Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Maja Ćapin PRIJEDLOG Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nadam se da će predložene promjene (osobito članak 2. i članak 5.) pozitivno utjecati na rad i učinkovitost Centra. Srdačan pozdrav, Maja Ćapin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
2 Anita Vidović PRIJEDLOG Poštovani, Slažem se s Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Jako je dobro da se ustroj Centra regulira statutom Centra i da suglasnost na Statut daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Srdačan pozdrav! Anita Vidović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Emina Mutabžija-Orešković PRIJEDLOG Poštovani, smatram da je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje korektan, suglasna sam s većinom predloženog ali nažalost nisam sigurna da dignitet koji pred cjelokupnim društvom ima MZO može zamijeniti dignitet Hrvatskog sabora, niti da je fleksibilnost sustava dovoljan razlog za tu izmjenu. Uz srdačan pozdrav, Emina Mutabžija-Orešković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
4 Branka Merlacchi PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, u nadi boljeg rada NCentra. Sa štovanjem Branka Merlacchi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
5 IRENA SPASOJEVIĆ PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Nadam se da će predložene izmjene pozitivno uticati na učinkovitost rada NCCVO. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Marijana Radić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se sa prijedlogom Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Pretpostavljam da će navedene izmjene polučiti bolju učinkovitost rada Centra iako je po mojem mišljenju i do sada centar dobro radio u provođenja vanjskog vrednovanja učeničkih postignuća. Nisam sigurna da je potrebito otvaranje novog radnog mjesta pomoćnika ravnatelja, moram naglasiti da nisam upoznata sa svim dužnostima i obavezama ravnatelja, pa bi ipak ovo radno mjesto trebalo biti ustrojeno u skladu sa stvarnim potrebama NCVV. Srdačno, Marijana Radić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra.
7 Zoran Zelić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
8 Marija Blažević PRIJEDLOG Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NCVVO. Svakako je potrebna veća transparentnost rada Centra. Međutim, otvaranje radnog mjesta za pomoćnika ravnatelja možda i nije potrebno. U svakom slučaju, nadam se kako će ove izmjene doprinijeti još boljem funkcioniranju rada Centra. Srdačno, Marija Blažević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra
9 Branka Marcelić Panjak PRIJEDLOG Poštovani, Slažem se s Prijedlogom zakona o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje, osobito sa člancima 6 i 8 te podržavam uvođenje funkcije pomoćnog ravnatelja. Srdačan pozdrav, Branka Marcelić Panjak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
10 DAMIR ČOLIG PRIJEDLOG Poštovani, podržavam Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Tina Težak PRIJEDLOG Poštovani, uglavnom se slažem s Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ne slažem se u pogledu otvaranja novog radnog mjesta pomoćnika ravnatelja. S poštovanjem, Tina Težak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra.
12 Dubravka Štiglić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
13 Milojka Rataić PRIJEDLOG Poštovani, moji komentari na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NCVVO-u su: 1. Slažem se da se članak 8. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja briše, a da se sukladno članku 7. toga Zakona, ustroj Centra regulira statutom Centra. 2. Ne slažem se da je Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje potreban pomoćnik ravnatelja. 3. Slažem se da se jedan član upravnog vijeća bira kao predstavnik radnika i na taj način Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja uskladi sa Zakonom o radu u dijelu u kojem je to predviđeno. 4. Ne slažem se s prijedlogom da suglasnost na Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji donosi upravno vijeće Centra, daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, već sam za opciju da navedenu suglasnost i dalje daje Hrvatski sabor. Time će NCVVO imati veći kredibilitet kao neovisan nacionalni sustav vrednovanja u Republici Hrvatskoj, kojim se osigurava valjano, pouzdano i objektivno vrednovanje rezultata procesa obrazovanja, a koje je nužno za unapređenje kvalitete obrazovanja u hrvatskim školama. LP Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra. Predloženo je da suglasnost na Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji donosi upravno vijeće Centra, daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ne Hrvatski sabor, što bi predstavljalo rasterećenje najvišeg zakonodavnog tijela od davanja suglasnosti na statut kao opći akt, predstavljalo efikasnije i brže rješenje i doprinijelo brzini postupanja.
