Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga III. Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Vinistra U Nacionalnom programu pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020. godine i Odlukom Vlade Republike 3Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. godine mijenja dopunjuje se i sljedeće: Poštovani, ispred regionalne organizacije vinara i vinograda za regiju Hrvatska Istra i Kvarner izjašnjavamo kako mjera destilacije nije suštinski mjera koja će pomoći proizvođačima u kriznom vremenu, već će situaciju iskoristiti oni koji se žele riješiti zaliha lošeg vina otprije. Zato se velikoj mjeri slažemo sa stavovima udruženja „Vino Dalmacije“ te upućujemo na to da se sva sredstva trebaju usmjeriti ka mjeri skladištenja u 100% omjeru. S poštovanjem, Nikola Benvenuti, predsjednik Udruge Vinistra Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Moreno Coronica U Nacionalnom programu pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020. godine i Odlukom Vlade Republike 3Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. godine mijenja dopunjuje se i sljedeće: Poštovani... U potpunosti se slažemo sa iznesenim stavovima Vino Dalmacije, a obrazložiti ću vam zašto: Lani, krajem proljeća kad su sve prognoze bile crne i negativne, odlučio sam još i više razrijeđivati mladice nego u normalnoj godini. Čak sam i u vrijeme šare skidao višak grozdova da bi smanjio svoju proizvodnju. " Da sam znao sve to, još bi više grožđa proizveo, da bi mogao ušićarit koju kunu." Stoga apeliram, ako vi pristajete prijedlogu da se veliki dio sredstava odvoji za destilaciju, stimulirali ste proizvodnju vina niske kvalitete. Ako mislite da je to budućnost hrvatskog vinarstva, prepuštam vama da sami odlučite. Sa iznimnim poštovanjem, Moreno Coronica Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 vina cuj U Nacionalnom programu pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020. godine i Odlukom Vlade Republike 3Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. godine mijenja dopunjuje se i sljedeće: Poštovani, Pretpostaviti krizne mjere razvojnima i oduzeti ovoliki udio budžeta iz razvojnih mjera, posebice ulaganja, i prelocirati ih u krizne mjere, a posebice mjeru destilacije u godini u kojoj su nam odobrena sredstva Europske Unije i financirane iste sa 70% vrijednosti ulaganja, a što istu konačno čini dostupnom i nama manje bogatim vinarima potupuno je za nas male vinare promašeno, štetno i kontraproduktivno. Mjerama destilacije pristupit ne možemo jer smo orijentirani kvaliteti, naš uzgoj grožđa je skuplji pa mjere destilacije ne pokrivaju niti bazne troškove proizvodnje grožđa te nam je kao takva neprihvatljiva. Ukratko da ne ponavljam već iznesene stavove udruženja Vino Dalmacije sve njihove navedene stavove podržavam i slažem se s njima. Apeliram na donositelja odluke da čuje glas nas vinara kojima je prva misao u proizvodnji kvaliteta. Ing.vin. Danijel Kraljević, Vinarija CUJ. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 GRAŠEVINA CROATICA U Nacionalnom programu pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020. godine i Odlukom Vlade Republike 3Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. godine mijenja dopunjuje se i sljedeće: GRAŠEVINA CROATICA – PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019-2023. trebaju stvoriti mehanizam koji će smanjiti posljedice pandemije. POSLJEDICE PANDEMIJE a) Zbog pandemije i poduzetih mjera koje su, između ostalog, zatvorile značajne kanale prodaje vina (HoReCa, svadbe, rođendani, razne svečanosti, društvena okupljanja, festivali i sl.), pad prodaje vina u 2020. godini procijenjen je na 40%. b) Nema naznaka (nitko to ne može znati) da će u 2021. godini uvjeti na