Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Definicije i područje primjene, Članak 2. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK skreću pažnju kako su u ovome članku ispuštene definicije pojmova „značajan poslovni odnos“ i „sukob interesa“ za koje se dalje vežu pravila o nastanku sukoba interesa kojima investicijska društva ne mogu upravljati. Stoga su mišljenja kako bi barem definiciju „značajnog poslovnog odnosa“ trebalo uvrstiti u Pravilnik ili podredno uputiti na drugi propis. Prihvaćen Prihvaćeno, pojmovi su definirani
2 HGK Sukob interesa člana uprave i člana nadzornog odbora investicijskog društva, Članak 20. Stavkom 1., točkom 3. propisano je da investicijsko društvo ne može upravljati sukobom interesa ako je član NO ujedno i član NO ili Uprave drugog društva, kreditne ili druge financijske institucije itd. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK mišljenja su kako je smisao ove odredbe da član NO ne može biti član NO ili Uprave drugog investicijskog društva koje nije dio iste grupe. Predlaže se da se u tom slučaju odredba dodatno precizira. Prihvaćen Prihvaćeno, definirano i precizirano
3 SKDD d.d. Ažuriranje podataka i izvještavanje Hanfe, Članak 33. Budući je stavkom 2. članka 33. propisana obveza društva dostaviti Hanfi za članove uprave ažurirani upitnik iz Priloga V . Pravilnika i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je provela, je li u slučaju da u godini za koju se dostavlja upitnik nije bilo promjene podataka iz upitnika iz Priloga V. potrebno dostavljati upitnik popunjen istim podacima ili je dovoljno dostaviti izjavu društva/člana uprave da nije bilo promjene podataka iz upitnika? Prihvaćen Prihvaćeno, dovoljno je dostaviti izjavu da nije bilo promjene