Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ADRIJANA KRULJIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. To je odličan način osamostaljivanja, bogaćenja spoznajama o drugim kulturama, usvajanja stranog jezika. Dijelovi vezani uz smještaj učenika na razmjeni trebali bi biti jasnije definirani. Sa štovanjem, Adrijana Kruljić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…).
2 Ana Genzić PRAVILNIK Poštovani mišljenja sam kako bi takve razmjene učenika bile od velike koristi za njihov razvoj te podržavam Pravilnik. Lijep pozdrav, Ana Genzić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Ana Genzić PRAVILNIK Poštovani, kako sam i sama sudjelovala u projektu razmjene učenika u osnovnoj školi, podržavam ideju da se uvrsti i srednjoškolce u takav projekt. Svakako treba voditi brigu u koju obitelj ih se smješta te da ne na razmjenu ne šalju učenici koji su pod praćenjem stručne službe zbog problematičnog ponašanja koje traje kontinuirano. Lijep pozdrav, Ana Genzić, prof. mentor Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
4 Ana Huzjak PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam donošenje ovog pravilnika jer i moja škola upravo radi na projektu razmjene učenika. Važno je da i te situacije budu pravno uređene i da se zaštite obje strane. Bilo bi dobro u pravilnik uključiti i predložak ugovora koji se sklapa s obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni kako bi se točno znalo što je sve obitelj dužna omogućiti učeniku. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sklapanje ugovora te njegov predložak nisu predmet ovoga Pravilnika.
5 ANDREJ TIHOMIROVIĆ PRAVILNIK Slažem se sa prijedlogom pravilnika Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 ANDREJ TIHOMIROVIĆ PRAVILNIK Slažem se s prijedlogim pravilnika Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 Anđa Topolovac PRAVILNIK Poštovani, podržavam Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Srdačan pozdrav, Anđa Topolovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
8 Anita Karaban PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, podržavam Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika uz navedene stavke uz čl.3. Uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Navedene stavke bih nadopunila prijedlogom da se u razmjenu učenika aktivno uključe školski pedagozi i psiholozi jer uz sve benefite koje sobom nosi razmjena u svrhu stjecanja novih znanja, važno je posvetiti pažnju činjenici da se učenici, sami, pri upoznavanju s novom kulturom i načinom života suočavaju, iako u kraćem vremenskom periodu, s "novom" obitelj, novim razredom, kolegama i s puno novih elementa s kojima se u tako osjetljivom razdoblju od 15 - 18 godina treba posebno posvetiti to jest pružiti dodatnu emocionalnu podršku. Srdačan pozdrav , Anita Karaban Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Podrška nastavnika i stručne službe učeniku je redoviti i sastavni dio poslova koje nastavnici i stručna služba inače obavljaju u školskoj ustanovi.
9 Anita Krajnović PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Na taj način učenici se dodatno motiviraju, upoznaju se sa drugačijim sistemima školovanja, stječu nova znanja i upoznaju različite narode i njihove različite kulture. Mislim da je takvo iskustvo neprocjenjivo. Mislim da bi se dobna granica učenika trebala pomaknuti sa 18 na 19 godina. Srdačan pozdrav, Anita Krajnović Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
10 ANTONIJA BUKŠA PRAVILNIK Poštovani, podržavam ideju Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Ipak, predlažem da se detaljnije odredi trajanje razmjene, vrsta razmjene, vrste institucija koja se mogu uključiti u program. Predlažem da se Pravilnikom uredi mogućnost smještaja učenika u učeničkom domu. Također, potrebno je urediti i odnosi li se razmjena na gimnazije ili i na strukovne škole, zdravstveno osiguranje učenika, odrediti razinu poznavanja jezika, uvjete koje obitelj u koju se (eventualno) smješta učenik mora zadovoljiti. S poštovanjem Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 3. Pravilnika je omogućen smještaj unutar obrazovne ustanove. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
11 Blaženka Logožar PRAVILNIK Poštovani. Podržavam prijedlog Pravilnika za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Takva aktivnost je veoma korisna za učenike i zajednicu. Možda bi trebalo razraditi detalje u dijelu Članak2. koji se odnosi na smještaj učenika u obitelji. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
12 Božena Mađor-Brkić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz program razmjene. Učenicima time pružamo priliku za razmjenu znanja. Važno je i za prihvaćanje i razumijevanje drugih kultura, te primjenu pozitivnih iskustava u našoj sredini (školi). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
13 Branka Marcelić Panjak PRAVILNIK Poštovani, Slažem se s Prijedlogom pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da će kontakt s novom kulturom doprinijeti razvoju učenika i obogatiti ga s iskustvom za cijeli život. Mislim da bi neke pojedinosti trebalo još detaljnije doraditi (npr. osigurati djetetu zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj boravi) kao što bi i dobnu granicu učenika koji sudjeluju u razmjeni trebalo podići na 19 godina. Srdačan pozdrav, Branka Marcelić Panjak Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja
14 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK Poštovani, podržavam Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika i predlažem izmjenu teksta u članku 3 i 4 (-da učenik nije mlađi od 15 niti stariji od 19 godina). Lijep pozdrav ! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
15 DAMIR JELENSKI PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, donošenje ovog Pravilnika je hvalevrijedno i u novim okolnostima nužno. Pravilnikom je obuhvaćen velik dio potrebnih uvjeta, ali ovdje bih predložio dodatni uvjet koji uređuje paket osiguranja učenika na razmjeni. Naime, ako ustanova preuzima odgovornost postoji realna opasnost i od mogućih šteta po financijsku stabilnost ustanove u slučaju bilo kakve nezgode s nesretnim posljedicama bilo bolesti, loma ili smrtnog slučaja. Iako se u pravilu ljudi osiguravaju prilikom odlaska na razmjene predložio bih da uvjet bude sklopljeno osiguranje od nesretnog slučaja, bolesti, zdravstveno osiguranje i sva ostala osiguranja koja skidaju odgovornost ustanove koja učenika prima na razmjenu. S poštovanjem, Damir Jelenski Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). Pravna osoba ovlaštena za obavljanje razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
16 Danijela Šajtar PRAVILNIK, Članak 1. Podržavam donošenje pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
17 Danijela Valenta PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika, transparentan je. Možda dodati dio o zdravstvenom osiguranju tijekom boravka. Ima mnogo učenika koji u završnom razredu imaju 19 godina pa bi se to moglo uvažiti. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
18 DARIA PINJUH BUDISAVLJEVIĆ PRAVILNIK Mislim kako nije dobro rastumačeno sudjelovanje osoba mlađih od 18 godina, organizacije primateljice moraju dobiti prethodnu suglasnost za sudjelovanje od njihovih roditelja ili osoba koje djeluju u njihovo ime.Ako je primjenjivo, svakako se preporučuje da učenici koji dolaze imaju europsku iskaznicu zbog zdrastvenog osiguranja i to uvrstiti u prijedlog pravilnika.. Obavezno treba definirati uvjete osiguravanja baze podataka o voditeljima, odnosno školama ili centrima koji vrše osposobljavanja te drugima koji rade s mladima i na njihovu osposobljavanju, kako odjednom ne bi imali bezbroj novootvorenih ustanova. Lp, Daria Pinjuh Budisavljević Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Ovim Pravilnikom se ne definiraaju uvjeti osiguravanja baze podataka o voditeljima, odnosno školama ili centrima koji vrše osposobljavanja te drugima koji rade s mladima i na njihovu osposobljavanju.
