Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Upravni sud u Rijeci OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Noveliranje ZUP-a je zasad u fazi prethodne procjene, pa u ovom stadiju načelno zagovaramo liberalizaciju uređenja e-podnesaka stranaka i e-dostave strankama, naročito u mjeri u kojoj je primjenjiv sustav e-Građani, u koji su već ugrađeni odgovarajući zaštitni mehanizmi. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru. Upravo je i namjera i cilj ovih izmjena omogućavanje korištenja novih načina komunikacije između stranaka i javnopravnih tijela tijekom cijelog postupka, a posebno putem sustava povezanih na državnu informacijsku infrastrukturu.
2 Rankica Benc OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, dobra vijest je da se pristupa noveliranju ZUP s jasno iskazanim i općekorisnim ciljevima. ZUP je od velikog značaja za cijeli pravni sustav RH, budući da kao postupovni propis u tisućama upravnih postupaka, svojom izravnom ili supsidijarnom primjenom, utječe svakog dana na brojne građane i gospodarske subjekte. Uvjerena sam stoga da će Novela ZUP prema iskazanim ciljevima imati pozitivni učinak, kako na građane tako i na gospodarstvo. Pogotovo se mogu očekivati vidljivi pozitivni učinci daljom digitalizacijom postupka te e-komunikacijom upravnih tijela sa strankama i između pojedinih upravnih tijela odnosno upravnih tijela s tijelima pravosuđa i javnim registrima. To dovodi i do veće transparentnosti, ubrzanja postupanja te i ujednačavanje upravne prakse. Brojni upravni postupci odnose se na ranjive skupine (naročito područje socijalne skrbi te ostvarivanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja), slijedom čega treba preispitati taj aspekt i odlučiti kako učinkovito štititi te skupine; na primjer u odredbama o zastupanju, pravnim lijekovima, dostupnosti upravnih tijela, pa i razmisliti o eventualnom jačanju načela zaštite odnosno pouke neuke stranke, što je jedno od ključnih točaka zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda uopće, a ne samo za ranjive skupine. Treba osigurati da u digitalnom svijetu budu očuvana pa i unaprijeđena načela upravnog postupka u odnosu na „papirnati“ svijet upravnog postupanja. Nadalje je potrebno odgovoriti na izazov kojeg digitalizirani postupak stavlja pred osobe koje se ne služe IT ili koje nisu u mogućnosti, bez edukacije i/ili pomoći, shvatiti i svladati sofisticirane interaktivne modele komuniciranja. Prilikom formuliranja normi koje će mijenjati ZUP potrebno je uzeti u obzir da ih primjenjuju u svom radu raznolika upravna tijela u kojima su stručnjaci raznih struka te da ove norme moraju biti nomotehnički na vrlo visokom nivou. Tako bi se osigurala učinkovita primjena tih normi i minimalizirala neujednačena praksa, to jest različita primjena iste norme na jednakom činjeničnom supstratu. Korisno bi bilo kod odabira pojedinih zakonskih rješenja uzeti u obzir i najbolju praksu drugih država članica EU i time postići i kod nas što brži napredak. Želim puno uspjeha svima koji sudjeluju u ovom zakonodavnom postupku. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na Vašem iscrpnom osvrtu. Neki od Vaših prijedloga, a koji su po naravi obuhvaćeni planiranim opsegom promjena Zakona o općem upravnom postupku bit će razmotreni pri izradi Nacrta prijedloga zakona, a svakako ćete imati priliku dati i značajniji doprinos kad Nacrt prijedloga zakona bude objavljen na e-Savjetovanju.