Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke službenika MUP s posebnim ovlastima i odgovornostima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K Bilo bi jako bitno kada bi se vidljivo istaknulo koji zakon i od kojega datuma, koji je podloga za donošenje ovoga pravilnika. Primljeno na znanje Temelj za donošenje ovoga pravilnika je Zakon o sustavu Civilne Zaštite (“Narodne novine”, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21)
2 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 4. OVLASTI Su vrlo proširene, te bi bilo vrlo bitno kako bi se precizirale, jer po ovome ispada da će značka civilne zaštite biti značka skoro pa kao agent 007. Također obzirom da se navode i aktiviranje, privremeno oduzimanje, privremeno ograničiti pravo posjeda, .... Vrlo bi bilo bitno da se zna ukoliko do toga dođe tko će preuzeti i snositi troškove vezeno npr za propuštenu dobit, ili nemogučnost izvršavanja dogovorenih poslova, odnosno. Npr. Ovlaštena osoba nositelj službene značke službenika s posebnim ovlastima, prema ovim ovlaštenjima ispada ima pravo privremeno zapljeniti radnu mehanizaciju neke tvrtke i odvesti ih sa gradilišta na potrebito područje. A bez ikakvog konkretnog sudskog naloga, ili proglašenja rata ili sl, jer se radi o višoj sili, a ista ta Ovlaštena osoba nositelj službene značke službenika s posebnim ovlastima s druge strane morati će sama snositi trošak izrade službene značke i iskaznice ukoliko ju kojim slučaju izgubi radeći svoj posao i snpr slučajno joj ispadne sa lojtri u ruševinu ili u nabujalu rijeku. Osim toga sjetimo se vremena domovinskog rata i sličnih aktivnosti, kada su za potrebe HV i ratnih djelovanja plijenjena vozila radni strojevi, zaposjedane zgrade i gospodarski objekti, a nakon toga su oštećeni. Konkretno pitanje bi bilo tko će snositi trošak ukoliko se npr moja mehanizacija ili objekt trajno uništi a privremeno ju je oduzela Ovlaštena osoba nositelj službene značke službenika s posebnim ovlastima. Ukoliko su ove stvari definirane zakonom molio bi da se navede gdje i u kojem čl, st ili sl.? Primljeno na znanje Isto je definirano Uredbom o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera Zaštite I spašavanja (“Narodne novine”, broj 85/06)
3 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 4. Ovdje su dosta smanjene informacije o nostielju iskaznice u odnosu na stari pravilnik 1. Ime i prezime višeg inspektora zaštite i spašavanja, inspektora zaštite i spašavanja, višeg inspektora za vatrogastvo, inspektora za vatrogastvo, inspektora II. vrste za planiranje, pripremu i vođenje vatrogastva te službenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima, kojima je izdana iskaznica i značka; 2. Naziv ustrojstvene jedinice Državne uprave u kojoj je zaposlen; 3. Naziv radnog mjesta; 4. Registarski broj službene iskaznice i značke; 5. Datum izdavanja; 6. Datum razduživanja (povrata); 7. Potpis inspektora ili službbenika Državne uprave s posebnim ovlastima i odgovornostima; 8. Rubriku za napomene. Svakako od navedenog je bitno da se zna koja je ustrojbena jedinica ili područje djelovanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Ognjen Solomun P R A V I L N I K, Članak 4. U dijelu „SLUŽBENA ISKAZNICA OVLAŠTENOG SLUŽBENIKA CIVILNE ZAŠTITE“ treba nadodati "REGIONALNE RAZINE ili za koju županiju" pošto su službena iskaznica i značka skoro iste kod Inspektora Civilne zaštite a radi se inspektorima pod Ministarstvom. Mišljenja sam da bi se umjesto dijela teksta "nadležnosti utvrđene zakonom" trebalo staviti "nadležnosti utvrđene Zakonom o sustavu civilne zaštite" jer iste ovlasti i proizlaze iz istog zakona te bi se spriječile sve buduće moguće zlouporabe. Nije prihvaćen Radi se o službenicima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne Zaštite. Budući da postupaju sukladno odredbama Zakona o sustavu Civilne Zaštite i da je isti temelj za donošenje Pravilnika, to nije potrebno dodatno naglašavati