19 DARIO GEC PRAVILNIK Podržavam pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
20 Denis Goldin PRAVILNIK Poštovani, Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za uključivanje u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Koristi su višestruke, kako za učenike tako i za nastavnike koji će biti tokom cijele godine motivirani za dodatni rad i suradnju. Smatram da bi trebalo preciznije definirati uvjete za smještaj te više obratiti pažnju na financijski dio kao i na osiguranja. Lijep pozdrav, Denis Goldin Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 3. Pravilnika je propisano je da pravna osoba ovlaštena za obavljanje razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj, posebno glede troškova uzdržavanja, obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
21 DIJANA TOLJANIĆ PRAVILNIK Poštovani, lijepi pozdrav. Pozdravljam i podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Mislim da bi se Pravilnik trebao odnositi na učenike do 19 godina života budući da pojedine srednje škole imaju i 5 razreda, ali i preciznije navesti uvjete kojima bi se osigurao funkcionalan i kvalitetan smještaj učenika na razmjeni kao i kvaliteta provedbe programa koji učenik koji je na razmjeni pohađa. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
22 Draženka Jančić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Predlažem da se detaljnije utvrde kriteriji smještaja učenika kao i zdravstveno osiguranje učenika. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…). Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
23 Dubravka Protić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Mislim da bi se Pravilnik trebao odnositi na učenike do 19 godina života budući da obrazovanje za medicinsku sestru opće njege traje 5 godina. medicinske sestre traje 5 srednje škole imaju i 5 razreda, Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
24 Dunja Irha Baričević PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, istaknula bih moju podršku Prijedloga Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika uz navedene stavke uz čl.3. Smatram kako su uvjeti dobro izraženi, sama sam sudjelovala u nekoliko razmjena kao podrška učenicima, ali predložila bih ovim uvjetima manju nadopunu … iako su mladi lako prilagodljivi novim situacijama u kojim se zateknu, mislim da bi podrška nastavnog profesora ili podrška stručne službe na koju bi se mogli osloniti bez ustručavanja u određenim ne predvidim situacijama bila od velike pomoći….LP! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Podrška nastavnika i stručne službe učeniku je redoviti i sastavni dio poslova koje nastavnici i stručna služba inače obavljaju u školskoj ustanovi.
25 Dunja Novak PRAVILNIK Poštovani! Pročitavši Prijedlog pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz program razmjene učenika potpuno se slažem sa svim člancima. Konačno Prijedlog razmjene koji će uključiti velik broj učenika koji su željni novih znanja, razvijanja novih vještina, upoznavanja novih kultura. Jako sam zadovoljna što bi učenici bili pravno osigurani i u provjerenim obiteljima, što je roditeljima iznimno važno i stvara dodatnu sigurnost njihove djece. Zaista odličan prijedlog ! Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
26 Đurđa Zubić PRAVILNIK Poštovani! Slažem se s prijedlogom Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Svakako mobilnosti u kojima sudjeluju učenici višestruko pridonosi njihovom razvoju u više područja. Kroz razmjene se mogu steći mnoga vrijedna poznanstva i trajna prijateljstva, učenici razvijaju komunikacijske vještine koje su danas u poslovnom svijetu od velike važnosti. Predlažem da se još detaljnije razrade elementi vezani uz sam smještaj, zdravstveno osiguranje učenika… ostale organizacijske uvjete koji mogu utjecati na provedbu razmjene. Svakako bi trebalo provesti evaluaciju nakon završenog programa razmjene. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…). Napomonjemo da je zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Po završetku razmjene srednja škola učeniku na razmjeni izdaje pisano izvješće o odslušanim predmetima za školsku godinu tijekom koje je učenik sudjelovao u programu međunarodne razmjene.
27 Elvira Špelić Vidović PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Ovakav oblik učenja i suradnje jako je važan za učenike iz malih ruralnih sredina. Predlažem sljedeće izmjene i dopune: - Čl. 3 i 4: Da učenik nije mlađi od 15 i stariji od 19 godina - Čl. 4: Učeniku treba osigurati sobu za individualan boravak i učenje (pravo na privatnost) - Dodati članak koji propisuje odgovornost i postupanje u slučaju zdravstvenih problema ili ozljede (europska zdravstvena iskaznica, liječnik koji će biti učeniku na raspolaganju, što u slučaju operativnih zahvata, sanitetskog prijevoza,...) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
28 Gorana Babić PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da je neophodno paziti na sigurnost djece pri školskoj razmjeni, ali da je zaista previše tražiti vlasnički list nekretnine u koju se učenik prima. Prije svega je potrebno ostvariti uvjete za rad i učenje učenika, mislim na zasebnu sobu, redovitu prehranu te uvjete za higijenu učenika. Predlažem izmjenu: preslika osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište osobe koja ugošćuje učenika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). U skladu s odredbama Direktive Pravna osoba koja provodi program razmjene nadležna je za sklapanje ugovora, može odrediti uvjete smještaja i boravka koje moraju ispunjavati svi sudionici u program razmjene učenika.
29 Gorana Babić PRAVILNIK, Članak 1. Predlažem da se u ovaj pravilnik uključi i predložak ugovora koji se sklapa s obitelji koja će ugostiti učenika na razmjeni s točno definiranim smjernicama što je sve dotična obitelj dužna omogućiti učeniku te omogućiti i provjerljivost ispunjavanja uvjeta. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sklapanje ugovora te njegov predložak nisu predmet ovoga Pravilnika.
30 Gorana Babić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz program razmjene. Učenicima je time pružena izvanredna prilika za razmjenu znanja. Ovakva iskustva utječu na razvijanje učeničke svijesti za prihvaćanje i razumijevanje drugih kultura, te primjenu pozitivnih iskustava u svojoj sredini (školi). Osobitu vrijednost ovakve razmjene imaju za učenike iz tzv. manjih, ruralnih sredina. Također ovakva iskustva ključna su za unaprjeđenje ključnih kompetencija i vještina, posebno u odnosu na njihovu važnost za tržište rada, za internacionalizaciju ustanova-škola sudionica kao i za promicanje europskog prostora cjeloživotnog učenja te unaprjeđenje međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja. Odlasci na razmjene utjecat će na poboljšanje učenja jezika te poticanje jezične raznolikosti. Neki od ishoda ovakvih aktivnosti su: bolje općenite kompetencije, mogućnosti za profesionalno napredovanje, razvoj jezičnih kompetencija kod učenika ( što je ključno za obrazovanje 21.st.), aktivnije sudjelovanje u društvu kao i poticanje društvene, jezične i kulturološke raznolikosti. Naime, osim što na razmjenama učenici uče o drugim jezicima i kulturama, također prenose i dio svoje kulture i svojega znanja. U svojoj školi sam koordinator dvaju Erasmus KA1 projekata ( mobilnosti učitelja) te iz vlastitog iskustva u našoj školi uviđamo velike pozitivne pomake zbog programa razmjene učitelja. Razmjena učenika donosi daleko širi raspon pozitivnih ishoda, kako za školu, tako i za učenike osobno kao i za lokalnu zajednicu kojoj određena škola pripada. Podržavam kolegicu Špelić Vidović u prijedlogu da se treba dodati članak koji propisuje odgovornost i postupanje u slučaju zdravstvenih problema ili ozljede (europska zdravstvena iskaznica, liječnik koji će biti učeniku na raspolaganju, što u slučaju operativnih zahvata, sanitetskog prijevoza,...) Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
31 Gordana Fable PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Bilo bi dobro, obzirom na današnju situaciju, omogućiti smještaj u đačke i studentske domove te razmotriti sve ostale mogućnosti. Smatram da bi trebalo bolje razraditi detalje koji se odnose na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Gordana Fable Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 3. Pravilnika propisana je mogućnost smještaja učenika na razmjeni u prostoru za smještaj unutar obrazovne ustanove u koje spadaju učenički domovi. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
32 Gordana Kučinić PRAVILNIK Poštovani, u cijelosti sam suglasna s prijedlogom Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
33 Helena Vulić PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Bila bih jako sretna kada bi se škola u kojoj radim prijavila za prihvat učenika kroz programe razmjene, a kao majka dviju učenica zajedno sa suprugom bila bih voljna uključiti se u bazu podataka obitelji koje iskazuju interes kao primatelji. Smatram da bi pravilnik trebalo razviti i doraditi kako bi se svi mogući problemi i komplikacije koji se mogu pojaviti prilikom boravka učenika na razmjeni izbjegli, sve strane bile maksimalno zaštićene, a kvaliteta provedbe programa na najvišoj razini. Hvala. Srdačan pozdrav. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). U skladu s odredbama Direktive Pravna osoba koja provodi program razmjene može odrediti uvjete smještaja, boravka koje moraju ispunjavati svi sudionici u program razmjene učenika. Na mrežnim stranicama organizacija (Rotary club, AFS) ovlaštenih za program razmjene učenika u Republici Hrvatskoj možete pronaći detaljnije informacije o program razmjene koji provode (uvjete smještaja I boravka, države koje sudjeluju u program razmjene i dr.).
34 HOK PRAVILNIK Predlažemo da se uz pravne osobe koje posreduju pri razmjeni učenika dodaju i fizičke osobe (obrti) koje posreduju pri razmjeni učenika s obzirom da npr. Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/19): https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_28_591.html, regulira i tko može obavljati posredovanje u zapošljavanju učenika što je određenom čl. 2. navedenog pravilnika (pravne osobe, fizičke osobe i srednjoškolske ustanove). U skladu s navedenim primjerom predlažemo da se i obrti uvedu kao prihvatljivi posrednici uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Prijedlog izmjene: svugdje u tekstu pravilnika gdje se pojavljuje pravne osobe koje posreduju pri razmjeni učenika izmijeniti u pravne i fizičke osobe koje posreduju pri razmjeni učenika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prijedlog da u razmjeni posreduju fizičke osobe (obrti) se ne prihvaća. Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Naodne novine, broj 28/19) propisuje da isključivo srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad svojih redovitih učenika u zemlji, a iznimno i za redovite učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji, na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad. Iz navedenoga proizlazi da obrti ne posreduju pri zapošljavanju redovotih učenika.
