Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENE OSOBE ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA, Članak 4. »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA« potrebno je izmijeniti i staviti tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA SLUŽBENE OSOBE ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA" ili neki skračeni oblik istog naziva a naziv Inspektora treba izbaciti pošto temeljem čl. 83. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja oni uopče nisu inspektori pošto naziv inspektor nije predviđen zakonom te je ovo što sam naveo puni naziv njegovog radnog mjesta a iskaznica vizualno izgledom previše podsjeća na značku policijskog službenika i stvara se krivi dojam i predođba. Oni da obavljaju inspekcijski nadzorv ali nisu inspektori jer zakonom nije predviđeno da se tako zovu već su službene osobe. NISU SVE OSOBE INSPEKTORI I BILO BI LAŽNO PREDSTAVLJANJE DA SE TAKO ISKAZUJU A ISTO NIJE PREDVIĐENO ZAKONOM. Predlažem da se u dijelu Ovlasti "skladu s posebnim propisima" u nastavku popišu koji su to propisi a prethodno tekst taksativno pobroje ovlasti iz Članak 84. Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Nije prihvaćen Naime radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle: Službena iskaznica inspektora Ravnateljstva civilne zaštite Također navođenje ovlasti i popisa posebnih propisa iz područja proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja, tehnički nije moguće staviti na službenu iskaznicu jer je preobiman
2 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENE OSOBE ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA, Članak 5. Mišljenja sam da će tisak teksta "MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite" predstavljati problem pošto će slova ispasti premala a sami izgled značke previše podsjeća na značku policijskog službenika. Predlažem da se umjesto navedenog teksta stavi pojednostavljeni " MUP - CIVILNA ZAŠTITA" ili samo "INSPEKTORAT EKSPLOZIVI - ORUŽJE" štampanim slovima, a da se slova „RH“ visine 9 mm stave u trokut s bazom prema dolje crne boje u kojem će se nalaziti natpis "RH" Na taj način će se značka uskladiti s imiđom i istodobno stvoriti odmak od izgleda značke policijskog službenika i značke ovl. osobe civilne zaštite pa i inspektora zaštite od požara. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna traka na koju se može upisati tekst "IME I PREZIME NOSITELJA npr. MARKO MARKOVIĆ" a broj značke se može upisati na poleđinu značke kako se piše na značku kriminalističke policije MUP-a. Nije prihvaćen Iz istoga razloga kao i prethodno, što je pojašnjeno, dakle radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle radi se o: Službenoj znački inspektora Ravnateljstva civilne zaštite Također postoji razlika između policijske značke i značke inspektora RCZ
3 Ognjen Solomun PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENE OSOBE ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA, Članak 8. U dijelu teksta "vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova" predlažem da se stavi tekst "vodi se evidencija u Informacijskom sustavu Ministarstvu unutarnjih poslova" i da se omoguči do određene razine policijskim službenicima provjeravati Evidenciju npr do razine šefa smjene PP ili voditelja smjene PU pošto se u sumnji na predočene podatke od osobe ista evidencija mora brzo i efikasno provjeriti. Nije prihvaćen Vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova, ne isključuje da se ista vodi u Informacijskom sustavu MUP-a, a ista i služi da svi koji moraju, imaju uvid u tu evidenciju.