojima se provodi utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim polovicama i kao takva je već uvriježena kod klaoničke industrije i proizvođača svinja. Iako se radi o relativno malom broju svinja ove kategorije odnosno fiziološkog stanja (nekastrirane mlade muške životinje) koje pojedini proizvođači uzgajaju, Ministarstvo poljoprivrede je ovako propisanom kategorizacijom omogućilo da se proizvođačima svinja spomenute kategorije osigura utvrđivanje kvalitete svinjskih trupova prema kriterijima koji ih stavljaju u ravnopravan položaj s proizvođačima ostalih kategorija svinja sličnih dobnih odnosno težinskih karakteristika.