14 Slavica Škrobo-Siladi PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o NCVVO te se nadam da će izmjene doprinijeti još boljem i efikasnijem funkcioniranju NCVVO te nam u konačnici svima koristiti. Lijep pozdrav, Slavica Škrobo-Siladi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
15 Marina Bukvić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Srdačan pozdrav, Marina Bukvić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
16 Igor Prašnikar PRIJEDLOG Poštovani! Slažem se sa prijedlogom zakon o izmjenama i dopunama zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ako će navedene izmjene rezultirati boljom učinkovitošću rada Centra, Mislim da je i do sada centar dobro radio glede provođenja vanjskog vrednovanja učeničkih postignuća. Nisam siguran jedino da je potrebito otvarati novo radno mjesto pomoćnika ravnatelja, jer je Centar i do sada obavljao uspješno svoju djelatnost, što se vidi i proteklih desetak godina, a bez pomoćnika ravnatelja. Naravno, nisam u potunosti upoznat sa svi dužnostima i obavezama ravnatelja, stoga bi ovo radno mjesto trebala biti ustrojeno u skladu sa stvarnim potrebama Centra. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra.
17 Josip Strija PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
18 Renata Mihaljević PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Slažem se da bi Centar trebao imati pomoćnika ravnatelja, a isto tako i upravno vijeće Centra predstavnika radnika. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
19 ADRIJANA KRULJIĆ PRIJEDLOG Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NCVVO. Dobar ustroj temelj je kvalitetnog i transparentnog rada te se slažem da bude reguliran Statutom za koji će suglasnost dati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sa štovanjem, Adrijana Kruljić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
20 Gordana Grabovac PRIJEDLOG Poštovani, u podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje u smislu njegove bolje organizacije i efikasnijeg rada, ali se nikako ne slažem s uvođenjem novih radnih mjesta jer po mom mišljenju ionako imamo prevelik administrativni aparat u odnosu na broj zaposlenih u primarnom sektoru. Lijep pozdrav, Gordana Grabovac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra
21 Mirjana Car Stojković PRIJEDLOG Poštovani, podržavam da se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja omogući efikasnije uređivanje unutarnjeg ustroja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, te također da se uvede radno mjesto pomoćnika ravnatelja, kao neophodne osobe u radu i upravljanju Centrom. Podržavam i da se uskladi sastav Upravnog vijeća Centra sa Zakonom o radu u pogledu predstavnika radnika. Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
22 Dubravka Protić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. S poštovanjem Dubravka Protić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
23 Sanja Jambrovic Posedi PRIJEDLOG Poštovani, podržavam prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NCVVO, posebice prijedlog da suglasnost na Statut Centra daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Mjesto pomoćnika ravnatelja ne čini mi se nužnim. Svakako podržavam sve prijedloge i promjene koji će dovesti do veće transparentnosti rada NCVVO-a. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra.
24 SERĐO SAMBLIĆ PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. S poštovanjem, Serđo Samblić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
25 ANDREJ TIHOMIROVIĆ PRIJEDLOG Slažem se sa navedenim prijedlogom Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
26 Lorena Žufić PRIJEDLOG Poštovani, slažem s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja je se na taj način povećava učinkovitost i transparentnost unutarnjeg ustroja NCVVO. Srdačan pozdrav, Lorena Žufić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
27 Tatjana Varga PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama. Prijedlozi prosvjetnih djelatnika doprinose transparentnosti i efikasnosti rada Centra, a dobro bi bilo da u Centru postoji i predstavnik radnika. Srdačan pozdrav, Tatjana Varga Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
28 Martina Knežić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
29 Suzana Stanković PRIJEDLOG Slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
30 Srednja škola Stjepana Sulimanca PRIJEDLOG Slažemo se sa prijedlozima o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Ovim putem predlažemo da tisak testova radi Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD). Naime, smatramo da AKD jedini u HR može osigurati dovoljnu i pouzdanu razinu sigurnosti prilikom tiskanja testova, a u budućnosti mogu osigurati certificiranje i sigurnost platformi za online ispite Državne mature i izdavanje e-svjedodžbi. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Navedeni prijedlog bit će ugrađen u tekst izmjena i dopuna Zakona.
