Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenju te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Članak 9. U točki 3.c zahtjeva se dostaviti "dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja ili uređajima u koji su ugrađeni radioaktivni izvori". Predlažemo da se jasno definira što se točno smatra dokazom o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje s izvorima (npr. diploma, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu…) i da se izda popis liječničkih specijalnosti posjedovanjem kojih se liječnik specijalist smatra obrazovan za rukovanje izvorima (npr. smije li specijalist urologije rukovati s električnim uređajem koji prozvodi ionizirajuće zračenje?). Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku-HDMF Nije prihvaćen S obzirom da postoje različiti izvori ionizirajućeg zračenja i uređaji u koje su ugrađeni radioaktivni izvori, a koji se koriste u medicinskim i nemedicinskim djelatnostima, nije moguće ni praktično propisati sve vrste dokaza o obrazovanju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, a koji se stječu tijekom redovnog obrazovanja, specijalističkog usavršavanja, različitim tečajevima ili obukama provedenim sa strane proizvođača uređaja ili opreme. Stoga se u postupku odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, ako iz dostavljenog dokaza o obrazovanju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja nije jasno da je osoba osposobljena za rukovanje izvorom ionizirajućeg zračenja, traže i dodatni podaci i dokazi. Kod odobravanja uporabe izvora ionizirajućeg zračenja u medicinskim djelatnostima, i slučaja kao što je primjer koji navodite, regulatorno tijelo od Hrvatske liječničke komore traži mišljenje provodi li se u sklopu specijalizacije ili subspecijalizacije obuka za rukovanje pojedinom vrstom izvora ionizirajućeg zračenja.
2 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Članak 9. U točki 3.b zahtjeva se dostaviti "dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti". S obzirom da svjedodžbe izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, te ih ima u svojoj arhivi, ne vidimo potrebe da podnositelj zahtjeva te iste svjedodžbe šalje u papirnatom obliku ponovno Ravnateljstvu civilne zaštite. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Primljeno na znanje Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stječe se kroz redovito obrazovanje ili dopunskim obrazovanjem pri čemu je sustav e-učenja samo jedan od načina dopunskog obrazovanja. Svjedodžba o završenom dopunskom obrazovanju ili obnovi znanja u sustavu e-učenja jedan je od dokaza o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti. Unaprjeđenjem sustava pokušat će se riješiti problem koji navodite.
3 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Članak 9. Predlažemo u točku 6. dodati "ukoliko podnositelj zahtjeva nema zaposlenog stručnjaka za medicinsku fiziku koji provodi takvu vrstu ispitivanja”. U protivnom treba stalno upisivati "Ustanova sama provodi redovita godišnja ispitivanja" ili ostavljati prazno. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Prihvaćen U članku 9. točki 6. dodat će se tekst „ili ime i prezime zaposlenog stručnjaka za medicinsku fiziku koji provodi redovito godišnje ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja“
4 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Članak 16. Točkom 4.c zahtjeva se dostaviti "dokaz o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti". S obzirom da svjedodžbe izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, te ih ima u svojoj arhivi, ne vidimo potrebe da podnositelj zahtjeva te iste svjedodžbe šalje u papirnatom obliku ponovno Ravnateljstvu civilne zaštite. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo medicinske fizike - HDMF Primljeno na znanje Posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti stječe se kroz redovito obrazovanje ili dopunskim obrazovanjem pri čemu je sustav e-učenja samo jedan od načina dopunskog obrazovanja. Svjedodžba o završenom dopunskom obrazovanju ili obnovi znanja u sustavu e-učenja jedan je od dokaza o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti. Unaprjeđenjem sustava pokušat će se riješiti problem koji navodite.
5 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Članak 16. U točki 4.b zahtjeva se dostaviti "dokaz o stručnoj osposobljenosti za rukovanje s izvorom ionizirajućeg zračenja ". Predlažemo da se jasno definira što se točno smatra dokazom o posjedovanju posebnog stručnog obrazovanja za rukovanje s izvorima (npr. diploma, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu…) i da se izda popis liječničkih specijalnosti posjedovanjem kojih se liječnik specijalist smatra obrazovan za rukovanje izvorima (npr. smije li specijalist urologije rukovati s električnim uređajem koji prozvodi ionizirajuće zračenje?). Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku-HDMF Nije prihvaćen S obzirom da postoje različiti izvori ionizirajućeg zračenja i uređaji u koje su ugrađeni radioaktivni izvori, a koji se koriste u medicinskim i nemedicinskim djelatnostima, nije moguće ni praktično propisati sve vrste dokaza o obrazovanju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, a koji se stječu tijekom redovnog obrazovanja, specijalističkog usavršavanja, različitim tečajevima ili obukama provedenim sa strane proizvođača uređaja ili opreme. Stoga se u postupku odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, ako iz dostavljenog dokaza o obrazovanju za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja nije jasno da je osoba osposobljena za rukovanje izvorom ionizirajućeg zračenja, traže i dodatni podaci i dokazi. Kod odobravanja uporabe izvora ionizirajućeg zračenja u medicinskim djelatnostima, i slučaja kao što je primjer koji navodite, regulatorno tijelo od Hrvatske liječničke komore traži mišljenje provodi li se u sklopu specijalizacije ili subspecijalizacije obuka za rukovanje pojedinom vrstom izvora ionizirajućeg zračenja.
6 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Tablica 1. Predlažemo u Tablicu 1., Vrsta djelatnosti Medicina, Ozračivanje krvnih pripravaka u medicini, dodati podvrstu djelatnosti "Uporaba akceleratora (stacionarni)". Obrazloženje: U nekim od hrvatskih radioterapijskih centara, za ozračivanje krvnih pripravaka u medicini koriste se i stacionarni akceleratori. Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za meicinsku fiziku - HDMF Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Prihvaćen Prihvaćen
7 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Tablica 1. Predlažemo u Tablicu 1., Vrsta djelatnosti Medicina, Terapija u Medicini, dodati podvrstu djelatnosti "Uporaba akceleratora (pokretni)". Obrazloženje: U RH se trenutno u postupku nabavke ili u kliničkoj uporabi nalaze najmanje dva linearna akceleratora za intraoperativnu radiotereapiju (IORT) Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Prihvaćen Prihvaćen
8 Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVJEŠĆIVANJU, REGISTRIRANJU I ODOBRENJIMA TE PROMETU IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, Tablica 1. U Tablici 1., Vrsta djelatnosti: Medicina, Dijagnostika u medicini, navedena je podvrsta djelatnosti: Uporaba zatvorenih radioaktivnih izvora. Molimo pojašnjenje ili odgovor na pitanje: Koja se vrsta dijagnostike provodi uporabom zatvorenih radioaktivnih izvora te odnosi li se to na korištenje zatvorenih radioaktivnih izvora za markiranje na pacijentima prilikom nuklearno-medicinske dijagnostičke procedure? Srdačan pozdrav Hrvatsko društvo za medicinsku fiziku - HDMF Primljeno na znanje Opravdana uporaba zatvorenih radioaktivnih izvora u dijagnostičkim postupcima odnosi se na zatvorene radioaktivne izvore za markiranje na pacijentima prilikom nuklearno – medicinske dijagnostičke procedure.