tržištu biti povoljniji nego u 2020.godini. To znači da se očekuje pad prodaje sličan kao u 2020.godini. c) Kod proizvodnje vina od cca 73 milijuna litara, pad prodaje od 40% uzrokuje slijedeće posljedice: - Nelikvidnost - pad prihoda, pad priliva, nedostatak sredstava za obradu vinograda – (40.000 kn/ha do berbe) –ukupno u RH nedostaje: 20.000 ha x 40.000 kn/ha x 40%= 320 milijuna kuna - Višak vina na tržištu od cca 25-28 milijuna litara uzrokuje o pad cijena o nemogućnost prihvata vina iz nove berbe RJEŠENJA d) Rješenje problema nelikvidnosti - osigurati kredite za tekuću likvidnost (plaće, gorivo, zaštitna sredstva, ostali repromaterijal) kod poslovnih banaka i HBOR-a, uz garanciju HBOR-a – na rok 5 godina uz poček i nižu kamatu - u programima COVID kredita i garancija, u uvjetima za odobravanje, prodaju vina preko trgovačkih lanaca (u turističkoj sezoni) treba priznati kao indirektni izvoz e) Rješenje viška vina na tržištu - trajno smanjivanje (za jednu sezonu) količine vina na tržištu –moguće su varijante: o Izvoz vina – u uvjetima pandemije mala vjerojatnost realizacije u kratkom roku o Smanjivanje uvoza – mjera koja ne zahtijeva novac, ali je vjerojatno teško provediva o Destilacija o Krizno skladištenje KOMENTAR NA PRIJEDLOGE IZ NACIONALNOG PROGRAMA Mjera krizne destilacije i mjera kriznog skladištenja: a) Destilacija 3,8 milijuna litara po cijeni 4,00 kn/l (po skali ovisno o sadržaju alkohola) - Temeljem naše ankete na uzorku vinarija koje su u 2020. proizvele 30,54 milijuna litara ( 22,6% za skladištenje, 77,4% za destilaciju) (od toga: regija Dalmacija 2,21 mil. litara (39% skladištenje, 61% destilacija); regija Istra i Hrvatsko Primorje 4,16 mil. litara (100% destilacija), Slavonija i Hrvatsko Podunavlje 24,17 mil. litara (25% skladištenje, 75% destilacija)) po predloženoj cijeni praktično neće biti interesa za destilaciju. - To znači, ne smanjuje se količina vina na tržištu, kao jedna od dvije mjere koju treba realizirati, sredstva će ostati neiskorištena. b) Skladištenje 6,0 milijuna litara, 60 dana, po cijeni 2,5 kn/l (15.4-15.6.2021) - Pod ovim uvjetima provedbe mjere praktično se ne uklanja višak vina sa tržišta - Proizvođači dobivaju ukupno cca 15 milijuna kuna, što je 4,6% od ukupno potrebnih likvidnih sredstava ZAKLJUČAK O PRIJEDLOGU mjera krizne destilacije i kriznog skladištenja Temeljem ovih prijedloga neće se smanjiti količina vina na tržištu – nastavak pada cijena. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA: Temeljem provedene ankete na uzorku vinarija koje su u 2020. godini proizvele 30,54 milijuna litara vina (od toga vinarije sa 77,4% proizvodnje bile su za destilaciju, a sa 22,6% proizvodnje bile su za skladištenje), prijedlog Graševine Croatice je: - Krizne mjere destilacije i skladištenja provesti odmah, pod istim uvjetima kao u 2020. - 75% raspoloživih sredstava -destilacija, potpore i ostali uvjeti kao u 2020 - 25% raspoloživih sredstava – krizno skladištenje, potpora i ostali uvjeti kao u 2020 Osnovica za izračun količine koju proizvođač može ponuditi je zaliha pojedinog proizvođača na dan 31.7.2020 umanjena za njegov ukupan uvoz vina u 2020. MJERE: restrukturiranje i konverzija vinograda i ulaganje u vinarije Nisu predložene izmjene. Ukoliko se to treba definirati u NPPSV, prijedlog je: Omogućiti korekciju rokova za dovršetak projekata koji su u tijeku a trebaju se dovršiti u COVID 2021.g: - Omogućiti dodatno produženje za još jednu godinu - Omogućiti dodatno produženje ukupnog roka za dovršetak projekta sa 5 godina za još jednu godinu, na 6 godina Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Vinoteka d.o.o. U Nacionalnom programu pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020. godine i Odlukom Vlade