Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ognjen Solomun PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA MINISTARSTVA ZA NADZOR NAD POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA, Članak 4. »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA« potrebno je izmijeniti i staviti tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA ZA NADZOR NAD POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA« pošto je to puni naziv njegovog radnog mjesta a iskaznica vizualno izgledom previše podsjeća na značku policijskog službenika i stvara se krivi dojam i predođba a pogotovo da se napravi razlika od mora drugih sličnih službenih iskaznica. Predlažem da se u dijelu Ovlasti upiše tekst "Nositelj ove iskaznice ovlašten je poduzimati sve radnje sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i drugih propisa za koje je ovlašten." Sadašnji sadržaj nema nikakve veze s stvarnim poslovima koje obavlja stručnjak i Inspektor za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja. Nije prihvaćen Sektor za inspekcijske poslove u kojem se nalazi i Inspekcija za protuminsko djelovanje ustrojen je u Ravnateljstvu civilne zaštite u sastavu MUP-a. Iz predložene službene značke razvidno je kako je Ravnateljstvo civilne zaštite ustrojeno u Ministarstvu unutarnjih poslova. Nabrojene ovlasti jasnije definiraju okvire postupanja nositelja iskaznice od predloženog: „poduzimati sve radnje sukladno Zakonu ……“, što se samo po sebi podrazumijeva. Taksativno nabrajanje propisanih ovlasti, tehnički je preobilno da stane na poleđini službene iskaznice.
2 Ognjen Solomun PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA MINISTARSTVA ZA NADZOR NAD POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA, Članak 5. Mišljenja sam da će tisak teksta "MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite" predstavljati problem pošto će slova ispasti premala a sami izgled značke previše podsjeća na značku policijskog službenika kao i na značku ovlaštene osobe civilne zaštite a s natpisom u službenoj iskaznici između za nadzor poslova protuminskog djelovanja i ovl. osobe civilne zaštite neče biti vizualne razlike sve dok osoba ne uzme službenu iskaznicu i ne pročita ovlasti a i kad pročita u sadašnjem formatu neče znati tko i što osoba ispred njega predstavlja. Predlažem da se umjesto navedenog teksta stavi pojednostavljeni natpisom "MUP - PROTUMINSKO DJELOVANJE" a da se iza slova „RH“ visine 9 mm stavi stilizirane slike crne bombe s fitiljem ili stilizirana slika crne nagazne mine s zrakama crne i žute boje ili čak crni štit ili crni trokut s bazom prema gore iza kojeg se nalaze dvije stilizirane munje crvene boje a "RH" stavite negdje u natpis ili ga potpuno izbacite. Na taj način će se značka uskladiti s imiđom i istodobno stvoriti odmak od izgleda značke policijskog službenika i značke ovl. osobe civilne zaštite. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna traka na koju se može upisati tekst "INSPEKTOR" ili "IME I PREZIME NOSITELJA npr. MARKO MARKOVIĆ" a broj značke se može upisati na poleđinu značke kako se piše na značku kriminalističke policije MUP-a. Iz svih dosadašnjih prijedloga izmjena pravilnika vidljivo je da u MUP-u nedostaje mašte i da se sve svodi na copy/passte i na unificiranje svega živog i neživog čime se gubi vizualni identitet pojedinih segmenata rada. Nije prihvaćen Izgled službene značke inspektora Ravnateljstva civilne zaštite pojašnjen je prethodno u toč. 1., obzirom da se radi o ustrojstvenoj jedinici MUP-a. Među službenim značkama različitih državnih tijela postoje određene sličnosti kao i razlike, pa tako i između značke inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja MUP-a i značke policijskog službenika, oba djelatnika istog Ministarstva.
3 Ognjen Solomun PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA MINISTARSTVA ZA NADZOR NAD POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA, Članak 8. U dijelu teksta "vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova" predlažem da se stavi tekst "vodi se evidencija u Informacijskom sustavu Ministarstvu unutarnjih poslova" i da se omoguči do određene razine policijskim službenicima provjeravati Evidenciju npr do razine šefa smjene PP ili voditelja smjene PU pošto se u sumnji na predočene podatke od osobe ista evidencija mora brzo i efikasno provjeriti. Nije prihvaćen Predloženo vođenje evidencije u MUP-u ne isključuje da se ista vodi i u Informacijskom sustavu MUP-a u cilju omogućavanja uvida ovlaštenim osobama u spomenutu evidenciju.
4 TIHOMIR KLEMENT PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA MINISTARSTVA ZA NADZOR NAD POSLOVIMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA, Članak 9. Čl 9 / st 3. Molio bi pojašnjenje, kako jedna ozbiljna institucija poput MUP RH Rav civilna zaštita može u pravilnik unostiti ovakve smješne članke, te na djelatnika prebacivati troškove izrade. Jasno je da ju službenik ima obavezu čuvati. ali obzirom da je vrlo površno definirana u st . 1 ... ili na drugi način ostane bez.... (drugi način može biti bilo što. npr. krađa, otimanje ili sl... da ne nabrajam. Nije prihvaćen Odredba se odnosi na inspektora koji je izgubio iskaznicu ili značku poradi vlastite nepažnje i neodgovornog ponašanja.