35 Igor Prašnikar PRAVILNIK Poštovani! U potpunosti podržavam Pravilnik o uvijetima za odobrenje ukljućivanja učenika u srednješkolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika, jer mislim da je to hvale vrijedan oblik sticanja novih znanja i vještina kroz ovaj način edukacije. Naravno da je potrebno temeljito organizirati ovaj način obrazovanja, kako financijski tako i organizacijski, jer ovakav način rada nosi i određeni rizik, naravno mali, ali dovoljno da se ništa ne prepušta u organizaciji i smještaju slučajnosti i površnosti. Potrebno je razmotriti mogućnost da se dobna granica pomakne do 19 godina. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
36 Ines Konjevod PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika, jedino smatram da bi trebalo bolje definirati dijelove koji se odnose na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Srdačan pozdrav, Ines Konjevod Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
37 Ines Vodanović PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Bilo bi potrebno detaljnije definirati i pojasniti dijelove koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika koji se sklapa između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
38 Irena Kiss PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, pozdravljam donošenje Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene, ali predlažem da se dobna granica učenika podigne na 19 godina, te da se detaljnije definiraju preduvjeti koji se odnose na smještaj i zdravstvenu skrb za vrijeme boravka. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prijedlog u vezi dobne granice učenika se ne prihvaća jer je člankom 72. stavkom 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) propisano da će se privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobriti državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
39 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. To su uvijek nenadoknadiva iskustva, a korist koju takav učenik ima je daleko veća od nekih potencijalnih nedostataka. Ipak, treba definirati pitanja zdravstvenog osiguranja, ali i standarde koje obitelj- domaćin treba zadovoljavati. Svakako bi trebalo provoditi neku vrstu evaluacije nakon, ali i tijekom programa razmjene. Srdačno! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…). Po završetku razmjene srednja škola učeniku na razmjeni izdaje pisano izvješće o odslušanim predmetima za školsku godinu tijekom koje je učenik sudjelovao u programu međunarodne razmjene.
40 IŠTVAN KEREKEŠ PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Mislim da bi trebalo bolje definirati dijelove koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmjeni (članak 2.). Isto tako bi trebalo povesti računa o smještajnim kapacitetima u vlasništvu škola i domova na način da zaista budu primjereni svojoj namjeni. Lijep pozdrav! Ištvan Kerekeš Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
41 IVAN KRKA PRAVILNIK Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika je dobar i podržavam ga. Nejasnoće se mogu pojaviti u Članku 2. Obitelj . Kod organizacije smještaja u obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni. Mislim da bi to trebalo proširiti sa mogućnosti smještaja učenika na razmjeni u đačke i studentske domove ukoliko je to moguće osigurati kroz programe razmjene učenika. Srdačan pozdrav, Ivan Krka Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta. Člankom 3. Pravilnika propisana je mogućnost smještaja učenika na razmjeni u prostoru za smještaj unutar obrazovne ustanove u koje spadaju učenički domovi centri za obrazovanje.
42 Ivana Kapetanović PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam donošenje ovog Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
43 Ivana Opačak PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, pozdravljam inicijativu izrade ovoga Pravilnika. Mobilnost tijekom srednjoškolskoga obrazovanja postaje sastavni dio škole za život. Voljela bih da se preciznije odrede uvjeti smještaja učenika. Hvala! Ivana Opačak Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
44 Ivana Trogrlić Mandić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s uvođenjem pravilnika. Možda ne bi bilo loše u članku 3., s obzirom na različite obrazovne sustave u EU , promijeniti dobnu granicu: - da učenik nije mlađi od 15 niti stariji od 19 ili 20 godina. To će omogućiti i razmjenu u svrhu stjecanja stručne prakse učenika iz EU u Republici Hrvatskoj u Regionalnim centrima kompetencija. U članku 4.2 , zadnji stavak, kod uvjeta smještaja učenika svakako dodati i osiguran radni prostor. Srdačno, Ivana Trogrlić Mandić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
45 Jadranka Jelisavac PRAVILNIK Poštovani, podržavam i u potpunosti se slažem s prijedlogom Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Na taj način učenici proširuju svoja znanja, razmjenjuju iskustva, razvijaju kompetencije kroz različite programe i timski rad. Svoja znanja podijelit će s drugima i uvijek biti spremni prihvatiti svaki novi životni izazov. Srdačan pozdrav, Jadranka Jelisavac, mag. prim. educ Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
46 JASMINA DROBIĆ ARSLANAGIĆ PRAVILNIK Poštovani. Podržavam prijedlog Pravilnika za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Takva aktivnost je korisna mladima, posebno kroz stjecanja novih saznanja i širenja vidika. Možda bi trebalo razraditi detalje u dijelu Članak2. koji se odnosi na smještaj učenika u obitelji. Lijep pozdrav! Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
47 Jasna Bagić Ljubičić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene. Razmjenom učenici stječu nova znanja ali i grade nova prijateljstva. Upoznaju nove kulture i načine života i na taj način uče se poštivanju različitosti. Uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika jasno su definirani. Srdačan pozdrav, Jasna Bagić Ljubičić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
48 JASNA BULJAN PRAVILNIK Poštovani, podržavam ideju Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da je potrebno podrobnije regulirati trajanje razmjene, vrstu razmjene, vrste institucija koja se može uključiti u program (postoje li određena ograničenja za uključivanje u program npr. nepoznavanje jezika za praćenje nastave,zdravstveno stanje učenika, odnosi li se razmjena na gimnazije ili strukovna zanimanja- uzeti u obzir i specifičnosti istog itd.), zdravstveno osiguranje učenika, tko snosi sve troškove razmjene itd. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Člankom 3. Pravilnika je propisano je da pravna osoba ovlaštena za obavljanje razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj, posebno glede troškova uzdržavanja, obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske.
49 Jelena Očasić PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Pravilnik ima za svrhu poticanje razvoja i razmjene znanja i vještina što smatram osobito korisnim i potrebnim za mlade naraštaje. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
50 Josip Strija PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Prije svega zbog neizmjernog iskustva za učenike. Smatram da bi trebalo doraditi standarde koje domaćin treba ispuniti, planirati dokument ili ugovor koj ise s domaćinm potpisuje te razmiliti o rješavanju pitanja zdravstvenog osiguranja tijekom programa razmjene. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…). Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
51 Karmen Tonšetić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Također mislim da treba dodatno definirati dio o smještaju u obitelji odn. potrebno je odrediti minimalne uvjete smještaja. Isto tako treba dodatno odrediti pitanja oko zdravstvene skrbi o učeniku koji dolazi na razmjenu. Važno je i odrediti imovinski status obitelji koja prima učenika kako bi učeniku mogli pružiti adekvatne uvjete smještaja, prehrane i ostalih potreba kroz period njegovog boravka u obitelji. Lp Karmen Tonšetić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika koji se sklapa između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
52 Karmena Vadlja Rešetar PRAVILNIK Slažem se s prijedlogom Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Mobilnosti u kojima sudjeluju učenici i iskustva koja stječu na takav način, višestruko pridonosi njihovom razvoju. Pravilnikom je potrebno detaljnije razraditi uvjete vezane uz sam smještaj učenika u obitelji i zdravstveno osiguranje učenika, te praćenje boravka učenika na razmjeni kako bi oni bili sigurni i zadovoljni. U članku 3. dobnu granicu treba podići na 19 godina. lp Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Ističemo da se ovim Pravilnikom propisuju uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika dok se Sporazumom o primanju učenika koji se sklapa između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, radni prostor, dnevni obroci…). Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
53 Karolina Brleković PRAVILNIK, Članak 2. Pravna osoba koja posreduje pri razmjeni nije definirana. Bilo bi dobro definirati koje uvjete mora zadovoljavati pravna osoba, uzima li ta osoba naknadu,... Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prijedlog nije predmet ovoga Pravilnika.
