Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAŠEVINA CROATICA O PROVEDBI PROGRAMA SUFINANCIRANJA RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, Članak 5. (1) Dozvoljeni troškovi koji se mogu financirati sredstvima potpore iz Programa su troškovi, nastali u pojedinoj kalendarskoj godini, koji se odnose na administrativne troškove, troškove najma, režija i uređenja uredskog prostora, kupnju informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća i ostalih troškova (putni troškovi, smještaj na službenom putu, dnevnice, reprezentacija) zaposlenih djelatnika, naknada za ugovore o djelu vanjskih suradnika, troškove edukacije, intelektualne usluge u strateškom i operativnom planiranju marketinških aktivnosti, troškovi pripreme, promoviranja i provođenja nastupa regionalne organizacije na tržištu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Vinoteka d.o.o. O PROVEDBI PROGRAMA SUFINANCIRANJA RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, Članak 8. U provođenju Programa Agencija za plaćanja administrativno kontrolira aktivnosti regionalne organizacije i njihov doprinos glavnom cilju, razvoju vinogradarstva i vinarstva RH, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Vinoteka d.o.o. O PROVEDBI PROGRAMA SUFINANCIRANJA RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, Članak 8. Cilj rada regionalne organizacije nije povećanje udjela vina sa zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla već poslovni uspjeh vinara i vinogradara. Ove dvije stvari se nužno ne preklapaju. U ovom trenutku imamo velik udio vina sa zaštićenim oznakama, ali to na žalost nije osiguralo uspjeh vinara na tržištu. Npr. Pošip je najpotentnija sorta za ostvarivanje brzog poslovnog rezultata na području Dalmacije. U slučaju "brendiranja" sorte kao najbržeg načina postizanja tržišnog uspjeha nije nužno uvođenje ZOI-a već se s drugima alatima može postići dobar poslovni rezultat. Primjer je uspjeh "Istarske malvazije" koja se nije "brendirala" kao ZOI. U ovom dokumentu nije nužno stavljati prevelika pravila tj. ograničenja jer je to stvar većeg dokumenta kojeg treba napraviti administracija zajedno s regionalnim organizacijama. U provođenju Programa Agencija za plaćanja administrativno kontrolira aktivnosti regionalne organizacije i njihov doprinos glavnom cilju, razvoju vinogradarstva i vinarstva RH, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima EU. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.