Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vesna Pavković-Dončević ODLUKU Poštovani, slažem se s nacrtom odluke djelomično. Mislim da bi se nastava u lipnju ipak trebala završiti ranije, odnosno, ne bi trebala prelaziti 20. lipnja već završiti 17. lipnja, a to se može postići koristeći dane jesenskog odmora. Lijep pozdrav, Vesna Pavković-Dončević Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
2 Ružica Cigula ODLUKU Poštovani! Djelomično podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Predlažem da se drugi dio zimskog odmora ukine, kako bi nastava u lipnju mogla ranije završiti. Obrazloženje: u veljači se održavaju natjecanja, a kasniji završetak nastave u lipnju, i u primorskim i u kontinentalnim krajevima, ne donosi pozitivne efekte s obzirom na visoke temperature. Lijep pozdrav! Ružica Cigula Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
3 Jasminka Prstec ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine i broju radnih dana, no što se zimskog odmora učenika tiče smatram da su učenici postizali bolje rezultate kada je zimski odmor trajao duže tj. kada je bio u jednom terminu. S ostalim terminima odmora učenika se slažem. Lijep pozdrav! Jasminka Prstec Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
4 Zrinka Philips ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav, Zrinka Philips Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
5 Mira Knok ODLUKU Poštovani! Slažem se s predloženim. Smatram da je za učenike puno bolje i efikasnije kada imaju češće odmore tijekom godine. Srdačan pozdrav! Mira Knok Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
6 Sanja Prelogović ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Češći odmori djece, u krugu svojih obitelji, dobara su motivacija za daljnji nastavak odgojno-obrazovnog procesa. Djeca brzo odrastaju i na ovaj način omogućujemo im da provedu više vremena sa svojom obitelji i da se odmore. Sa sretnom i zadovoljnom djecom, a tada i roditeljima, imamo veću motivaciju za rad i školski uspjeh. S poštovanjem, Sanja Prelogović Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
7 Iva Novak ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav, Iva Novak Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
8 Anita Krajnović ODLUKU Poštovani, ne slažem se sa prijedlogom da zimski odmor bude podijeljen u dva dijela jer radim u glazbenoj školi gdje velika većina natjecanja i realizacija projekata upravo kreće u veljači što bi dodatno otežalo pripremu učenika za iste. Isto tako smatram da bi školska godina trebala završiti najkasnije do 15. lipnja zbog vremenskih uvjeta, odnosno vrućina, jer veliki broj škola nema klimatizaciju prostora. Srdačan pozdrav, Anita Krajnović Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno.
9 Vesna Vucelić ODLUKU Poštovani! Podržavam prijedlog .Kao učitelj razredne nastave,vidim da su češći odmori tijekom godine dobra opcija,učenici se nakon odmora lako uključuju u nastavak rada,odmorni su i motivirani. V.Vucelić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
10 Jelena Očasić ODLUKU Poštovani, Podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
11 Anđa Topolovac ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav, Anđa Topolovac Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
12 MILENA MIKULČIĆ ODLUKU Poštovani, U potpunosti se slažem s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine kao i predloženom trajanju odmoru učenika tijekom nastavne godine. Također smatram da je predloženi raspored odmora tijekom nastavne godine koristan kako za učenike tako i za učitelje. Češći odmori pokazali su se učinkoviti te smatram da imaju pozitivan učinak. Srdačan pozdrav, Milena Mikulčić, učitelj mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
13 Ivana Petričević ODLUKU Poštovani, većinom se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam da bi školska godina trebala završiti ranije, sredinom lipnja 2022. godine. Podržavam isti raspored praznika u svim dijelovima Republike Hrvatske. Srdačan pozdrav, Ivana Petričević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
14 Natalija Marenčič ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., Predlažem raniji kraj školske godine . Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
15 Daniela Krijan ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Ipak smatram da bi školska godina za učenike trebala završiti ranije ( 17.6. 2022.) S poštovanjem, Daniela Krijan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
16 Tina Težak ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam kako bi trebalo dio planiranog odmora učenika skratiti čime se otvara i mogućnost skraćivanja nastavne godine u lipnju, što je za učenike puno bolja opcija, a time se ne zadire u članak 3. naprijed citiranog nacrta odluke. S poštovanjem, Tina Težak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
17 Ružica Ivanković Ciotti ODLUKU Poštovani, podržavam prijedlog o korištenju jesenskog odmora kao i zimskog odmora u dva dijela. Također predlažem da se jesenski odmor skrati za jedan dan (nastava počinje 3., a ne 4.studenog), a da drugo polugodište završi 17. lipnja (petak). Ljetni odmor za učenike počeo bi onda 20 lipnja, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
18 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ-ROVIGNO ODLUKU Poštovani, djelomično se slažemo s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Naime, smatramo kako bi nastavna godina treba završiti ranije, konkretno 15. lipnja 2022., a navedeno je moguće uskladiti ukoliko se planira drukčiji raspored odmora učenika. Primjerice, za jesenski odmor učenika dovoljno je planirati jedan dan (2. studenoga 2021.) obzirom blagdan Svih svetih pada u ponedjeljak, a prethode mu dva dana vikenda. Osim toga, u mjesecu studenome imamo još jedan neradni dan (18. studenoga 2021.). Što se tiče proljetnog odmora, mišljenja smo kako se isti može skratiti za jedan dan (početak 15. travnja 2022. umjesto 14. travnja 2022.). Na ovaj način dobila bi se dva dana, te se nastavna godina može skratiti i završiti 15. lipnja 2022., što je i dalje više od 175 odnosno 163 nastavna dana. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima i prijedlozima.
19 Zrinka Zokić ODLUKU Poštovani, držim da bi konstanta u rasporedu praznika na razini države trebao biti proljetni odmor učenika, tj. jedino bi taj odmor (uoči Uskrsa) mogao svima trajati jednako, tjedan dana, najviše desetak. Po pitanju zimskog i ljetnog te kraćih odmora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo dati školama i njihovim osnivačima autonomiju u odlučivanju. U tom bi slučaju svaka škola u dogovoru s osnivačima kreirala vlastiti raspored intervenirajući autonomno u trajanje zimskog, ljetnog i kraćih odmora, shodno okolnostima, uz osluškivanje vlastitog ritma i potreba. Tako bi npr. primorcima za zimski odmor bila optimalna dva tjedna u kontinuitetu uzimajući Božić kao okosnicu, dok ljetni odmor ne bi skraćivali. Kontinentalcima bi pak možda odgovaralo obrnuto. Vjerojatno bi se uoči Svi svetih (ukoliko blagdan pada u radnom tjednu) omogućio slobodan dan kako bi se izišlo ususret onima koji moraju otputovati u udaljenija mjesta. Ukoliko bi se radilo o vikendu, ne bi bilo potrebe za tim. Jednako tako bi se postupilo i kad je riječ o obilježavanju važnih dana u pojedinoj sredini, npr. Danu grada, Danu sveca zaštitnika, Danu škole… Fleksibilni kalendar koji podrazumijeva slobodu odlučivanja svake pojedine škole o organizaciji školske godine zadovoljio bi potrebe za duljim i kraćim odmorima, a to bi u konačnici rezultiralo rasterećenijim i odmornijim učenicima i učiteljima, bez remećenja njihovog uhodanog ritma učenja i rada. Lijepi pozdrav, Zrinka Zokić Djelomično prihvaćen Ujednačeni odmor za sve učenike predložen je temeljem mišljenja škola, učitelja koji rade na više škola i roditelja koji imaju djecu u različitim školama.
20 Marina Živić ODLUKU Poštovani, smatram da bi nastavna godina za učenike OŠ trebala završiti ranije, tj. 15.lipnja 2022. Uz blagdan Svih Svetih predložila bih 2. studenog (utorak) kao neradni dan, a 3.studenog nastavljamo s nastavom. Slažem se s prijedlogom da nastava nakon zimskih praznika započne 10.siječnja 2022. Drugi dio zimskih praznika ne bi trebao trajati čitav tjedan od 21. - 25.veljače 2022. već dva- tri dana u tome tjednu, a odluku koji bi to dani bili neka svaka škola donese autonomno. Pohvaljujem početak proljetnih praznika 14. travnja. Smatram da je bolje tijekom nastavne godine ponuditi učenicima više kraćih odmora. Srdačan pozdrav, Marina Živić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom se željelo uvažiti navedene prijedloge.
21 Jelenka Anić ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Predlažem da zimski odmor bude od 24. prosinca 2021. godine do 14. siječnja 2022. godine, te da drugo polugodište završi 14. lipnja 2022. godine. Lijep pozdrav, Jelenka Anić Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
22 SANJA ŠKRABIĆ ODLUKU Poštovani, smatram da bi svi učenici u Republici Hrvatskoj trebali započeti školsku godinu u isto vrijeme,također smatram da trajanje odmora učenika treba biti identično. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Svi odmori planirani su istovremeno za sve učenike u RH.
23 Igor Černjul ODLUKU Poštovani, slažem se s početkom i završetkom nastavne godine. Prvi dio zimskog odmora produžiti do 14. 1.2022. Smatram da drugi dio zimskog odmora narušava kontinuitet rada učenika. S poštovanjem, Igor Černjul Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
24 Agata Smoljan ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Podržavam jednaki raspored i trajanje učeničkih odmora u svim školama u Republici Hrvatskoj. Također smatram da bi svaka nastavna godina trebala trajati najduže do sredine lipnja zato što iza nje slijedi još cijeli niz poslova: dopunska nastava, ispravak negativnih ocjena, upisi u srednje škole i na kraju upisi u učeničke domove. S poštovanjem, Agata Smoljan Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
25 Gordana Talan ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Smatram da bi nastavna godina trebala završiti do 17. 6.2022. Predlažem da se jesenski odmor skrati za jedan dan, a da proljetni odmor za učenike započne 15.4. 2022. Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
26 NENSI LUČIĆ KINKELA ODLUKU Poštovani, Djelomično se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Smatram da su nepotrebni jesenji praznici koji traju od 2.11.2021. do 03.11. 2021. godine te da se zimski odmor učenika ne bi trebao sastojati u dva dijela. Drugi dio zimskog odmora učenika predviđen je od 21.02.2021. do 25.02.2022. godine. Smatram da bi bilo bolje da se, umjesto drugog dijela zimskog odmora, zimski praznici održe u kontinuitetu, znači do 14.01.2022. ili da nastavna godina završi ranije. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
27 Danijela Domitrović ODLUKU Poštovani, podržavam i slažem se s početkom i završetkom nastave godine, kao i odmora učenika u isto vrijeme za sve učenike ali smatram da zimski odmor ne bi trebalo dijeliti na dva dijela kako se ne bi gubio kontinuitet nastave. Također, drugi dio zimskog odmora učenika predviđen je od 21.-25.2.2022. g., u vrijeme kada se mnogi učenici i njihovi mentori intenzivno se pripremaju za natjecanja i smotre. Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja imati na umu i i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
28 Stela Bakarčić ODLUKU Poštovani, većim dijelom se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Podržavam odluku o jednakom rasporedu i trajanju učeničkih odmora za sve škole u Republici Hrvatskoj. Mišljenja sam da je bolje i korisnije imati više kraćih odmora za učenike, nego jedan duži. Zimski odmor ne treba dijeliti u dva dijela, predlažem da umjesto drugog dijela zimskih praznika školska godina završi ranije. Predloženi termin u lipnju je previše produžen, a ne smijemo zaboraviti da nakon nastave kreće dodatni nastavni rad za učenike koji imaju zaključnu negativnu ocjenu. Lijep pozdrav, Stela Bakarčić Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
29 NEVIA GRBAC ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Podržavam više manjih odmora za učenike, ali smatram da bi nastavna godina trebala završiti ranije. Naime, 16.6.2022. (četvrtak) je blagdan, pa ispada da će se nakon tog blagdana nastava izvoditi još petak te sljedeći ponedjeljak i utorak što je jako rascjepkano. Predviđenih radnih dana je dovoljno (više od 175) pa posljednji dan nastavne godine može biti 15.6. Srdačan pozdrav, Nevia Grbac Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
30 Irena Penko ODLUKU Poštovani, Djelomično se slažem s Nacrtom Odluke. Slažem se s navedenim trajanjem odmora za učenike, no smatram da bi nastavna godina trebala završiti ranije, 17. lipnja 2022. godine. S poštovanjem Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
31 Jadranka Jelisavac ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem i podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav, Jadranka Jelisavac Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
32 Tomislav Ćosić ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom više kraćih odmora učenika. Mislim da nastavna godina treba završiti do sredine lipnja zbog mogućih vrućina i turističke sezone! Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
33 Karmen Diminić Milevoj ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom nacrta odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Jedino nisam za to da se vrijeme zimskog odmora učenika prekida. Lpozdrav Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Činjenica je da postoje različite mogućnosti, ali po mišljenjima koja su zaprimana tijekom savjetovanja prijašnjih godina, većina sudionika smatrala je da su tri tjedna previše.
34 Nikolina Vugdelija ODLUKU Poštovani, smatram kako je poželjno da nastavna godina završi do sredine lipnja te da to bude ustaljeno pravilo. Uvjeti rada u lipnju su otežani uslijed visokih temperatura te smatram kako ih nije potrebno produljivati. Po ovom prijedlogu nastavna godina traje 178 dana, tako da i bez ukidanja predloženih praznika može se ostvariti potreban broj radnih dana do sredine lipnja - u ovom slučaju 17.06. S druge pak strane smatram da bi se trebale učiniti preinake u odmorima učenika (npr. ne treba uvoditi 2 dana odmora u studenome jer tu je i onako 1. 11. ponedjeljak pa se dobiju tri dana, a slijedi i četvrtak 18. 11. kao neradni dan). Ne slažem se u dijeljenju zimskih praznika na dva dijela. Smatram da tako mali razmak između prvog i drugog dijela zimskih praznika nije dobar za učenike, ponovnim uhodavanjem gubi se kontinuitet rada učenika, a i nastavnika. S poštovanjem, Nikolina Vugdelija, prof. Djelomično prihvaćen Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da Hrvatska ima jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
35 SANJA MARCIUŠ ODLUKU Poštovani, mišljenja sam da bi nastavna godina trebala završiti ranije (15. 6.) i to iz sljedećih razloga: - uvjeti rada tijekom lipnja (visoke temperature i smanjenje koncentracije, pritisak zbog završnog ocjenjivanja i zaključivanja ocjena i sl.) daleko su teži nego tijekom nastavne godine - prema predloženom kalendaru ukupno je 178 nastavnih dana, dakle mogu se napraviti određene preinake da bi se kraj nastavne godine pomaknuo ranije Smatram da bi se trebala zadržati ustaljena praksa da nastavna godina završi sredinom lipnja, u ovome slučaju 15. 6., a da se učine preinake u odmorima učenika (pr. ne treba uvoditi 2 dana odmora u studenome jer tu je ionako 1. 11. ponedjeljak pa se dobiju tri dana, a slijedi i četvrtak 18. 11. kao neradni dan). Ako se želi zadržati višak nastavnih dana, može se izmijeniti i da proljetni odmor započne 15. 4., a ne 14. 4. što ponovno daje 178 nastavnih dana sa završetkom 15. 6. Srdačan pozdrav Sanja Marciuš, mag.prim.educ. Primljeno na znanje Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da Hrvatska ima jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
36 Niki Drpić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem sa datumima početka i završetka sljedeće nastavne godine. Srdačan pozdrav Niki Drpić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
37 IVANA VITLOV ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Podržavam više manjih odmora za učenike, ali smatram da bi nastavna godina trebala završiti ranije. Srdačan pozdrav, Ivana Vitlov Djelomično prihvaćen Ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine, jer hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana) u Europi.