54 Karolina Brleković PRAVILNIK, Članak 3. S obzirom na različite obrazovne sustave u EU dobnu granicu pomjeriti na 19 ili 20 godina. To će omogućiti i razmjenu u svrhu stjecanja stručne prakse učenika iz EU u Republici Hrvatskoj u Regionalnim centrima kompetencija. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prijedlog u vezi dobne granice učenika se ne prihvaća jer je člankom 72. stavkom 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) propisano da će se privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobriti državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanje.
55 Katarina Justić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam donošenje ovog Pravilnika! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
56 Katija Kaplan PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4.2. "vlasnički list za nekretninu u koju se smješta učenik, a ako nekretnina nije u vlasništvu člana obitelji koja ugošćuje učenika i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za smještaj učenika"- zašto potvrda o prebivalištu nije dovoljna? Ovo se čini kao nepotrebna administracija. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). U skladu s odredbama Direktive Pravna osoba koja provodi program razmjene nadležna je za sklapanje ugovora, može odrediti uvjete smještaja i boravka koje moraju ispunjavati svi sudionici u program razmjene učenika.
57 Kazimir Berljavac PRAVILNIK Poštovani, Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika je dvažan,potreban i podržavam ga. Potrebno je pojasniti tj.razraditi detaljnije članak 2. Također bi bilo dobro razmotriti mogućnost smještaja učenika po đačkim domovima ukoliko ima mjesta i volje nadležnih u istim da prihvate ideju.Naravno na neki način (financijski) bilo bi nužno da te institucije se i podrže, kako bi s manje bojazni se pridružili toj ideji realizacije. Posebno bi to bilo dobro pri Centrima obrazovanja koji će imati vlastiti smještaj u okviru škole. Srdačan pozdrav, Kazimir Berljavac Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 3. Pravilnika propisana je mogućnost smještaja učenika na razmjeni u prostoru za smještaj unutar obrazovne ustanove u koje spadaju učenički domovi centri za obrazovanje.
58 KLARA JASNA ŽAGAR PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Ovakav oblik učenja i suradnje osobito je važan za učenike iz malih sredina koji nemaju priliku vidjeti da se negdje drugdje uči i radi drugačije te da učenici njihovih usmjerenja ponekad postižu bolje rezultate od njihovih, ali se bojim da njihove obitelji neće moći primiti učenike u razmjeni jer neće moći osigurati propisane uvjete (s kojima se apsolutno slažem). Predlažem sljedeće izmjene i dopune: - Čl. 3 i 4: Da učenik nije mlađi od 15 i stariji od 19 godina (čak su i moji trogodišnji obrtnici često stariji od 18 godina). - Čl. 4: Učeniku treba osigurati sobu za individualan boravak i učenje (pravo na privatnost), a ne samo zaseban krevet i obroke jer krevet može biti i u zajedničkoj i/ili prolaznoj prostoriji. Učenik dolazi u stranu obitelj / školu / zemlju. - Dodati članak koji propisuje odgovornost i postupanje u slučaju zdravstvenih problema ili ozljede (europska zdravstvena iskaznica). Općenito imam dojam da se nije predvidjelo da na razmjenu mogu doći i učenici strukovnih škola koji će osim školske nastave pohađati i praktičnu nastavu u radnom procesu, gdje je vjerojatnost ozljeđivanja veća nego kod drugih učenika. Odgovornost za dobrobit učenika mi nije jasno propisana. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
59 KLAUDIJA DIMIĆ PRAVILNIK Poštovane kolegice i kolege, podržavam prijedlog Pravilnika za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika jer držim da su ovakve aktivnosti itekako korisne mladima, posebno za stjecanja novih znanja i vještina, povećavanja razine raznih vrsta pismenosti, multikulturalnosti i fleksibilnosti. Možda bi trebalo učeničku dob od 18 godina zamijeniti s 19 godina starosti. Srdačan pozdrav, Klaudija Dimić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
60 Kristina Škaler PRAVILNIK Poštovani, u članku 3. zadnja natuknica - nije razumljivo - "unutar obrazovne ustanove" ? Znači li to da obrazovna ustanova ima vlastiti smještaj (koja obrazovna ustanova - škola ima vlastiti smještaj)? Hvala na pojašnjenju Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Obrazovne ustanove su učenički domovi koji mogi biti samostalni ili u sastavu škole.
61 KRISTINKA JURČEVIĆ PRAVILNIK Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika je važan, potreban i podržavam ga. Potrebno je pojasniti tj.razraditi detaljnije članak 2. Također bi bilo dobro razmotriti mogućnost smještaja učenika po đačkim domovima ukoliko ima mjesta i volje nadležnih u istim da prihvate ideju. Naravno na neki način (financijski) bilo bi nužno da te institucije se i podrže, kako bi s manje bojazni se pridružili toj ideji realizacije. Posebno bi to bilo dobro pri Centrima obrazovanja koji će imati vlastiti smještaj u okviru škole. Lp. Kristinka Jurčević, dipl.ing. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Člankom 3. Pravilnika omogućen je smještj učenika na razmjeni unutar obrazovne ustanove u koje spadaju I učenički domovi te centri za obrazovanja.
62 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, Podržavam Ovaj prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Učenicima je to od velike koristi jer mogu steći vrijedna životna iskustva. Učenici žele ići na program razmjene i cijene kada škola to ponudi. Posebno treba naglasiti da učenici često dobivaju priliku za napredovanje u znanju ili u razvoju nekih vještina. Kroz razmjene se mogu steći mnoga vrijedna poznanstva i trajna prijateljstva, učenici razvijaju komunikacijske vještine koje su danas u poslovnom svijetu od velike važnosti. Svakako bi trebalo provjeriti obitelj koja prima učenika i uvjete u kojima će učenik boraviti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 4. ovoga Pravilnika za punoljetne članove obitelji koja ugošćuje učenika potrebano je uvjerenje nadležnog suda da se protiv punoljetnih članova ne vodi kazneni postupak.
63 Ksenija Bakran Kovačević PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam ovaj Pravilnik o uvjetima uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. U današnje vrijeme potrebno je učenicima omogućiti različita iskustva kroz njihovo obrazovanje na svim razinama. Slažem se s prijedlogom kolegice Maja Kralj Stančec o pravima i obavezama učenika koji dolazi na razmjenu ali i škole koje koja prima učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
64 Lidija Đidara PRAVILNIK Poštovani, Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Od iznimne je važnosti osobni razvoj učenika ne samo u odgojno-obrazovnom već i u smislu stjecanja životnog iskustva. Mišljenja sam da bi trebalo podignuti dobnu granicu kandidata za ovakve razmjene osobito radi situacije u umjetničkim (točnije glazbenim) školama gdje je dobar dio učenika primjerice solopjevača ili puhača upravo te dobi. Na taj način bi i oni imali priliku za usavršavanje. S poštovanjem, Lidija Đidara Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
65 Linda Jurkić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika jer smatram da su takve aktivnosti korisne mladim osobama koji na taj način lakše stječu nova znanja i vještine i upoznavaju različitosti oko sebe. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
66 Lorena Žufić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Misljenja sam da se na taj način učenicima omogućuje upoznavanje s drugim kulturama, drugačijim pristupom u načinu i proveđnu nastavnog procesa. To je prilika da učenici stječu i primjenjuju nova znanja, razvijaju vještine potrebne za tržište rada, nastavak obrazovanja i život. Upravo kroz razmjene učenika u obrazovanju, jača se njihovo samopozdanije te ih čini "otvorenijima" za nove izazove i iskustva. Svoja iskustva mogu prenijeti drugim učenicima, prijateljima što nosi dodatni benefit lokalnoj zajednici. Srdačan pozdrav, Lorena Žufić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
67 LOVORKA ERNOIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram jedino da bi trebalo definirati dijelove koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmijeni- obitelj, đački i studentski domovi. Iskustva učenika u inozemstvu su od neprocjenjive vrijednosti za stjecanje novih znanja, vještina i razvijanje samostalnosti i samopouzdanja. Učenici se pripremaju za uspješan nastavak školovanja ili razvoj karijera s mogućnošću zapošljavanja u inozemstvu ili pokretanja vlastitog posla. Pozdrav, Lovorka Ernoić. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta
68 LJILJANA HESS PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odredbama Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Takve razmjene donose neprocjenjivo iskustvo mladim ljudima. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
69 Ljiljana Mandurić PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, smatram da se jako treba paziti na sigurnost djece pri školskoj razmjeni, ali da je previše tražiti vlasnički list nekretnine u koju se učenik prima. Smatram da je potrebno ostvariti uvjete za rad i učenje učenika, mislim na zasebnu sobu, redovitu prehranu te uvjete za higijenu učenika. Također smatram da se dodatni treba provjeriti osobe koje preuzimaju odgovornost za skrb učenika u razmjeni. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). U skladu s odredbama Direktive Pravna osoba koja provodi program razmjene nadležna je za sklapanje ugovora, može odrediti uvjete smještaja i boravka koje moraju ispunjavati svi sudionici u program razmjene učenika.
