Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dalibor Barbalić PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU ZNAČI LI OVA PROMJENA SE SVI OSTALI PRETHODNO NAVEDENI KRITERIJI VIŠE NE PROVJERAVAJU/BODUJU ? Članak 3. Kriteriji za provjeru su: – Indeks tjelesne mase u rasponu od 20 do 30 – Zadovoljavanje propisanog kriterija za provjeru, sukladno sljedećim elementima (testovima) i normama: • Poligon natraške (u sekundama) – najduže 12.8 za žene • Poligon natraške (u sekundama) – najduže 10.9 za muškarce • Sklekovi na ručama (broj ponavljanja) – najmanje dva za žene • Sklekovi na ručama (broj ponavljanja) – najmanje tri za muškarce • Pretkloni na »švedskoj klupi« (broj ponavljanja) – najmanje šest za žene • Pretkloni na »švedskoj klupi« (broj ponavljanja) – najmanje 10 za muškarce • Skok u dalj s mjesta (u centimetrima) – najmanje 160 za žene • Skok u dalj s mjesta (u centimetrima) – najmanje 197 za muškarce • Trčanje na 2400 metara (u minutama) – najduže 15.58 za žene • Trčanje na 2400 metara (u minutama) – najduže 12.49 za muškarce Nije prihvaćen Osim navedenoga testa trčanja odnosno testa funkcionalnih sposobnosti u prijedlogu novog pravilnika nalazi se i test motoričko – funkcionalnih sposobnosti koji se sastoji od 7 novih testova (test koordinacije 3x3 metra, test marinac – preskok, test spašavanje unesrećenog, bacanje medicinske lopte od 3kg, dinamički pretkloni s medicinskom loptom od 3kg, penjanje po pravokutnim stepenicama te brzo i slalom trčanje 55 metara). Znači umjesto dosadašnja četiri testa (poligon natraške, sklekovi na ručama, skok u dalj s smjesta i pretkloni na švedskoj klupi) novim pravilnikom dodana su još 3 testa.
2 Ognjen Solomun PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU, Članak 3. mijenja se i glasi: Ovakvom promjenom odredbi članka 3. Pravilnika ukidaju se svi dosadašnji kriteriji za prijem u policijsku službu te se stvara dodatni prostor za manipulacijama prilikom prijema pošto ostvareni rezultati po istim kriterijima ne predstavljaju stvarnu fizičku spremnost kandidata. "Poligon s preprekama" je preopčeniti izraz i daje mogučnost mjenjanja parametara između testiranja pojedinih grupa kandidata te s toga isti treba u potpunosti izbaciti jer nije stvarno mjerilo. Trčanje 2400 metara najdulje za muškarce i žene nije mjerilo pošto kandidati ne zadovoljavaju minimalne kriterije koji se traže za policijske službenike na godišnjoj provjeri fizičke spreme. Mišljenja sam da bi se za članak 3. trebalo uzeti minimalne kriterije koje trebaju položiti policijski službenici na godišnjoj provjeri fizičke spreme i to za ocjenu 2 jer ukoliko isti prilikom prijema ne mogu napraviti jedan zgib ili ne mogu istrčati minimalnu normu za ocjenu 2 ili zadovoljava teško da će i poslje moći isto zadovoljiti nakon odrađene godine službe. Spuštanjem kriterija za prijem u službu s 4 godine na 3 godine srednjoškolskog obrazovanja stekli su se u javnom mjenju dojmovi da policija prima glupe a dodatnim smanjivanjem kriterija za fizičku spremu dobiće se dojam da prima i nesposobne. Da li se ovakvim prijedlogom izmjena pravilnika želi poslati adekvatna slika o policiji koja je ne samo glupa nego i nesposobna? Također sam mišljenja da motoričke sposobnosti budućih policijskih službenika nebi trebale biti manje od motoričkih sposobnost osoba koje se primaju i na koje se odnosi podnijeti prijedlog SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE RAZINE TJELESNE I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI OSOBE KOJA SE PRIMA U VATROGASNU SLUŽBU. Nije prihvaćen Izmjenama i dopunama pravilnika ne spuštaju se kriteriji za prijem na školovanje. Naime, novi test je kompleksan i zahtjevniji u motoričko funkcionalnom smislu u odnosu na ranije testove. Pojam poligon ni u kojem smislu nije „preopćeniti“ pojam jer je svaki zadatak tj. test unutar poligona precizno opisan i definiran te jasno objašnjava koju sposobnost procjenjuje i mjeri.
3 Zoran Sambol PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU, Članak 3. mijenja se i glasi: Vremena testa za trčanje na 2,4 km (1.5 milju) su prevelika. Evo uvjeta za policajce države New York: https://joinstatepolice.ny.gov/15-mile-run. Jasno je kako je 70% norma za muškarce u dobi 20-29 godina 10:59 minuta, a za žene 12:53 minute. Želimo li imati sposobne službenike treba promjeniti ove vrijednosti: • Trčanje 2400 metara (u minutama) – najduže 12.53 za žene (od 20 do 29 godina) te 13:23 (od 30 do 39 godina) • Trčanje 2400 metara (u minutama) – najduže 10.59 za muškarce (od 20 do 29 godina) te 11:22 (od 30 do 39 godina). Moje dvije lipe. Nije prihvaćen Norme za procjenu funkcionalnih sposobnosti, trčanje 2400 metara, dobivene su statističkom obradom postignutih rezultata ranijih generacija polaznika te rezultatima koje su postigli mladi iz opće populacije. Dobiveni rezultati trčanja na 2400 metara analizirani su, utvrđena je njihova normalna distribucija te je izvršena standardizacija normi koje su trenutno propisane pravilnikom. Tako su određene norme i za procjenu motoričko-funkcionalnih sposobnosti tj. novog poligona.