31 Kazimir Berljavac PRIJEDLOG Poštovani, Slažem se sa prijedlozima o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji se osigurava i prilagođava izvršavanju djelatnosti i poslova obavljanja vanjskog vrednovanja obrazovnog sustava. Posebno mi se čini važnim to što se u to planira uklopiti i planiranje državne mature za naše maturante.Pomoćnik Ravnatelja je često puta potreban ali ne smatram nužnim da se otvori novo radno mjesto već već da bude to netko iz Nastavničkog vijeća kojemu bi se norma smanjila za npr:pedeset(50)posto. Srdačan pozdrav, Kazimir Berljavac Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Prijedlog se ne prihvaća. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra. .
32 Marija Glibo-Čuljak PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
33 Jadranka Didović PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Suglasnost na Statut Nacionalnog centra treba davati ministarstvo nadležno za obrazovanje. Svaki ravnatelj trebao bi imati svog pomoćnika , pa podržavam prijedlog uvođenja novog radnog mjesta. Srdačan pozdrav, Jadranka Didović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
34 Siniša Stričak PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o NCVVO kojim će se omogućiti efikasnije uređivanje unutarnjeg ustroja. Podržavam potrebu za imenovanjem pomoćnika Ravnatelja jer će na taj način NCVVO biti još uspješniji. Srdačan pozdrav. Siniša Stričak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
35 Magdalena Ajduk PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
36 Danijela Valenta PRIJEDLOG Poštovani, smatram da Nacionalni centar i ovako jako dobro funkcionira. Ispravljala sam ispite par godina i uvjerila se da je sve jako dobro organizirano, višestruko bolje nego u bilo kojoj drugoj instituciji. Imam par zamjerki vezano za Školsko ispitno povjerenstvo, ali to sada nije tema. Ako postoji potreba za imenovanjem pomoćnika Ravnatelja, slažem se. Nacionalni centar će se sigurno održati trajno te je stoga logično da ima i Upravno vijeće. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
37 Anita Ramljak PRIJEDLOG Poštovani, podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja i smatram da je regulacija Centra -člankom 7. bolja i izravnija jer se odvija unutar same institucije, a njeni članovi i zaposlenici zacijelo imaju najbolji uvid u samu organizaciju rada. Budući je opseg djelatnosti velik, Centar bi svakako trebao imati i pomoćnika ravnatelja. Srdačan pozdrav, Anita Ramljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
38 JASNA BULJAN PRIJEDLOG Poštovani, podržavam Odluku u smislu donošenja Statuta NCVVO koji će omogućiti transparentan rad Centra po zakonu, a ne proizvoljnom donošenju odluka pojedinaca, iako ne vidim koliko će otvaranje još jednog radnog mjesta učiniti toliku golemu razliku u transparentnosti i efikasnosti rada Centra. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
39 SILVIJA KOSEC PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja gdje će se omogućiti efikasnije uređivanje unutarnjeg ustroja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Srdačno, Silvija Kosec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
40 JELICA LAZAREVIĆ PRIJEDLOG Poštovani, U Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, prijedloge kojim umjesto Vlade Republike Hrvatske prava i dužnosti osnivača Centra obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje, uvođenjem radnog mjesta pomoćnika ravnatelja Centra te imenovanjem člana Upravnog vijeća kao predstavnika radnika smatram opravdanim s ciljem efikasnijeg i bržeg obavljanja poslova iz djelokruga Centra. Lijep pozdrav, Jelica Lazarević, učitelj mentor tehničke kulture Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
41 Ivan Krka PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja radi postizanja veće transparentnosti i otvorenosti prema javnosti. Posebno bi bilo dobro jasnije definirati uvjete za imenovanje i razrješenja članova Upravnog vijeća i ravnatelja/ice. Srdačan pozdrav, Ivan Krka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Imenovanje i razrješenje članova Upravnog vijeća i ravnatelja/ice Centra propisano je Statutom NCVVO-a.