70 Ljiljana Vidmar PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Prateći razmjene studenata i njihova vrlo pozitivna iskustva pri razmjenama u različitim državama saznala sam da su studenti proširili i usavršili svoja znanja i kompetencije iz različitih područja, posebice jezičnog, društveno - humanističkog i stem područja. Uvjerena sam da će se tako biti i sa srednjoškolcima u školama različitih profila. Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
71 Ljubica Kostanić PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da takvi programi značajno utječu na razvijanje komunikacijskih kompetencija te samostalnosti i odgovornosti učenika; posebno značajno za učenike iz malih ruralnih sredina, S poštovanjem, Ljubica Kostanić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
72 Magdalena Ajduk PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Možda bi trebalo malo dopuniti /pojasniti dijelove koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmijeni. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
73 Maja Kardum PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Kroz ovakav način edukacije učenici bi stekli nova znanja i vještine, međutim potrebno je temeljito organizirati ovaj način obrazovanja kako financijski tako i organizacijski. Ovakav način rada znači i dodatnu odgovornost glede smještaja učenika kako bi se izbjegle bilo kakve neugodne situacije. Srdačan pozdrav, Maja Kardum Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju Člankom 3. Pravilnika je propisano je da pravna osoba ovlaštena za obavljanje razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj, posebno glede troškova uzdržavanja, obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
74 MAJA KRALJ STANČEC PRAVILNIK Podržavam donošenje ovog Pravilnika i predlažem dopunu vezanu uz navođenja prava i dužnosti učenika kojeg škola prihvaća na razmjenu, kako se ne bi dogodilo da dolaze isključivo zbog turističkog boravka, bez postizanja obrazovnih ishoda programa škole koja ih je prihvatila. I takvih iskustava je bilo u ranijem razdoblju. Bilo bi važno definirati sadržaj i formu izvješća o sudjelovanju učenika na razmjeni u odgojno-obrazovnom procesu. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). U skladu s odredbama Direktive Pravna osoba koja provodi program razmjene može odrediti uvjete smještaja, boravka, koje moraju ispunjavati svi sudionici u program razmjene učenika. Po završetku razmjene srednja škola učeniku na razmjeni izdaje pisano izvješće o odslušanim predmetima za školsku godinu tijekom koje je učenik sudjelovao u programu međunarodne razmjene.
75 MANUELA STRIČAK PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odredbama Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Iz vlastitog iskustva u našoj školi uviđamo velike pozitivne pomake zbog programa razmjene učenika. Srdačno,Manuela Stričak Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
76 Marija Blažević PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Predlažem dopunu članka 3. i 4. – dobna granica bi trebala biti 19 godina jer u 4. r. srednje škole neki učenici imaju 19 godina te to ne bi trebala biti prepreka za njihovim uključivanjem u razmjenama. Također, treba razmotriti pitanje zdravstvenog osiguranja učenika. Treba postaviti neke standarde koje obitelji/domaćini u razmjeni trebaju ispuniti. Srdačno, Marija Blažević Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Ističemo da se ovim Pravilnikom propisuju uvjeti za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika dok se Sporazumom o primanju učenika koji se sklapa između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, radni prostor, dnevni obroci…).
77 MARIJA BORKO PRAVILNIK Poštovani, slažem se u potpunosti s Pravilnikom jer smatram da je danas važnije nego ikad upoznavati nove ljude i svjetonazore, sticati prijatelje i biti kozmopolita. Lijep pozdrav Marija Borko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
78 Marija Galić PRAVILNIK Poštovani, dobar Vam dan :) Podržavam Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika, jer su to uvijek neka neponovljiva iskustva za mladog čovjeka s domino efektom pozitivnih događanja. U potpunosti se slažem s Vašim Pravilnikom, a ukoliko nije uključeno u obveznu dokumentaciju mislim da bi bilo dobro imati obveznu povratnu informaciju samog učenika nakon završetka programa razmjene-na taj se način može najbolje uočiti postoje li i neke slabe strane na kojima treba doraditi, jer s pravne strane mi se čini sve do u detalja pokriveno, a kroz životno iskustvo samog učenika na razmjeni se otkriva nešto što se ne može uvijek predvidjeti. S poštovanjem, želim Vam uspješan daljnji rad :) Marija Galić, Rijeka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
79 Marija Glibo-Čuljak PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Učenici tom prilikom stječu iskustva i nova znanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
80 Marija Istenić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe i razmjene učenika. Učenici bi dobili priliku za upznavanje različitih kultura i obrazovnih sustava, stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava i stručne prakse. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
81 Marija Roth PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam donošenje ovog Pravilnika. Radim u školi koja provodi program razmjene učenika i mišljenja sam da bi ovim, ili možda nekim drugim, pravilnikom bilo dobro definirati status učenika na razmjeni. Da li se on upisuje u e-dnevnik, da li i u kojim uvjetima i u kojem obliku mu se izdaje potvrda o boravku u školi ili svjedodžba o završenom razredu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Po završetku razmjene srednja škola učeniku na razmjeni izdaje pisano izvješće o odslušanim predmetima za školsku godinu tijekom koje je učenik sudjelovao u programu međunarodne razmjene.
82 MARIJANA MODRIĆ PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Riječ je o cjeloživotnom iskustvu koje učenik može dobiti. Predložila bih samo da se u članak 3. doda osiguranje učenika kao još jedan od uvjeta. Lp. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
83 MARIJANA SMOLČEC PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, na koga se sve točno odnosi pojam "pravna osoba koja posreduje pri razmjeni učenika"? Jel to isključivo ravnatelj/ica škole ili pravna osoba može biti i neki drugi djelatnik škole ili pak vanjska pravna osoba koja bi kontaktirala školu i bila ovlaštena za razmjenu učenika tijekom njegovog boravka u nekoj srednjoj školi u Hrvatskoj? Hvala unaprijed na odgovoru. U svakom slučaju podržavam Pravilnik. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). Pravna osoba koja posreduje pri razmjeni učenika je osoba koja je ovlaštena obavljati razmjenu učenika u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i koja preuzima odgovornost za učenika tijekom boravka u Republici Hrvatskoj. Pojam se odnosi na organizacije ( npr. Rotary club, AFS) koje su Republici Hrvatskoj ovlaštene za provođenje programa razmjene učenika te srednje škole i učeničke domove koje pohađaju učenici ili su u njima smješteni za vrijeme boravka na razmjeni. Napominjemo da je ravnatelj školske ustanove stručni i poslovni voditelj školske ustanove.
84 Marina Međurečan PRAVILNIK Poštovani, slažem se i podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe i razmjene učenika. Učenici se trebaju upoznati s drugim programima obrazovanja. Sviđa mi se sve što se naveli kao svrhu od istraživanje, studija, osposobljavanja, volonterstva, do razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova. Možda bi trebalo pojasniti u članku 2. značenje tko je Pravna osoba i obitelj koja ugošćuje učenike na razmjeni, na koga se točno odnosi. Lijep pozdrav. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravna osoba koja posreduje pri razmjeni učenika je pravna osoba koja posjeduje ovlaštenje za obavljanje razmjene učenika u svrhu srednjoškolskog obrazovanja i koja preuzima odgovornost za učenika tijekom boravka u Republici Hrvatskoj te je evidentirana u nadležnom registru (npr. Rotary club, AFS). Obitelj koja ugošćuje učenika na razmjeni je obitelj koja privremeno prima učenika u kontekstu programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta na temelju sporazuma sklopljenog između obitelji i pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika.