38 MLADEN ĆURIĆ ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav, Mladen Ćurić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
39 Mila Jakic ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s Odlukom o početku i završetnu nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2122. najviše zbog predugog trajanja školske godine i nezadovoljavajućih uvjeta za rad u školama u tom vremenskom periodu do 21.6.2022. Moje mišljenje je da nastavna godina treba završiti ranije kao i do sada pa da se naprave preinake u odmorima učenika. Lp Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje. Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da Hrvatska ima jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
40 Melanija Miodrag ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s prijedlogom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Podržavam odluku da sve škole u Republici Hrvatskoj imaju isti početak i završetak školske godine. Jedino se ne slažem u dijeljenju zimskih praznika na dva dijela. Smatram da tako mali razmak između prvog i drugog dijela zimskih praznika nije dobar za učenike, ponovnim uhodavanjem gubi se kontinuitet rada učenika, a i nastavnika. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
41 Dejan Varga ODLUKU Poštovani, mišljenja sam da bi nastavna godina trebala završiti ranije (15. 6.) i to iz sljedećih razloga: - uvjeti rada tijekom lipnja (visoke temperature i smanjenje koncentracije, pritisak zbog završnog ocjenjivanja i zaključivanja ocjena i sl.) daleko su teži nego tijekom nastavne godine - prema predloženom kalendaru ukupno je 178 nastavnih dana, dakle mogu se napraviti određene preinake da bi se kraj nastavne godine pomaknuo ranije - 16. lipnja (četvrtak) blagdan je Tijelova, dakle neradni dan, što će samo dodatno unijeti zbrku u ritmu kraja nastavne godine jer će se posljednji nastavni dani odrađivati rascjepkano, obrazovni učinak bit će vrlo slab, psihološki će sve djelovati vrlo opterećujuće. Smatram da bi se trebala zadržati ustaljena praksa da nastavna godina završi sredinom lipnja, u ovome slučaju 15. 6., a da se učine preinake u odmorima učenika (pr. ne treba uvoditi 2 dana odmora u studenome jer tu je ionako 1. 11. ponedjeljak pa se dobiju tri dana, a slijedi i četvrtak 18. 11. kao neradni dan). Ako se želi zadržati višak nastavnih dana, može se izmijeniti i da proljetni odmor započne 15. 4., a ne 14. 4. što ponovno daje 178 nastavnih dana sa završetkom 15. 6. Srdačan pozdrav! Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje. Činjenica je da postoje različite mogućnosti te svatko od nas može imati drugi prijedlog.
42 Jagoda Oplanić ODLUKU Poštovani, djelomočno se slažem s prijedlogom ove Odluke. Datumi početka i kraja školske godine su u redu , iako je 21.6. vrijeme u kojem zna biti već poprilično vruće pa se učenici teže mogu koncentrirati. Što se tiče zimskog odmora mislim da je bolja opcija da bude u jednom dijelu, odnosno da se ne cijepka na dva dijela. Učenici, a i učitelji, cijepkanjem odmora na manje dijelove gube kontinuitet rada te je nakon povratka potrebno neko vrijeme da se učenici usredotoče na školske obaveze. Duži zimski odmor učenici i njihovi roditelji mogu bolje iskoristiti za druženje s obitelji, putovanja, posjete rodbini, planirane radove i sl. S ostalim datumima se slažem. S poštovanjem, Jagoda Oplanić Djelomično prihvaćen Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da Hrvatska ima jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
43 Marina Bukvić ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine , broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. kako je predloženo. Mišljenja sam da ne bi trebao uvoditi drugi dio zimskog odmora nego da za taj period nastava prije završi, dakle do 15.lipnja. Srdačan pozdrav, Marina Bukvić Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
44 DAMIR ČOLIG ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav ! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
45 Marija Čupić-Senta ODLUKU Poštovani, djelomično se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora. Podržavam više manjih odmora za učenike, ali mišljenja sam kako je završetak nastavne godine 21.lipnja previše produžen. Zimski odmor bi trebalo odraditi u jednom dijelu i skratiti na 2 tjedna. Lp Marija Čupić-Senta Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje. Ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine, jer hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih školskih godina (175 dana/35 tjedana) u Europi.
46 FLORIS MILOHANOVIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine. Što se tiče praznika smatram da rascjepkanost zimskih praznika nije dobra. Ukoliko bi se zimski praznici objedinili i praznici završili 14.1.2022.iskoristi bi se i za „hrvatski skijaški tjedan“ kada veliki broj obitelji odlazi na snijeg. U tom terminu cijene su povoljnije kako smještaja tako i ski karata. Kako je jedna skijaška sezona već propuštena vjerujemo da se puno obitelji zaželjelo skijanja. Također veliki broj obitelji koristi zimski odmor za odlazak u hotele u cijeloj RH koji su u tom terminu financijski vrlo prihvatljivi. Ukoliko se situacija stabilizira, a nadamo se da hoće, posjećivati će se obitelji koje su udaljenje od mjesta stanovanja, jer je ova godina bila godina smanjenih kontakata. Zimski odmor u veljači ne pruža iste mogućnosti kao produljeni zimski odmor u siječnju. U veljači će djeca provoditi vrijeme u zatvorenim prostorima jer vrijeme ne dozvoljava boravak u prirodi, a skijanje će si moći priuštiti samo oni dubljeg džepa budući da je to period visoke sezone. Imajući u vidu ekonomsko gospodarsku situaciju uzrokovanu korona virusom to je itekako važno. Kao roditelj troje djece smatram da se cjepkanjem praznika teže postiže usredotočenost i usvajanje gradiva. Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga. Osim toga, treba voditi računa o svim učenicima od I. razreda osnovne škole do završnih razreda srednjih škola.
47 Jasmina Štefović ODLUKU Poštovani, podržavam djelomično Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Smatram da je više kraćih odmora NIJE bolja varijanta ni za učenike ni za djelatnike, jer se gubi kontinuitet učenja i radnih vještina i navike. Slažem se sa kolegama da početkom lipnja kreću vrućine koje otežavaju rad u školama te je trajanje nastavne godine predugo (do 21. lipnja, Članak 2.). Moj prijedlog završetak sa datumom 13.6.2022. Mišljenja sam da treba ukinuti jesenske praznike i 2. dio zimskih praznika, proljetne praznike (Članak 4.) jer se zbog toga produžuje organizacija u završetku nastavne godine. Lijepi pozdrav! Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih i ovo savjetovanje, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
48 ANDREJA PTIČEK ODLUKU Poštovani, podržavam se s nacrtom odluke. Mislim da je za početak nastavne godine odabran primjeren datum, raspored učeničkih praznika je u redu i isto tako datum završetka nastavne godine. Slažem se da raspored praznika bude jedinstven u cijeloj državi. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
49 Đurđica Culjak ODLUKU Poštovani, Prije svega podržavam činjenicu da su početak i završetak nastavne godine, kao i trajanje odmora učenika u osnovnim i srednjim školam, jedinstveni u cijeloj Republici Hrvatskoj i da se ta odluka nije opet mijenjala. Smatram da je trajanje nastavne godine predugo do 21. lipnja, (Članak 2.) jer otežava organizaciju rada na kraju nastavne godine vezano za održavanje dopunskog rada, sjednica RV i UV, pisanje razredne dokumentacije, podjelu svjedodžbi u odnosu na provođenje postupka prijava i upisa u srednje škole. Naravno da je to i u ovom predloženom obliku realno i izvedivo, ali bi se moglo ležernije provesti kad bi nastavna godina završila ranije. Smatram da je nepotreban jesenski odmor 2. i 3. studenoga (Članak 4.) tim više što je Dan svih svetih u ponedjeljak te se tako dobiju tri dana odmora. Također u istom mjesecu je i neradni Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, (četvrtak, 18. studeni) pa se tako često prekida kontinuitet nastave. Drugi dio zimskog odmora dovest će do toga da će vremenik održavanja školskih natjecanja biti vrlo zgusnut, a počinju i pripreme za županijska natjecanja. Općenito sam mišljenja da ti češći, kraći prekidi nastave nazvani „jesenski odmor“ i „drugi dio zimskog odmora“, nemaju veću dobrobit za učenike posebno u kontekstu obiteljskog života. Roditelji vjerojatno ne mogu uzimati godišnji odmor kako bi kvalitetno proveli vrijeme svi zajedno, pa su djeca prepuštena sama sebi. Mišljenja sam da bi se vrijeme odmora moglo kvalitetnije organizirati kad bi se navedeni kraći odmori pridružili prvom dijelu zimskog odmora ili proljetnom odmoru, a i nastavna godina bi mogla trajati kraće bez jesenskog odmora. Slažem se s kolegama koji su primijetili da ustrojavanje nastave u dva polugodišta (Članak 2. (2)) koja su nejednakog trajanja nema većeg smisla, posebno zato jer već duži niz godina nema zaključivanja ocjena na kraju prvog polugodišta. Ovom prilikom bi željela napomenuti da su učenici ove školske godine 2020./2021., kad su svi nastavni sati bili skraćeni po 5 minuta zbog epidemioloških mjera, u npr. predmetima čiji je godišnji fond sati 70, izgubili 350 minuta nastave što u konačnici iznosi 7,7 nastavnih sati samo za jedan takav nastavni predmet. Takve situacije bi također trebalo predvidjeti Nacrtom, a ne samo „Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum“ (Članak 3. (2)) ili Članak 8. koji se odnose samo na pojedine škole. Đurđica Culjak Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na podršci i mišljenima te ističemo da je podjela na polugodišta propisana Zakonom.
50 ŽELJKO KRALJIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Početak nastavne godine je prvi radni ponedjeljak u rujnu što je primjereno i nekako smo na to navikli da je tome tako. U redu je da tijekom nastavne godine ima više kraćih odmora za učenike. Dulji odmor otežava radni ritam, a dobro dođe više kraćih pauza i prema reakcijama učenika i roditelja i njima je bolji takav raspored. Slažem se s prijedlogom o jedinstvenom rasporedu odmora jer onaj s varijantama bio je dosta zbunjujući i smatram da za tim nema potrebe. S poštovanjem, Željko Kraljić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
51 IVANA MARČETIĆ ODLUKU Poštovani. Smatram da je za početak nastavne godine dobro izabran prvi radni ponedjeljak u rujnu. Smatram da nastavna godina treba ranije završiti od predloženog datuma, najkasnije do 15. rujna. Zbog sve viših temperatura zraka učenici su sve manje koncentrirani na rad i učenje. Slažem se s prijedlogom da u nastavnoj godini ima više kraćih odmora za učenike od jednog duljeg zimskog odmora. Dulji odmor otežava kontinuirani rad te je učenicima nakon takvog odmora teže uspostaviti radni ritam. Podržavam odluku o jedinstvenom rasporedu odmora za učenike svih škola u RH. Srdačan pozdrav. Ivana Marčetić Djelomično prihvaćen Ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine, jer hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana) u Europi.
52 Vlatka Đido ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. S poštovanjem, Vlatka Đido, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
53 Ivančica Hinek ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o početku i završetku sljedeće nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora za učenike. U izvanrednim radnim okolnostima u kojima se nalazimo zbog stalne izloženosti prijetnji pogoršanja epidemiološke situacije, dobro je da je i u sljedećoj školskoj godini ponovno ujednačen model školskog kalendara na nivou cijele države i da je planirano više kraćih odmora za učenike. To će im dati mogućnost učinkovitijeg usvajanja znanja, boljeg koncentriranja na nastavne „blokove“, boljeg planiranja radnih obaveza i lakšeg snalaženja u realnosti tri modela izvođenja nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
54 Nataša Arbutina ODLUKU Poštovani, Moj prijedlog je da nastavna godine počne 1. rujna 2021. godine. Nastavna godina bi mogla završiti 17. lipnja 2022. godine. Slažem se s prijedlogom za više kraćih odmora za učenike, nego jedan duži.Više kratkih ofmora bolje je za učenike i učitelje. Također podržavam odluku o jednakom rasporedu odmora za sve škole u RH. Srdačan pozdrav Nataša Arbutina Djelomično prihvaćen Uobičajeno je da nastava počinje prvoga tjedna rujna, ali nikada nije počinjala sredninom tjedna te zbog toga nije planiran početak nastavne godine s danom 1. rujna.
55 Ksenija Bakran Kovačević ODLUKU Poštovani, u potpunost se slažem s predloženim Nacrtom odluke. Pozdravljam zimski odmor u dva djela i isti raspored praznika za čitavu RH. Srdačan pozdrav Ksenija Bakran Kovačević Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
56 Željka Babic ODLUKU Pošovani, u načelu se slažem s Nacrtom odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Kraći odmori učenicima su potrebni,pogotovo u razrednoj nastavi,ali ipak mislim da podjela zimskog odmora u dva dijela za učenike nije dobro rješenje nego je praktičnije ostaviti zimski odmor u jednom dijelu i dužeg trajanja. Isto tako bi i završetak školske godine bio ranije. Predloženi termin u lipnju je previše produžen i kvaliteta nastave znatno opada. Srdačan pozdrav. Željka Babić Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
57 Jelena Ivaci ODLUKU Poštovani, Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. uglavnom podržavam. Moj prijedlog je da nastavna godine počne 1. rujna 2021. godine. To nije prerano, nakon dugog ljetnog odmora učenika, a dobila bi se tri dana za kombiniranje. Nastavna godina bi mogla završiti 17. lipnja 2022. godine. (Ne treba zaboraviti dodatni nastavni rad nakon završetka nastavne godine.) Slažem se s prijedlogom da je bolje i korisnije imati više kraćih odmora za učenike, nego jedan duži. Duži obrazovni ciklus bez odmora je iscprljujuć i dovodi do zasićenja, dok predugi odmor narušava kontinuitet rada i učenja. Također podržavam odluku o jednakom rasporedu odmora za sve škole u RH. S poštovanjem, Jelena Ivaci Djelomično prihvaćen Uobičajeno je da nastava počinje prvoga tjedna rujna, ali nikada nije počinjala sredninom tjedna te zbog toga nije planiran početak nastavne godine s danom 1. rujna.
58 Tatjana Bašić ODLUKU Podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika za školsku godinu 21./22. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
59 Ivana Bešlić ODLUKU Poštovani slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam da je predložena podjela odmora tijekom nastavne godine vrlo korisna za učenike. Srdačan pozdrav! Ivana Bešlić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
60 Tamara Banović ODLUKU Smatram da završetak nastave ne treba biti iza 15. lipnja, to je veliki problem u južnim dijelovima Hrvatske. U prvom redu zbog neadekvatnih uvjeta u školama kada je nemoguće raditi zbog vrućine, a uz to u normalnim uvjetima tada je već sezona uznapredovale, velike su gužve u prometnicama, srednjoškolci počinju sa sezonskim radom. Velik broj manjih odmora (studeni i veljača) je po mom nepotreban, učenici se opuštaju, oni koji rade nastavu u dvosatu jako puno gube i gubi se kontinuitet rada. Predlažem skratiti "male" odmore za učenike i nastavu završiti tjedan dana ranije nego li je predviđeno ovim prijedlogom. Srdačan pozdrav, Tamara Banović Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
61 Valerija Stipetić ODLUKU Poštovani, Slažem se sa predloženim nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine kao i vremenu trajanja odmora učenika. Lijep pozdrav, Valerija Stipetić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
62 Snježana Mataija ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem s Odlukom o početku i kraju školske godine. Mišljenja sam da zimski odmor učenika ne bi trebalo dijeliti jer svaka nastava nakon 15. lipnja nema svrhu zbog zamora i vrućina. Lijep pozdrav. Snježana Mataija Djelomično prihvaćen Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
63 Marin Božić ODLUKU Poštovani! U potpunosti se slažem s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana kao i predloženom trajanju odmora učenika za školsku godinu 2021./2022.. Smatram korisnim, prije svega za učenike predloženi raspored odmora tijekom nastavne godine. Srdačan pozdrav, Marin Božić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
64 Mladenka Fafanđel ODLUKU Poštovani, Uglavnom se slažem s nacrtom Odluke o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola. Ne podržavam zimski odmor u dva dijela. Ako ta odluka prođe, treba unaprijed uskladiti trajanje odmora i Vremenik natjecanja i smotri . Mnogi učitelji intenzivno pripremaju učenike nekoliko tjedana prije natjecanje . S poštovanjem, Mladenka Fafanđel Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
65 Dunja Novak ODLUKU Poštovani !U načelu se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora. Podržavam više manjih odmora za učenike, što pri povratku učenika u učionice daje bolje rezultate. Jedino što mislim, kako je potrebno malo promijeniti, je završetak nastavne godine za sve ostale učenike osim maturanata. Smatram kako je završetak 21.lipnja malo previše produžen. Mislim kako bi zimski odmor trebalo odraditi u jednom dijelu, kako bi ostavili prostora za završetak nastavne godine oko 15. lipnja. Podsjećam kako škole sa velikim brojem razrednih odjela, svake godine strukovnu maturu produžuju na srpanj, jer nam je cijeli lipanj zauzet državnim maturama. Stoga zaista postaje problem odraditi sve poslove uključujući i ispite DM, i strukovnu maturu i dopunski rad. Stoga mislim kako bismo s tjednom ranije dobili puno više prostora za organizaciju svih poslova. Srdačan pozdrav. Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
66 AURIKA MATKOVIĆ ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem s Nacrtom odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Više kraćih odmora je bolje. Možda razmisliti o promjeni termina natjecanja jer je drugi odmor baš u vrijeme priprema istih. Ne podržavam mogućnost produljenja nastavne godine jer smatram da dobrim planiranjem možemo ostvariti propisan nastavni plan, broj radnih dana i sati. Slažem se i s tim da sve škole u Republici Hrvatskoj imaju jednako trajanje učeničkih odmora. Učitelji nam rade i na više županija. Obzirom na neizvjesne uvjete, viđene tijekom COVID-a, dobro je da se može odstupiti od rokova utvrđenih ovom odlukom, o čemu odlučuje ministar na zahtjev škole i nadležnog upravnog tijela. Srdačan pozdrav, Aurika Matković Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
67 Gordana Fable ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
68 MIROSLAV MILJKOVIĆ ODLUKU Poštovani, mislim da je Odluka dobro izbalansirala početak i završetak nastavne godine i trajanja odmora učenika osnovnih i srednjih škola za iduću školsku godinu. Odluka o zimskom odmoru u dva termina je ipak predmet prijepora jer se s jedne strane hvali pristup više kraćih odmora, a s druge strane pomalo kritizira kratkoća prvog dijela zimskog odmora te nezgodno vrijeme održavanja drugog dijela zimskog odmora (u vrijeme priprema za natjecanja učenika). Osobno držim da je odluka o više kraćih odmora dobra jer je činjenica da je lakše kod učenika zadržati kontinuitet odnosno lakše ih je "vratiti" u redovan ritam školskih obaveza. Lijepi pozdrav. Miroslav Miljković Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
69 Ines Vodanović ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Iskreno se nadam da ćemo u novoj školskoj godini moći koristit praznike predviđene ovim nacrtom odluke. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
70 Anita Čorak ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola. Posebno se slažem s planom zimskog odmora u dva dijela. Srdačan pozdrav, Anita Čorak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
71 LOVORKA ERNOIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Posebno se slažem s planom zimskog odmora učenika u dva dijela, budući da je drugo polugodište dugačko i traje od 10. siječnja do 21. lipnja. Pozdrav, Lovorka Ernoić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
72 Marica Balog ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem s prijedlogom nacrta odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Jedino ne podržavam cijepanje zimskog odmora učenika zbog prekidanja kontinuiteta u radu nakon prekratkog vremena. S osobitim štovanjem Marica Balog Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje. Činjenica je da postoje različite mogućnosti te da su i tri tjedna u kontinuitetu preduga te da većina država EU tijekom nastavne godine ima više kraćih odmora za učenike.