42 Natalija Zoričić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. S poštovanjem, Natalija Zoričić Sanja Prelogović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
43 NENSI LUČIĆ KINKELA PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
44 Maja Krčelić Petrović PRIJEDLOG Poštovani, Slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Posebno mi je zanimljiva mogućnost da se taj dio odgojno obrazovnog sustava provodi na efikasniji način iz razloga što će se na taj način zaista omogućiti bolje uređivanje unutarnjeg ustroja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Srdačan pozdrav , Maja Krčelić ,prof.savjetnik ( XI. gimnazija Zagreb) Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
45 Melita Ogrinšak PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. S poštovanjem, Melita Ogrinšak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
46 Andrea Kirinčić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Slažem se da bi Centar trebao imati pomoćnika ravnatelja, a isto tako i upravno vijeće Centra predstavnika radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
47 Ljiljana Vidmar PRIJEDLOG Poštovani, slažem se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama te smatram da NCVVO zaslužuje biti ustanova koju će respektirati svaki prosvjetni djelatnik jer prijedlozi pretpostavljaju bolji i kvalitetniji unutarnji ustroj Centra te transparentniji rad. S poštovanjem, Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
48 Josipa Banić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja te se nadam da će izmjene doprinijeti još boljem i efikasnijem funkcioniranju Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Lijep pozdrav, Josipa Banić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
49 Klara Jasna Žagar PRIJEDLOG Poštovani, ako će se ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja zaista omogućiti efikasnije uređivanje unutarnjeg ustroja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, što će pak rezultirati efikasnijim i manje opterećujućim vanjskim vrednovanjem obrazovanja za učenike i profesore, ja se s predloženim izmjenama slažem. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
50 Sanja Prelogović PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. S poštovanjem, Sanja Prelogović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
51 Romana Orlić PRIJEDLOG Slažem se s prijedlozima o izmjenama i dopunama o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
52 Nediljka Nekić PRIJEDLOG Poštovani, slažem se sa prijedlozima o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji se osigurava i prilagođava izvršavanju djelatnosti i poslova obavljanja vanjskog vrednovanja obrazovnog sustava, uključujući i organizaciju i provođenje državne mature. Jako je dobro da se taj dio odgojno obrazovnog sustava provodi na efikasniji način jer će se na taj način zaista omogućiti efikasnije uređivanje unutarnjeg ustroja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Također podržavam usklađivanje sastava Upravnog vijeća Centra sa Zakonom o radu u pogledu predstavnika radnika. Srdačno, Nediljka Nekić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
53 Gordana Fable PRIJEDLOG Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
54 GORDANA KUNDID PRIJEDLOG Slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Slažem se da bi Centar trebao imati pomoćnika ravnatelja, a isto tako i upravno vijeće Centra predstavnika radnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
55 Petra Nemet PRIJEDLOG, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA Poštovani, podržavam PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM CENTRU ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, posebno dio u kojem suglasnost na Statut Nacionalnog centra donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog bržeg rješenja i postupanja .Ako će funkcija zamjenika ravnatelja također ubrzati funkcioniranje Centra , suglasna sam da se i utroše sredstva iz državnog proračuna za njegovo/njezino zapošljavanje Lijep pozdrav, Petra Nemet Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
56 Suzana Stanković II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI , Ocjena stanja Slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
57 Sandra Crnković Kranjčec II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI , Ocjena stanja Poštovani, NCVVO u potpunosti zaslužuje respekt od strane prosvjetnih djelatnika te se slažem s Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama kako bi ta ustanova imala što kvalitetniji rad. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
58 GORDANA DIVIĆ II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI , Osnovna pitanja koja se uređuju Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom Centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Iskreno, ne slažem se sa zapošljavanjem još jedne osobe koja bi bila pomoćnik ravnatelja, dokle god je školama (bar je srednjim) zabranjeno zapošljavanje novih nastavnika i otvaranje novih zanimanja. Želi se modernizirati školstvo, a nije se spremno odobravati školama nova zanimanja (za učenike) i shodno tome zapošljavanje novih kadrova. U isto vrijeme sve nadležne institucije za obrazovanje imaju brdo zaposlenih u vrhu tih institucija. Svaki ravnatelj ima pomoćnika (ili čak nekoliko njih - npr. u Ministarstvu) i svaki od njih ima besramno visok koeficijent plaće. Nije to u redu prema svima nama "dolje" bez kojih cijele priče ne bi ni bilo. Samo sam iskrena. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Centar treba imati pomoćnika ravnatelja kao zaposlenika Centra koji je nužan za učinkovito obavljanje poslova Centra, a u skladu sa stvarnim potrebama Centra.
