Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Iskaza za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katstru nekretnina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d.   Poštovani, nastavno na nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Zakon) koji je predmet savjetovanja, Hrvatski Telekom (HT) ovim putem iznosi svoj komentar: HT skreće pažnju da je prilikom uvođenja jedinstvene informacijske točke preko koje će se omogućiti dostupnost podataka o postojećoj fizičkoj infrastrukturi mrežnih operatora te tekućim i planiranim građevinskim radovima nužno voditi računa o: a) realnim mogućnostima mrežnih operatora u vezi prebacivanja podataka u jedinstvenu informacijsku točku te povezanim troškovima i b) primjeni jednakih uvjeta i dinamike prenošenja podatka u jedinstvenu informacijsku točku na sve obveznike Zakona. S poštovanjem, Hrvatski Telekom d.d. U Zagrebu, 18.08.2015. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, primjedbe se ne odnose se na Nacrt prijedloga iskaza, već na konkretne odredbe koje bi trebao sadržavati Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, te će se iste uzeti u obzir i razmatranje pri izradi nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, kao i izrade pod zakonskih akata, te dinamike uspostave jedinstvene informacijske točke.