Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke inspektora civilne zaštite

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K , Članak 9. Čl 9 / st 3. Molio bi pojašnjenje, kako jedna ozbiljna institucija poput MUP RH Rav civilna zaštita može u pravilnik unositi ovakve smješne članke, te na djelatnika prebacicati troškove izrade. Jasno je da ju službenik ima obavezu čuvati. ali obzirom da je vrlo površno definirana u st . 1 ... ili na drugi način ostane bez.... (drugi način može biti bilo što. npr. krađa, otimanje ili sl... da ne nabrajam. Nije prihvaćen Troškove nabave nove iskaznice ili značke snosi inspektor samo u slučaju da izgubi iskaznicu ili značku, dok u ostalim slučajevima ne snosi troškove nabave nove iskaznice ili značke.
2 Ognjen Solomun P R A V I L N I K , Članak 8. U dijelu teksta "vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova" predlažem da se stavi tekst "vodi se evidencija u Informacijskom sustavu Ministarstvu unutarnjih poslova" i da se omoguči do određene razine policijskim službenicima provjeravati Evidenciju npr do razine šefa smjene PP ili voditelja smjene PU pošto se u sumnji na predočene podatke od osobe ista evidencija mora brzo i efikasno provjeriti. Nije prihvaćen Vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova, ne isključuje da se ista vodi u Informacijskom sustavu MUP-a, a ista i služi da svi koji moraju, imaju uvid u tu evidenciju.
3 Ognjen Solomun P R A V I L N I K , Članak 5. Mišljenja sam da će tisak teksta "MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite" predstavljati problem pošto će slova ispasti premala a sami izgled značke previše podsjeća na značku policijskog službenika. Predlažem da se umjesto navedenog teksta stavi pojednostavljeni "CIVILNA ZAŠTITA" ili čak bolje "MUP - CIVILNA ZAŠTITA" štampanim slovima, a da se slova „RH“ visine 9 mm stave u trokut u uzoru na sadašnji amblem Civilne zaštite i da se prostor oko slova "RH" popuni plavom bojom. Na taj način će se značka uskladiti s sadašnjim imiđom i do sada korištenim amblemima a istodobno stvoriti odmak od izgleda značke policijskog službenika. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna traka na koju se može upisati tekst "INSPEKTOR" i/ili "IME I PREZIME NOSITELJA npr. MARKO MARKOVIĆ" a broj značke se može upisati na poleđinu značke kako se piše na značku kriminalističke policije MUP-a. Nije prihvaćen Radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle radi se o: Službenoj znački inspektora Ravnateljstva civilne zaštite. Također postoji razlika između policijske značke i značke inspektora RCZ.
4 Ognjen Solomun P R A V I L N I K , Članak 4. »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA« potrebno je izmijeniti i staviti tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA CIVILNE ZAŠTITE MUP-A« pošto je to puni naziv njegovog radnog mjesta a i da se stvori razlika od ovlaštenih osoba civilne zaštite a iskaznica vizualno izgledom previše podsjeća na značku policijskog službenika i stvara se krivi dojam i predođba. Predlažem da se u dijelu Ovlasti "skladu s posebnim propisima" u nastavku popišu koji su to propisi a prethodno tekst taksativno pobroji ovlasti Zakona o civilnoj zaštiti a ispada da sukladno prijedlogu OVLAŠTENOI SLUŽBENIK CIVILNE ZAŠTITE IMA VEČE OVLASTI OD INSPEKTORA. Glupo. Nije prihvaćen Radi se o inspektorima koji su organizacijski (Uredbom MUP-a) u sastavu Ravnateljstva civilne zaštite, dakle: Službena iskaznica inspektora Ravnateljstva civilne zaštit. Navođenje ovlasti i popisa posebnih propisa iz područja civilne zaštite nije moguće staviti na službenu iskaznicu jer je popis ovlasti preobiman.