Izvješće o provedenom savjetovanju - Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2021. i 2022. GODINU, UVOD Predlažemo da se u provedbu planiranih mjera za unaprjeđenje financijske pismenosti, uz navedene nositelje i sunositelje, u dijelu mjera namijenjenih osobama radne dobi koje ostvaruju prihode i to obavljanjem obrta, uključi i Hrvatsku obrtničku komoru. Pri planiranju i provedbi mjera, u Akcijski plan predlažemo kao ciljnu skupinu uključiti mikro i male poduzetnike, kao što su obrtnici vodeći brigu o potrebi unaprjeđenja financijske pismenosti i za tu ciljnu skupinu, pored građana je za to postoji jednaka potreba. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na vašem komentaru. Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2021. do 2026. godine, pa tako i Akcijski plan za unaprijeđenje financijske pismenosti potrošača za 2021. i 2022. godinu usmjereni su na potrošača (fizičku osobu) te poduzetnici i obrtnici nisu u ovom trenutku obuhvaćeni, ali to ne znači da neće biti u budućnosti kada se stvori podloga za to. Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom planiranja sljedećih aktivnosti usmjerenih k podizanju financijske pismenosti.
2 HOK AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2021. i 2022. GODINU, SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA AKCIJSKI PLAN ZA UNAPREĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI OSOBA RADNE DOBI KOJE OSTVARUJU PRIHODE uz r.br.1. Predlažemo planirati događanja u organizaciji dionika i edukativnih događanja u koja će biti uključeni obrtnici. Naime, Hrvatska obrtnička komora među svojim članstvom uglavnom nema gospodarske subjekte koji pružaju financijske usluge, ali obrtnici su njihovi korisnici koji pri tome imaju mnoge posebnosti u poslovanju po kojima se razlikuju od pravnih osoba te informativni i edukativni sadržaju trebaju biti tome prilagođeni. uz r.br.3. I u ovoj grupi edukativnih aktivnosti, npr. kod izrade edukativnih materijala i sadržaja, također je potrebno, uz građane kao primarnu ciljnu skupinu voditi računa i o obrtnicima tj. o potrebi unaprjeđenja njihove financijske pismenosti vezano uz poslovanje u obrtu. uz r.br.5. i 7. U obje ove grupe aktivnosti redovite komunikacije i objave informacija te promicanja važnosti financijske pismenosti, kod provedbe aktivnosti uz građane dodatno obuhvatiti i obrtnike te ikro i male poduzetnike. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujmo na vašim komentarima. Vaše prijedloge ćemo razmotriti prilikom planiranja sljedećih aktivnosti usmjerenih k podizanju financijske pismenosti.
3 Rankica Benc AKCIJSKI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI POTROŠAČA ZA 2021. i 2022. GODINU, SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA Poštovani, predlažem da se formulira i Acijski plan za posebno ranjive skupine, pri čemu mislim na osobe sa smanjenom mogućnošću razumijevanja, bilo zbog tjelesnih bilo zbog pihičkih poteškoća. Ja nisam stručna osoba s aspekta osoba s posebnim potrebama te bi to preciznije mogli formulirati stručnjaci rehabilitaicjske, psihološke, medicinske i IT struke za ovo područje, ali kao pravnik koji svakodnevno strankama tumači smisao i značenje isprava i radnji koje poduzimaju, svjesna sam da je za određene osobe potrebno mnoge stručne i sofisticirane termine objasniti na način da im se omogući potpuno razumijevanje. Na primjer, veoma je korisno plastično opisivanje na konkrentnom primjeru iz svakodnevnog života; komuniciranje jednostavnim i sporijim govorom, ponekad ispisvanje isprava većim slovima ili glasniji govor. S poštovanjem vas pozdravljam. Prihvaćen Poštovani, hvala Vama na komentaru. Vaše komentare smo primili na znanje te ćemo svakako voditi brigu da aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje financijske pismenosti potrošača budu jednostavno formulirane i razumljive potrošačima na koje se odnose.