85 Marina Ninković PRAVILNIK Poštovan slažem se s Pravilnikom o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da bi trebalo regulirati i razmjenu učenika unutar Republike Hrvatske. Srdačno, Marina Ninković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
86 Martina Grgac PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam i podržavam ideju Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Kao suvremeni oblik nastave, razmjena učenika svakako bi trebala biti dio mogućnosti koje nude srednjoškolske ustanove. Predlažem da se ustanovi koja prima učenike na razmjenu ponudi prilika da samostalno odredi detalje poput trajanja razmjene, vrste razmjene, dobi učenika te ostale uvjete pod kojima se učenik može pridružiti na razmjenu (npr. poznavanje jezika, zdravstveno osiguranje itd.). Potrebno je odrediti uvjete smještaja za učenike na razmjeni, no čini mi se nepotrebnim tražiti od obitelji u koju učenik dolazi potvrdu o vlasništvu nekretnine. Smatram da je dovoljno - kako bi se reducirala dokumentacija - da predstavnici obitelji u koju se učenik smješta potpišu ugovor s ustanovom u koju dolazi na razmjenu i prihvate odgovornost za ostvarivanje zadanih uvjeta smještaja. Također mislim da bi se ovim Pravilnikom trebalo odrediti kako postupiti u slučaju da obitelj ili učenik nakon započete razmjene ne poštuju zadane uvjete. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
87 Martina Knežić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da bi trebalo bolje razraditi detalje koji se odnose na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Lijep pozdrav Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
88 MATEA MIHALJEVIĆ JURKOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika. Smatram da je u kontekstu suvremenog i inovativnog pristupa odgoju i obrazovanju učenika srednjih škola izuzetno važno upoznavati druge kulture, običaje, druge ljude, razvijati svoje komunikacijske i socijalne vještine te ostale kompetencije u drugim sredinama. Na taj će način i drugima približiti vlastitu kulturnu i drugu baštinu. Srdačan pozdrav, Matea Mihaljević Jurković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
89 Melanija Miodrag PRAVILNIK Poštovani, U potpunosti se slažem s prijedlogom Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
90 Melita Ogrinšak PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da bi trebalo bolje razraditi detalje koji se odnose na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Melita Ogrinšak Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
91 Milena Janković PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Vjerujem da Pravilnik donosi puno benefita, pogotovo za učenike iz manjih sredina i strukovnih škola. Mislim da bi u čl. 3 trebalo napisati dobnu granicu do 19 godina. Lijep pozdrav, Milena Janković Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
92 Milojka Rataić PRAVILNIK Poštovani, moji komentari na Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika su: - članak 3. - "...niti stariji od 18 godina" zamijeniti s "...niti stariji od 19 godina" - članak 4., stavak (2), „dokaz da će učenik koji sudjeluje u razmjeni biti tijekom boravka u Republici Hrvatskoj smješten u obitelji koja udovoljava uvjetima propisanima ovim Pravilnikom…“ - smatram da uvjeti propisani za obitelji u koje bi bili smješteni učenici nisu dovoljno razrađeni - članak 4., stavak (2), „sporazum o primanju učenika između Pravne osobe i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni iz kojeg je razvidno da je učeniku osiguran vlastiti krevet te dnevni obroci“ - smatram da bi učenik trebao imati vlastitu sobu i dnevne obroke (ne samo krevet). Smatram da je uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika proces koji je vrlo koristan za razvoj mlade osobe, ali i za sredinu u koju dolazi. Doprinos razvoju obrazovanja na globalnom nivou općenito je jako velik. LP Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…).
93 Mirjana Car Stojković PRAVILNIK Poštovani, slažem se i podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe i razmjene učenika. Učenici bi dobili priliku za upoznavanje različitih kultura i obrazovnih sustava, stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava i stručne prakse. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
94 MIROSLAV MILJKOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, programi razmjene učenika svakako su za korisnike od iznimnog ne samo odgojno-obrazovnog već i životnog značenja. Mnoge takve situacije promijene perspektive života mladih ljudi pa je svakako važno imati dobro uređeno područje takvih aktivnosti. Mislim da bi bilo dobro da se pravilnik ovakvoga tipa barem načelno reflektira i na to kakve su, ako postoje, obaveze obrazovnih institucija (srednjih škola) po povratku tih učenika s programa razmjene - postoji li potreba za nekakvim oblikom razlikovnih ili dopunskih ispita kako bi se zadovoljile kurikulumske obaveze, tko o tome odlučuje i slično. Također, iako nije neposredni predmet ovoga pravilnika već onoga o pedagoškoj dokumentaciji, mislim da bi bilo dobro regulirati određeni oblik dodatka svjedodžbi u kojemu bi se lijepo i ovakva iskustva učenika mogla prezentirati. Lijepi pozdrav. Miroslav Miljković Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Napominjemo da po završetku razmjene srednja škola učeniku na razmjeni izdaje pisano izvješće o odslušanim predmetima za školsku godinu tijekom koje je učenik sudjelovao u programu međunarodne razmjene.
95 Mirta Lulić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Znanja i iskustva koja se stječu tom prilikom važna su učenicima i školama koje sudjeluju u razmijeni. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
96 Mladenka Fafanđel PRAVILNIK Poštovani, Podržavam Ovaj prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Učenicima je to od velike koristi jer mogu steći vrijedna životna iskustva. Učenici na razmjeni brže sazrijevanje i postaju odgovorniji za donošenje važnih odluka u životu. Posebno treba naglasiti da učenici često dobivaju priliku za napredovanje u znanju ili u razvoju nekih vještina. Kroz razmjene se mogu steći mnoga vrijedna poznanstva i trajna prijateljstva, učenici razvijaju komunikacijske vještine koje su danas u poslovnom svijetu od velike važnosti. Svakako bi trebalo provjeriti obitelj koja ugošćuje učenika i stambene uvjete u kojima će učenik boraviti. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta. Pravilnik predviđa da obitelj koja ugošćuje učenika mora priložiti uvjerenje nadležnog suda da se protiv punoljetnih članova obitelji koja ugošćuje učenika ne vodi kazneni postupak.
97 Nada Nekić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da takvi programi značajno utječu na razvijanje komunikacijskih kompetencija te samostalnosti i odgovornosti učenika. S poštovanjem, Nada Nekić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
98 NADA RATKOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Predlažem da bi trebalo detaljnije definirati dijelove koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…).
99 Nada Vidović PRAVILNIK Poštovani, Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz program razmjene učenika. Taj oblik učenja razvija mnoge kompetencije od strukovnih vještina do razvijanja stranog jezika u komunikaciji. Iz vlastitog iskustva, sina koji je bio u Madridu i Cipru, mogu reći da je uvelike pomoglo za daljnji život i samostalnost u radu i životu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
100 Nađan Dumanić PRAVILNIK Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika je vrlo konmstruktivan. Dolazi do bolje razmjene znanja i usvajanja novih znanja, razvijaju komunikacijske sposobnosti, timski rad.. Podržavam ovaj i sve slične prijedloge. Poz Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
101 Natalija Marenčič PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da je to odlično iskustvo za učenike. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
102 Natalija Zoričić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene. Učenicima time pružamo priliku za razmjenu znanja i iskustva sa svojim vršnjacima iz drugih kultura i obrazovnih sustava koje po povratku mogu prenijeti i u svoje školske sredine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
103 Nataša Pongrac PRAVILNIK Poštovani, srdačan pozdrav Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz program razmjene. Učenicima time pružamo priliku za razmjenu znanja, vještina, stjecanje novih prijateljstava.Važno je i za poštivanje i razumijevanje drugih kultura i načina života te obrazovanja te implementaciju i primjenu pozitivnih i novih iskustava u svojoj školi i sredini. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
104 Nediljka Nekić PRAVILNIK Poštovani, podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da takvi programi učenicima omogućuju da pohađanjem nastave u inozemstvu steknu nova i vrijedna iskustva. Na taj način uče, sazrijevaju i upoznaj stranu zemlju kakva stvarno jest, bez stereotipa i predrasuda kojima su svakodnevno izloženi. Razmjena učenika omogućuje učeniku osobni razvitak, zrelost i samopouzdanje koje stiče kroz brojna pozitivna i negativna iskustva. S poštovanjem, Nediljka Nekić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
105 NENSI LUČIĆ KINKELA PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog ovog pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
106 Nina Posarić PRAVILNIK Poštovani! Slažem se s prijedlogom Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Svakako mobilnosti u kojima sudjeluju učenici višestruko pridonosi njihovom razvoju u više područja. Predlažem da se još detaljnije razrade elementi vezani uz sam smještaj, zdravstveno osiguranje učenika… ostale organizacijske uvjete koji mogu utjecati na provedbu razmjene. S poštovanjem, Nina Posarić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…). Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013).