73 Eva Jurčić ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
74 Nediljka Nekić ODLUKU Poštovani, uglavnom se slažem sa prijedlogom nacrta odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Osobito podržavam mogućnost produljenja nastavne godine u slučaju neostvarivanja propisanog nastavnog plana. Ono na što bih ukazala je usklađivanje sa Vremenikom natjecanja i smotri odnosno planiranje vremena za pripremu djece za iste. S poštovanjem, Nediljka Nekić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
75 Tijana Martić ODLUKU Poštovani, Djelomično podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam da sve škole u RH trebaju imati jednako trajanje učeničkih odmora. Neki nastavnici rade u dvije županije, te bi različite odluke na lokalnoj razini stvarale poteškoće učiteljima. Također sam mišljenja da nije potrebno dijeliti zimski odmor za učenike na dva dijela jer se tako gubi kontinuitet nastavnog procesa. Potrebno je uzeti u obzir kako se radi o razdoblju u kojem se održavaju školska natjecanja i smotre, te je potrebno dodatno raditi s učenicima kako bi rezultati bili dobri. Srdačan pozdrav, Tijana Martić Djelomično prihvaćen U skladu s Nacrtom nastava počinje u svim županijama u isto vrijeme i odmori za učenike su u isto vrijeme te se vodilo računa i o učiteljima/nastavnicima koji rade u dvije ili više županija. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali valja uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
76 Viktorija Mrđenović ODLUKU Poštovani, U cijelosti podržavam odluku o početku i završetku nastavne godine,broju radnih dana te trajanju velikog odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/22. Mišljenja sam da bi svi u RH trebali polaziti školu u isto vrijeme po istim pravilima. L.p Viktorija Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
77 STIPE JOLIĆ ODLUKU Poštovani, u cijelosti podržavam odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Posebno pozdravljam odluku autora da se poštuje i ne mijenja tradicionalni početak proljetnog odmora/Uskršnjih praznika koji će biti od Velikog četvrtka do petka nakon Uskrsa. Više puta se pokušalo mijenjati trajanje i dane proljetnog odmora i svaki put smo se vratili na tradicionalni početak i svršetak istih. Godine 2022. Tijelovo je nešto kasnije tako da smatram da se, iako izgleda da šk. god. traje predugo, pronašlo kompromisno rješenje sa završnim datumom. Nadam se da će pravilnik o datumima natjecanja i smotri voditi računa da se natjecanja ne provode u tjednu koji neposredno slijedi nakon drugog dijela zimskih praznika, kako se učenicima koji se natječu zimski odmor ne bi pretvorio u dodatni stres. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
78 Emerencijana Rebić ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. Naime, svakako smatram da je bolje da učenici imaju više kraćih odmora zbog kontinuiteta rada (nakon dužih odmora se "opuste" i teško ih je "vratiti") ali istovremeno drugi dio zimskog odmora između 21. veljače i 25. veljače se nalazi u pripremama za razna natjecanja i smotre gdje je učeniku potreban kontinuitet. Svakako se slažem da raspored odmora učenika treba biti u svim županijama jednak jer se u mnogim kućanstvima (sa dvoje ili više djece) školuju u dvije županije, a postoji i mogućnost da učenik pohađa redovnu školu u jednoj, dok umjetničku školu pohađa u drugoj županiji. Srdačno, E. Rebić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Podsjećamo da se u školama mogu izvoditi aktivnosti s učenicima i u vrijeme odmora za učenike.
79 Lorena Žufić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam da je puno bolje i učinkovitije imati više kraćih odmora. Više kraćih odmora su bolji iz razloga što omogućuju odmor učenicima i nastavnicima u više navrata i taj način ne utječe na kvalitetu i kontinuitet nastavnog procesa, ali i postignuća učenika u radu. Osim navedenog, kraći odmori ne dovode do situacije da se kao nakon duljeg odmora, npr. kod zimskih kada su trajali tri tjedna, učenici previše opuste te im treba dulji period da se "vrate" u ritam nastave i izvršavanju obveza. Ovaj raspored odmora dobar je i za vrijeme trajanje bolesti covid-19 jer omogućuje češći odmor učenika i nastavnika kojima je veoma zahtjevna i naporna nastava na daljinu (online). Više kraćih odmora pozitivno utječu na motivaciju učenika. Nadalje, mišljenja sam da sve škole u RH trebaju imati isti početak i kraj nastavne godine te jednako trjanje i raspoređene učeničke odmore. S poštovanjem. Lorena Žufić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
80 MARTINA ŠPADIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
81 Ivana Kapetanović ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Slažem se da imamo više kraćih odmora koji će koristiti i učenicima i učiteljima. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
82 Igor Artić ODLUKU Poštovani, većim dijelom se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Osobito podržavam odluku o jednakom rasporedu i trajanju učeničkih odmora za sve škole u Republici Hrvatskoj. Po mom mišljenju nije potrebno dijeliti zimski odmor za učenike na dva dijela jer se tako gubi kontinuitet nastavnog procesa, a potrebno je uzeti u obzir kako se radi o razdoblju u kojem se održavaju školska natjecanja i smotre. Lijep pozdrav, Igor Artić Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali treba uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
83 ANDRIJANA SILI ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine , broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. kako je predloženo. Osobito pozdravljam i podržavam ovaj drugi dio zimskih praznika koji je učenicima, zbog duljine drugog obrazovnog razdoblja bez dosadašnjih odmora, vrlo koristan. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
84 Nada Vidović ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
85 Vlasta Pavlović Elez ODLUKU Poštovani! Podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam da će više kraćih odmora, kako je predloženo u nacrtu, biti korisnije učenicima. Ukoliko situacija s pandemijom potraje i u sljedećoj školskoj godini, svakako će biti prihvatljiviji ovakav raspored učeničkih odmora. Također, smatram dobrim što ovim nacrtom svi učenici u RH imaju jednak raspored odmora. S poštovanjem, Vlasta Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
86 Božica Kelčec Pester ODLUKU Podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Slažem se da imamo više kraćih predaha koji će koristiti kako učenicima tako i učiteljima. Nadam se samo da će nova školska godina biti stabilnija (što se tiče vanjskih parametara koji utječu na realizaciju - COVID-a) i da ćemo svi skupa moći pridonjeti realizaciji iste. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
87 Elvira Špelić Vidović ODLUKU Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Slažem se da imamo više kraćih predaha koji će koristiti kako učenicima tako i učiteljima. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
88 DIJANA TOLJANIĆ ODLUKU Poštovani, lijepi pozdrav. Slažem se s prijedlogom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam da je bolje imati više kraćih odmora, nego jedan ili dva duža i da sve škole u RH trebaju imati isti početak i jednako trajanje učeničkih odmora te podržavam ovakav prijedlog broja i rasporeda odmora tijekom godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
89 KLARA JASNA ŽAGAR ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Zbog psihičkog i fizičkog zdravlja je bolje imati više kraćih odmora, nego jedan ili dva duža. Učenici strukovnih škola su veoma opterećeni dinamikom izmjene nastave u školi i stručne prakse kod obrtnika te brojem sati nastave koji se moraju odraditi u tri ili četiri dana nastave u školi, a to je veoma zamorno. Osim toga, kraćim odmorima se ne gubi kontinuitet učenja kao kod dugih stanki između dvaju ciklusa učenja. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
90 Suzana Pešorda ODLUKU Poštovani; slažem se s "Odlukom početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022." S poštovanjem; Suzana Pešorda. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
91 Željka Kalabek ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Smatram kako je učenicima potrebno omogućiti više praznika tijekom školske godine - kako je i navedeno. S poštovanjem, Željka Kalabek. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
92 SAMIRA HRANIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Mišljenja sam da sve škole u RH trebaju imati jednako trajanje učeničkih odmora i zalažem se za više kraćih odmora (jesenski i zimski odmor u dva dijela). Neki nastavnici rade u dvije županije, te bi različite odluke na lokalnoj razini bile otegotni faktor. Smatram da je prvi dio zimskog odmora u trajanju od 15 dana pravilno odmjeren. Čl. 2.2. "Nastava se ustrojava u dva polugodišta" smatram nepotrebnom budući da je polugodište izgubilo svoj smisao kako se više ne zaključuju ocjene, a kurikulumi se izvode tijekom cijele godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
93 Ivanka Biskup ODLUKU Poštovani, podržavam ujednačene praznike za sve učenike u Hrvatskoj. Slažem se s prijedlogom jesenskih i proljetnih praznika. Smatram da bi zimske praznike ipak trebalo ostaviti u jednom dijelu jer je nakon svakog odmora kod učenika teže ponovno pokrenuti radni ritam. Mislim da to nije potrebno jer to utječe na produžetak nastave tijekom lipnja kada vrućine znaju biti teško podnošljive i uvelike ometaju koncentraciju i rad.. Lijep pozdrav, Ivanka Biskup Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
94 SVJETLANA BRKIĆ MILIVOJEVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Lijep pozdrav, Svjetlana Brkić Milivojević Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
95 Marija Istenić ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu. Slažem se sa prijedlogom da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine, ali ne i s podjelom zimskog odmora učenika u dva dijela. Smatram da bi zimski odmor učenicima trebalo spojiti u jedan te skratiti kako bi nastavna godina završila ranije. Česti prekidi znatno utječu na kontinuitet nastave i radne navike učenika jer se nakon svakog odmora trebaju ponovno uhodavati. Zbog vrućina u linju nastava je otežana, a koncentracija učenika znatno smanjena. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Natalija Zoričić ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Slažem se da nastava u cijeloj Hrvatskoj započinje u isto vrijeme. S druge strane pak mišljenja sam da bi zimske praznike trebalo objediniti i skratiti tako da školska godina završi ranije 17.6. zbog vrućina koje otežavaju radi i koncentraciju učenika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno.
97 Ivana Trogrlić Mandić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt odluke o početku i završetku nastavne godine kao i vremenu trajanja odmora učenika. Smatram da je dobro da su praznici ujednačeni na području cijele RH. Srdačno, Ivana Trogrlić Mandić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
98 Marta Strajinić ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i tarajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
99 Brankica Habuzin ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Slažem se sa prijedlogom da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine i podržavam predložene datume. Ne podržavam podjelu zimskog odmora učenika u dva dijela. Smatram da je bolje produžiti prvi dio zimskih praznika i ići u školu bez prekida do proljetnih praznika. Ne smatram da se radi o toliko dugom razdoblju koje učenici ne bi mogli pratiti u kontinuitetu. Ovakva rascjepkanost utjecat će na kontinuitet nastave i radne navike učenika. Po komentarima vidim da mnogi kolege i kolegice misle isto pa se nadam da ćete to i usvojiti. Srdačan pozdrav! učiteljica Brankica Habuzin Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
100 Ika Pejanović ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Nacrta Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav, u nadi da će zaživjeti ovaj kalendar i da će pandemija završiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
101 Marina Međurečan ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Lijep pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
102 Željka Tomašec ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola. Srdačan pozdrav, Željka Tomašec Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
103 Katarina Tabak ODLUKU Poštovani, slažem se sa datumima početka i završetka, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Osobito se slažem i podržavam određivanje jesenskih praznika, te odvijanje zimskih praznika u dva dijela. Predlažem da se provede rasprava o trajanju školskih sati tijekom održavanja nastave online, jer smatram da je previše tražiti od učenika da sjede pred ekranima nekoliko sati dnevno. Srdačan pozdrav, Katarina Tabak, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
104 Melita Ogrinšak ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Propisivanje istog datuma početka i završetka nastavne godine ima puno prednosti i slažem se s takvom odlukom. Slažem se i s rasporedom odmora tijekom godine i podržavam uvođenje jesenskog odmora ,te podjelu zimskog odmora u dva dijela. Melita Ogrinšak Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
105 Tajana Bundara ODLUKU Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika OŠ i SŠ za 2021./2021. Podržavam prijedlog jesenskog odmora kao i podjelu zimskog odmora za učenike u dva dijela. Srdačno, Tajana Bundara Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
106 Terezija Šestak ODLUKU Poštovani, slažem se da svi u RH počinju i završavaju s nastavom u isto vrijeme. Smatram da je bolje zimske praznike staviti u jednom dijelu. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
107 Nada Nekić ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanja odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., osim što bih predložila raniji završetak nastavne godine. Smatram da bi zbog klimatskih uvjeta možda ipak bilo bolje ranije završiti nastavnu godinu, a napraviti izmjenu u jesenskom ili drugom dijelu zimskog odmora učenika. S poštovanjem, Nada Nekić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
108 Maja Lukman Šprajc ODLUKU Poštovani, smatram da zimski odmor učenika nije potrebno dijeliti na dva dijela. Učenici se tek priviknu na ponovni rad i učenje i onda ponovno idu na odmor čime se narušavaju njihove radne navike. Ukoliko netko planira odlazak na skijanje ili putovanje puno bolje bi mu došli duži praznici da se vrate s odmora i nadoknade zaostatke za školu. Ne vidim smisla čemu dijeliti taj zimski odmor, u praksi nema baš nekog efekta što se tiče odmora učenika. Duži praznici bi bili idealni da učenici nadoknade gradivo i pripreme se za ispravljanje negativnih ocjena kada se vrate u školu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
109 Petra Nemet ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Slažem se sa prijedlogom da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine, ali trebalo bi skratiti proljetni odmor učenika (Veliki petak - Uskrsni ponedjeljak) s obzirom da se zimski odmor učenika dijeli u dva dijela, pa je previše prekida i gubi se na kontinuitetu u radu. Predlažem da nastava time završi 17. lipnja 2022. godine. Lijep pozdrav, Petra Nemet Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine.
110 Snježana Varga ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Eventualno potrebne promjene i prilagodbe moguće je unijeti tijekom školske godine s obzirom na postojeću epidemiološku situaciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
111 LJILJANA HESS ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanja odmora učenika osnovnih i srednjih škola za sljedeću školsku godinu. Više kraćih odmora doprinijeti će boljoj radnoj atmosferi , nastavnici i učenici bit će manje iscrpljeni brojnim i zahtjevnim obvezama ako budu imali češće odmore. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
112 Mirjana Čubaković ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Slažem se sa prijedlogom da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine. Predlažem da nastavna godina traje do 23. 6. 2022., a jesenski odmor učenika od 2. 11 do 5. 11. 2021. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Činjenica je da postoje različite mogućnosti kombinacija te sve prijedloge nije moguće prihvatiti.
113 SANJA BOŽINOVIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Propisivanje istog datuma početka i završetka nastavne godine ima puno prednosti i slažem se s takvom odlukom. Slažem se i s rasporedom odmora tijekom godine, i podržavam uvođenje jesenskog odmora te podjelu zimskog odmora u dva dijela. Sanja Božinović Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
114 MARICA JURIĆ ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./22. godinu. Slažem se sa prijedlogom da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine, ali ne bi trebalo zimski odmor učenika podijeliti u dva dijela. Česti prekidi znatno utječu na kontinuitet nastave i radne navike učenika. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Istraživanja potvrđuju da više kraćih odmora pozitivno utječe na učenike.
