Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gordana Zeba PRAVILNIKO IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD Slažem se u potpunosti sa komentarom kolegice Ivanke Szabo Živković. Članak 1. stavak (1) je u redu, a predlažem da se stavak (2) potpuno izbriše obzirom se radi o privremenim premještajima unutar istog Razdjela i međusobno refundiranje sredstava ne samo da nije potrebno već dodatno komplicira postupak isplate. Prihvaćen Primljeno na znanje.
2 Ivanka Szabo-Živković PRAVILNIKO IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZBOG POSEBNIH UVJETA RADA SUDACA PRIVREMENO UPUĆENIH NA RAD U DRUGI SUD Predlažem da se u članku 1. stavak 2. u cijelosti briše jer ako će se "troškovi nastali zbog privremenog upućivanja sudaca na rad u drugi sud isplaćivati na teret sredstava iz kojeg je sudac upućen", nema potrebe da sud, iz kojeg je sudac upućen ima pravo na povrat sredstava od suda u koji je sudac upućen. Cilj izmjene ovog Pravilnika je, upravo, izbjegavanje dvostrukog povlačenje sredstava iz nadležnog ministarstva za oba suda za sve troškove navedene u Pravilniku, a ne samo zbog sadašnje tehničke nemogućnosti isplate ovih troškova u FINA-inom programu centraliziranog obračuna plaća (COP). Ako bi se Pravilnik o izmjeni pravilnika o naknadama troškova zbog posebnih uvjeta rada sudaca privremeno upućenih na rad u drugi sud, donio s uključenim propisivanjem vraćanja sredstava od drugog pravosudnog tijela, kako je predloženo u stavku 2. članka 1., ne bi se postigla svrha donošenja istog. Prihvaćen Prihvaća se.