107 Olgica Nikolić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da bi trebalo bolje definirati dijelove koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
108 Palma Tolić PRAVILNIK Poštovani , u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Nakon takve vrste aktivnosti učenici su zadovoljni jer tako upoznaju drugi jezik, kulturu... Možda bi se malo detaljnije trebao razraditi dio oko smještaja učenika u obitelji. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
109 Petra Nemet PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Mislim da bi trebalo bolje razraditi članke koji se odnose na organizaciju smještaja učenika na razmjeni koja nisu smještena u učeničkom domu nego u obiteljima. L p Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
110 RENATA MIHALJEVIĆ PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Na taj se način učenicima omogućava upoznavanje drugih kultura, običaja, šire im se vidici i priprema ih se za samostalan život. Usavršavanje poznavanja stranih jezika je još jedna veoma pozitivna strana ovih razmjena. Također, omogućava im se uvid u drugačije pristupe provođenja nastavnog procesa pa i tržište rada. U budućnosti bi bilo dobro investirati u smještaj za određene struke u kojima se pokaže veći interes za razmjenu. U ustanovama gdje sada to situacija to dopušta učenike smještati u domove u sklopu odgojno obrazovne ustanove. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
111 Renata Spiegl PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Mišljenja sam da bi trebalo bolje definirati dijelove koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmjeni. Lijep pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
112 Ružica Jauk PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Znanja i iskustva koja se stječu tom prilikom dragocjena su kako za učenika tako i za obitelj i školu koja sudjeluje u razmijeni. Smatram osobito važnim posvetiti posebnu pažnju pri odabiru obitelji koja ugošćuje učenika. Lijepi pozdrav i svako dobro Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
113 SAMIRA HRANIĆ PRAVILNIK, Članak 4. Čl. 4.2. "vlasnički list za nekretninu u koju se smješta učenik, a ako nekretnina nije u vlasništvu člana obitelji koja ugošćuje učenika i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za smještaj učenika;" - smatram nepotrebnim i predlažem izmjenu: preslika osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište osobe koja ugošćuje učenika. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). U skladu s odredbama Direktive Pravna osoba koja provodi program razmjene nadležna je za sklapanje ugovora, može odrediti uvjete smještaja i boravka koje moraju ispunjavati svi sudionici u program razmjene učenika.
114 SAMIRA HRANIĆ PRAVILNIK Pozdravljam donošenje ovog pravilnika. Budući da su maturanti većinom stariji od 18 godina predlažem izmjenu uvjeta za odobrenje uključivanja učenika s obzirom na dob učenika: - da učenik nije mlađi od 15 niti stariji od 19 godina. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
115 Sandra Crnković Kranjčec PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za uključivanje u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Takav program je iznimno koristan, pruža bogato iskustvo koje pruža mogućnost razvijanja kompetencija učenika. Iznimno je bitno da su uvjeti razmjene dobro definirani jer se ipak radi o maloljetnicima. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.) prema kojoj je program razmjene program neformalnog obrazovanja i interkulturnog učenja. Cilj interkulturalnog učenja je brisanje sterotipa, predrasuda i diskriminacija među različitim državama, kulturama i religijma te prilika da se upozna strani školski sustav
116 SANJA ČURKO PRAVILNIK, Članak 5. Poštovani, slažem se s prijedlogom Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da je to prilika da upoznaju druge zemlje, steknu uvid u različite metode rada i steknu nova poznanstva. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
117 SANJA MARCIUŠ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Učenici će upoznavati drugačije oblike školovanja, prijatelje – učenike, profesore i upoznati kulturu kraja u kojem borave. Učenici imaju motivaciju za takav oblik školovanja i stječu nove kompetencije kroz različite programe. Razmjena iskustva izuzetno važna. S poštovanjem, Sanja Marciuš, mag. prim.educ. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
118 SILVIJA KOSEC PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s Prijedlogom pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanje učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Napokon mogu učenici koji imaju motivaciju za takav oblik školovanja, koji su željni novih znanja, razvijanja kompetencija kroz različite programe i različite kulture. Prepoznavanje talenata kod učenika i usmjeravanje na adekvatna visoka učilišta. S poštovanjem, Silvija Kosec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
119 Siniša Stričak PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Iz iskustva s programima Erasmus + znam da takvim razmjenama učenici stječu neprocjenjiva iskustva, puno toga nauče, upoznaju druge narode i njihovu kulturu. Takva razmjena otvara škole prema javnosti, uspostavlja se dobra suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom, motiviraju se učitelji i učenici. Mislim da bi u čl. 3 trebalo promijeniti "da učenik nije mlađi od 15 niti stariji od 19 godina" Srdačan pozdrav, Siniša Stričak Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
120 Slavenka Hinić Tešović PRAVILNIK Poštovani, Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za uključivanje u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Koristi su višestruke, kako za učenike tako i za nastavnike. Potiče učenike na uvažavanje različitosti, među vršnjačke, jezične i međukulturalne suradnje i tolerancije, a nastavnicima, između ostalog, poticaj za uvođenje novih metoda i pristupa poučavanju. Predlažem da se u Čl. 3. gornja dobna granica definira opisom: niti stariji od 19 godina, te da se dopuni dio o osiguranju smještaja u obitelji. Potrebno je djetetu osigurati, a pravilnikom definirati minimalne uvjete smještaja npr. vlastiti krevet u zasebnoj radnoj sobi ili radnoj sobi koju dijeli s vršnjakom. Također nedostaje dio kojim se definira tko preuzima obvezu zdravstvene skrbi o učeniku tijekom programa razmjene. Potrebno je konkretno navesti tip obrazovne ustanove koje mogu osigurati smještaj učenika. Mišljenja sam da bi se, u svrhu osiguranja osnovnih preduvjeta boravka u obitelji trebao, na neki način definirati imovinski status obitelji koja prima učenika. Predlažem da se u Čl. 4. odredi minimalni novčani iznos stalnih prihoda po članu obitelji koji bi bio garancija da učenik ulazi u obitelj koja financijski može zadovoljiti uvjete smještaja, prehrane i ostalih potreba navedenih Pravilnikom. S poštovanjem, Slavenka Hinić Tešović Nije prihvaćen u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja. Člankom 3. Pravilnika je propisano je da pravna osoba ovlaštena za obavljanje razmjene učenika preuzima odgovornost za njega tijekom razdoblja boravka u Republici Hrvatskoj, posebno glede troškova uzdržavanja, obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
121 Slavica Škrobo-Siladi PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Nadam se što bržoj normalizaciji i razmjeni putovanja odnosno izlasku iz ove pandemije te pravilnik smatram potrebnim doraditi i na uvjete koji su nas sve snašli. Vjerujem da Pravilnik donosi puno pozitivnog u obrazovnju pogotovo za učenike iz manjih sredina i strukovnih škola. Mislim da bi dopuna kod članka 3. gdje piše da učenik nije mlađi od 15 niti stariji od 18 godina; trebalo ispraviti dobnu granicu "nije mlađi od 15 niti stariji od 19 godina;" kao i u nastavku kod članka 4. gdje piše 18 godina zamjeniti sa 19 godina. Lijep pozdrav, Slavica Škrobo-.Siladi Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
122 Snježana Janković PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Takvim razmjenama učenici stječu nova i neprocjenjiva iskustva, nauče cijeniti svoju kulturu, upoznaju druge narode i njihovu kulturu. Na taj način se motiviraju učenici, nastavnici i roditelji. Uspostavlja se suradnja s lokalnom zajednicom. Mislim da bi čl. 3. pojedincima mogao onemogućiti razmjenu te bi trebalo promijeniti "da učenik nije stariji od 19 godina". Srdačno, Snježana Janković Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
123 STJEPAN MARKOVIĆ PRAVILNIK Poštovani prihvaćam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškjoskom obrazovanju kroz programe razmjene učenika. Izražavam nadu kako će Pravilnik biti prihvaćen. Predlažem da se sa njegovim sadržajem i primjenom ponajprije dobro upoznaju Hrvati koji žive u dijaspori. Prvenstveno se to odnosi na Gradišćanske Hrvate na prostoru Austrije ali i na Hrvate u južnoj Mađarskoj, Vojvodini i Njemačkoj. Naime, Hrvati u Gradišću održavaju hrvatski jezik, kulturu i običaje, te u okviru djelovanja raznih kulturnih i sportskih društava posjećuju Hrvatsku. Pritom uspostavljaju veze i prijateljstva s mladim ljudima u Hrvatskoj (najčešće našim srednjoškolskim učenicima), koja u ljetnim mjesecima nerijetko rezultiraju višetjednim boravkom u krugu njihovih obitelji, kako u Hrvatskoj tako i u Austriji. Mišljenja sam kako bi ovaj Pravilnik i njegova primjena bili toplo pozdravljeni i prihvaćeni upravo među tim mladim ljudima jer bi njihov boravak u Hrvatskoj dodatno pridonio jačanju veza matične i iseljenje Hrvatske, te očuvanju jezika i osjećaja nacionalne pripadnosti. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Na mrežnim stranicama organizacija (Rotary club, AFS) ovlaštenih za program razmjene učenika u Republici Hrvatskoj možete pronaći detaljnije informacije o program razmjene koji provode (uvjete smještaja I boravka, države koje sudjeluju u program razmjene i dr.).