115 Dijana Boduljak ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/22 godinu. Mislim da drugi dio zimskog odmora treba spojiti s prvim dijelom, jer cjepkanje nastave narušava njen kontinuitet i produktivnost. Lijep pozdrav, Dijana Boduljak Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
116 Blaženka Logožar ODLUKU Poštovani , u potpunosti podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/22. Mislim da su učinkovitiji kraći jesenski i zimski praznici koji su u dva puta jer je drugo polugodište predugačko i kratki odmori su vrlo učinkoviti.Slažem se sa prijedlogom da sve škole u Rh imaju isti početak i završetak školske godine. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
117 Renata Spiegl ODLUKU Poštovani, jesenski i proljetni praznici su u optimalno vrijeme (negdje na polovici svakog polugodišta). Mislim da drugi dio zimskih praznika nije potreban. Prvi dio bi mogao početi bar jedan dan ranije (23.12.) .Također se slažem da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Istraživanja potvrđuju da više kraćih odmora pozitivno utječe na učenike.
118 Ljubica Bešenić ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/22. godinu. Mišljenja sam da drugi dio zimskog odmora treba pridodati prvom dijelu kako bi se učenici dobro odmorili, a i često prekidanje nastave ne pridonosi njezinoj produktivnosti. Srdačan pozdrav, Ljubica Bešenić Prihvaćen Primljeno na znanje. Istraživanja potvrđuju da više kraćih odmora pozitivno utječe na učenike.
119 Tomislav Vuković ODLUKU Poštovani, Podržavam većinu odluka iz nacrta, osim ideje da se zimski odmor podijeli na dva dijela. To smatram nepotrebnim i skloniji sam podržati uvriježenu praksu da zimski odmor učenika traje 3 tjedna u kontinuitetu, ili da traje dva tjedna pa da školska godina u lipnju završi tjedan dana ranije. Srdačan pozdrav, Tomislav Vuković Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Istraživanja potvrđuju da više kraćih odmora pozitivno utječe na učenike.
120 Nensi Araminčić ODLUKU Poštovani, apsolutno podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Posebno se slažem s planom zimskog odmora učenika u dva dijela, budući da je drugo polugodište dugačko i traje od 10. siječnja do 21. lipnja. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
121 Zoran Zelić ODLUKU Poštovani, slažem se s vašim nacrtom Odluke o početku i kraju školske godine za školsku godinu 2021/2022. Kratke pauze su dobrodošle. Slažem s modelom prema kojem je školski kalendar ujednačen za sve učenike, bez obzira o kojoj se regiji lijepe naše radi. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
122 Olgica Nikolić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022,predlažem završetak nastavne godine 15.6.2022. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
123 Ivana Vlaisavljević ODLUKU Poštovani! Predlažem ukidanje jesenskih praznika i 2. dijela zimskih praznika jer negativno utječu na radne navike. Predlažem produljenje 1. dijela zimskih praznika do 14.siječnja 2022., tj predlažem da 2. polugodište započne 17, siječnja kako bi se učenici odmorili. Srdačno Ivana Vlaisavljević Prihvaćen Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a većina država EU ima više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
124 Višnja Popović ODLUKU Prijedlog: 1. završetak nastavne godine 15.06.2021. obrazloženje: nastava u lipnju je iznimno teška zbog velikih vrućina, novaca za dodatne klima uređaje i plaćanje električne energije nema u sustavu te nije potrebno u to vrijeme imati nastavu na klasičan način. Ne zaboravimo da nakon nastavne godine ide još 10 dana dodatne nastave pa ispiti ulazimo duboko u srpanj a to nije u interesu učenika 2. ukinuti jesenje praznike 02.11.2021-03.11.2021. obrazloženje-dva dana nije odmor za učenike, samo prekine kontinuitet nastave, taj tjedan nam je propao odmah, a vrijeme studenog je vrijeme kada kreću nove lekcije i provjera naučenog i ta pauza loše utječe na učenike. 3. objediniti zimske praznike za učenike obrazloženje- nismo sigurni da će kriza pandemije potpuno biti zaustavljena do zimskih praznika, zaboravljamo da je nakon korone moguća gripa i ostale respiratorne bolesti, oni koji idu na zimske praznike taj dodatni tjedan im to omogućuje. Jednako tako tjedan na kraju veljače opet razbija kontinuitet nastave i poučavanja te se nije pokazao kao mudar prekid. Prihvaćen Primljeno na znanje. Činjenica je da postoje različite mogućnosti te da sve prijedloge nije moguće uskladiti. Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU ima više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
125 Kazimir Berljavac ODLUKU Poštovani, Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., smatram da je odmor za učenike nije u potpunosti dobro raspoređen tijekom školske godine.Po mome mišljenju drugi dio zimskog odmora je nepotreban te bi bilo bolje da te iste dane dodijeli se prvom dijelu zimskog odmora ili proljetnom odmoru.Razlog je taj šro prečesto cijepanje nastavne godine ne utječe povoljno na kontinuitet i rutinu kod naše djece.Također drugi dio zimskih praznika nalazi se u razdoblju najkraćih dana koje ionako statistički učenici u najvećoj mjeri provode kod kuće te ne planiraju nikakve obiteljske izlete ili slično. Svakako je bitno da odmor za učenike u svim županijama treba biti u isto vrijeme. Srdačan pozdrav, Kazimir Berljavac Prihvaćen Primljeno na znanje. Činjenica je da postoje različite mogućnosti te da sve prijedloge nije moguće uskladiti. Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine.
126 Helena Vulić ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Jesenski odmor je primjeren s obzirom da u roku od niti dva mjeseca od početka nastavne godine ne dolazi do velikog zasićenja. Smatram da je zimski odmor u dva dijela dobro planiran i da učenicima treba predah jer je drugo polugodište u odnosu na prvo intenzivnije i zahtjevnije te broji veći broj radnih dana, a maturantima je to prilika za pripremu Državne mature ili završnih radova ukoliko se radi o učenicima strukovnih škola. Hvala. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
127 Anita Ramljak ODLUKU Poštovani, Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanja odmora učenika OŠ i SŠ za školsku godinu 2021. /2022. uglavnom je dobro koncipirana. Početak 6.rujna 2021. je optimalan datum, a što se tiče završetka nastavne godine mislim da bi 17.lipnja 2021. bio bolje rješenje, neovisno tome što je blagdan Tijelova 16. lipnja. Jesenski odmor je učenicima potreban. Zimski odmor učenika bi trebalo objediniti zbog radnog kontinuiteta. Pozdravljam prijedlog početka proljetnog odmora učenika 14.travnja 2022. na Veliki četvrtak jer je to izravna priprava za svetkovinu Uskrsa. Srdačan pozdrav, Anita Ramljak Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
128 Magdalena Ajduk ODLUKU Poštovani, Zalažem se za dulje zimske praznike. Smatram da su bolji u kontinuitetu nogo ih "razcjepkati" jer veliki dio učenika nakon odmora ponovo treba "uhodavanje", a slažem se i sa kolegicom Pavanić, vezano uz "učenike natjecatelje". Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
129 ANDREJ TIHOMIROVIĆ ODLUKU Slažem se s nacrtom odluke Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
130 Mirjana Pavanić ODLUKU Poštovani, suglasna sam s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana za školsku godinu 2021./2022,, ali predlažem da zimski odmor učenika bude u jednom dijelu zbog kontinuiteta rada, a u veljači već počinju ne samo pripreme već i natjecanja. S poštovanjem, Mirjana Pavanić, dipl.uč.savjetnica Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
131 Jelena Klarić ODLUKU Poštovani, smatram da nastavna godina predugo traje. 22. lipnja je srijeda i besmisleno je da nastava završava usred tjedna. Tada je već visoka temperatura zraka te se učenicima stvarno teško koncentrirati na nastavni proces. Zamislite 30 ljudi u učionicama južne orijentacije u popodnevnoj smjeni bez klimatizacijskih uređaja. Prihvaćen Primljeno na znanje. Ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine, jer hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana) u Europi.
132 Mario Hrženjak ODLUKU Poštovani, smatram da bi bilo racionalnije, umjesto sjeckanja polugodišta na puno manjih odmora, vratiti se na stari model sa dva duža odmora za učenike i učitelje. Učenici se u svakom slučaju više mogu odmoriti kada imaju duži period odmora, a također i zbog narušavanja kontinuiteta rada smatram kako nije dobro raditi česte prekide. Česti prekidi u radu, po mome iskustvu otežavaju ostvarenje postavljenih ishoda. Trenutnom odlukom i kalendarom nastave, ona se ostvaruje u slijedećem nizu radno povezanih dana: 40+35+30+33+40=178 Moj prijedlog ostvarivanja nastave bio bi po uzoru na stariji model sa dva duža odmora u slijedećem nizu nastavnih radno povezanih dana: 73+65+42=180 Prvo polugodište umjesto predviđenih 75 nastavnih dana i uvođenja jesenskih praznika skratilo bi se u dane pred Božić, kada bi se učenici i učitelji mogli više posvetiti svojim obiteljima, odnosno započelo bi 6. rujna i trajalo do 17.prosinca 2021. (73 radna dana). Ovime bi se broj nastavnih dana u prvom polugodištu smanjio samo za tri dana. Zimski praznici započeli bi 20.prosinca i trajali bi do 7. siječnja 2022. Dugo polugodište započelo bi 10.siječnja i trajalo bi do 17. lipnja 2022. Proljetni praznici također zbog Uskrsa i pripreme učenika i roditelja za Uskrs započeli bi ranije, odnosno trajali bi od 11.-15.travnja 2022., s tim da nastava počinje 19.travnja 2022. godine. Ovako predloženim kalendarom ostvarilo bi se 2 nastavna dana viška u odnosu na trenutnu odluku, a koje bi svaka škola odlukom Školskog odbora moga mogla imati u rezervi za primjerice projektne dane, dane učitelja ili dane škole kada bi se učenicima i učiteljima mogli dati slobodni dani po izboru. Također pred velike kršćanske blagdane i državne praznike učenici i učitelji imali bi više vremena za pripremu za blagdane u krugu svojih obitelji. Nije nevažna niti činjenica kako bi se ranijim završetkom prvog i drugog polugodišta znatno smanjili troškovi energenata u školama, kako u hladnijem periodu pred Božić zbog potrebe za slabijim grijanjem, tako i pred kraj školske godine zbog manje potrebe za potrošnjom električne energije radi hlađenja. Srdačan pozdrav. Mario Hrženjak Primljeno na znanje Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU ima više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
133 Jasmina Štefan ODLUKU Poštovani, s predloženim kalendarom slažem se djelomično. Podržavam plan za početak i kraj nastavne godine kao i broj radnih dana. Iz prakse mogu zaključiti da trajanje odmora u veljači nije učinilo pozitivne učinke na zainteresiranost, umor ili odmor učenika te iz razgovora s roditeljima nije dalo pozitivne komentare. Smatram da bi bilo bolje produžiti dio praznika u siječnju, a ove u veljači zanemariti. Također se zalažem da trajanje praznika bude identično za cijelu državu zbog organizacije i stručnih skupova za vrijeme praznika kao i ostalih planiranih aktivnosti. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a većina država EU ima više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
134 Snježana Sveticki ODLUKU Poštovani, u cijelosti podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., smatram da je odmor za učenike korektno raspoređen tijekom školske godine. Smatram da odmor za učenike u svim županijama treba biti u isto vrijeme. Lijep pozdrav! Snježana Sveticki Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
135 Dubravka Protić ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Raspored radnih dana je usmjeren na učenike i njihovu potrebu za povremenom relaksacijom u slobodnim danima tijekom jeseni i proljeća. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
136 Snježana Tomljenović ODLUKU Poštovani, smatram da zimski odmor učenika ne treba biti podijeljen u dva dijela, nego treba trajati kraće i biti u cijelosti. S ostatkom Odluke slažem se u potpunosti. Snježana Tomljenović, prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
137 Ksenija Hadžić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženom, Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022.Osobito sam zadovoljna što bi zimski praznici bli u dva dijela. Lijep pozdrav Ksenija Hadžić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
138 Kristina Škaler ODLUKU Poštovani, s obzirom na radni staž od 20 godina, smatram da ima dovoljan uvid u nastavni proces, a svake godine imam od 12 - 15 razreda u strukovnoj školi (što je od 300 - 350 učenika )tijekom nastavne godine. Svako cijepkanje nastavnog procesa onemogućava usredotočenost, usmjerenost na svladavanje gradiva i usvajanja vještina, stavova i znanja. Stoga smatram da nije uopće pedagoški ni psihološki opravdano imati mnoštvo sitnih zimsko proljetnih odmora uz sve unešene blagdane koji dodatno rascjepkaju pozornost i motiviranost za osobnim intelektualnim i psihomotoričkim rastom mlade osobe. ZA razvoj novih znanja, vještina i stavova potreban je kontinuitet što jako dobro poznajemo iz hrvatskog sporta gdje ne postoje praznici, odmori ni blagdani. Da bi sportaši ostvarili vrhunske rezultate ne odlaze na odmor svakih mjesec dana po 10 dana nerada. Stoga molim da ako želimo kvalitetne aktivne građane koji su spremni stvarati nove inovacije, graditi lijepu našu - dozvolite im kvalitetno odgojno - obrazovno razdoblje u kontinuitetu. Primljeno na znanje Činjenica je da postoje različite mogućnosti te sa se ista Odluka primjenjuje za učenike od I. razreda osnovne škole do završnih razreda srednjih škola. Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a većina država EU ima više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
139 Lidija Đidara ODLUKU Poštovani, Slažem se nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk.god.2021./2022. Podržavam ujednačen model školskog kalendara u svim regijama u svrhu bolje prilagodbe potrebama učenika i učitelja te ravnomjernije opterećenosti tijekom nastavne godine. S poštovanjem, Lidija Đidara Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
140 Dona Prović ODLUKU Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Smatram da više „rascjepkanih“ praznika utječe na kontinuitet učenja i radne navike. Bilo bi bolje objediniti i skratiti zimske praznike kako bi nast. godina završila ranije, jer tada u nekim krajevima RH već počinju velike vrućine što otežava koncentraciju i rad. Primljeno na znanje Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a ljetni odmor dovoljno je dug te nema potrebe za ranijim završetkom nastavne godine. Valja imati na umu da hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana), a većina država EU više kraćih odmora tijekom nastavne godine.
141 DENIS VUJANOVIĆ ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom. Kalendar šk. godine 2021./2022. je time uravnotežen i prilagođen potrebama i učenika i učitelja za neophodnim odmorima. Lijep pozdrav Denis Vujanović Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
142 Vesna Turk ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom početka, završetka i trajanja nastavne godine, kao i s predloženim odmorom učenika za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav, Vesna Turk Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
143 Sonja Poljak ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. god. 2021./2022. Smatram da je dobro da učenici tijekom školske godine imaju više kraćih odmora što smanjuje opterećenost učenika osobito u drugom obrazovnom razdoblju. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
144 Nataša Pongrac ODLUKU Poštovani, pregledom i analizom Kalendara za šk. god. 2021./22., slažem se s datumom početka i završetka nastavne godine, kao i odvijanja zimskog odmora za učenike u dva dijela. Takvim se načinom ujednačeno raspoređuje opterećenje učenika u prvom i drugom dijelu godine. Također se slažem da sve škole u RH imaju isti školski kalendar. S poštovanjem, Nataša Pongrac Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
145 Zdenka Merčep ODLUKU Slažem se s prijedlogom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. god. 2021./2022. Naročito pozdravljam prijedlog da učenici imaju više odmora tijekom školske godine. Zdenka Merčep Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
146 Ines Jurilj ODLUKU Poštovani, Podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Dobro je da učenici imaju više kraćih odmora tijekom godine, smatram to pozitivnim i korisnim za njih. Lijep pozdrav, Ines Jurilj, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
147 Anđelka Slavić ODLUKU Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Podržavam planiranje jesenskog odmora, zimskog odmora u dva dijela te proljetni odmor jer time postižemo ravnomjernije opterećenje učenika i učitelja tijekom nastavne godine. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
148 Andrea Kirinčić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem sa svim navedenim u Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
149 INES LOVRIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
150 VIŠNJA VEBER MALINA ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom da svi učenici u Republici Hrvatskoj imaju praznike u isto vrijeme. Isto tako smatram da je dobro da imamo više kraćih praznika, a ne jedne dugačke zimske praznike. Predlažem da se oduzme koji dan od zimskih praznika i doda jesenskim praznicima. Veći broj kraćih praznika više odgovara učenicima jer se mogu odmoriti od nastave, a učitelji te dane mogu iskoristiti za stručno usavršavanje ili pripremanje nastave. Napose u drugom mjesecu kada je dosta natjecanja pa učenici imaju slobodno vrijeme u kojem se mogu više posvetiti samim natjecanjima. Srdačan pozdrav, Višnja Veber Malina Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine i to u trajanju od tjedan dana te se ovom Odlukom željelo na najbolji mogići način uskladiti sve prijedloge i mišljenja.