59 Nada Nekić Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Članak 3. Poštovani, slažem se sa svim predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. S poštovanjem, Nada Nekić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
60 Vlatka Zahirović Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Članak 9. Poštovani, podržavam zapošljavanje pomoćnika ravnatelja Centra čim se ravnateljima škola bude osiguralo isto. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
61 Vlatka Zahirović Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Članak 10. Poštovani, smatram da je 300.000,00 kn punu i da iznos do kojeg ravnatelj samostalno može odlučiti ne bi smio prelaziti iznos odobren školama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Način raspolaganja imovinom Centra dodatno se uređuje Statutom NCVVO-a.
62 Denis Goldin PRIJEDLOG, OBRAZLOŽENJE Poštovani, slažem se izmjenama kao što su " umjesto Vlade Republike Hrvatske prava i dužnosti osnivača Centra obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje, čime se omogućava efikasnije i brže obavljanje poslova iz djelokruga Centra." "umjesto Zakonom i statutom Centra, ustroj Centra uređuje statutom Centra u skladu sa zakonom, a suglasnost na statut Centra, koji donosi upravno vijeće Centra daje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ne Hrvatski sabor. Na taj se način rasterećuje Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo davanja suglasnosti na statut i izmjene i dopune statuta kao nižeg akta u hijerarhiji akata. Ujedno, to je brže i jednostavnije rješenje koje pridonosi efikasnosti u radu, a osigurava dovoljnu razinu nadzora." Te isto tako podržavam članak 10. Lijep pozdrav, Denis Goldin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
63 Rajka Ivanko TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU, Članak 1. Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o NCVVO te se nadam da će izmjene doprinijeti još boljem i efikasnijem funkcioniranju NCVVO . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
64 Ksandra Sinožić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU, Članak 4. Slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
65 SILVIJA KOSEC TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU, Članak 4. Poštovani, slažem se s predloženim Prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja gdje će se omogućiti efikasnije uređivanje unutarnjeg ustroja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Srdačno, Silvija Kosec Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
66 DARIO GEC TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU, Članak 4. Slažem se s prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
67 MIHAELA SCHMIDT TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU, Članak 4. Poštovani, mislim da bi u članku 4. trebalo detaljnije pojasniti što to znači da Centar obavlja druge poslove u svezi s provođenjem nacionalnih ispita i vanjskog vrednovanja u obrazovanju. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Pravilnikom o polaganju državne mature propisani su poslovi u svezi provođenja nacionalnih ispita.
68 Viktorija Vranešić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU, Članak 7. (članak 7. prije izmjena) Smatram izuzetno lošim što bi se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona iz bitnih procedura vezanih uz rad Centra oduzela uloga Sabora Republike Hrvatske! Smatram da to nije dobro. Obrazloženje da Sabor usporava rad Centra je loše. Rad jedne ovako važne ustanove u RH nikako ne smije biti izvan utjecaja/kontrole najvišeg tijela u državi! Nadležnost ministra zaduženog za obrazovanje, po mome mišljenju, nikako nije dovoljna instanca! Ovim prijedlogom stječe se dojam da se želi ozakoniti "privatluk" u radu Centra! (članak 8. proje izmjena) Nije mi jasno zbog čega se želi brisati ovaj članak. Objašnjenje da je otežana organizacija ustrojstva Centra je nejasno i nedovoljno kvalitetno obrazložena, obzorom da stavak 3. i stavak 4. osiguravaju da je moguće napraviti dodatne odjele/odsjeke pa čak i podružnice u drugim gradovima! Ugled NCVVO-a je izuzetno narušen raznim situacijama prilikom provođenja Državne mature unatrag više godina te stoga smatram da ravnatelj Centra i NCVVO moraju biti odgovorni Saboru RH, a ne samo Ministru. S poštovanjem, Viktorija Vranešić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženim izmjenama i dopunama rasterećuje se Hrvatski sabor kao najviše zakonodavno tijelo davanja suglasnosti na statut i izmjene i dopune statuta kao nižeg akta u hijerarhiji akata. Ujedno, to je brže i jednostavnije rješenje koje pridonosi efikasnosti u radu, a osigurava dovoljnu razinu nadzora.
69 Svjetlana Bebić TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU, Članak 11. Poštovani, slažem se s novim prijedlozima koji će nadam se doprinjeti transparentnijem radu ovog tijela. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.