Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilinik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka Plitvička jezera

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Biom P R A V I L N I K, Članak 11. Pravilnik traži dopuštenje Ministarstva za provedbu mjera očuvanja što smatramo neprimjerenim. Mjere očuvanja su navedene u pravilnicima i planu upravljanja i traženje dopuštenja Ministarstva je nepotrebno birokratiziranje. Glavna zadaća javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bi trebala biti upravo provedba mjera očuvanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U preinačenom tekstu ne spominje se dopuštenje Ministarstva za provođenje mjera očuvanja.
2 Udruga Biom P R A V I L N I K, Članak 13. Pravilnik traži dopuštenje Ministarstva za provedbu mjera očuvanja što smatramo neprimjerenim. Mjere očuvanja su navedene u pravilnicima i planu upravljanja i traženje dopuštenja Ministarstva je nepotrebno birokratiziranje. Glavna zadaća javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bi trebala biti upravo provedba mjera očuvanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U preinačenom tekstu ne spominje se dopuštenje Ministarstva za provođenje mjera očuvanja.
3 Udruga Biom P R A V I L N I K, Članak 14. Pravilnik traži dopuštenje Ministarstva za provedbu mjera očuvanja što smatramo neprimjerenim. Mjere očuvanja su navedene u pravilnicima i planu upravljanja i traženje dopuštenja Ministarstva je nepotrebno birokratiziranje. Glavna zadaća javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bi trebala biti upravo provedba mjera očuvanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U preinačenom tekstu ne spominje se dopuštenje Ministarstva za provođenje mjera očuvanja.
4 Udruga Biom P R A V I L N I K, Članak 16. Pravilnik traži dopuštenje Ministarstva za provedbu mjera očuvanja što smatramo neprimjerenim. Mjere očuvanja su navedene u pravilnicima i planu upravljanja i traženje dopuštenja Ministarstva je nepotrebno birokratiziranje. Glavna zadaća javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bi trebala biti upravo provedba mjera očuvanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U preinačenom tekstu ne spominje se dopuštenje Ministarstva za provođenje mjera očuvanja.
5 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 16. Ovaj članak je u kontradikciji s člankom 42. bez obzira na ovlasti Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odredbom je propisana zabrana ribolova uz iznimke koje su propisane. Članak 42. odnosi se na zabrane za biljne i životinjske vrste uz iznimne slučajeve za što postoji temelj u odredbi članka 155. Zakona o zaštiti prirode.
6 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Ulaz i posjećivanje Nacionalni Park je od osobitog značaja za Republiku Hrvatsku i njene građane. Potrebno je odrediti posebne ulaznice za državljane Republike Hrvatske ili određene popuste koje bi mogli ostvariti prilikom kupovine ulaznica. Iz razloga što postoji puno ljudi koji si jednbostavno nemogu priuštiti posjet zbog visokih cijena kreiranih prvenstveno radi stranih posjetitelja. Žalosno je da pojedini građani Republike Hrvatske koji pune državni proračun na razne načine, a i Nacionalni park je resurs države na određeni način ujedno korisnik resursa države. A s druge strane smo izjednačeni sa stranim posjetiteljima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovim se pravilnikom ne reguliraju cijene ulaznice.
7 Udruga Biom P R A V I L N I K, Članak 34. Pravilnik traži dopuštenje Ministarstva za provedbu mjera očuvanja što smatramo neprimjerenim. Mjere očuvanja su navedene u pravilnicima i planu upravljanja i traženje dopuštenja Ministarstva je nepotrebno birokratiziranje. Glavna zadaća javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bi trebala biti upravo provedba mjera očuvanja. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U preinačenom tekstu ne spominje se dopuštenje nadležnog tijela za provođenje mjera očuvanja.
8 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 44. Potrebno je definirati druge kućne ljubimce. npr moj prijatelj ima divlju svinju za kućnog ljubimca, da li bi možda bilo primjereno da se šeće kao posjetitelj parka sa veprom na povodcu. Vepar je dresiran i poslušan te ne bi radio probleme. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ipak, odredba je izmijenjena na način da su određene zone u kojima je dopušteno i način na koji je dopušteno kretanje pasa.
9 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 45. Obzirom da je upotreba plastičnih čaša i slamki navelike zaživjela svakako bi i ovome trebalo voditi brigu i uopće iz ponude ugostiteljskih objekata i trgovina bilo bi potrebno izbaciti asortiman s nepovratnom ambalažom Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 46. Na području Nacionalnog parka zabranjeno je markiranje novih planinarskih staza bez suglasnosti Ustanove. Da li će biti dozvoljeno održavanje starih planinarskih staza, oznaka i markacija bez suglasnosti uprave Prihvaćen Odredba će se izmijeniti na način da se za svako markiranje planinarskih staza traži suglasnost Ustanove.
11 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 49. st 3. Ukoliko je namjera ograničavanja buke smanjivanje utjecaja na životinjske vrste, tada nema potrebe odobravati povećanu buku prilikom manifestacija. Nije prihvaćen Odredba daje mogućnost da javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem samostalno određuje kada se iznimno to može odobriti, odnosno u kojem razdoblju to ne šteti ili minimalno šteti prirodnim vrijednostima.
12 TIHOMIR KLEMENT P R A V I L N I K, Članak 51. Zabrana pušenja u svim zonama, kao što je vani već odavno standard. Zbog zagađenja, kao i zbog mogučnosti požara. Nije prihvaćen Apsolutna zabrana u Nacionalnom parku nije provediva jer je Nacionalni park puno šire područje od jezerskog sustava te se unutar Nacionalnog parka nalaze brojna naselja i ugostiteljski objekti.
13 Udruga Biom P R A V I L N I K, Članak 52. Pravilnik traži dopuštenje Ministarstva za provedbu mjera očuvanja što smatramo neprimjerenim. Mjere očuvanja su navedene u pravilnicima i planu upravljanja i traženje dopuštenja Ministarstva je nepotrebno birokratiziranje. Glavna zadaća javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima bi trebala biti upravo provedba mjera očuvanja. Djelomično prihvaćen U preinačenom tekstu ne spominje se dopuštenje Ministarstva za provođenje mjera očuvanja.