151 Nera Malbaša Kovačić ODLUKU Poštovani, vezano uz ODLUKU o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022., mišljenja sam kako drugi dio zimskog odmora nije potreban, te bi zbog visokih temperatura u rujnu i lipnju bilo možda bolje te dane pridružiti ili rujnu ili lipnju i početak školske godine pomaknuti za tjedan dana ili kraj školske godine skratiti za tjedan dana. Srdačan pozdrav, Nera Malbaša Kovačić Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
152 Tatjana Gulic Pisarevic ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem sa svim navedenim u Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
153 JOSIP BILIĆ ODLUKU Poštovani, U cijelosti podupirem Odluku o početku i završetku nastavne godine,broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. Srdačan pozdrav, Josip Bilić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
154 Branka Marcelić Panjak ODLUKU Poštovani, Vezano uz Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. želim reći da se slažem s većinom predloženih stavki. Jedino na što imam primjedbu je podjela zimskog odmora na dva dijela. Držim da bi bilo bolje da zimski praznici budu u jednom dijelu i da nastavna godina završi prije 21.lipnja kada obično počinju vrućine i nastava se odvija u težim uvjetima. Lijep pozdrav! Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
155 Ivona Rendulić ODLUKU Poštovani, slažem se s većim dijelom kalendara za školsku godinu 2021./2022. Smatram da jesenski praznici nisu potrebni. Radije da nastavna godina traje kraća za ta dva dana. Počinju vrućine, djeci pada koncentracija i jednostavno svi jedva čekaju kraj školske godine. Dovoljni su zimski praznici koji mogu biti u dva dijela i proljetni. Učenicima se teško vratiti na normalni rad kad imaju puno prekida nastave. S poštovanjem Ivona Rendulić Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
156 MATEA MIHALJEVIĆ JURKOVIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom. Naročito podržavam uvođenje jesenskog i drugog dijela zimskog odmora uz standardne zimske i proljetne praznike jer smatram da se na taj način opterećenje učenika, ali i djelatnika ravnomjernije raspoređuje tijekom nastavne godine. Ovdje bih se posebno referirala na zimski odmor planiran u veljači, pogotovo ako se uzme u obzir trajanje drugog polugodišta. Srdačan pozdrav, Matea Mihaljević Jurković Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
157 Siniša Stričak ODLUKU Poštovani, slažem se dijelom s Nacrtom odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika. Smatram da je više kraćih odmora bolja varijanta kako za učenike tako i za djelatnike. Možda bi jesenskom odmoru trebalo dodati još koji dan a za toliko smanjiti drugi dio zimskog odmora. Lp Siniša Stričak Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine i to u trajanju od tjedan dana te se ovom Odlukom željelo na najbolji mogići način uskladiti sve prijedloge i mišljenja.
158 Dunja Irha Baričević ODLUKU Poštovani, Što se tiče Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. podržavam odluku za kraći jesenski odmor i slažem se s predloženim, vidljivo kroz navedene datume, mišljenja jesam da je za učenike bolja mogućnost kraćih odmora, ali ne bih podržala dva zimska odmora. Mislim da to nije potrebno i utječe samo na produžetak nastave tijekom lipnja kada vrućine znaju biti teško podnošljive, a velik broj škola nažalost nije opremljen sukladno tim uvjetima: učenici se žale na vrućine i demotivirani su više nego u zimskim danima. LP! Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
159 Nađan Dumanić ODLUKU Poštovani, Mislim da je predložena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana kao i predloženom trajanju odmora učenika tijekom nastavne godine u potpunosti prihvatljiva , dobro razrađena i osmišljena. Predloženi raspored odmora tijekom nastavne godine je pravilno odabran. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
160 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ ODLUKU Poštovani, Slažem se sa Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk.god.2021./2022. Međutim smatram da bi trebalo voditi računa o specifičnostima pojedinih podneblja. 06.09. je još uvijek prilično toplo i možda bi u južnijim i toplijim djelovima nastava mogla početi tjedan dana kasnije. Također sam mišljenja da bi proljetni praznici mogli biti kraći. U zimskim praznicima jedan dobar dio učenika također s roditeljima planira skijanje, a ovakvom raspodjelom odmora to im se donekle onemogućava o čemu bi isto trebalo povesti računa. LP Tamara Stipčić Jelenović Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
161 Anita Grbić ODLUKU Poštovani, slažem se sa Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk.god.2021./2022. Drago mi je da ste odustali od različitih modela rasporeda praznika i mogućnosti izbora za jedan od modela. Mi smo mala zemlja s još manjim brojem stanovnika, tako da ne možemo sebi priuštiti različite odmore, kao što to mogu neke veće zemlje. Osobito u krajevima gdje učenici srednjih škola često pomažu u popunjavanju kućnog budžeta radom preko učeničkog servisa u ljetnim mjesecima i važno je da u cijeloj državi imamo ujednačene praznike. S poštovanjem, Anita Grbić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
162 Robert Jelaska ODLUKU u potpunosti se slažem s propisanim trajanjem nastavne godine, o početku i završetku nastave, trajanju polugodišta i broju nastavnih dana. Smatram da je uz Zakonom propisanog zimskog, proljetnog i ljetnog odmora prijeko potreban i jesenski i drugi dio tzv. zimskog odmora pogotovo za učenike predmetne nastave. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
163 Božena Mađor-Brkić ODLUKU Poštovani, Slažem se sa Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk.god.2021./2022. s tim da bih jedino početak školske godine sa 6.9.2021. premjestila nekoliko dana kasnije jer mi se čini prerano za južni dio Hrvatske (topla klima), a proljetni odmor u travnju skratila za tri dana. Lijepi pozdrav! Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali kasniji početak ne bi mogao omogućiti više odmora za učenike.
164 Ivica Živković ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
165 Sanja Bertić - Copić ODLUKU Poštovani, smatram da je dobra odluka da svi učenici RH imaju odmor u isto vrijeme. Slažem se s početkom i završetkom nastavne godine. Smatram boljom opcijom zimske praznike ne dijeliti na dva dijela jer svaki prekid iziskuje ponovna uhodavanja i prilagodbu na rad. Sanja Bertić - Copić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
166 Nediljka Penović ODLUKU Poštovani, slažem se s vašim nacrtom Odluke o početkui završetku nastavne godine za školsku godinu 2021./2022. Kraći prekidi mi se čine korisni i dobrodošli. Slažem se i s modelom po kojem je ujednačen školski kalendar za sve učenike. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
167 Ivana Valjak Razum ODLUKU Slažem se s prijedlogom trajanja nastavne godine i rasporedom odmora za učenike tijekom nastavne godine. Odmori u studenom i veljači efikasniji su od predugog zimskog odmora. Također smatram da se u slučaju nepovoljne epidemiološke slike zimski odmor nipošto ne bi trebao produljiti kao u nastavnoj godini 2020./21., već eventualno započeti drugo polugodište nastavom na daljinu (C model). Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
168 Snežana Markan ODLUKU Poštovani, U potpunosti se slažem s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana kao i predloženom trajanju odmora učenika tijekom nastavne godine. Smatram dobrim predloženi raspored odmora tijekom nastavne godine. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
169 Diana Capić ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
170 Edita Lukačević ODLUKU Poštovani slažem se s prijedlogom početka i završetka nastavne godine 2021./2022. kao i predloženim odmorima za učenike. Smatram da je uvođenje više kraćih odmora kroz nastavnu godinu našim učenicima puno korisnije od duljih zimskih ili ljetnih praznika. Lijepi pozdrav, Edita Lukačević Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
171 Zoran Vukić ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom početka, završetka i trajanja nastavne godine, kao i s predloženim odmorom učenika za školsku godinu 2021./2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
172 Mihaela Njegovec ODLUKU Poštovani, podržavam ujednačene praznike za sve učenike u Hrvatskoj. Smatram da bi zimske praznike ipak trebalo ostaviti u jednom komadu jer je nakon svakog odmora kod učenika teže ponovno pokrenuti radni ritam. Slažem se s prijedlogom jesenskih, proljetnih i ljetnih praznika. Sa štovanjem, Mihaela Njegovec Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
173 Bosiljka Mandac ODLUKU Poštovani! U potpunosti se slažem s prijedlogom početka nastave kao i predloženim odmorima te završetku nove školske godine 2021./2022. Posebno ističem zadovoljstvo podjelom zimskih praznika na dva dijela. Srdačan pozdrav, Bosiljka Mandac Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
174 Vanja Miškić Srb ODLUKU Poštovani, podržavam prijedlog učeničkih praznika u isto vrijeme za cijelu RH. Također smatram dobrim što učenici imaju zimske praznike u dva dijela. Predlažem da se nikako praznici ne pomiču zbog pandemije jer učenicima zaista treba češći odmor, pogotovo u srednjoj školi. Ako epidemiološka situacija zahtijeva prekid nastave prema A modelu, onda je bolje prijeći na C model nego produljivati praznike. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
175 MARIJANA MODRIĆ ODLUKU Poštovani, podržavam ujednačene praznike za sve učenike u Hrvatskoj. Jesenski odmor je kratkotrajan i svakako dobrodošao kao mali predah. Mišljenja sam da bi zimske praznike ipak trebalo ostaviti u jednom komadu. Primjetila sam kad ima više cjepkanja, učenike je teže opet pokrenuti na rad i dobiti potreban radni ritam za nove izazove. Za proljeće podržavam termin praznika. S poštovanjem, Marijana Modrić Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih, a i ovog savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
176 DINO BABAČIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se da su praznici ujednačeni u čitavoj Hrvatskoj, ali smatram da rascjepkanost u više kraćih odmora pridonosi "kampanjskom" učenju i mislim da je onaj stari model ljetni - zimski - proljetni praznici bio bolji od predloženog. Osobno bih ukinuo 2. dio zimskih praznika, te pomaknuo završetak nastavne godine za tjedan dana ranije, jer ipak je u 6. mjesecu jednako vruće u Dalmaciji ili u Zagrebu gdje se usije beton i asfalt. Ovih jesenskih 2 dana oko Svih Svetih odgovara maslinarima za berbu, pa neka ostanu. Pozdrav iz Zadra, Dino Babačić Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
177 Monika Mađarić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Monika Mađarić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
178 Danijela Valenta ODLUKU Poštovani, drago mi je opet u planu vidjeti češći odmor za učenike, smatram da je za njih bolje imati više kraćih predaha. I u ovoj školskoj godini je tako planirano, ali promijenilo se u hodu zbog epidemije. Voljela bih da se plan odmora ne mijenja jer, u slučaju epidemioloških problema, imamo već isprobanu online nastavu. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
179 Martina Novak ODLUKU Slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine te s terminima odmora učenika. Smatram da je odlično to što će učenici tijekom trajanja nastavne godine u više navrata imati odmor te što su termini tih odmora ujednačeni za područje cijele Republike Hrvatske. Martina Novak Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
180 IVAN KRKA ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem sa Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. i dobro je da je vraćena ujednačenost odmora učenika sve učenike u cijeloj Republici Hrvatskoj. Ivan Krka Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
181 Ivana Derniković ODLUKU Poštovani, podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Raspored radnih dana je usmjeren na učenike i njihovu potrebu za povremenom relaksacijom u slobodnim danima tijekom jeseni i proljeća. Lijepi pozdrav, Ivana Derniković Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima.
182 MANUELA STRIČAK ODLUKU Poštovani! u potpunosti se slažem s Odlukom i podržavam ujednačenost propisanog na nivou cijele Hrvatske. Manuela Stričak Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
183 Marijana Krijan ODLUKU Poštovani, slažem se s prijedlogom početka, završetka i trajanja nastavne godine, kao i s predloženim odmorom učenika za školsku godinu 2021./2022. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
184 Elvira Pavić ODLUKU Potpuno se slažem i zadovoljna sam datumom početka i završetka slijedeće nastavne godine. Mislim da je izvrsno da su zimski praznici podijeljeni u dva dijela, posebno zbog činjenice da su ove dvije prethodne godine bile dosta rascjepkane online i uživo periodima, pa će i učenicima biti lakše nakon određenog odmora. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
185 Irena Rimac ODLUKU Poštovani! U potpunosti se slažem s Odlukom i podržavam ujednačenost propisanog na nivou cijele Hrvatske. Srdačan pozdrav, Irena Rimac Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
186 Gorana Babić ODLUKU Poštovani, pozdravljam Odluku o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju praznika za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu. Međutim, trebalo bi uzeti u obzir i da u primorskim županijama krajem svibnja krenu nesnosne vrućine koje otežavaju rad u školama ( dio škola još uvijek nije klimatiziran) pa drugačije rasporediti praznike u tim županijama...možda ukinuti jesenske praznike i 2.dio zimskih praznika u tim županijama pa da u lipnju ranije završi nastava? Imajući na umu da već drugu školsku godinu živimo u neizvjesnosti zbog epidemiološke situacije koja je nepredvidiva pohvaljujem stavku da u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom o čemu odlučuje ministar na zahtjev škole i nadležnog upravnog tijela. Također mi se sviđa što su zimski praznici podijeljeni na dva dijela. Lijep pozdrav iz Brela! Djelomično prihvaćen Temeljem prijedloga zaprimljenim u prijašnjim savjetovanjima ovom su Odlukom uvažena mišljenja da odmori za učenike budu u isto vrijeme za sve učenike u Republici Hrvatskoj.