Republike 3Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. godine mijenja dopunjuje se i sljedeće: Poštovani, Iznosimo stavove i mišljenja u ime, od strane Ministarstva poljoprivrede službeno priznatog, krovnog udruženja vinogradara i vinara regije Dalmacija - "Vino Dalmacije", a koje po statutu ima pravo i obvezu zastupati stavove i interese članova udruženja, te bi prema Zakonu o vinu RH moralo biti aktivni dionik i partner istog Ministarstva po pitanjima i donošenju odluka od važnosti za sektor vina. Tekst ovog savjetovanje je trebao, u određenoj mjeri, proizaći iz zaključaka sa više sastanaka između predstavnika regionalnih udruženja vinara i ministarstva poljoprivrede, APPRRR-a i HGK u posljednjih 2 mjeseca. Na svim sastancima jasno je i argumentirano obrazložen stav većine proizvođača iz sve 4 regije. Mjera destilacije nije podržana tim stavom iz više razloga, a koje ću još radi razumijevanje zainteresirane javnosti još jednom objašnjenje ponoviti: 1. Mjera je, posebice nakon provedbe iste mjere protekle godine, ekonomski neisplativa velikoj većini vinara. Posebice onima orijentiranima proizvodnji visoko kvalitetnog vina, jer za postizanje visoke kvalitete potrebno je proizvodnji pristupiti na taj način od samog uzgoja grožđa u vinogradu, a što rezultira višom proizvodnom cijenom grožđa i samim time i vina. Naknada od 4-5 kn po litri vina nije dovoljna za pokriti proizvodnu cijenu grožđa potrebnog za proizvodnju litre vina više ili visoke kvalitete. 2. Prošlogodišnja mjera destilacije rezultirala je povećanjem uvoza vina u količini od 1.000.000 litara u cjenovnom razredu do 8kn/litri u 2020. godini, unatoč činjenici da je ukupna potrošnja vina smanjena. Ovaj podatak, a koji nam je svima u Vijeću udruženja vinara Hrvatske dostavljen od strane HGK, jasan je pokazatelj da se mjerom destilacije ne uklanja vino s tržišta već se širom otvaraju vrata uvozu vinu iz uvoza. Postavljamo pitanje za koje i kakvo vino se želi izdvojiti novac za destilaciju u ovoj godini, nakon što su viškovi vina destilirani prošle godine i nakon što je jasno da je to vino doprinijelo dodatnom uvozu i negativnoj trgovinskoj bilanci RH u prošloj godini? Koji ozbiljan vinar je spreman vino iz nove berbe destilirati već u prvoj polovici godine? Proizvođač koji je spreman vino iz nove berbe u proljeće predati na destilaciju za 4 kune jasno poručuje da ne vjeruje čak niti u tu vrijednost vlastite litre vina. Taj isti proizvođač može ostvariti potporu kroz kriznu mjeru skladištenja od sigurno 1,5 kn za litru tog istoga vina!!! Dakle, oni koji su spremni destilirati za 5 kn/litri ne vjeruju da to isto njihovo vino tržišno vrijedi niti 3,50 kuna za litru?!?!? Svi smo bili svjesni situacije na tržištu i pandemije i prije i tijekom prošle berbe. Odluke su se u vinarijama mogle donositi u smjeru smanjenja prinosa, osim....ako ste vjerovali da ćete dobiti mogućnost krizne destilacije kao i 2020. i pristupili proizvodnji na način da je jedino količina proizvedenog vina bitna i njegovo "rješavanje" kroz mjeru destilacija. Bez stvarne namjere da to vino uopće i pokušate prodati na tržištu... I sve navedeno je samo dio problema. Ključni problem je da se za krizne mjere koristi novac iz "vinske omotnice", sredstava Nacionalnog programa pomoći sektoru vina iz Europske unije. Oduzimanjem 40% ukupnog fonda RAZVOJNIH mjera, prema ovdje izloženom i na raspravu ili savjetovanje postavljenom prijedlogu. I sve to ne bi smetalo toliko da se ovim ne oduzima sredstva iz fonda koje doprinose razvoju i boljitku vinarstva u državi. I to u godini u kojoj nam Europska unija uslijed krize odobrava povećane potpore za te iste mjere, a posebice mjere ulaganja koja rezultira otvaranjem novih vinarija i poboljšanjem kvalitete