124 Suzana Pešorda PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani; podržavam prijedlog Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
125 Suzana Stanković PRAVILNIK Podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
126 Svjetlana Bebić PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, podržavam ovakav prijedlog, jer mobilnost i učenika i njihovih nastavnika mnogo znači u razvoju kako osobnosti tako i cijelog sustava obrazovanja. Dakako trebalo bi još do u detalje razraditi praktične djelove te razmjene; smještaj, obitelj koja pruža smještaj, osiguranje, dolazak- odlazak, ako se radi o praksi, osiguranje u tom segmentu, dobna granica definitivno do 19 godina. Sa štovanjem Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta Prijedlog u vezi dobne granice učenika se ne prihvaća jer je člankom 72. stavkom 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) propisano da će se privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobriti državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanje.
127 Tatjana Bašić PRAVILNIK Svakako se slažem s prijedlogom Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
128 Tatjana Bašić PRAVILNIK Svakako podržavam Prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Na ovaj način učenici dobivaju veća znanja, druže se, razvijaju komunikacijske sposobnosti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
129 Tatjana Gulic Pisarevic PRAVILNIK Poštovani, slažem se s Pravilnikom o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenike. Ispunjeni uvjeti sigurnosti u obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni je od iznimne važnosti, stoga predlažem da se u Pravilnik doda obvezu posjedovanja godišnjih dimnjačarskih stručnih nalaza i provjeru plinskih instalacija na adresi gdje će učenik biti smješten. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika koji se sklapa između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
130 Terezija Mlinarić PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4.2. zadnja stavka dopuniti - sporazum o primanju učenika između Pravne osobe i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni iz kojeg je razvidno da je učeniku osiguran vlastiti krevet, RADNI PROSTOR te dnevni obroci Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
131 Tina Težak PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Hvale vrijedan je Pravilnik, program razmjene učenika pruža bogato iskustvo učenicima kojim razvijaju niz kompetencija potrebnih za tržište rada. Smatram da bi trebalo jasnije definirati smještaj u obitelji odnosno što se smatra adekvatnim smještajem, s obzirom da govorimo o razmjeni učenika te će istome biti potreban prostor za učenje. S poštovanjem, Tina Težak Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…) kao i postupci u slučaju nepoštivanja zadanih uvjeta.
132 Tomislav Špoljar PRAVILNIK Pozdravljam inicijativu izrade Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
133 Tonka Došlić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolskom obrazovanju kroz programe razmjene učenika. Učenje kroz mobilnost veliko je iskustvo za svakog učenika. Mislim da je važno detaljno razraditi uvjete vezane uz smještaj i zdravstveno osiguranje učenika te provesti neku vrstu evaluacije nakon završenog programa razmjene. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…). Zdravstveno osiguranje učenika na razmjeni regulirano je člankom 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 80/2013). Po završetku razmjene srednja škola učeniku na razmjeni izdaje pisano izvješće o odslušanim predmetima za školsku godinu tijekom koje je učenik sudjelovao u programu međunarodne razmjene.
134 Vesna Turk PRAVILNIK Slažem se s prijedlogom pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
135 Viktorija Mrđenović PRAVILNIK Poštovani, Slažem se sa prijedlogom Pravilnika o uvjetima za uključivanje u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika.Na taj način učenici će dobiti dodatne informacije o drugim načinima školovanja,života ,kulture i sl.Financijski aspekt da i ne spominjem. Ipak bi se mogla granica sa 18 godina pomaknuti na 19 godina. L.p Viktorija Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
136 Vlasta Pavlović Elez PRAVILNIK Poštovani! Podržavam Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene. Smatram da su programi razmjene učenika izvrstan način iskustvenog učenja te da učenici ovakvim oblikom učenja stječu dodatna znanja o drugim kulturama i običajima, uče se samostalnosti, grade svoje svjetonazore bez predrasuda i stereotipa, prihvaćaju različitost te svakako vrjednuju svoje znanje. Smatram da su uvjeti u Pravilniku dobro razrađeni i prihvatljivi. S poštovanjem, Vlasta Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
137 Zdenka Ribić Dugandžić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene. Učenicima time pružamo priliku za razmjenu znanja, vještina, stjecanje novih prijateljstava. Važno je i za poštivanje i razumijevanje drugih kultura i načina života i obrazovanja. Smatram da bi trebalo bolje definirati dijelove Pravilnika koji se odnosi na organizaciju smještaja učenika na razmjeni kako bi se svi mogući problemi i komplikacije koji se mogu pojaviti prilikom boravka učenika na razmjeni izbjegli a sve strane bile maksimalno zaštićene. Predlažem da se u Čl. 3. gornja dobna granica definira: niti stariji od 19 godina. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Sporazumom o primanju učenika između Pravne osobe koja posreduje pri razmjeni učenika i obitelji koja ugošćuje učenika na razmjeni utvrđuju se uvjeti koje ispunjavanju obitelji domaćina (vlastiti krevet za učenika, prostor za učenje, dnevni obroci…). Prema članku 72. stavku 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja.
138 ZLATICA ŠIMUNOVIĆ PRAVILNIK, Članak 2. Podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Također se slažem s prijedlozima kolega koji se odnose na pravno uređivanje preduvjeta koje bi trebale ispunjavati obitelji koje prihvaćaju strane učenike, konkretniju regulaciju pedagoške dokumentacije (e-dnevnik, svjedodžbe..) kao i dob učenika, jer radim u medicinskoj školi u kojoj obrazovanje traje pet godina te su učenici završnih razreda stariji od 18 godina. sl sl. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnik je donesen sukladno Zakonu o strancima (Narodne novine, broj 133/20) i Direktivi (EU) 2016/801 Europskoga parlamenta i vijeća 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata te obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.). U skladu s odredbama Direktive Pravna osoba koja provodi program razmjene nadležna je za sklapanje ugovora, može odrediti uvjete smještaja i boravka koje moraju ispunjavati svi sudionici u program razmjene učenika. Prijedlog u vezi dobne granice učenika se ne prihvaća jer je člankom 72. stavkom 1. Zakona o strancima (Narodne novine, broj 133/20) propisano da će se privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobriti državljaninu treće zemlje koji uz uvjete iz članka 59. ovoga Zakona nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanje.
139 Zoran Zelić PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Posebno je važno naći škole partnere koje imaju slične programe, a naravno i vlastite domove za smještaj što je u mnogim zemljama EU normalno. Osobno sam bio u nekoliko takvih škola u Austriji, Italiji i Francuskoj. Lije pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
140 Zoran Zelić PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Ovdje bi istaknuo da bi naše obrazovne ustanove po uzoru na većinu sličnih u EU trebale povesti računa o tome da imaju vlastite smještaje. Bio sam na razmjeni učenika u sklopu ERAZMUS +, Francuska, Austrija, Nizozemska (ugostiteljske škole), gotovo sve imaju vlastiti dom i hotel u sklopu škole. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
141 Željka Kalabek PRAVILNIK Poštovani, suglasna sam s odrednicama Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Mišljenja sam da je učenicima odlazak na višemjesečno obrazovanje u drugu državu od neprocjenjivog životnog iskustva. Učenici se upoznaju s drugom kulturom, unaprjeđuju svoje znanje jezika, upoznaju se s drugim školskim sustavima, ali isto tako prenose i dio svoje kulture i svojega znanja. Pri razmjeni učenika važno je da svi uvjeti budu ispunjeni kako bi učenici bili što sigurniji u drugim državama. S poštovanjem, Željka Kalabek. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
142 Željka Maurović Benko PRAVILNIK Poštovani, Podržavam Ovaj prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Smatram da je to hvalevrijedan prijedlog. Lp, Željka Maurović Benko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
143 Željka Tomašec PRAVILNIK Poštovani, s oduševljenjem podržavam prijedlog Pravilnika o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika. Takvim razmjenama učenici stječu neprocjenjiva iskustva, puno toga nauče i sazriju kao osoba puno više nego što su i sami mislili da mogu. Razmjena pridonosi osobnom razvitku, zrelosti i samopouzdanju kroz brojna iskustva. Srdačan pozdrav, učiteljica Željka Tomašec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.