187 Ana Genzić ODLUKU Poštovani, slažem se navedenim prijedlogom početka, završetka i trajanja nastavne godine, kao i s predloženim odmorom učenika. Lijep pozdrav, Ana Genzić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
188 Tomislav Špoljar ODLUKU Slažem se sa navedenim prijedlogom. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
189 Marija Blažević ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam predloženi Nacrt Odluke. Posebno podržavam to što je u cijeloj državi situacija ista, odnosno što nema razlike u zimsko/proljetnom odmoru po županijama. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
190 Jasenka Matijević ODLUKU Poštovani, slažem se s Odlukom o počeku i završetku nastavne godine, broju radnih dana, te predloženom trajanju odmora učenika. Sviđa mi se što je zimski odmor podijeljen na dva dijela. Srdačan pozdrav, Jasenka Matijević. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
191 VIŠNJA MUŠNJAK ODLUKU Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog nacrta o kalendaru nove školske godine. Smatram da je i podjela zimskih praznika na dva dijela izuzetno korisna i bolja za naše učenike. Srdačan pozdrav, Višnja Mušnjak Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
192 Nataša Vinković ODLUKU Poštovani, U potpunosti se slažem s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine kao i predloženom trajanju odmora učenika tijekom nastavne godine. Smatram korisnim, prije svega za učenike, predloženi raspored odmora tijekom nastavne godine. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
193 Sanja Grabusin ODLUKU Poštovani, slažem se s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine i dobro je da su praznici u isto vrijeme za sve učenike. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
194 Zdenka Marton ODLUKU Poštovani, podržavam Odluku o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju praznika za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku 2021./2022. godinu. S obzirom da već drugu školsku godinu živimo u neizvjesnim uvjetima dobro je navedeno da u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom o čemu odlučuje ministar na zahtjev škole i nadležnog upravnog tijela. S poštovanjem, Zdenka Marton Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
195 Ksenija Kezele ODLUKU Poštovani! U cijelosti se slažem s Odlukom i podržavam ujednačenost propisanog na nivou cijele Hrvatske. Srdačan pozdrav, Ksenija Kezele Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
196 Katarina Špiljak Tomić ODLUKU Poštovanje! Ovu odluku podržavam u potpunosti. Katarina Špiljak Tomić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
197 Blaženka Kurelac ODLUKU Poštovani, slažem se s predloženom Odlukom. Smatram da je učenicima i potrebno i korisno imati više kraćih odmora. Srdačno, Blaženka Kurelac Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
198 Mirjana Kuić ODLUKU Poštovani, podržavam odluku o razdvajanju zimskih praznika u dva dijela. Češći odmori pokazali se učinkovitijima premda znače i kasniji završetak nastavne godine, a smatram da je njihov pozitivan učinak vrijedan toga. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
199 Anica Leventić ODLUKU Poštovani, slažem se s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine i dobro je da su praznici u isto vrijeme za sve učenike. S ovakvim rasporedom praznika smanjuje se preopterećenost učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
200 Ana Graša ODLUKU Poštovani, slažem se s ovakvom Odlukom jer se pokazalo da i učenicima više odgovara ovakav način održavanja nastave i praznika. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
201 Jasminka Kuzle ODLUKU Slažem se s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora za učenike osnovnih i srednjh škkola za školsku 2021./2022. godinu. Srdačno Jasminka Kuzle Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
202 Snježana Janković ODLUKU Poštovani! Slažem se s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine jer smatram da praznici trebaju biti u isto vrijeme u cijeloj državi te ravnomjerno raspoređeni kako bi se smanjila preopterećenost učenika. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
203 Sanja Džalto ODLUKU Poštovani, slažem se s predloženim. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
204 Katarina-Anita Šutalo ODLUKU Poštovani, slažem se s predloženim. te smatram da je za učenike puno bolja da im se omoguće kraći odmori u nekoliko navrata, kao što ste ovdje predvidjeli, kako bi se na taj način smanjila zasićenost nastavom te pojačala želja za školom i učenjem. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
205 TOMISLAV LEČEK ODLUKU Poštovani, dobra odluka da se na nivou Republike Hrvatske jednoobrazno reguliraju obrazovna razdoblja. Nadam se da ćemo sljedeću školsku godinu konačno uspjeti imati 4 praznika za učenike bez produljivanja zimskih. Prvu godinu se dobro pokazalo takav raspored s više obrazovnih razdoblja tj. sa 4 termina manjih odmora za učenike. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
206 DAVOR LJUBIĆ ODLUKU Poštovani, slažem se odlukom koja propisuje trajanje nastavne godine te s rasporedom učeničkih odmora. Mislim da je dobro da je zimski odmor podijeljen u 2 dijela kao i broj dana proljetnog odmora. Na ovaj način učenici imaju ravnomjerno raspoređen odmor. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
207 Elena Kovačić ODLUKU Poštovani, u potpunosti se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. S poštovanjem Elena Kovačić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
208 Ivana Vojnović ODLUKU Poštovani, smatram da bi proljetni odmor za učenike trebalo skratiti obzirom da nastava završnim razredima završava već 25. svibnja 2022. (samo 4 tjedna do kraja nastave). Mišljenja sam da bi proljetni praznici trebali trajati od 14. svibnja 2022. do 19. svibnja 2022. Ostalo predloženo podržavam. S poštovanjem, Ivana Vojnović Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
209 Katija Kaplan ODLUKU Poštovani, slažem se s odlukom. Srdačno, Katija Kaplan Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
210 Andrea Kager ODLUKU Poštovani, slažem se s predloženim. Smatram da je za učenike puno bolja odluka da zimski odmor bude raspoređen u dva dijela. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
211 Matej Lazarević ODLUKU Poštovani, U potpunosti se slažem sa predloženim rasporedom o početku i završetku nastavne godine kao i vremenu trajanja odmora učenika. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
212 Ingrid Sau ODLUKU Poštovani! U potpunosti se slažem s predloženim. lp Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
213 Stela Perić ODLUKU, Članak 1. Poštovani, djelomično se slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021/2022. Smatram da je završetak nastavne godine ( 21.lipnja ) nije dobar jer vremenski uvjeti u drugom dijelu lipnja nisu povoljni za nastavu. Srdačan pozdrav Prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
214 Verica Perlić ODLUKU, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s nacrtom odluke o početku i završetku sljedeće nastavne godine, te s trajanjem odmora učenika. Budući da ovu nastavnu godinu nismo bili u mogućnosti realizirati po planiranom kalendaru odmora zbog Covida 19, nadam se da ćemo to u idućoj godini biti moguće. Smatram da ovi kraći odmori kroz nastavnu godinu djeluju motivirajuće na rad učenika, a isto tako i na rad nastavnika. Predlažem da u cijeloj Hrvatskoj sve škole imaju isti kalendar nastave. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
215 Ivica Blažević ODLUKU, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine. Dobro je što zimski odmor planirate podijeliti u dva dijela jer je onaj stari model bio neodrživ. Prema starom modelu zimski odmor učenika trajao je gotovo mjesec dana što nikako nije bilo dobro zbog prekida kontinuiranog nastavnog procesa koji je uticao na opuštanje učenja kod učenika (govorim iz vlastitog iskustva, jer je bio trend slabih rezultata u vrednovanja učeničkih postignuća u ranijem periodu drugog polugodišta), a opet s druge strane izuzetno je bio dug period nastave od zimskog do proljetnog odmora. Smatram da će zimski odmor u zadnjem tjednu veljače zaista dobro doći učenicima, ali i nama nastavnicima da nakratko odmorimo, ali i da se pripremimo za ostatak nastavne godine. Ovakav, nazovimo ga "rascjepkani" model češćih odmora koriste i ostale države razvijenih obrazovnih sustava i ne vidim ništa loše u ovom Nacrtu. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
216 MARGIT VRBIČIĆ ODLUKU, Članak 1. Potpuno je nepotrebno planirati zimski odmor u dva dijela. Nepotrebno se razbija ritam i kontinuitet obrazovanja pod izlikom skijaškog tjedna. Je li MZO ikad provelo anketu koliki je to broj učenika koji odlazi u tom tjednu na skijanje? 2) Osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora propisanog Zakonom, ovom Odlukom propisuje se jesenski odmor. Primljeno na znanje "Skijaški tjedan" nije vrijeme odmora za učenike, a jesenski odmor nije novost i uveden je temeljem zahtjeva roditelja i učitelja.
217 SNJEŽANA VUK ODLUKU, Članak 1. Poštovani, Suglasna sam s tim da početak i kraj školske godine budu u navedenim okvirima. Smatram da resorno Ministarstvo treba donijeti odluku o tome te da ta odluka ne treba biti prepuštena upravnim tijelima županija niti Grada Zagreba, jer na njima ne leži odgovornost rokova upisa (kako u srednje škole tako ni na fakultete). Jesenski praznici nisu neophodni, no kako su vezani uz tradicionalan posjet grobljima a mnogi učenici posjećuju mrtve pretke na udaljenim lokacijama, ovakva pauza je dobrodošla za putovanje. Zimski odmor u Veljači smatram nepotrebnim. Odmor koji traje manje od tjedan dana u komadu i nije odmor nego samo prekid kontinuiteta rada, nakon čega je teško učenike ponovno uhodati u radnu atmosferu, tj. potrebno im je za to neko vrijeme. Ukoliko postoji višak dana mislim da bi bilo bolje povezati ih s proljetnim praznicima, pa bismo dobili za učenike malo dulji odmor koji je s obzirom na dulje trajanje drugog polugodišta svakako dobrodošao. Znači proljetni odmor započeo bi početkom velikog tjedna (a ne kao što je predloženo na Veliki petak) i trajao bi do kraja tjedna u kojem je Uskrsni ponedjeljak. S poštovanjem, Snježana Vuk Primljeno na znanje Odgovoreno pri prvom komentaru.
218 Zvonko Koprivnjak ODLUKU, Članak 1. Poštovani, u pravilu se slažem sa predloženom odlukom osim što bih predložio da, ako to odgovara prema broju radnih dana, nastava ne završava u utorak 21. lipnja nego ranije u petak 17. lipnja jer se pokazalo jedne godine da to i nije najbolje. S poštovanjem, Zvonko Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
219 Kristina Koraca ODLUKU, Članak 1. Podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, trajanju polugodišta i odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Lijepi pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
220 INES BOHAČEK ODLUKU, Članak 1. Poštovani, pozdravljam prijedlogom da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine i podržavam predložene datume. Mišljenja sam da jesenski odmor nije potreban. Također ne podržavam dijeljenje zimskog odmora na dva dijela, jer se time narušava kontinuirani rad. Djelomično prihvaćen Jesenski odmor nije novost i uveden je temeljem zahtjeva roditelja i učitelja.
221 TONI ERDFELD ODLUKU, Članak 1. Podržavam Odluku, smatram da je za učenike više praznika s kraćim trajanjem bolje za odmor i kontinuitet u učenju, nego manje dužih praznika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
222 SILVIJA KOSEC ODLUKU, Članak 1. Poštovani, u potpunosti se slažem s propisanim trajanjem nastavne godine, o početku i završetku nastave, trajanju polugodišta i broju nastavnih dana. Smatram da je uz Zakonom propisanog zimskog, proljetnog i ljetnog odmora prijeko potreban i jesenski i drugi dio tzv. zimskog odmora pogotovo za učenike razredne nastave. Srdačan pozdrav, Silvija Kosec Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
223 Jelena Bekavac Krčadinac ODLUKU, Članak 1. Poštovani, kako je prošlo više od 365 dana od uvođenja nastave na daljinu smatram da bi trebalo imati proširenje ove Odluke (ili još bolje formirati novu odluku) s člancima koji su vezani uz održavanje nastave na daljinu (online nastave). Učenici 5.r - 8.r OŠ i učenici 1.r do 3.r SŠ su u najvećem tjelesnom, emocionalnom, psihičkom i socijalnom razvojnom periodu. Zbog gledanja monitora 6 - 8 školskih sati dnevno, izrade domaćih zadaća uz pomoć monitora još koji sat dnevno, izrade u SŠ izvješća i projektnih prezentacija još koji sat dnevno, dobar dio učenika u online nastavi za računalom provede 10 - 12 sunčanih sati dnevno. Time ne činimo dobro djeci. Predlažem da se samo u online nastavi školski sat svede na 30 minuta, a blok satovi na 60 minuta. Nakon svakog blok sata od 60 minuta da bude 5 minutna pauza. Da učenici imaju nakon 120 minuta nastave pauzu od 30 minuta. I nakon toga da ide novi blok od 120 minuta nastave (tako bi učenici najviše 240 minuta dnevno aktivno pratili nastavu na monitoru i održali 8 školskih sati po rasporedu). Da svaki dan u online nastavi završi 15 minutnim razgibavanjem s profesorom TZK ili edukativnom-opuštajućom prezentacijom iz nekog drugog odgojnog predmeta ili 15 minutnim razgovorom sa stručnom službe škole. Pogledajte stručan članak na poveznici https://www.poliklinika-djeca.hr/za-roditelje/stresni-dogadaji/socijalna-anksioznost-fobija-kod-djece-i-mladih/ . Kod kuće nemaju sva djeca 11-18 godina svoju vlastitu sobu, svoj laptop, stabilnu internet vezu te osjećaju neugodnost od uključene kamere i uključenog zvuka za cijelo vrijeme trajanje online nastave. Djeca koja nemaju idealne uvjete kod kuće online obrazovanje doživljaju kao duševnu bol iz koje se razvija anksioznost. Molim Vas da razmotrite promptno donošenja odluka (u suradnji s timom školskih psihologa, psihijatara, socijalnih radnika i pedagoga) o najučinkovitijem održavanju online nastave po pitanju zdravlja i uspjeha naših učenika. Sa zahvalnošću, Jelena Bekavac Krčadinac Primljeno na znanje Primljeno na znanje, ali Odlukom se ne propisuje organizacija nastave tijekom dana niti specifičnosti uzrokovane epidemijom COVID-19.
224 Tamara Dubrović ODLUKU, Članak 2. Poštovani, slažem se s prijedlogom kalendara rada. Smatram da je više kraćih odmora bolje za učenike naročito tijekom drugog polugodišta koje je dulje od 1.polugodišta. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
225 Blaženka Maltar ODLUKU, Članak 2. Poštovani, slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
226 VANJA VEKIC ODLUKU, Članak 2. Poštovani, smatram nepotrebnim jesenji odmor učenika 2. i 3.11. jer se tako može skratiti nastavna godina na 17.6. što je puno bolje za učenike. Budući da Tijelovo 2022. godine pada na 16.6. mišljenja sam da i proljetni praznici mogu započeti 15.4. čime se onda nastavna godina završava 15.6. Ne slažem se s dijeljenjem zimskih praznika na dva dijela već smatram da trebaju biti u komadu, budući jako puno učenika s obiteljima odlazi na skijanje u drugom tjednu nove godine, koji je ujedno i za njih financijski najisplativiji. I među učiteljima i nastavnicima ima roditelja koji bi taj tjedan rado koristili godišnji i odveli svoju djecu na snijeg. Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
227 Martina Jenik Pelivanović ODLUKU, Članak 2. Poštovani, djelomično se slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Smatram da bi nastavna godina trebala završiti ranije. Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali odmori za učenike u RH među najduljima su u EU.
228 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ODLUKU, Članak 2. U budućnosti bi bilo učinkovito i kvalitetno da maturanti polažu četiri najveća ispita državne mature (Hrvatski jezik koji se sastoji od dva dijela – test i esej, Engleski jezik i Matematiku) u vrijeme nastavne godine za prve, druge i treće razrede jer je takva praksa bila od uvođenja državne mature u hrvatski obrazovni sustav, točnije do 2014. godine. Da bismo to omogućili maturantima, potrebno je povećati broj dana u nastavnoj godini za minimalno četiri dana, odnosno da se za prve, druge i treće razrede uz predviđenih 175 nastavnih dana u Odluku uvrste i dodatna četiri dana kada bi se u srednjim školama samo provodili ispiti državne mature. U tražena dodatna četiri dana, za učenike prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola ne bi bila organizirana nastave, već bi se u srednjim školama provodili ispiti državne mature. Učenici prvih, drugih i trećih razreda dodatne dane bi mogli iskoristiti za dodatno učenje s obzirom da se radi o samom kraju nastavne godine. I stoga se slažemo s prijedlogom datuma početka nastavne godine (6. rujna 2022.). Svakako želimo naglasiti da tražena četiri dodatna dana ne čine dio takozvanih rezervnih nastavnih dana koji se najčešće koriste za posebne školske aktivnosti ili programe. Zaključno, predlažemo da se u Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola koju donosi Ministar, integriraju dodatna četiri dana u kojima bi se provela četiri najveća ispita državne mature. Prijedloge datuma bismo Vam dostavili zajedno s Kalendarom te bi se onda mogla donijeti jedna jedinstvena odluka. Na taj način bi se olakšala organizacija i provedba u srednjim školama, ali bi se i povećao standard kvalitete same provedbe i ocjenjivanja ispita državne mature. Primljeno na znanje Prijedlog je primljen na znanje, ali u skladu s zahtjevima škola, učenika i roditelja odmori za učenike planirani su u isto vrijeme, produljenje za četiri dana utjecalo bi na sve druge aktivnosti koje se provode nakon završetka nastavne godine.
229 Katarina Justić ODLUKU, Članak 2. Poštovani, Slažem se s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
230 Rajna Franjo ODLUKU, Članak 2. Poštovani, mišljenja sam da zimski odmor učenika treba biti u jednom dijelu i da to budu samo dani predviđeni za prvi dio zimskog odmora. Dane predviđene za drugi dio zimskog odmora bih iskoristila za raniji završetak nastavne godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
231 MARGIT VRBIČIĆ ODLUKU, Članak 2. Sukladno mom prijedlogu da se mijenja članak 1. stavak 2, treba mijenjati i datume početka i završetka nastavne godine kao i datume odmora. Članak 2. (1) Nastavna godina počinje 6. rujna 2021. godine, a završava 15. lipnja 2022. godine, odnosno 25. svibnja 2022. godine za učenike završnih razreda srednje škole. (2) Nastava se ustrojava u dva polugodišta. (3) Prvo polugodište traje od 6. rujna 2021. godine do 23. prosinca 2021. godine. (4) Drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. godine do 15. lipnja 2022. godine, a za učenike završnih razreda srednje škole do 25. svibnja 2022. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Činjenica je da postoje različite mogućnosti te da svatko od nas može imati drugačiji prijedlog.
232 SUZANA POROPAT-BOŽAC ODLUKU, Članak 2. Poštovani, nastavna godina bi trebala završiti ranije. Trebalo bi ustaliti i završetak nastavne godine kao što je to učinjeno s početkom -uobičajeno je da je to prvi ponedjeljak u rujnu. Za kraj nastavne godine trebalo bi uzeti 15. lipnja kao uobičajeni datum, a onda unutar školskog kalendara uskladiti više kraćih odmora učenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
233 Dragica Budić ODLUKU, Članak 2. Poštovani, mišljenja sam da Ministarstvo znanosti i obrazovanja treba propisati broj nastavnih dana koje treba ostvariti u školskoj godini, ali smatram da odluku o trajanje same školske godine treba spustiti na županijsku razinu zbog rznih uvjeta rada u pojedinim županijama.Mišljenja sam da nastava može u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske početi ranije i završiti ranije, a negdje početi kasnije i završiti kasnije. U obzir treba uzeti podneblje u kojem se nalazi škola. S poštovanjem, Dragica Budić Nije prihvaćen Temeljem primjedaba sa savjetovanja prethodnih godina nije predložena navedena mogućnost.
