Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Robert Androić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA I KOZA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE Pozdrav, predložio bih Vam da u točci 6. PRIHVATLJIVA GRLA dodate pasminu Wittenberg ovce.Hvala. Nije prihvaćen U Republici Hrvatskoj se uzgojno-selekcijski rad provodi u skladu sa uzgojnim programom za pasminu merinolandschaf koja je kod uzgajivača poznata i pod imenom njemački merino i wittenberg pasmina.
2 EVELINA SAKIĆ NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA I KOZA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE Prijedlog: u točci 6. Prihvatljiva grla dopuna pasmina sa : Istarska ovca, Istočno frizijska ovca i Lacaune Primljeno na znanje U točci 6. je navedeno - Za potporu su prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca, lacaune) i koza (alpina i sanska koza)
3 Dan Margetić NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA I KOZA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE Ovce i koze su osjećajne životinje i etički je potpuno neopravdan njihov uzgoj koji podrazumijeva iskorištavanje i klanje. Danas i iskustveno i znanstvenopotvrđeno znamo da ljudi mogu zdravo živjeti isključivo od biljne hrane, pa prema tome svaki uzgoj ovaca i koza zbog ishrane ljudi bi trebao biti strogo zabranjen. Također je nepotrebna ovčja vuna, budući da postoje jeftine alternative od umjetnih vlakana. Nikakva tradicija ne može opravdavati okrutnost! Primljeno na znanje Primjedba se ne odnosi na predmet e-savjetovanja odnosno ne odnosi se na odredbe predmetnog prijedloga programa već predstavlja osobni stav vezan na prava domaćih životinja, u ovom slučaju ovaca i koza.
4 Veselko Špoljar NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA I KOZA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE, 6.PRIHVATLJIVA GRLA Poštovani, U uvodnom dijelu je navedeno: „Provedba uzgojno - selekcijskog rada uz poboljšanu hranidbu i uvjete držanja povećati će trošak proizvodnje, ali će povećati i proizvodne rezultate životinja na poljoprivrednim gospodarstvima, što u konačnici rezultira većim prihodima i većom dobiti u proizvodnji.“ Dakle već iz navedenog bi se dalo zaključiti da će razumni uzgajivači nastojati uzgojno – selekcijskim radom ostvariti veću dobrobit za sebe i uključiti se u ovaj Program, međutim postavlja se pitanje da li će povećani troškovi prouzročeni ulaganjem dodatnog utroška vremena i rada uzgajivačima biti nadomješteni boljim proizvodnim rezultatima, jer potpora koja se može očekivati je ograničena na maksimalno 130,00 kuna po prihvatljivom grlu uzgojno valjane ovce ili koze, a s obzirom da je u Proračunu godišnje „Nacionalnim programom potpore ovčarstvu i kozarstvu (de minimis)" predviđeno 2.500.000,00 kuna, već za postojeći broj uzgojno valjanih ovaca i koza (ukupno 51.617, od čega 44.158 uzgojno valjanih ovaca i 7.459 uzgojno valjanih koza – podatak iz Uvoda), maksimalna potpora za uzgojno valjano grlo godišnje bi iznosila 48,43 kune, a ako dođe do povećanja broja prihvatljivih grla, što bi trebao biti cilj ovog Programa, navedeni iznos će se dodatno smanjiti, ako dobro razumijem način dodjele ove potpore. Smatram da je iznos u Proračunu za ovu mjeru od 2.500.000,00 kuna godišnje neprihvatljiv (izuzetno malen), te ga treba višestruko povećati kako bi se mogla ostvariti maksimalno predviđena potpora od 130,00 kuna po uzgojno valjanom grlu godišnje, s tim da bi trebalo razmisliti i o povećanju maksimalnog iznosa ove potpore po grlu godišnje, jer svi troškovi iz godine u godinu rastu, a (maksimalni) iznos potpore ostaje na razini iz prethodnog „programskog razdoblja“ (2018.-2020.). Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede nastoji različitim mjerama i programima omogućiti razvoj ovčarske i kozarske proizvodnje te je shodno navedenome nastavilo s provedbom mjere državne potpore, de minimis potpore, za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza koja se dodjeljuje za sufinanciranje uzgoja uzgojno valjanih ovaca i koza uz zadovoljavanje određenih kriterija sukladnih uzgojnim programa pojedinih pasmina. Provedba istog programa u proteklom razdoblju pokazala je da je 2,5 milijuna kn dostatno za provedbu ovoga Programa. Temeljem državnog proračuna i proračuna Ministarstva poljoprivrede za 2021. osigurano je 2.500.000,00 kn za provedbu Programa te nismo u mogućnosti mijenjati stavku proračuna.