Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA  ZAŠTITE OD POŽARA, Članak 4. »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA« potrebno je izmijeniti i staviti tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA« pošto je to puni naziv njegovog radnog mjesta a iskaznica vizualno izgledom previše podsjeća na značku policijskog službenika i stvara se krivi dojam i predođba. Predlažem da se u dijelu Ovlasti "skladu s posebnim propisima" u nastavku popišu koji su to propisi a prethodno tekst taksativno pobroji ovlasti iz Članak 48. Zakona o zaštiti od požara. Nije prihvaćen Naime radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle: Službena iskaznica inspektora Ravnateljstva civilne zaštite Također navođenje ovlasti i popisa posebnih propisa iz područja zaštite od požara, tehnički nije moguće staviti na službenu iskaznicu jer je preobiman
2 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA  ZAŠTITE OD POŽARA, Članak 5. Mišljenja sam da će tisak teksta "MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite" predstavljati problem pošto će slova ispasti premala a sami izgled značke previše podsjeća na značku policijskog službenika kao i na značku ovlaštene osobe civilne zaštite a s natpisom u službenoj iskaznici između inspektora zaštite od požara i ovl. osobe civilne zaštite neče biti vizualne razlike sve dok osoba ne uzme službenu iskaznicu i ne pročita ovlasti. Predlažem da se umjesto navedenog teksta stavi pojednostavljeni "INSPEKTOR ZAŠTITE OD POŽARA" ili samo "INSPEKTOR" štampanim slovima, a da se slova „RH“ visine 9 mm stave u trokut u uzoru na amblem Civilne zaštite i da se prostor oko slova "RH" popuni crvenom bojom a isti trokut se čak vizualno može napraviti da podsjeća na vatru. Na taj način će se značka uskladiti s imiđom i istodobno stvoriti odmak od izgleda značke policijskog službenika i značke ovl. osobe civilne zaštite. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna traka na koju se može upisati tekst "INSPEKTOR" ili "IME I PREZIME NOSITELJA npr. MARKO MARKOVIĆ" a broj značke se može upisati na poleđinu značke kako se piše na značku kriminalističke policije MUP-a. Također moram napomenuti da su inspektori zaštite od požara uveliko degradirani izjednačavanjem njih s ovlaštenim osobama Ravnateljstva civilne zaštite jer za Inspektora je potrebna visoka stručna sprema a i njihov posao je dvije ili više razima odgovorniji i složeniji u odnosu na poslove prije navedenih te sam mišljenja da u odnosu na prije navedene jedino oni zaslužuju naziv Inspektora i značku nalik na policijsku. Nije prihvaćen Iz istoga razloga kao i prethodno, što je pojašnjeno, dakle radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle radi se o: Službenoj znački inspektora Ravnateljstva civilne zaštite Također postoji razlika između policijske značke i značke inspektora RCZ
3 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA  ZAŠTITE OD POŽARA, Članak 8. U dijelu teksta "vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova" predlažem da se stavi tekst "vodi se evidencija u Informacijskom sustavu Ministarstvu unutarnjih poslova" i da se omoguči do određene razine policijskim službenicima provjeravati Evidenciju npr do razine šefa smjene PP ili voditelja smjene PU pošto se u sumnji na predočene podatke od osobe ista evidencija mora brzo i efikasno provjeriti. Nije prihvaćen Vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova, ne isključuje da se ista vodi u Informacijskom sustavu MUP-a, a ista I služi da svi koji moraju, imaju uvid u tu evidenciju.
4 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA  ZAŠTITE OD POŽARA, Članak 9. Čl 9 / st 3. Molio bi pojašnjenje, kako jedna ozbiljna institucija poput MUP RH može u pravilnik unostiti ovakve smješne članke, te na djelatnika prebacivati troškove izrade. Jasno je da ju službenik ima obavu čuvati. ali obzirom da je vrlo površno definirana u st . 1 ... ili na drugi način ostane bez.... (drugi način može biti bilo što. npr. krađa, otimanje ili sl... da ne nabrajam. Nije prihvaćen U članku 9. stavku 3. Pravilnika stoji da inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku snosni troškove nabave nove. Dakle tko izgubi službenu značku ili službenu iskaznicu, nije pridavao važnosti predmetnim dokumentima, nije mario gdje se nalaze, gdje ih ostavlja…itd.