234 SANJA ČURKO ODLUKU, Članak 2. Poštovani, Slažem se s predloženom Odlukom o početku i završetku nastavne godine. Podržavam odluku kojom praznici u cijeloj državi počinju i završavaju u isto vrijeme. Međutim, smatram da je za psihofizički odmor učenika bolje imati manje praznika koji dulje traju. Teško da se netko može odmoriti i napuniti baterije ako ima na raspolaganju dva do tri dana. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Činjenica je da postoje različite mogućnosti te da svatko od nas može imati drugačiji prijedlog, a uz to valja voditi računa i o svim obvezama koje treba uskladiti za učenike srednjih škola.
235 Zrinka Tomašković ODLUKU, Članak 2. Poštovani, koji je razlog proglašavanja polugodišta, osim tradicija? Na polugodištima nema ocjenjivanja, sjednice razrednih vijeća se održavaju kvartalno, godina je podijeljena s nekoliko stanki u nastavi. Ne vidim smisao polugodišta za sve, eventualno ako se neki program odvija pola godine. Lijep pozdrav Zrinka Tomašković Primljeno na znanje Podjela na polugodište propisana je Zakonom o odgoju i obrazovanju.
236 Uroš Mikašinović ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se sa datumima početka i kraja školske godine kao i sa datumima odmora. Mislim da se učenicima znatno olakšava školska godina ukoliko imaju više manjih odmora kako je to i prikazano ovim nacrtom Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
237 Nada Grahovac ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Lijep pozdrav, Nada Grahovac Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
238 Ojdana Barčot ODLUKU, Članak 4. Poštovani, djelomično se slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Predlažem da nastavna godina završi 17. lipnja, jer ima dosta škola koje nisu klimatizirane, a nakon sredine lipnja počinju vrućine. Drugi dio zimskog odmora može trajati od 21. do 24. veljače, a proljetni odmor može započeti 15. travnja. Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
239 Blaženka Maltar ODLUKU, Članak 4. Poštovani, mislim da je dobro da učenici tijekom školske godine imaju kratki jesenski odmor, ali predlažem da se zimski odmor učenika objedini u jedan. Srdačan pozdrav Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali nije moguće uskladiti sve pojedinačne prijedloge.
240 INA RANDIĆ ĐORĐEVIĆ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, predviđenu Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. smatram dobrom uz prijedlog da nastavna godina završi prije predviđenog datuma. Razlog je u kontinuitetu, naime 16. lipnja je blagdan, a s obzirom na to da je riječ o četvrtku, nije funkcionalno imati nastavu u srijedu, zatim petak pa je vikend i zatim još ponedjeljak i utorak. Ako se ne varam, mislim da je radnih dana više od 175 pa je moguće da nastava završi i prije blagdana. Hvala na razumijevanju! Primljeno na znanje Odlukom se nikada ne planira minimalan broj nastavnih dana.
241 Nives Peruč Šuša ODLUKU, Članak 4. Poštovani, odobravam istovjetan raspored odmora za učenika koji će se odnosi na sve škole u Republici Hrvatskoj, ali bih predložila da se dva dijela zimskog odmora objedine. Svakako, predlažem mogućnost da se broj dana odmora za učenike smanje što bi rezultiralo ranijim završetkom nastavne godine. Djelomično prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali nije moguće uskladiti sve prijedloge.
242 BRANKA RIMAC ODLUKU, Članak 4. Poštovani, mislim da je dobro da učenici tijekom školske godine imaju više kraćih odmora što smanjuje opterećenost učenika osobito u drugom obrazovnom razdoblju i slažem se da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine, te sve termine jesenskog i zimskog odmora učenika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
243 NEVENKA JAKUŠ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, podržavam termin jesenskog odmora učenika. Smatram da zimski odmor ne bi trebalo dijeliti u dva djela jer će tijekom ovog drugog dijela učenici koji se pripremaju za natjecanja biti zakinuti za taj dio "odmora" jer će se, u želji da ostvare što bolje rezultate, dodatno pripremati tijekom drugog dijela zimskog odmora. Lijepi pozdrav, Nevenka Jakuš Prihvaćen Primljeno na znanje. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
244 DUBRAVKA ROVIČANAC ODLUKU, Članak 4. Poštovani, većina hrvatskog stanovništva su katolici. Zato bi jesenskom odmoru valjalo dodati i 1. studeni (Sve svete). Osim što je to veliki katolički blagdan, tada i svi ostali građani obilaze posljednja počivališta svojih najmilijih. Odlično je što se nastava u danima Velikog tjedna završava već u srijedu, prije Velikog četvrtka, kad počinju vazmeni obredi za katolike. Bilo bi dobro da to tako trajno i ostane. Prihvaćen Jesenski praznici vezani su uz 1. studeni, ali neradni dani (subota, nedjelja, blagdan, državni praznik) ne uračunavaju se u odmor za učenike. Dakle, učenici su slobodni od 29. listopada (subota) do 3. studenog 2021. godine s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. (četvrtak).
245 Snježana Šišić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, s prijedlogom odmora za učenike se slažem samo djelomično. Moj prijedlog glasi ovako: jesenski odmor od 1.11.2021. do 5.11.2021. (5 radnih dana) zimski odmor od 24.12.2021. do 31.12.2021. (6 radnih dana) zimski odmor (drugi dio) od 21.2.2021. do 25.2.2021. (5 radnih dana) proljetni odmor od 14.4.2021. do 20.4.2021. (5 radnih dana) što je sveukupno 21 radni dan, u odnosu na gornji prijedlog sa 25 radnih dana, što daje prostora za skraćenje nastavne godine do 15.6.2021., a za maturante do 19.5.2021. Srdačan pozdrav, Snježana Šišić Nije prihvaćen Primljeno na znanje. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali Odluku ne možemo mijenjati temeljem izdvojenih prijedloga i mišljenja.
246 Katarina Justić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, meni je predloženo razdoblje praznika jako dobro osmišljeno. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
247 TEREZA SRDELIĆ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, predlažem da se jesenski odmor učenika skrati za jedan. Nastavna godina treba završiti 15. 6., a učenicima završnih razreda srednjih škola 20.5. Imamo sasvim dovoljan broj nastavnih dana (177 odnosno 163 za učenike završnih razreda). Primljeno na znanje Valja imati na umu da se godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa/kurikuluma te broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (ispite državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično). Slijedom navedenoga je potrebno planirati i više od 175, odnosno 160 nastavnih dana.
248 Josip Petrović ODLUKU, Članak 4. Slažem se sa navedenim početkom i završetkom nastavne godine 2021./2022. U veljači odmor za učenike treba po meni nazvati tjedan za natjecanja ili nešto tomu slično. Slažem se da nakon 7 tjedana nastave treba jedan prekid ali opet taj tjedan bez nastave treba osmisliti kao tjedan u kojem će učenici prema svojim afinitetima sudjelovati u dodatnoj nastavi i sa sebi omiljenim učiteljima. Ako se taj tjedan smatra skijaškim tjednom ( što bi trebalo nekim istraživanjem provjeriti) onda se to vrijeme treba ostaviti za pripreme za natjecanja a ne za sama natjecanja. Primljeno na znanje U skladu s propisima tijekom odmora za učenike u školama se mogu izvoditi aktivnosti s učenicima te ih škola planira i provodi sukladno dokumentima škole.
249 Željka Kovačić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se s prijedlogom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. god. 2021./2022. Smatram da je dobro da učenici tijekom školske godine imaju više kraćih odmora što smanjuje opterećenost učenika osobito u drugom, dužem, obrazovnom razdoblju. Nikako nebih na prvo mjesto stavila obiteljski odlazak na skijanje jer se pokazalo da si to može priuštiti manji dio populacije (govorim iz iskustva 27 godina rada u nastavi). Na skijanje se može otići u veljači. S druge strane, a i puno važnije, studije nekih razvijenijih europskih sustava obrazovanja pokazale su da krajem šestog uzastopnog tjedna nastave dolazi do velikog opterećenja učenika te da je način rada isprekidan sa kraćim odmorima učinkovitiji za učenike. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
250 MARGIT VRBIČIĆ ODLUKU, Članak 4. i nadalje sam protiv razbijanja zimskog odmora. Članak 4. Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2021 . godine i traje do 3. studenoga 2021. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021. godine. Zimskoga odmor za učenike počinje 24. prosinca 2021. godine i traje do 7. siječnja 2022 . godine, s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022. godine. Proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2022 . godine i završava 22. travnja 2022 . godine, s tim da nastava počinje 25. travnja 2022. godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
251 Ružica Vitman Sović ODLUKU, Članak 4. Pozdravljam vraćanje kratkog odmora u veljači jer je zaista to dugi period naročito za mlađe učenike. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
252 SUZANA POROPAT-BOŽAC ODLUKU, Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da bi nastavna godina trebala ranije završiti (najkasnije 17. 6. 2022.), a da se drugi dio zimski praznika realizira od 24. veljače do 25. veljače 2020. Isto tako moguće je proljetne praznike planirati od 15. travnja 2022. kao i da jesenski praznici mogu trajati samo 2. studenoga 2021. Na taj način bi nastava mogla završiti i 15. lipnja 2022. što smatram primjerenijim. Podržavam više kraćih odmora tijekom nastavne godine, ali ne na račun njenog produžavanja. Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja prijedlozi su bili vezani uz planiranje praznika tijekom cijeloga tjedna te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge kad god je to moguće.
253 DUŠANKA TOMIĆ LUK ODLUKU, Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da bi se trebali maknuti drugi dio zimskog odmora od 21. veljače do 25. veljače, a školska godina završiti ranije. Naime, škole nemaju klimu i temperature u učionicama u lipnju znaju biti nepodnošljive, učenici se ne mogu koncentrirati za rad, a i učiteljima visoke temperature predstavljaju velike probleme. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali uvažiti i činjenicu da su tri mjeseca bez odmora za učenike preduga.
254 Glazbena škola Slavonski Brod ODLUKU, Članak 4. Poštovani, Slažem se s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika za školsku 2021./2022. godinu. Svakako podržavam više „malih“ odmora tokom nastavne godine, no mišljenja sam da drugi dio zimskog odmora treba biti kraći. Naime, prijedlog je da drugi dio zimskog odmora traje od ponedjeljka 21.02.2022. do petka 25.02.2022. godine. Pribrojimo li tome vikend prije i vikend poslije, dobit ćemo odmor od skoro 10 dana. Prijedlog: skratiti odmor za 2 radna dana (npr. ponedjeljak/utorak) i time dobiti završetak nastavne godine malo ranije – 17. lipnja 2022. godine. Prihvaćen Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja prijedlozi su bili vezani uz planiranje praznika tijekom cijeloga tjedna te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge kad god je to moguće.
255 SNJEŽANA KRIŠTOFIK JURANIĆ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, smatram da je ovakav kalendar rada koji omogućuje češće, a kraće odmore pedagoški opravdan i podržavam ga. U 20 godina radnog iskustva primjećujem da je dodatni odmor, pogotovo u 2. polugodištu koje je je i za 5 tjedana duže od 1. polugodišta, od velike koristi učenicima. Nekoliko slobodnih dana može im omogućiti da osvježeni nastave s radom. Osim toga, jako dugi zimski praznici ih često dovedu u takvo stanje da prvi tjedan nastave nakon praznika bude potrebno sve ponavljati i vraćati ih u radnu atmosferu. Smatram da je mogućnost da se neki od tih predviđenih slobodnih dana mogu iskoristiti i u neko drugo vrijeme zbog više sile na regionalnoj, županijskoj ili samo školskoj je također olakšavajuća za razumnu organizaciju nastavnih dana. Također se slažem s kolegom koji je komentirao razlog postojanja dva polugodišta. Nejednakost trajanja tih polugodišta uvijek je bila problematična, a nezaključivanjem ocjena čak i suvišna. Predlažem drugačiju podjelu koja bi bila ravnomjernija ili, ako je to nemoguće, ne vidim svrhu podjele na polugodišta uopće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju. Podjela nastavne godine na plugodišta propisana je Zakonom te je vrijeme zimskog odmora već dugi niz godina vezano uz kraj kalendarske godine iako je time razdoblje prvoga polugodišta kraće od drugoga polugodišta.
256 Ivana Kapetanović ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se s predloženim kalendarom. Učenicima je potrebno više kraćih odmora kako bi kvalitetnije pratili nastavu. No mišljenja sam da se praznici trebaju odrediti i po regijama, jer ne trebaju svi u Hrvatskoj imati praznike u isto vrijeme. Također, uslijed izvanrednih situacija predlažem prelazak na on line nastavu, a ne ukidanje već utvrđenih praznika niti produljenje nastavne godine. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju. Temeljem prijedloga zaprimljenih u prijašnjim savjetovanjima ovom su Odlukom uvažena mišljenja da odmori za učenike budu u isto vrijeme za sve učenike u Republici Hrvatskoj.
257 SREDNJA ŠKOLA ZABOK ODLUKU, Članak 4. Znači ovim člankom direktno se krši Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 25/2018.od 14.3.2018.) članak 29. točka 3 "Tijekom školske godine ustanova za strukovno obrazovanje i poslodavac polaznicima moraju osigurati najmanje 45 radnih dana odmora." Predviđenom odlukom učenici tijekom školske godine imaju ukupno 67 neradnih dana. Iz toga proizlazi da učenici imaju 22 radna dana za obavljanje ljetne praktične nastave i/ili stručne prakse što je nedovoljno za obaviti istu. Ako učenik ima dopunski nastavni rad i/ili popravni ispit ne može ostvariti niti pola fonda sati ljetne praktične nastave i/ili stručne prakse a da se direktno ne krši spomenuti Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
258 Ljiljana Mandurić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, sviđa mi se ovaj prijedlog nastavne godine i praznika. Posebno mi se sviđa ovaj jesenski odmora pri blagdanu Svih Svetih , te drugi dio zimskog odmora od 21.2.do 25 2. jer smatram da bi djeca trebala imati više kraćih odmora po nekoliko dana, nego manje praznika s dužim trajanjem, jer se jako opuste i zaborave na školske obaveze. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
259 Željko Simić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, u potpunosti podržavam ovaj prijedlog odluke o početku i završetku nastavne godine. Smatram da je za učenike puno bolje više manjih odmora (jesenski, dva zimska i proljetni), nego manji broj većih praznika. Obrazloženje: Jesenski odmor na kraju neće biti samo 2 dana već 5 u kontinuitetu prema ovom prijedlogu (od subote do srijede). Također u proljetnim praznicima odmor započinje u četvrtak pa su time kroz jesenski i proljetni odmor ravnomjerno raspoređeni radni dani (ne gubi se nekog dana više u odnoszu na drugi). Smatram da je 14 dana u prvom dijelu zimskih praznika i više nego dovoljno za kvalitetan odmor učenika te da nije potrebno da se to produljuje na 21 dan nerada u kontinuitetu. Također podešavanje kalendara rada prema osobnim interesima kao što su neke osobe ovdje navele smatram krajnje neodgovornim i nepotrebnim (npr. berba maslina - odgovara osobi jesenski odmor, te odlazak na skijanje - osoba želi spojiti zimske praznike kako bi išla povoljnije na skijanje). Takvim osobama mogu poručiti - mogli ste se sjetiti pa pomaknuti početak nastave - pa da možete jeftinije na more (u postsezoni, ali naravno zaboravljam na činjenicu da im to vjerojatno ne odgovara jer su iznajmljivači pa će tada zaraditi manje.) Zimski odmor u 2 dijela također omogućava da se u slučaju stvarne potrebe (npr. snijeg) naknadno prilagodi kalendar te omogući normalno odvijanje nastavnog procesa. Smatram da i proljetni odmor dobro dođe učenicima kako bi spremno (odmorno) dočekali završne ispite i provjeravanja. Također veseli me jednoobraznost odnosno da svi učenici počinju i završe s nastavom u isto vrijeme. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci. Slažemo se s Vašim mišljenjem kako prilagođavanje odmora nije moguće uskladiti s osobnim interesima ili potrebama.
