Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procijene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Upravni sud u Rijeci OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Noveliranje ZUS-a je zasad u fazi prethodne procjene, pa u ovom stadiju predlažemo sljedeće: - pored e-dostave, urediti e-raspravu u upravnom sporu (barem na temeljnoj razini, po potrebi uz razradu putem podzakonskih propisa) - pored tužitelja, na iskazivanje podatka o OIB-u obvezati i zainteresiranu osobu, prilikom prve radnje u sporu (u pravilu je riječ o odgovoru na tužbu) - pretpostavljamo da se ionako planira OIB tužitelja uvrstiti u uvod presude, tome se može pridružiti OIB zainteresirane osobe - odrediti da se, kada je dostava u upravnom postupku propisana posebnim zakonom (npr. čl. 124. st. 2. Zakona o mirovinskom osiguranju), a ne ZUP-om, takav način dostave primjenjuje i u upravnom sporu - kada se stranka nalazi u inozemstvu, odrediti da se njena punomoć izdana u upravnom postupku (za zastupanje ili za primanje pismena), primjenjuje i u upravnom sporu, barem na razini punomoći za primanje pismena (ili to, na odgovarajući način, propisati u Zakonu o općem upravnom postupku) Primljeno na znanje Primljeno na znanje