5 Ognjen Solomun P R A V I L N I K, Članak 5. Mišljenja sam da će tisak teksta "MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite" predstavljati problem pošto će slova ispasti premala a sami izgled značke previše podsjeća na značku policijskog službenika. Predlažem da se umjesto navedenog teksta stavi pojednostavljeni "CIVILNA ZAŠTITA" ili "MUP - CIVILNA ZAŠTITA" štampanim slovima, a da se slova „RH“ visine 9 mm stave u trokut u uzoru na sadašnji amblem Civilne zaštite i da se prostor oko slova "RH" popuni plavom bojom. Na taj način će se značka uskladiti s sadašnjim imiđom i do sada korištenim amblemima a istodobno stvoriti odmak od izgleda značke policijskog službenika. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna traka na koju se može upisati tekst "OVLAŠTENA OSOBA" ili "IME I PREZIME NOSITELJA npr. MARKO MARKOVIĆ" a broj značke se može upisati na poleđinu značke kako se piše na značku kriminalističke policije MUP-a. Nije prihvaćen Izgled, dimenzije i sadržaj službene značke za inspektore različitih inspekcija unutar Ravnateljstva civilne zaštite je jednoobrazan. Također postoji razlika između izgleda, dimenzije i sadržaja službene značke policijskog službenika i inspektora Ravnateljstva civilne zaštite.
6 Ognjen Solomun P R A V I L N I K, Članak 8. U dijelu teksta "vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova" predlažem da se stavi tekst "vodi se evidencija u Informacijskom sustavu Ministarstvu unutarnjih poslova" i da se omoguči do određene razine policijskim službenicima provjeravati Evidenciju npr do razine šefa smjene PP ili voditelja smjene PU pošto se u sumnji na predočene podatke od osobe ista evidencija mora brzo i efikasno provjeriti. Nije prihvaćen Vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova, ne isključuje da se ista vodi u Informacijskom sustavu MUP-a, a ista i služi da svi koji moraju, imaju uvid u tu evidenciju.
7 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 9. Čl 9 / st 3. Molio bi pojašnjenje, kako jedna ozbiljna institucija poput MUP RH Rav civilna zaštita može u pravilnik unostiti ovakve smješne članke, te na djelatnika prebacicati troškove izrade. Jasno je da ju službenik ima obavu čuvati. ali obzirom da je vrlo površno definirana u st . 1 ... ili na drugi način ostane bez.... (drugi način može biti bilo što. npr. krađa, otimanje ili sl... da ne nabrajam. Nije prihvaćen Troškove nabave nove iskaznice ili značke snosi inspektor samo u slučaju kada izgubi iskaznicu ili značku, dok u ostalim slučajevima ne snosi troškove nabave nove iskaznice ili značke (kako je i navedeno u članku 9. stavak 3.Pravilnika).
8 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 13. Znači li ovo da su do donošenja ovog pravilnika djelatnici civilne zaštite nelegalno koristili stare službene isprave obzirom da su na iskaznicama bili podaci nepostojeće agencije koja je još 2019. pripojena MUP-u? A djelatnici su ih u svojim aktivnostima koristili.?? Nije prihvaćen Korištene su značke i iskaznice temeljem važećeg pravilnika.
9 Tomislav Milković P R A V I L N I K, Članak 14. Mišljenja sam da izgled službene značke nepotrebno i Previše podsjeća na Policijsku značku i biti će Zloupotreba, stoga predlažem da se izgled značke Civilne zaštite uskladi s već postojećim ablemima CIVILNE ZAŠTITE koji imaju svoju prihvaćenu i utemeljenu simboliku - trokut, boje itd., sve ostalo je pogrešno i umjetno. Osim ako "netko" ima podsvjesne aspiracije nositi policijsku značku, a ne raditi policijski posao. Nije prihvaćen Postoji značajna razlika u odnosu na značku policijskih službenika.
10 Dražen Šemovčan P R A V I L N I K, Članak 14. Općenito, bez vezno trošenje proračunskog novca. Dovoljne su i obične akreditacije, jer bez policije ne bi smjeli ništa poduzimati. Nije prihvaćen Postoji značajna razlika u odnosu na značku policijskih službenika.