260 INES BOHAČEK ODLUKU, Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da prekidanje kontinuiranog rada ne dovodi do uspjeha. Stoga sam za ukidanje jesenskog odmora i drugog dijela zimskog odmora. 1. Smatram da bi zimski odmor trebalo početi 24. prosinca 2021. godine i trajati do 14. siječnja 2022. godine, s time da nastava počinje 17. siječnja 2022. godine. Tada bi zimski odmor imao svoje puno značenje. Aktivni odmor zasigurno je od iznimne važnosti za nastavak kvalitetnog učenja, stoga želim naglasiti da većina obitelji koja vodi svoju djecu na skijanje za odlazak bira termin niske skijaške sezone nakon 06. siječnja (Tri Kralja) jer su tada cijene smještaja i skijaških karata povoljnije za 30%. Produljivanjem zimskog odmora do 14. siječnja 2022. godine omogućujemo roditeljima tu pogodnost, a time i sprječavamo izostanak djece s nastave u tom tjednu. 2. U predviđenom terminu drugog dijela zimskog odmora 21. veljače 2022. godine i traje do 25. veljače 2022. započinju županijska natjecanja, stoga mislim da ovaj prijedlog odmora više šteti nego koristi jer se prekida neposredan kontinuirani rad s učenicima. Navedenim činjenicama u mojim prijedlozima smatram da se radi na poboljšanju kvalitetnog odmora učenika osnovnih i srednjih škola neophodnog za kvalitetan rad. Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
261 MARIJA GARIĆ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženim kalendarom. Učenicima je potrebno više kraćih odmora kako bi kvalitetnije pratili nastavu. Međutim, smatram da se praznici mogu odrediti i po regijama, jer ne trebaju svi u Hrvatskoj imati praznike u isto vrijeme. Također, uslijed izvanrednih situacija (COVID, elementarne nepogode i sl.) predlažem prelazak na on line nastavu, a ne ukidanje već utvrđenih praznika niti produljenje nastavne godine. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
262 Martina Velikov ODLUKU, Članak 4. Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanje odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/22. godinu. Smatram da prvi dio i drugi dio zimskih praznika treba spojiti. Često prekidanje nastave ne pridonosi njezinoj produktivnosti. Broj nastavnih dana između prvog i drugog dijela zimskog odmora ionako nije veliki. Mnoge obitelji za te praznike planiraju putovanja, pa mislim da bi im spojeni praznici olakšali planove, a i djeca bi se kvalitetnije odmorila. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
263 Palma Tolić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem s početkom nastavne godine, ali ne i sa završetkom. Raditi u učionici do 22. 6. bez klimatizacije u Dalmaciji s 25 učenika je vrlo teško, pa predlažem raniji završetak redovne nastave. Mislim kako je nepotreban drugi dio zimskih praznika jer se tako samo gubi kontinuitet učenja. Zimski praznici bi trebali trajati od 24.12.2021. - 17.1.2022. Iz Nacrta Odluke bih izostavila jesenske praznike. Podržavam ujednačene praznike u cijeloj Hrvatskoj. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
264 TAŠANA BOBANOVIĆ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, jesenski i proljetni odmor traju dovoljan broj dana. Ujedno ti odmori, predviđeni su otprilike na polovici svakog polugodišta što je optimalno. Mišljenja sam da zimski odmor nije potrebno dijeliti u dva dijela nego bi taj odmor trebao trajati u kontinuitetu od 24. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022. Lp pozdrav Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
265 Doroteja Vojedilov ODLUKU, Članak 4. Poštovani, djelomično podržavam kalendar rada za sljedeću školsku godinu. Naime, nastavna godina počinje prilično rano s obzirom na to da bi trebala završiti tek 21. lipnja 2022. Smatram da bi se broj dana praznika trebao smanjiti te na taj način omogućiti da nastavna godina završi ipak malo ranije. U drugoj polovici lipnja većinom počinju ljetne vrućine zbog kojih često više nismo u mogućnosti kvalitetno odraditi nastavu, pogotovo što mnoge škole još uvijek nemaju uvjete za to (klima uređaji). Osim toga, za nas nastavnike završetak nastavne godine ne znači i kraj obaveza, a vrućine definitivno otežavaju izvršavanje istih. Mišljenja sam da bi se neki praznici mogli skratiti čime bi se uštedjelo nekoliko dana što bi rezultiralo time da bi nastavna godina ipak mogla završiti barem do 15. lipnja 2022. Budući da blagdan Svih Svetih pada na ponedjeljak, time ćemo već dobiti tri slobodna dana i mislim da nema potrebe dodatnih praznika. Osim toga drugi dio zimskih praznika ne mora trajati cijeli tjedan – dovoljno bi bilo spojiti 2-3 dana s vikendom i time bismo dobili kratki odmor, a opet i uštedjeli nekoliko dana. Razumijem da su kraći odmori potrebni i učenicima i učiteljima, ali jednako tako smatram da oni stvarno trebaju biti kratki jer učenici izgube kontinuitet i svaki put ih treba ponovno vraćati u nastavni proces. U potpunosti podržavam početak proljetnih praznika na Veliki Četvrtak budući da je to dan kada započinje uža priprava za blagdan Uskrsa. Srdačan pozdrav, Doroteja Vojedilov Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
266 Terezija Mlinarić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se s predloženim odmorima, pozdravljam dijeljenje zimskog odmora na dva dijela. Jesenski odmor je stvarno kratak, ali za njegovo produljenje trebalo bi produljiti i nastavnu godinu. S poštovanjem! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
267 Valentina Vujnović ODLUKU, Članak 4. Poštovani, smatram da je dobro što svi u RH počinju u isto vrijeme s nastavom , a također i završavaju. Ne slažem se s određivanjem zimskih praznika u dva dijela. Mišljenja sam da bi bilo bolje za sve sudionike nastavnog procesa da su praznici zimski i proljetni, bez "cjepkanja" na više dijelova. S poštovanjem, Valentina Vujnović Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
268 Anita Mustać ODLUKU, Članak 4. Poštovani, pregledom i analizom Kalendara za šk. god. 2021./2022., slažem se s datumom početka i završetka nastavne godine, kao i određivanjem zimskog odmora za učenike u dva dijela. Takvim se načinom ujednačeno raspoređuje opterećenje učenika u prvom i drugom dijelu godine, tj. u prvom i drugom polugodištu. Također se slažem da sve škole u RH imaju isti početak i završetak školske godine te sve termine jesenskog i zimskog odmora učenika. S poštovanjem, Anita Mustać Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
269 Natalija Šnidarić ODLUKU, Članak 4. Podržavam predviđeni kalendar Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
270 Jasna Bagić Ljubičić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika OŠ i SŠza školsku godinu 2021./2022. Smatram da je za učenike bolje kada su im zimski praznici razdvojeni na dva dijela, tj. da imaju školske praznike kao što je predloženo ovim nacrtom. Na taj način se opterećenje učenika ravnomjernije rasporedi tijekom nastavne godine. Srdačan pozdrav, Jasna Bagić Ljubičić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
271 IVICA BORIĆ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, pozdravljam razdvajanje zimskih praznika na dva dijela. Smatram da je za učenike više praznika s kraćim trajanjem bolja opcija nego dugi praznici. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
272 Suzana Bingulac Beretin ODLUKU, Članak 4. Poštovani, u potpunosti se slažem s Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Lijep pozdrav, Suzana Bingulac Beretin, mag.educ. math. et inf. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
273 Ivana Tuškan ODLUKU, Članak 4. Poštovani, u potpunosti se slažem sa sadržajem članka 4. Nacrta odluke o početku i završetku nastavane godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022, osobito pozdravljam prijedlog da se zadrži model s više kraćih praznika za učenike. Smatram da je na taj način moguće postići bolji balans u opterećenjima kako učenika tako i nastavnika tijekom nastavne godine. Lijep pozdrav, Ivana Tuškan Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
274 Ksenija Blažević Milosavljević ODLUKU, Članak 4. Poštovani, djelomično se slažem s Nacrtom odluke o početku i završetku nastavne godine. Smatram kako zimske praznike ne treba staviti u dva dijela i kako bi trebalo nastavnu godinu ranije završiti. Srdačan pozdrav! Ksenija Milosavljević Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
275 Gorana Babić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se dijelom s Nacrtom odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika. Smatram da je više kraćih odmora bolja varijanta kako za učenike tako i za djelatnike. Također bi, međutim, trebalo uzeti u obzir da u primorskim županijama krajem svibnja krenu nesnosne vrućine koje otežavaju rad u školama ( dio škola još uvijek nije klimatiziran) pa drugačije rasporediti praznike u tim županijama...možda ukinuti jesenske praznike i 2.dio zimskih praznika u tim županijama pa da u lipnju ranije završi nastava? Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
276 DALIBOR RAŠIĆ ODLUKU, Članak 4. Poštovani, mislim da su nam prošla školska i ova pokazale kako prekidi utječu na kontinuitet rada učenika, a i nastavnika. Ne mogu se složiti da to odgovara učenicima. Svaki prelazak iz A u C model i obrnuto bio je trauma i svim dionicima je potrebno nekoliko dana da se "priviknu". Isto tako vam je sa čestim prekidima rada. Učenici se onda ne mogu usredotočiti na nastavu i taman kada se uhodaju dođu novi praznici, a kada se vrate već razmišljaju o idućim. Dakle praznici, po meni, trebaju biti zimski i proljetni i to je to. Svakako bi, ako bi se to mijenjalo, trebala sagledati iskustva škola koje su , čini mi se pretprošle godine kada su županije birale model praznika, izabrale model sa više manjih praznika, LP Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
277 Emina Mutabžija-Orešković ODLUKU, Članak 4. Poštovani, podržavam Nacrt kojim je predložena Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika OŠ i SŠ za školsku godinu 2021./2022., s naglaskom na raspored odmora učenika - smatram da se pokazalo da je za učenike bolje da imaju više kraćih odmora, a naročito veći broj dana odmora tijekom duljeg, II. polugodišta. Isto tako smatram da će se ovakvim kalendarom u slučaju potrebe i ponovnih prelazaka na nastavu na daljinu čitav sustav lakše prilagođavati eventualno potrebnim epidemiološkim mjerama. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
278 Vesna Trope ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se Nacrtom odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika. Smatram da je više kraćih odmora bolja varijanta kako za učenike tako i za djelatnike. S poštovanjem, Vesna Trope. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
279 Roberta Barić ODLUKU, Članak 4. Poštovani , slažem se s vašim prijedlogom i podržavam više kraćih odmora tijekom školske godine . Dobro dođu djeci , a i nama . LP , Roberta Barić Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
280 Nikolina Mandić Gregić ODLUKU, Članak 4. Poštovani, slažem se s prijedlogom rasporeda odmora za učenike. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
281 Zrinka Tomašković ODLUKU, Članak 4. Povremeni odmori, pa makar bili od dva do četiri dana su se pokazali kao odličan odmor tijekom nastavne godine. Pozdravljam razdvajanje zimskih praznika na dva dijela. Dugi zimski praznici znaju učenike izbaciti iz radnog tempa. srdačan pozdrav Zrinka Tomašković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na podršci.
282 Marijana Šundov ODLUKU, Članak 4. Poštovani, Pozdravljam odluku o uvođenju više praznika s kraćim trajanjem tijekom nastavne godine, no smatram da bi u južnom dijelu Hrvatske nastavna godina trebala ipak završiti ranije zbog vremenskih uvjeta i vrućina. S poštovanjem. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
283 SILVANA VULAS ODLUKU, Članak 4. Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine 2021./2022. S poštovanjem Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
284 Igor Pap ODLUKU, Članak 4. Poštovani, u potpunosti se slažem sa predloženim nacrtom o trajanju nastavne godine za 2021/22. Lp Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
285 MARA KOLAR ODLUKU, Članak 4. Poštovani, Smatram da se zimski praznici ne trebaju razdvajati. Zimski odmor trebao bi trajati od 24. prosinca do 14. siječnja. Mara Kolar Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih, a i ovoga savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge.
286 Dijana Stanić ODLUKU, Članak 5. Poštovani, slažem se sa prijedlogom, a posebno podržavam propisani jesenski odmor, kao i zimski u dva dijela. Dugogodišnje iskustvo je pokazalo da je nakon 6 tjedni nastave potreban bar kratki predah i da kontinuitet od 2,3 mjeseca bez odmora nije motivirajući niti pedagoški, što bi svakako bilo da nema ovog zimskog odmora u dva dijela. Čini mi se jedino da ste pogriješili u čl.5: treba ga ispraviti u: " ljetni odmor počinje 22.lipnja 2022. godine" - s obzirom na to da nastava traje do 21.lipnja 2022. godine. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
287 Đani Škara ODLUKU, Članak 5. Poštovani, uglavnom se slažem s Nacrtom Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Predlažem izmjenu početka ljetnog odmora učenika na 17. lipnja 2022. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Kasniji početak nastave utjecao bi i na kasniji završetak.
288 Irena Penko ODLUKU, Članak 5. Poštovani, predlažem da ljetni odmor za učenike počinje 20. lipnja 2022. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole. S poštovanjem, Primljeno na znanje Činjenica je da postoji više mogućnosti, ali temeljem prethodnih, ali i ovog savjetovanja, najviše je prijedloga bilo vezano uz više kraćih odmora tijekom nastavne godine te se ovom Odlukom željelo uvažiti navedene prijedloge. Uz navedeno valja imati na umu da su odmori za učenike u RH među najduljima u EU.
289 MARGIT VRBIČIĆ ODLUKU, Članak 5. Članak 5. Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2022. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature, za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, kao i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
290 DUŠAN VULETIĆ ODLUKU, Članak 7. Poštovani, smatram da je suvišan drugi dio zimskog odmora (21. - 25. veljače). Taj prekid dolazi prebrzo nakon prvog dijela zimskog odmora. Takvim cjepkanjem narušava se ritam rada. Također smatram da je završetak nastavne godine (23. lipnja) zamišljen prekasno. Vremenski uvjeti u drugom dijelu lipnja nisu nimalo dobri za nastavu. Stoga, predlažem da se dokine drugi dio zimskog odmora, a da nastavna godina završi 16. lipnja. Lijep pozdrav! Dušan Vuletić Primljeno na znanje Predugi odmori za učenike nisu najbolji, a većina država EU ima više kraćih odmora tijekom nastavne godine. Uz to treba imati na umu da hrvatski učenici imaju jednu od najkraćih nastavnih godina (175 dana/35 tjedana).
291 Marijana Cerovec ODLUKU, Članak 8. U cijelosti se slažem sa Nacrtom odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika. Podržavam više kraćih odmora tijekom radnih mjeseci koje smatram da doprinose učinkovitosti u usvajanju znanja. Nadam se da ćemo svi sudionici obrazovnog sustava biti u mogućnosti odraditi prema planiranoj Odluci radne dane uživo u učionicama. Više me brinu posebne okolnosti odn. konretnije rečeno, brine me pandemija koja će možda potrajati i prolongirati se i na slijedeću školsku godinu. U tom slučaju i u slučaju višekratnog provođenja online nastave mislim da bismo morali povećati broj radnih dana za recimo 5 ili 10. Smatram da dugotrajnija online nastava nepovoljno djeluje na uspješnost u usvajanju znanja i da neka djeca bez dobrih uvjeta rada od kuće ( ili zbog drugačijih uzroka) povećavaju "rupe u znanju", tim više što bi to bila već treća školska godina u nizu koja se odvija u izvanrednim okolnostima. Mislim da se pod " posebnim okolnostima " mora definirati kako nadoknaditi nastavu uživo. Prihvaćen Zahvaljujemo na podršci.
292 JASMINA DROBIĆ ARSLANAGIĆ ODLUKU, Članak 9. Poštovani, Djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i kraju školske godine, broju radnih dana i trajanju praznika za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku 2021/22. godina. Slažem se s prijedlogom da sve škole u Republici Hrvatskoj imaju isti početak. Kraj školske godine predlažem da bi se mogao skratiti za županije koje su aktivno uključene u ljetnu turističku sezonu. Učenici već početkom lipnja počinju sezonski raditi. Prvenstveno mislim na srednju školu. To bi bilo izvedivo sa ukidanjem drugog dijela zimskih praznika. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komentar nije vezan uz čl. 9. Odluke.
293 TONKICA STRIKA ODLUKU, Članak 9. Poštovani, Slažem se sa svim prijedlozima osim s prijedlogom podjele zimskih praznika na dva dijela. Smatram da je puno bolje za učenike da je zimski odmor malo dulji. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komentar nije vezan uz čl. 9. Odluke.
294 Ines Konjevod ODLUKU, Članak 9. Poštovani, djelomično podržavam nacrt Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. Jesenski odmor je svakako potreban, no smatram da nije preporučljivo zimske praznike cijepati u dva dijela, bolje je da 1. dio traje malo dulje. Prvenstveno se to odnosi na srednju školu. Također, podržavam odluku da proljetni praznici započnu u četvrtak, no smatram da bi završetak nastavne godine trebao biti ranije, barem 17. lipnja. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komentar nije vezan uz čl. 9. Odluke.
295 Danijela Sunara-Jozek ODLUKU, Članak 9. Poštovani, slažem se s prijedlogom trajanja nastavne godine i rasporedom odmora za učenike tijekom nastavne godine. Više kraćih odmora je bolje od manje dužih. Isto tako smatram da u slučajevima lošije epidemiološke situacije (kakva je bila u veljači ove godine) ne bi trebalo produljiti odmor, nego prijeći na model C. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komentar nije vezan uz čl. 9. Odluke.