vina ambicioznih i kvaliteti orijentiranih postojećih vinarija kroz nabavu opreme i otvaranje adekvatnih kušaonica, a što nam je bez te potpore skupu, nedostižno skupo. Zanima me i molim odgovor od strane ministarstva na pitanje što će se dogoditi ako na otvoreni natječaj za mjeru Ulaganja pristigne prijava i projekata ulaganja u znatno većem iznosu potrebnih sredstava potpore od onih koja su nam ostala na raspolaganju nakon ovog "rezanja" budžeta u korist kriznih mjera? Odbijat ćemo i rušiti projekte razvoja da spasimo one proizvođače kojima kvaliteta i razvoj nije tema od interesa? Želimo li zaista neka nove tvrtke u koja ćemo ubacivati novce kao u rupe bez dna? Vjerujte, kao i dosad u takvim slučajevima, prije ili kasnije postati ćete svjesni i sebi priznati da to ne valja jer nikad nije dalo željene rezultate. Jer, da podsjetim, na sastancima smo zaključke i prijedloge donosili u smjeru provođenja mjere skladištenja u prvom dijelu godine ukoliko je baš nužno. I to mjere skladištenja isključivo, kao mjere dostupne po fer i ravnopravnim uvjetima svim proizvođačima. Zaključili smo da se oko 20% iznosa omotnice alocira za krizne mjere s naglaskom da se ne želi i neće krizne mjere pretpostavljati razvojnima. Također, zaključili smo na sastancima Vijeća udruženja vinara, uz prisustvo predstavnika Ministarstva poljoprivrede, i da će se s mjerom destilacije ići tek po završenoj provedbi svih natječaja iz razvojnih mjera, te da će se za nju izdvojiti sva preostala sredstva koja se neće utrošiti na razvojne mjere. Sve navedene zaključke ne uspijevamo iščitati u dokumentu stavljenom na ovo savjetovanje. Želimo za kraj napomenuti da ove primjedbe nisu pokušaj borbe ili zastupanja interesa malih proizvođača nauštrb velikih. Rezultati glasanja unutar Vijeća udruženja vinara na ovu temu najbolje to pokazuju. Da podsjetim, 13:4 za opciju Destilacija može ići samo nakon provedenih natječaja za razvojne mjere i samo iz preostalog, neutrošenog dijela sredstava. Činjenica da su u ovih 13 glasova i glasovi 2 ponajveća proizvođača vina u državi najbolje pokazuje da ovo nije rat između "malih i velikih", već onih kojima je stalo do budućnosti i razvoja sektora vina i onih kojima to očito, nažalost, nije. Nadamo se odgovorima i razumu u konačnoj odluci, ukoliko ovo savjetovanje ne služi isključivo kao traženje legitimiteta za donošenje loših i štetnih odluka. Ivica Kovačević (predsjednik) i Leo Gracin (potpredsjednik) Udruženja "Vino Dalmacije" priznate regionalne vinogradarske i vinske organizacije Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 TIHOMIR KLEMENT U Nacionalnom programu pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-07/597, URBROJ: 50301-25/06-19-3 od 3. siječnja 2019. godine, Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/62, URBROJ: 50301-25/14-20-4 od 25. lipnja 2020. godine i Odlukom Vlade Republike 3Hrvatske KLASA: 022-03/20-04/327, URBROJ: 50301-05/27-20-3 od 10. rujna 2020. godine mijenja dopunjuje se i sljedeće: Nigdje se ne navodi tko radi kontrolu vina predanu na destilaciju.?? Obzirom a je cijena po % vol alkohola zapravo i dosta solidna, obzirom da su vina koja se mogu naći u slobodnoj prodaji po zemljama u okruženju opremljena s ambaloažom, bocom, etiketom, Čepom, transportnom kutijom te troškoovima transporta, promidžbe, te povratnom naknadom i rokom trajanja. već od 0,5 €, zapravo onda ovo nije ni loša cijena ukoliko nebude stvarne provjere kvalitete. Dakle pitanje? Tko provjerava robu (vino) koje se predaje? Prihvaćen Prihvaća se U tekst akta ugradit će se odredba kojom se propisuje da uzimanje uzoraka za utvrđivanje stvarne volumne alkoholne jakosti vina pri predaji na destilaciju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo.