Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zrinka Zokić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u cijelosti sam suglasna s predloženim Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Skraćeni rokovi provedbe postupka opravdani su u danim okolnostima, jednako kao i održavanje roditeljskih sastanaka na mreži. Lijepi pozdrav, Zrinka Zokić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
2 Dubravka Despoja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Navedene promjene će pojednostavniti i ubrzati provođenje postupka odabira ponuda zahvaljujući mogućnosti slanja ponuda elektroničkom poštom kao i održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu. Srdačan pozdrav, Dubravka Despoja Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
3 NINA REDKOLIS KALIN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Pandemija koronavirusom uvjetovala je brojne promjene u našim životima, a znakovito utjecala na oblike, metode i alate provođenja obrazovnih programa na svim razinama sustava obrazovanja. Na područjima pogođenim potresima, koji su još više otežali uvjete života, a time otežali i uvjete provođenja obrazovnih programa. Osim utjecaja na redovitu nastavu posebno je otežano planiranje i provođenje prema planu izvanučioničke nastave i izvannastavne aktivnosti. Utjecaj je i na odgojnu sastavnicu školstva i socijalnu ulogu školstva. Promjene uvjetuju nove brojne izazove i obveze za sustav obrazovanja, a time i zahtjevaju i određene promjene zakonodavnih okvira te se kao obrazovni djelatnik( osnovnoškolstvo-područje matematike) u potpunosti slažem s potrebom izrade Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole kako bi se olakšao, ubrzao i digitalizirao postupak odabira ponuda za izvođenje izvanučioničke nastave kada se ista ne može zbog rečenih zapreka realizirati prema planu. Osim promjena koje se odnose na izvanučioničku nastavu potrebno je ugraditi i mogućnosti održavanja sastanaka s roditeljima i davanja njihove suglasnosti elektroničkom poštom radi provođenja izvannastavnih aktivnosti koje su brojne, a osim tradicionalnih izvannastavnih aktivnosti sve više je potreba da se učine odlučni koraci u provođenju financijske i medijske pismenosti koja se zajedno sa zdrastvenom pismenosti treba provoditi i u osnovnom školstvu. Osim izmjene samog sadržaja Pravilnika izmjene svakako trebaju obuhvatiti i promjene obrazaca poziva i drugih obrazaca koji bi se koristili s vanjskim dionicima i roditeljima i prilagoditi ih digitalizaciji posebno u uvjetima pandemije kada treba izbjegavati fizičke kontakte. Obzirom da živimo u ograničenim uvjetima za svaku je pohvalu izmjena ili dopuna bilo kojeg zakonodavnog okvira koji će nam olakšati život i rad u obrazovnom sustavu, a ne štete učenicima, roditeljima i obrazovnim djelatnicima. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Obrasci koje potpisuju roditelji nisu sastavni dio Pravilnika te ih škola može prilagoditi potrebama na na način koji će dogovoriti s roditeljima,
4 Katica Vareševac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Pravilnik o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Okolnosti u kojima se trenutno nalazimo nisu pogodne za realizaciju ovih aktivnosti ,ali kada dođe do poboljšanja iste, treba se omogućiti brža provedba . Učenici su uskraćeni za oblik nastave u kojima se oni pokazuju kakvi jesu, gdje trebaju ostvariti svoje socijalne vještine. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
5 Renata Mihaljević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovni aktivnosti izvan škole. Ipak, smatram da ovakve okolnosti tipa globalne epidemije nikako nisu vremena za provođenje izvanškolskih aktivnosti. Ni nastavu ne provodimo kako bi trebali u određenim periodima godine, nego radimo na daljinu. Podržavam organizaciju roditeljskih sastanaka na daljinu u određenim situacijama. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Odredbe su mijenjane da bi se nakon stvaranja uvjeta za odlazak na izvanučioničku nastavu postupak lakše mogao provesti.
6 Ana Graša PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole. S poštovanjem, Ana Graša Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
7 ADRIJANA KRULJIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Roditeljski sastanci na daljinu u novonastalim su okolnostima odlično rješenje. Također se slažem s prijedlogom skraćivanja rokova provođenja postupka. Sa štovanjem, Adrijana Kruljić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
8 LOVORKA VIDIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se i podržavam izmjene i dopune Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Podržavam prijedlog da se postupak može provesti u roku kraćem od propisanog, ovisno o situaciji te da se roditeljski sastanci mogu održati online. Srdačan pozdrav, Lovorka Vidić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
9 Gabi Tomašić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Dobro je da postoji mogućnost skraćivanja rokova i održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu, to olakšava i ubrzava organizaciju. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
10 Đurđa Zubić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti se slažem i podržavam Vaš prijedlog o organiziranju ekskurzija i izleta, kao i roditeljskih sastanaka. Posebno podržavam prijedlog da se postupak može provesti u roku kraćem od propisanog u normalnom obliku ili online, i inače, a ne samo u vrijeme pandemije. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
11 Ivana Miletić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Nove prilike zahtijevaju odobrenje online sastanaka i promjenu rokova ukoliko to situacija nalaže. Srdačan pozdrav, Ivana Miletić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
12 MATEA MIHALJEVIĆ JURKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se da važeći Pravilnik treba mijenjati, ali da izmjene i dopune trebaju biti opsežnije i uključivati više elemenata. Podržavam prijedlog Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola jer smatram da su u svojoj objavi definirali kritične točke o kojima bi trebalo promišljati. Srdačan pozdrav, Matea Mihaljević Jurković Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
13 Renata Spiegl PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti se slažem i podržavam Vaš prijedlog o organiziranju ekskurzija i izleta, kao i roditeljskih sastanaka. Posebno podržavam prijedlog da se postupak može provesti u roku kraćem od propisanog, i inače, a ne samo u vrijeme pandemije. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
14 Terezija Šestak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole. Slađem se sa skraćivanjem rokova i pojednostavljivanjem postupka kako bi se lakše i brže organizirala terenska nastava. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
15 Vesna Pavković-Dončević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s predloženim promjenama u pravilniku, ali isto tako smatram da u njemu postoji još elemenata o kojima bi se moglo razgovarati i mijenjati ih. Prava i obveze škola, voditelja/organizatora s jedne strane, učenika i roditelja s druge strane, te turističkih agencija kao treće strane trebaju biti vrlo jasno naznačena i da ne dopuštaju različita tumačenja koja onda mogu dovesti do različitih neugodnosti u procesu organizacije i realizacije ekskurzija/izleta. Srdačan pozdrav, Vesna Pavković-Dončević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Pri izradi novog Pravilnika razmotrit će se sve mogućnosti propisivanja odredaba na najbolji način.
16 Mare Panonium tours PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavamo kraći rok za objavu poziva o izvođenju jednodnevnog izleta ili višednevne ekskurzije u ovoj PANDEMIJSKOJ godini (razmotriti skraćivanje roka za provođenje ponuda i u uvjetima kad nema pandemije) , kao i održavanje roditeljskog sastanka na daljinu . Slanje ponuda e mail poštom nije idealno rješenje i ne podržavamo taj prijedlog zbog razno raznih mogućih manipulacija i to je otežavajuća okolnost za transparetnost koju zagovaramo u svakom pogledu. -slanje e mail poštom možda samo u ovoj pandemijskoj godini ( ukoliko se neke škole odluče s obzirom na epidemiološke mjere ipak otići na eksurziju / izlet) pa zbog brže realizacije iste. -podržavamo slanje ponuda poštom -zagovaramo i dalje ostanka javnog poziva i objava na mrežnim stranicama škole -pozdravljamo izmjenu Pravilnika, ima prostora za unapređenje istog, zajednička suradnja i mišljenja struke mogu puno doprinijeti poboljšanju i kvaliteti da nam zajednički rad u koji ćemo biti svi uključeni sa jednakom odgovornošću, temeljitim radom i iznad svega težiti transparentnosti a sve za dobrobit djece , korisnika naših usluga. Srdačan pozdrav Marija Pavošević Mare Panonium tours Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dosavljenom mišljenju. Pri izradi novog Pravilnika razmotrit će se sve mogućnosti propisivanja odredaba na najbolji način.
17 Mirjana Car Stojković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti se slažem i podržavam Vaš prijedlog o organiziranju ekskurzija i izleta, kao i roditeljskih sastanaka. Posebno podržavam prijedlog da se postupak može provesti u roku kraćem od propisanog, kada to zahtijeva situacija! Srdačan pozdrav Mirjana Car Stojković Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
18 GORDANA DIVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Mislim da treba poslušati one koji su najviše u kontaktu i s agencijama i s nastavnicima i roditeljima, a to su ravnatelji. Molim vas, obratite pažnju na komentar "Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja 06.05.2021 12:23" koji podržavam. Primljeno na znanje Pozorno smo pročitali sva mišljenja i svjesni smo da postoje teškoće koje je Pravilnikom potrebno urediti te će se pri izradi novoga Pravilnika o navedenom voditi računa.
19 Suzana Vencl PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, sviđa mi se mogućnost održavanja roditeljskog sastanka na daljinu, ali mislim da bi se trebalo omogućiti održavanje sastanaka na daljinu i bez okolnosti iz stavka 12. čl. 1. Također, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. posebno dio pravilnika o provedbi postupka kraćem od propisanog koji određuje Povjerenstvo.. Srdačno, Suzana Vencl, mag.mus. Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
20 Vedrana Frlan PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, pozdravljam pojednostavljivanje i skraćivanje procedure i ponudu dodatnih pogodnosti za roditelje učenika u nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, uz napomenu da bi on, prema mom mišljenju, primarno trebao ići na ruku krajnjem korisniku, a to su škole, odnosno učenici i posredno njihovi voditelji - nastavnici i učitelji. Pandemijski uvjeti posljednjih godinu dana novi su moment u čitavoj priči. Podržavam izmjene u Pravilniku koje uključuju izvanredne okolnosti. Srdačan pozdrav, Vedrana Frlan Prihvaćen Zahvaljujemo na mišljenju.
21 HRVATSKA UDRUGA RAVNATELJA OSNOVNIH ŠKOLA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole je jedan od najlošijih pravilnika s čijom provedbom imamo godinama značajne probleme u osnovnim i posebno u srednjim školama. Od donošenja Pravilnika do sada obraćali smo se Ministarstvu znanosti i obrazovanja desetak puta ukazujući na potrebu mijenjanja Pravilnika kako bi se otklonili postojeći problemi u provedbi, međutim naši pokušaji su ostali bez ikakvog uspjeha. Promjene koje se predlažu su „kozmetičke“ prirode i u ovom javnom savjetovanju su donesene isključivo na prijedlog turističkih agencija kao davatelja usluga koje ostvaruju svoju djelatnost i značajan profit u organizaciji izleta i ekskurzija. Napominjemo da izvođenje izleta i ekskurzija treba biti u sigurnom okruženju u uvjetima koje propisuju škole te nikada ne smije ispred odgojno-obrazovne djelatnosti i ciljeva biti realizacija turističkih usluga. Nakon rada u Radnoj skupini za izradu Nacrta izmjena i dopuna ovog pravilnika možemo samo zaključiti da uopće nije uvažen niti jedan prijedlog učitelja i ravnatelja, odnosno, odgojno-obrazovnih ustanova. Također predložili smo predstavnici Ministarstva turizma da oni u okviru svoje djelatnosti provode licenciranje turističkih agencija za provedbu izleta i ekskurzija odgojno-obrazovnih ustanova, međutim odgovoreno nam je da se u Ministarstvu turizma o tome za sada ne razmišlja. Smatramo potpuno neprimjerenim da se Pravilnik mijenja samo u dijelu skraćivanja rokova za ugovaranje novih izleta i ekskurzija u vrijeme kada su na snazi snažne epidemiološke mjere koje zabranjuju veća okupljanja ljudi. Uvjereni smo da nema opravdanja mijenjati Pravilnik samo u odredbama koje se odnose na skraćivanje rokova jer je to za škole sada najmanje bitno. Najveći problemi koji su godinama prisutni u školama vezanim uz organizaciju i provedbu izleta i ekskurzija se u ovom prijedlogu niti ne spominju, odnosno ne rješavaju. Stoga se predstavnici Udruga kao članovi radne skupine ograđuju od prijedloga koji je u javnoj raspravi, jer je on suprotan prijedlogu sa zadnjeg sastanka radne skupine za izradu Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. U radnoj skupini su razmatrani prijedlozi zamjenom javnih poziva s javnim iskazivanjem interesa koji bi bio propisan na način da se postupak provodi na transparentan način, poštujući sva pravila struke te uvažavajući da su izleti i ekskurzije prvenstveno dio odgojno-obrazovne, a ne turističke djelatnosti. Dakle i dalje smatramo da je bilo dobro rješenje se da se stavak 8 u članku 12. ukine. S obzirom da je očito prevladao snažan utjecaj lobista turističkih agencija te se u javnu raspravu stavio prijedlog promjena koji isključivo pogoduje turističkim agencijama i dalje smatramo da se i postojeći propis u kojem je propisan javni poziv treba mijenjati kako bi se umanjili brojni problemi s kojima se škole susreću u organizaciji i provedbi izleta i ekskurzija. Stoga Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja zajednički predlažu sljedeću izmjenu Pravilnika na način: U članku 11. se navodi da je za ostvarivanje izvan učioničke nastave odgovorni učitelj voditelj, učitelj pratitelj i ravnatelj škole ustanove. Međutim, tu odredbu je nemoguće provesti jer od trenutka sklapanja pojedinačnog ugovora roditelja učenika i turističke agencije više ni učitelji ni ravnatelj nema nikakve mogućnosti utjecati na realizaciju putovanja jer nisu strane u pravnom odnosu. Posljedice toga su bile da su neki učenici otišli u vrijeme epidemije COVID 19 na putovanje u dogovoru s turističkom agencijom unatoč odluci školskog odbora (provedba stavka 3. članka 27.) jer je zaključeno da sukladno preporukama kriznog stožer ne treba realizirati dogovoreno putovanje. Iako su školski odbori zabranili putovanje za agencije koje su unatoč tome putovanje realizirale s pojedinim učenicima nije bilo nikakvih posljedica. Predlažemo u članku 18. dodavanje stavka 2.c uskratiti ili zabraniti izlete, ekskurzije i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole koje mogu dovesti u pitanje sigurnost učenika. U članku 29. predlažemo dodavanje stavka Škola potpisuje ugovor za višednevne ekskurzije s davateljem usluga temeljem kojeg roditelji potpisuju ugovor s davateljem usluga čiju ponudu su roditelji odabrali i sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanom ugovoru. Obvezni dio ugovora je određivanje vraćanja uplaćenih sredstva roditeljima u slučaju da se putovanje nije iz razloga propisanih ovim pravilnikom realiziralo. U članku 27. u stavku (1) predlažemo dodavanje i „termina“, odnosno: „Odabir odredišta izvanučioničke, termina izvanučioničke nastave i način prijevoza ne smije ugrožavati zdravlje ili sigurnost učenika“. U članku 27. stavak 3. predlažemo na kraju dodavanje: „U slučaju donošenja odluke školskog odbora o zabrani provođenja izvanučioničke nastave istu treba provesti turistička agencija koja je sklopila posao.“ U članku 15. predlažemo mijenjanje stavka 3 koji propisuje da otvaranju ponuda mogu nazočiti predstavnici ponuditelja bez prava sudjelovanja. Smatramo da treba dodati „bez ikakvog prava sudjelovanja. U slučaju bilo kakvog komentiranja i obraćanja članovima povjerenstva od strane ponuditelja prisutnom na otvaranju javnog poziva ponuditelj će se eliminirati“. Predstavnici ponuditelja često glasno komentiraju na sastancima kako bi izvršili utjecaj na članove povjerenstva, a po ovom Pravilniku se ne može dalje protiv njih postupati. U članku 15. Predlažemo brisanje stavka 5 koji određuje da potencijalni davatelj usluga može prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi jer smatramo da ponuditelj kao osoba bez pedagoških kompetencija nema što prezentirati ponudu u kojoj ionako ne smije dodavati ili mijenjati ništa u odnosu na dostavljenu ponudu. Ponuditelji se u situacijama prezentacije koriste marketinškim aktivnostima kojima nije mjesto u odgojno-obrazovnoj ustanovi te zahvaljujući ovom Pravilniku godinama vrlo često na različite načine žele izvršiti pritisak na roditelje kako bi izbrali njihovu agenciju. Predlažemo da se briše stavak 1 članka 25. Jer se ne provodi. Umjesto toga tražimo da se u obrascu javnog poziva doda rubrika „Način osiguravanja dnevnica i smještaja učitelja“ kako bi postupak bio od početka jasan i transparentan roditeljima. Posljednju 1.5 godinu roditelji imaju problema s turističkim agencijama koje im ne vraćaju novac za uplaćena putovanja koja se nisu realizirala i od kojih su roditelji odustali zbog opravdanog straha od zaraze. Stoga predlažemo da se u obrazac javnog poziva doda „Način i rok vraćanja sredstva u slučaju otkazivanja putovanja.“ U Pravilniku je propisano da sredstva za dnevnice nastavnika osigurava osnivač, što se u pravilu ne događa nigdje jer prilikom donošenja ovog Pravilnika nitko nije niti konzultirao osnivače. Iako je u Pravilniku navedeno da dnevnice mogu biti iz drugih izvora, prosvjetna inspekcija tumači da ti drugi izvori ne mogu biti roditelji koji su se prethodno za to izjasnili te da se to ne smije napisati u javnom pozivu. Škole se upućuje da smiju primiti donacije turističkih agencija za dnevnice, ali da to ne smije pisati u javnom pozivu čime se bitno ugrožava transparentnost cijelog procesa. U nekim slučajevima agencije koriste ovu nedorečenu situaciju u Pravilniku s dnevnicama te u slučaju kada nisu izabrane traže poništenje javnog poziva u školama u kojima nisu dobile posao, a u onima u kojima jesu dobili posao na identičan sadržaj javnog poziva ne reagiraju. S obzirom da nije rijetko da se traži poništenje javnog poziva mjesecima nakon što su roditelji izabrali davatelja usluga – turističku agenciju predlažemo da se propiše da natječaj može biti poništen do trenutka potpisivanja ugovora od strane roditelja s davateljem usluga. Nadamo se da će ovaj puta biti ozbiljno razmotren naš prijedlog te da se neće dozvoliti da turističke agencije i dalje preuzimaju vodeću ulogu u odlučivanju i provedbi višednevnih izleta, ekskurzija odgojno-obrazovnih ustanova, a sva odgovornost za provedbu istih ostaje učiteljima, nastavnicima, ravnateljima i školama. Ukoliko navedeni prijedlozi neće biti usvojeni, predlažemo da provedbu javnog poziva za višednevne izlete i ekskurzije preuzme Ministarstvo turizma koje za ovu temu iskazuje veliki interes ne preuzimajući nikakvu odgovornost. Primljeno na znanje Pozorno smo pročitali sva mišljenja i prijedloge. Svjesni smo da postoje teškoće koje je Pravilnikom potrebno urediti te će se zbog toga pristupiti izradi novoga Pravilnika.
22 Eklata d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavamo Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole uz nekoliko napomena. Pozdravljamo izmjene koje idu u smjeru pojednostavljenja procesa odabira ponude u kontekstu pandemije korona virusa, prvenstveno mogućnost realizacije procesa u roku kraćem od propisanog te organizaciju roditeljskog sastanka na daljinu. Napominjemo, da je važeći pravilnik, iako nije savršen, donio mnoge pozitivne promjene na tržište školskih putovanja, a kao najvažnija među njima ističe se značajno povećanje transparentnosti u procesu odabira ponuda. Stoga bilo kakvu promjenu koja bi išla u smjeru smanjena iste ne možemo podržati. Imajući to u vidu smatramo kako bi slanje ponuda elektroničkom poštom trebao biti samo dodatni način za ponuđače koji žele na taj način slati ponude u okolnostima pandemije. No, zalažemo se i za obavezno zadržavanje mogućosti slanja ponuda poštom u zapečaćenoj koverti sukladno trenutno važećem Pravilniku. Odsustvo transparentnosti prije donošenja važećeg Pravilnika bilo je jedan od najvećih problema na tržištu školskih putovanja. Stoga se snažno zalažemo za daljnje očuvanje instituta javnog poziva te smatramo da svaka izmjena koja dovodi do smanjene transparentnosti u procesu odabira ponuda dovodi u pitanje smisao Pravilnika i dovodi do regresije standarda za koje je trebalo mnogo vremena da ih dosegnemo. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Dostavljanje ponuda elektroničkim putem za propisano je iz objektivnih razloga, a dostavljanje ponuda elektroničkim putem ne mora značiti smanjenje transparentnosti.
23 Janja Škraba-Stanešić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti se slažem i podržavam Vaš prijedlog o organiziranju ekskurzija i izleta, kao i roditeljskih sastanaka. Posebno podržavam prijedlog da se postupak može provesti u roku kraćem od propisanog, kada to zahtijeva situacija! Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
24 Draženka Jančić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole. Sviđa mi se skraćivanje rokova kao i mogućnost održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
25 Sandra Pavlinić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole. Slažem se i s pojednostavljenjem procedure i skraćenjem rokova, ne samo u vrijeme pandemije, već i u „normalnim“ uvjetima. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
26 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole je jedan od najlošijih pravilnika s čijom provedbom imamo godinama značajne probleme u osnovnim i posebno u srednjim školama. Od donošenja Pravilnika do sada obraćali smo se Ministarstvu znanosti i obrazovanja desetak puta ukazujući na potrebu mijenjanja Pravilnika kako bi se otklonili postojeći problemi u provedbi, međutim naši pokušaji su ostali bez ikakvog uspjeha. Promjene koje se predlažu su „kozmetičke“ prirode i u ovom javnom savjetovanju su donesene isključivo na prijedlog turističkih agencija kao davatelja usluga koje ostvaruju svoju djelatnost i značajan profit u organizaciji izleta i ekskurzija. Napominjemo da izvođenje izleta i ekskurzija treba biti u sigurnom okruženju u uvjetima koje propisuju škole te nikada ne smije ispred odgojno-obrazovne djelatnosti i ciljeva biti realizacija turističkih usluga. Nakon rada u Radnoj skupini za izradu Nacrta izmjena i dopuna ovog pravilnika možemo samo zaključiti da uopće nije uvažen niti jedan prijedlog učitelja i ravnatelja, odnosno, odgojno-obrazovnih ustanova. Također predložili smo predstavnici Ministarstva turizma da oni u okviru svoje djelatnosti provode licenciranje turističkih agencija za provedbu izleta i ekskurzija odgojno-obrazovnih ustanova, međutim odgovoreno nam je da se u Ministarstvu turizma o tome za sada ne razmišlja. Smatramo potpuno neprimjerenim da se Pravilnik mijenja samo u dijelu skraćivanja rokova za ugovaranje novih izleta i ekskurzija u vrijeme kada su na snazi snažne epidemiološke mjere koje zabranjuju veća okupljanja ljudi. Uvjereni smo da nema opravdanja mijenjati Pravilnik samo u odredbama koje se odnose na skraćivanje rokova jer je to za škole sada najmanje bitno. Najveći problemi koji su godinama prisutni u školama vezanim uz organizaciju i provedbu izleta i ekskurzija se u ovom prijedlogu niti ne spominju, odnosno ne rješavaju. Stoga se predstavnici Udruga kao članovi radne skupine ograđuju od prijedloga koji je u javnoj raspravi, jer je on suprotan prijedlogu sa zadnjeg sastanka radne skupine za izradu Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. U radnoj skupini su razmatrani prijedlozi zamjenom javnih poziva s javnim iskazivanjem interesa koji bi bio propisan na način da se postupak provodi na transparentan način, poštujući sva pravila struke te uvažavajući da su izleti i ekskurzije prvenstveno dio odgojno-obrazovne, a ne turističke djelatnosti. Dakle i dalje smatramo da je bilo dobro rješenje se da se stavak 8 u članku 12. ukine. S obzirom da je očito prevladao snažan utjecaj lobista turističkih agencija te se u javnu raspravu stavio prijedlog promjena koji isključivo pogoduje turističkim agencijama i dalje smatramo da se i postojeći propis u kojem je propisan javni poziv treba mijenjati kako bi se umanjili brojni problemi s kojima se škole susreću u organizaciji i provedbi izleta i ekskurzija. Stoga Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja zajednički predlažu sljedeću izmjenu Pravilnika na način: U članku 11. se navodi da je za ostvarivanje izvan učioničke nastave odgovorni učitelj voditelj, učitelj pratitelj i ravnatelj škole ustanove. Međutim, tu odredbu je nemoguće provesti jer od trenutka sklapanja pojedinačnog ugovora roditelja učenika i turističke agencije više ni učitelji ni ravnatelj nema nikakve mogućnosti utjecati na realizaciju putovanja jer nisu strane u pravnom odnosu. Posljedice toga su bile da su neki učenici otišli u vrijeme epidemije COVID 19 na putovanje u dogovoru s turističkom agencijom unatoč odluci školskog odbora (provedba stavka 3. članka 27.) jer je zaključeno da sukladno preporukama kriznog stožer ne treba realizirati dogovoreno putovanje. Iako su školski odbori zabranili putovanje za agencije koje su unatoč tome putovanje realizirale s pojedinim učenicima nije bilo nikakvih posljedica. Predlažemo u članku 18. dodavanje stavka 2.c uskratiti ili zabraniti izlete, ekskurzije i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole koje mogu dovesti u pitanje sigurnost učenika. U članku 29. predlažemo dodavanje stavka Škola potpisuje ugovor za višednevne ekskurzije s davateljem usluga temeljem kojeg roditelji potpisuju ugovor s davateljem usluga čiju ponudu su roditelji odabrali i sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanom ugovoru. Obvezni dio ugovora je određivanje vraćanja uplaćenih sredstva roditeljima u slučaju da se putovanje nije iz razloga propisanih ovim pravilnikom realiziralo. U članku 27. u stavku (1) predlažemo dodavanje i „termina“, odnosno: „Odabir odredišta izvanučioničke, termina izvanučioničke nastave i način prijevoza ne smije ugrožavati zdravlje ili sigurnost učenika“. U članku 27. stavak 3. predlažemo na kraju dodavanje: „U slučaju donošenja odluke školskog odbora o zabrani provođenja izvanučioničke nastave istu treba provesti turistička agencija koja je sklopila posao.“ U članku 15. predlažemo mijenjanje stavka 3 koji propisuje da otvaranju ponuda mogu nazočiti predstavnici ponuditelja bez prava sudjelovanja. Smatramo da treba dodati „bez ikakvog prava sudjelovanja. U slučaju bilo kakvog komentiranja i obraćanja članovima povjerenstva od strane ponuditelja prisutnom na otvaranju javnog poziva ponuditelj će se eliminirati“. Predstavnici ponuditelja često glasno komentiraju na sastancima kako bi izvršili utjecaj na članove povjerenstva, a po ovom Pravilniku se ne može dalje protiv njih postupati. U članku 15. Predlažemo brisanje stavka 5 koji određuje da potencijalni davatelj usluga može prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi jer smatramo da ponuditelj kao osoba bez pedagoških kompetencija nema što prezentirati ponudu u kojoj ionako ne smije dodavati ili mijenjati ništa u odnosu na dostavljenu ponudu. Ponuditelji se u situacijama prezentacije koriste marketinškim aktivnostima kojima nije mjesto u odgojno-obrazovnoj ustanovi te zahvaljujući ovom Pravilniku godinama vrlo često na različite načine žele izvršiti pritisak na roditelje kako bi izbrali njihovu agenciju. Predlažemo da se briše stavak 1 članka 25. Jer se ne provodi. Umjesto toga tražimo da se u obrascu javnog poziva doda rubrika „Način osiguravanja dnevnica i smještaja učitelja“ kako bi postupak bio od početka jasan i transparentan roditeljima. Posljednju 1.5 godinu roditelji imaju problema s turističkim agencijama koje im ne vraćaju novac za uplaćena putovanja koja se nisu realizirala i od kojih su roditelji odustali zbog opravdanog straha od zaraze. Stoga predlažemo da se u obrazac javnog poziva doda „Način i rok vraćanja sredstva u slučaju otkazivanja putovanja.“ U Pravilniku je propisano da sredstva za dnevnice nastavnika osigurava osnivač, što se u pravilu ne događa nigdje jer prilikom donošenja ovog Pravilnika nitko nije niti konzultirao osnivače. Iako je u Pravilniku navedeno da dnevnice mogu biti iz drugih izvora, prosvjetna inspekcija tumači da ti drugi izvori ne mogu biti roditelji koji su se prethodno za to izjasnili te da se to ne smije napisati u javnom pozivu. Škole se upućuje da smiju primiti donacije turističkih agencija za dnevnice, ali da to ne smije pisati u javnom pozivu čime se bitno ugrožava transparentnost cijelog procesa. U nekim slučajevima agencije koriste ovu nedorečenu situaciju u Pravilniku s dnevnicama te u slučaju kada nisu izabrane traže poništenje javnog poziva u školama u kojima nisu dobile posao, a u onima u kojima jesu dobili posao na identičan sadržaj javnog poziva ne reagiraju. S obzirom da nije rijetko da se traži poništenje javnog poziva mjesecima nakon što su roditelji izabrali davatelja usluga – turističku agenciju predlažemo da se propiše da natječaj može biti poništen do trenutka potpisivanja ugovora od strane roditelja s davateljem usluga. Nadamo se da će ovaj puta biti ozbiljno razmotren naš prijedlog te da se neće dozvoliti da turističke agencije i dalje preuzimaju vodeću ulogu u odlučivanju i provedbi višednevnih izleta, ekskurzija odgojno-obrazovnih ustanova, a sva odgovornost za provedbu istih ostaje učiteljima, nastavnicima, ravnateljima i školama. Ukoliko navedeni prijedlozi neće biti usvojeni, predlažemo da provedbu javnog poziva za višednevne izlete i ekskurzije preuzme Ministarstvo turizma koje za ovu temu iskazuje veliki interes ne preuzimajući nikakvu odgovornost. Primljeno na znanje Pozorno smo pročitali sva mišljenja i prijedloge. Svjesni smo da postoje teškoće koje je Pravilnikom potrebno urediti te će se zbog toga pristupiti izradi novoga Pravilnika.
27 FLORIS MILOHANOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Vlasnik sam putničke agencije koja je punih 28 godina specijalizirana za organizaciju školskih izleta i ekskurzija. Kada smo se dotakli promjena u Pravilniku smatramo da možda ne bi bilo loše da se ovim putem otklone još neke anomalije koje su se pokazale od donošenja Pravilnika. Stoga uz predložene izmjene trebala bi se posvetit pažnja i još nekim prijedlozima: • Svakako podržavamo online roditeljske sastanke, ali isključivo u izvanrednim situacijama (npr. pandemija koronavirusa), kada uvjeti ne dozvoljavaju održavanje roditeljskih sastanaka u školi. • Slanje ponuda e-mailom je neprihvatljivo jer na taj način agencije nisu u zavidnom položaju i prije otvaranja ponude može se manipulirati cijenama i ponudama. Slanje poštom je za sada funkcioniralo i kao takvo je u redu. Međutim, skrenuli bi pažnju na datum javnog otvaranja ponuda u školi koji bi morao biti određen minimalno 7 dana od roka dostave ponuda, kako bi sve ponude na vrijeme stigle poštom. Bilo je dosta situacija kad su ti rokovi bili 2-3 dana, ponude su kasnile, a bile su poslane u roku. • Što se tiče planiranog vremena realizacije, isti bi trebalo produžiti na 30 dana (trenutno je predviđeno unutar dva tjedna). Veliki broj škola u svojim Javnim pozivima odredi fiksni datum, najviše u mjesecima koji su i najpogodniji za školska putovanja (npr. svibanj i lipanj), što onda stvara probleme u organizaciji jer bi većina škola putovala u istom terminu. Zbog kvalitetnije organizacije prijevoza, smještaja, vodiča, pa često i termina posjeta muzejima koji zbog popunjenosti ne mogu primiti grupu, ne smije se dozvoliti fiksni datum te bi trebalo produžiti planirano vrijeme realizacije, što bi išlo u korist i učenicima i roditeljima i agencijama. • Kod predviđenog broja učenika treba bolje definirati ulaze li u taj broj i GRATIS učenici. Ako je ponuda na bazi 50 učenika, a ista uključuje i 5 GRATIS ponuda, cijena zasigurno neće biti ista. Treba voditi računa da se u predviđeni broj učenika unese broj učenika koji plaćaju punu cijenu aranžmana. • U Javni poziv nikako ne bi smjelo upisati ime smještajnog kapaciteta, kao ni točno definirano mjesto jer tada je očigledno da se nekom pogoduje. Vrlo često ćemo imati bolje smještajne kapacitete u mjestu do ili udaljeno 5 km od navedenog točnog mjesta, npr. dubrovačko područje. Ako se napiše Dubrovnik, grupa ne može biti smještena u Cavtatu. • Jedna od bitnih stavki svakako su i ulaznice, razgledi i radionice. Često se u Javnom pozivu zatraže radionice i ulaznice koje ili nisu više aktualne (muzeji zatvoreni) ili ih je jako puno i nemoguće ih je realizirati. Programi su zbog svih zatraženih sadržaja u javnom pozivu često prenatrpani i ne može se kvalitetno ili čak uopće odraditi program. Predlažemo da agencija ponudi određene ulaznice i posjete prilagođene uzrastu djece i vremenu boravka na određenom području. • Predlažemo da, kako bi se pojednostavila organizacija, da za školske izlete i ekskurzije s jednim noćenjem ne treba otvarati Javni poziv, već dovoljno pribaviti 3 ponude i na taj način skratiti vrijeme organizacije, pojednostaviti proceduru. • Često se događa da na prezentaciji ponude aranžmana profesori odrede vrlo kratko vrijeme prezentacije (primjerice maksimalno 5 minuta). Predstavnik agencije jednostavno ne može roditeljima kvalitetno predstaviti i agenciju i ponudu višednevnog aranžmana u svega 5 minuta. Stoga kod višednevnih aranžmana na raspolaganju bi trebalo biti barem 10, ali idealno bi bilo 15 minuta. Primljeno na znanje Dostavljanje ponuda elektroničkim putem za propisano je iz objektivnih razloga, a dostavljanje ponuda elektroničkim putem ne mora značiti smanjenje transparentnosti. U točci 4. Obrasca propisano je da se ne smije navoditi naziv hotele ili hostela. Ulaznice za mjesta koje se planira posjetiti potrebno je upisati jer uvelike utječu na cijenu. Mogućnost dodatnih ponuda brisana je jer su potencijalni davatelji usluga nudili i druge pogodnosti, a ne one koje su vezane uz mogućnost posjeta određenim mjestima ili muzejima. Učitelji i nastavnici planiraju izvanučioničku nastavu u skladu s kurikulumima te za svaku prethodno pripremaju ishode koji će se ostvariti te valja imati na umu da se ista izvodi kao dio odgojno-obrazovnoga rada.
28 Dubravka Protić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole. U potpunosti se slažem sa skraćivanjem rokova i održavanjem roditeljskih sastanaka na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
29 DAMIR ČOLIG PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.Smatram da je dobro što postoji mogućnost skraćivanja rokova i održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu. Srdačan pozdrav ! Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
30 Elvira Volf-Karan PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Slažem se sa skraćivanjem rokova, ne sam u ovim uvjetima, nego i inače. Postupak treba pojednostavniti što će vjerojatno utjecati ne veću zainteresiranost svih sudionika. Održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu je u ovim uvjetima neophodno, ali u „normalnim uvjetima“ smatram da je klasični sastanak bolje rješenje. Elvira Volf-Karan Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
31 Udruga hrvatskih putničkih agencija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, unatoč ograničenim putovanjima od ključne je važnosti olakšati i školskim ustanovama i turističkim agencijama, kao ponuditeljima, administrativne zapreke koje stoje u Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole te na taj način doprinijeti stvaranju uvjeta za organizaciju školskih putovanja u ionako još jednoj neizvjesnoj godini za turističke agencije i cijeli turistički sektor. Stoga UHPA pozdravlja izmjene i dopune Pravilnika, koje je i sama inicirala u djelu skraćivanja rokova procedure izbora ponuditelja za izvođenje jednodnevne i višednevne izvanučioničke nastave, da bi se, u slučaju popuštanja mjera i poboljšanja epidemiološke situacije, po kraćem i jednostavnijem postupku mogao objaviti poziv i ista bi vrijedila samo za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Stoga, iznimno u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, a nakon temeljite procjene stupnja opasnosti i preporuke nadležnih institucija Republike Hrvatske, zbog mogućnosti realizacije izvanučioničke nastave, podržavamo da školske ustanove mogu sukladno mogućnostima provesti postupak realizacije u roku kraćem od propisanog. U tom kontekstu, podržavamo i da se roditeljski sastanak roditelja učenika za koje se organizira izvanučionička nastava može održati na daljinu. Međutim, u normalnim okolnostima i radi transparentnosti prilikom predstavljanja ponuda na roditeljskom sastanku, davatelji usluga ponude ne smiju biti izostavljeni i trebali bi biti pozvani obzirom da su oni kreatori ponuda i jedini mogu pouzdano odgovoriti na eventualna pitanja roditelja, a čija je odluka konačna. Smatramo da samo za vrijeme elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti, dostava ponuda može ići elektroničkim putem na e-adresu školske ustanove, iako je to daleko od idealnog rješenja obzirom da dostava elektroničkim putem ima nekoliko nedostataka poput odlazaka u neželjenu poštu (spam), odbijanja isporuke od strane primateljevog e-mail servera (LashBack's unsubscribe blacklist) do možebitne manipulacije u smislu pročitano / nepročitano, eventualnom pogodovanju i prosljeđivanju ponuda čime se gubi tajnost te davatelji usluga nemaju dokaz o zaprimanju njihove elektroničke pošte. UHPA se svakako zalaže za napredniji sustav digitalizacije koji će garantirati transparentnu provedbu i pouzdanost prilikom dostave i odabira ponude. Navedeno se može realizirati kroz razne aplikacije koje su već prisutne na tržištu, a omogućuju uvid u status ponuda čime potencijalni davatelji usluga imaju nepristranu potvrdu da je poslana ponuda u redu i u određenom trenutku otvorena. Do tada, u svim drugim normalnim okolnostima koje nisu predviđene izmjenama Pravilnika kao izvanredne (izmjene Pravilnika odnose se na slučaj elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti) zalažemo se za zadržavanje instituta javnog poziva koji potiče slobodu tržišnog natjecanja budući da jasno i transparentno poziva sve zainteresirane poslovne subjekte na ravnopravno poslovno nadmetanje budući da su svi javni pozivi i njihovi elementi javno objavljeni na mrežnim stranicama škola koje ih raspisuju i kao takvi dostupni svim zainteresiranim stranama te se dostavom ponuda putem zatvorenih omotnica zadržava tajnost prijevremenog otvaranja i jedina je prava i sistemska garancija transparentnosti, uključivosti i apsolutnog uvida u cjelokupni proces od strane svih zainteresiranih strana kao i dionika ovog procesa. Nastavno na dosadašnja iskustva, izuzetno je bitno školske ustanove i turističke agencije usmjeravati da postupaju u skladu s odredbama Pravilnika, posebice u odredbama za koje znamo kako ih često pogrešno tumače i za koje su im prema našim saznanjima potrebna dodatna pojašnjenja nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja. Smatramo kako ovaj Pravilnik, kao i svaki drugi, ima dodatnog prostora za unapređenje i da na tome svakako moramo zajedničkom suradnjom, temeljito i kvalitetno raditi u narednom razdoblju, a da nam interes djece i mladih, kao i do sada, mora biti na prvom mjestu. UHPA Primljeno na znanje Činjenica je da uvije postoji mogućnost za donošenje propisa koji će biti bolji i omogućavati različite alate za pristup bazama podataka, ali valja imati na umu da se ovim Pravilnikom propisuje izvođenje izvanučioničke nastave u svrhu ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva i planiranih ishoda uz maksimalnu sigurnost učenika.
32 ZRINKA PONGRAC ŠTIMAC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Smatram da bi i trebalo skratiti rok za provođenje postupka i u uvjetima kad nema pandemije, elementarnih nepogoda i sličnih okolnosti; npr. dvodnevne terenske nastave teško je planirati 3 mjeseca unaprijed jer njihovo kvalitetno izvođenje zahtjeva odgovarajuće (povoljne) vremenske uvjete. Osim toga, pojednostavljenjem Pravilnika i cijele procedure, učitelji i nastavnici će u većoj mjeri pristupti organizaciji, dok ovako mnogi odustaju i time onemogućuju određena (kvalitetna, motivirajuća) iskustva svojim učenicima. Također smatram da bi se agencije u ponudi trebale obvezati za povrat uplaćenog novca (u nekom postotku ili u cijelosti, ovisi o otkaznom roku) u slučaju nepredviđenih okolnosti koje mogu onemogućiti provođenje planiranog puta. Iako nije dio ovog Pravilnika, smatram da bi se trebalo utjecati na turističke agencije i njihovu fleksibilnost u ponudi koja treba više odgovarati ishodima planiranog izleta, ekskurzije, terenske nastave i slično, a manje njihovom uopćenom pristupu ovim aktivnostima. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s navedenim propisima. U potpunosti se slažemo s Vašim mišljenjem, da terenska nastava kao i druga izvanučionička nastava nije turističko putovanje te se ponude trebaju uskladiti s očekivanim ishodima.
33 JASENKA RAŠETINA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam navedene izmjene i dopune odnosno nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Dobro je pojednostavniti proceduru odnosno skratiti rokove i omogućiti održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu i to ne samo u slučaju izvanrednih situacija poput pandemije i sl. Srdačan pozdrav, Jasenka Rašetina Djelomično prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju, a prijedlog vezan uz održavanje sastanaka na daljinu razmotrit će se.
34 Irena Orlić Salaj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Također smatram da bi ga i inače trebalo pojednostaviti. Napominjem da bi se, svakako, trebao definirati rok povratka uplaćenih sredstava jer smo se u aktualnoj epidemiološkoj situaciji susreli s različitim postupcima turističkih agencija koje, nažalost, nisu uvijek bili u korist korisnika usluga. Srdačan pozdrav! Prihvaćen Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.
35 Jadranka Jelisavac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole. U potpunosti se slažem sa skraćivanjem rokova i održavanjem roditeljskih sastanaka na daljinu. Srdačan pozdrav! Jadranka Jelisavac, mag. prim. educ. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
36 DARIO GEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Izvannastavne aktivnosti važan su dio odgojno-obrazovnog procesa koje treba što više pojednostaviti, poticati i stimulirati. Lp. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
37 Antonela Petrić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole podržavam, ali mislim da bi bilo korektnije da učitelji osmišljavaju ishode, a da turističke agencije osmišljavaju organizaciju i provedbu obzirom da su djelatnici turističkih agencija bolje upućeni u ponudu na terenu prema odredištima koje škole navode u obrascima poziva na organizaciju višednevne izvanučioničke nastave. Srdačan pozdrav! Prihvaćen U potpunosti se slažemo s Vašim mišljenjem, da terenska nastava kao i druga izvanučionička nastava nije turističko putovanje te se ponude trebaju uskladiti s očekivanim ishodima.
38 Sanja Jambrovic Posedi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Također sam mišljenja da bi u isti Pravilnik trebalo uvrstiti elemenat povrata uplaćenog novca zbog nepredviđenih okolnosti. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.
39 Željka Marković-Bilić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Nacrt je dobar, ali je potrebno dodati i odredbe o načinu i rokovima povrata novca u slučaju izvanrednih situacija (elementarne nepogode, pandemija i sl.) Željka Marković-Bilić Primljeno na znanje Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.
40 SERĐO SAMBLIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Mišljenja sam da bi rok za provođenje postupka realizacije izvanučioničke nastave trebao biti kraći i u „normalnim“ uvjetima. Proces treba maksimalno pojednostaviti jer se suočavamo s činjenicom da sve više učitelja izbjegava organizaciju i provedbu višednevnih ekskurzija. Učitelje treba poticati na organizaciju odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Podržavam ideju da se uvede jedan obrazac privole roditelja kao dodatak Pravilniku. Srdačan pozdrav, Serđo Samblić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju i prijedlozima. Obrazac za roditelje donosi sama škola te nema potrebe za njegovim propisivanjem.
41 SPOMENKA BOŠNJAK PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Slažem se s mogućnošću skraćivanja rokova od propisanih kao i održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu. Za realizaciju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ubuduće bi trebalo pojednostaviti proceduru. Još bi dodatno trebalo definirati način i vrijeme povratka uplaćenih sredstava. Srdačan pozdrav Spomenka Bošnjak Prihvaćen Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.
42 Gracijela Orobabić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podražavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. S obzirom da školi nije dozvoljeno mijenjati priloženi obrazac poziva, bilo bi dobro navesti u kom roku je davatelj usluga obvezan vratiti uplaćena sredstava (predujam) roditeljima učenika u slučaju odustajanja od putovanja zbog ovdje spomenutih objektivnih razloga. Sa štovanjem, Gracijela Orobabić Primljeno na znanje Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.
43 Jasmina Alilović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Dobro je da postoji mogućnost skraćivanja rokova i održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu te smatram da i nakon pandemije treba imati kraće rokove i jednostavnije procedure. Trebalo bi precizno definirati način i uvjete povrata novca roditeljima u slučaju da se zbog objektivnih okolnosti izlet ne može provesti. Srdačan pozdrav! Jasmina Alilović Primljeno na znanje Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.
44 Gordana Fable PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s Nacrtom Pravilnika. Srdačno, Gordana Fable Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
45 ANDREJ TIHOMIROVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Slažem se s prijedlogom pravilnika Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
46 Davorka Demo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. I za vrijeme elementarne nepogode, epidemije ili nekih drugih okolnosti potrebno je omogućiti organiziranje izvanučioničke nastave koja je predviđena predmetnim kurikulima. Primjer obilježavanja Svjetskog tjedna novca održavanjem online predavanja učenicima različitih škola ove godine dobar je primjer kako se može organizirati takav oblik nastave. Lp, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju i primjeru. Činjenica je da je putem različitih platformi moguće uključivanje i praćenje predavanja, izložaba i drugih događanja, ali izvanučionička nastava treba se održavati u izvornoj stvarnosti.
47 Nina Posarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani! Slažem se s predloženim nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole. Podržavam prijedlog pogotovo u svjetlu okolnosti u kojima se trenutno nalazimo. Podržavam mogućnost održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu u ovakvim okolnostima, no kada ćemo opet biti u mogućnosti, treba procijeniti koji oblik odgovara bolje. Također, slažem se s prijedlogom skraćivanja vremena provođenja postupka, odnosno njegovim pojednostavljivanjem. S poštovanjem! Nina Posarić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenjima kojima podržavate predložene promjene Pravilnika.
48 Lorena Žufić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podražavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole jer se njime znatno pojednostavljuje postupak. Upravo zbog novonastale situacije trebalo bi dodatno u ponudi/ugovoru definirati postupak u slučaju otkazivanja putovanja zbog izvanrednih okolnosti kao i način/rok povrata uplaćenih sredstava. Srdačan pozdrav, Lorena Žufić Primljeno na znanje Obveze putničkih agencija samo su dijelom propisane ovim Pravilnikom i to isključivo s ciljem zaštite prava učenika, roditelja, škola i odgojno-obrazovnih radnika jer su duže postupati i u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu. U slučaju propusta agencija postupa se u skladu s propisima kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu.
49 NENSI LUČIĆ KINKELA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju kojim podržavate predložene izmjene Pravilnika.
50 Ana Genzić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, prihvačam prijedlog pravilnika. Svakako proceduru treba olakšati. Lijep pozdrav, Ana Genzić, prof. mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju kojim podržavate predložene izmjene Pravilnika.
51 Mirjana Krpan PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta i ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole. Slažem se da postupak treba pojednostavniti. Podržavam mogućnost održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu. Trebalo bi razmotriti i hrvatske destinacije za školska putovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju kojim podržavate predložene izmjene Pravilnika. Izvanučionička nastava izvodi se u skladu s nastavnim programima i kurikulumima te se većinom izvodi na području Republike Hrvatske.
52 Irena Samardžija PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam nastojanja da se postupak organizacije i provedbe školskih izleta i ekskurzija pojednostavi i skrati, ali nisam sigurna da će predloženi Pravilnik imati takav učinak. Naime, potrebno je konzultirati sve strane u postupku i vidjeti koji bi bio najbolji i najpravedniji način provođenja postupka u okolnostima elementarne nepogode ili pandemije. Također mislim da bi trebalo precizno definirati način i uvjete povrata novca roditeljima u slučaju da se zbog objektivnih okolnosti izlet ne može provesti, a agencija nije u mogućnosti vratiti novac jer je, zbog istih tih nepredviđenih okolnosti, i sama u financijskim teškoćama. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju kojim podržavate predložene izmjene Pravilnika. Činjenica je da postoje različite mogućnosti provođenja postupka, ali cilj donošenja ovoga Pravilnika prvenstveno je vezan uz izvođenje izvanučioničke nastave i ostvarivanje planiranih ishoda sukladno kurikulumima uz maksimalnu sigurnost učenika.
53 Ksandra Sinožić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Dobro je da postoji mogućnost skraćivanja rokova i održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu. Roditeljski sastanci se održavaju na daljinu u ovim okolnostima. Neke aktivnosti izvan škole će se moći organizirati. Lijep pozdrav, Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
54 Martina Knežić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam Prijedlog pravilnika o provedbi postupka kraćem od propisanog koji određuje Povjerenstvo. Smatram da je i za vrijeme elementarne nepogode, epidemije ili nekih drugih okolnosti potrebno omogućiti organiziranje izvanučioničke nastave koja će pomoću ostvarenju ishoda predmetnih kurikuluma. Srdačan pozdrav, Martina Knežić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
55 Klara Jasna Žagar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, predlažem da razmotrite sljedeće: 1. Plan puta: U školama, izuzev turističkih škola, uglavnom nema školovanih turističkih pratitelja (osobno sam završila tečaj za TP-a) i/ili turističkih vodiča koji znanju kako se organizira (školski) izlet / izvanučionična nastava i koji se sve aspekti moraju uzeti u obzir i (uglavnom) ne znaju izabrati sadržaje koji će ispuniti postavljene ciljeve i ishode propisane kurikulom. Predlažem da škole u zahtjevu za ponudu navedu ciljeve i ishode, a da stručnu organizaciju rade turističke agencije (odredište, prijevoz, smještaj, prehrana, stručni sadržaji, odmor i razonoda, cijena, osiguranja). Isti nastavnici biraju ista odredišta prema svojim željama, a ne prema ciljevima i ishodima, najboljima za učenike. Agencije mogu ponuditi više opcija koje mogu biti bolje od "željenih". 2. Cijena treba uključiti kompletnu uslugu jer usluga mora zadovoljiti ciljeve i ishode. Stručne posjete nisu fakultativni dio programa, kao ni eventualni lokalni prijevoz. Roditelji i škola moraju znati cijenu cjelokupnog programa, a izvanprogramske aktivnosti nisu uključene u cijenu (agencija može cijene navesti kao informativne, ali joj to nije obaveza). 3. Uvjeti koje moraju zadovoljiti prijevozna sredstva za prijevoz djece su (mislim) propisana zakonom pa ne vidim zašto se posebno ističu autobusi. Ako se na izlet ide vlakom, avionom ili brodom (+trajekt), hoće li se od prijevoznika zahtijevati da vlak, avion ili brod/trajekt bude prikladan za prijevoz djece? Prijevozna sredstva moraju biti sigurna za sve putnike, ne samo za djecu! 4. Zakonske odredbe po kojima rade turističke agencije treba iskomunicirati s agencijama. Mi nismo kompetentni postavljati zahtjeve izvan uvjeta poslovanja agencija (putno, zdravstveno osiguranje, ...). 5. Ne vidim razlog da učiteljske dnevnice budu obveza turističke agencije (osim manipulacije dnevnicama). Dnevnice učitelja za službeni put su obveza škole, a ne vanjskog suradnika. 6. Ne vjerujem da je prikupljanje ponuda elektroničkom poštom ispravno rješenje, kao ni "otvaranje ponuda" videokonferencijom. Pošta funkcionira i u vrijeme pandemije, škola također radi u vrijeme pandemije, a i ljudi idu na posao pa ne vidim zašto se ponude ne bi skupljale i otvarale u školi uz poštivanje epidemioloških mjera. Nije li upravo taj način osigurao jednake uvjete svim ponuđačima? Ne vjerujem da je tajnost moguće osigurati e-poštom. U svezi s time treba definirati je li rok u kojem se primaju ponude datum kad je ponuda predana na poštu ili kad je stigla u školu. 7. Slažem se da postupak treba općenito pojednostaviti i pojeftiniti, ali jednostrano donošenje zaključaka nije postiglo željeni rezultat pa predlažem da se prije pisanja pravilnika podrobno razgovara sa svim uključenim stranama. Ako sam nešto krivo shvatila i komentirala, to je zato što je nejasno napisano. S poštovanjem, Klara Jasna Žagar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Slažemo se s Vašim mišljenjem da se za izvanučioničku nastavu moraju ispuniti postavljeni ciljevi i ishodi sukladno kurikulumu te sa se određena pitanja mogu riješti na drugačiji način te ćemo pri izradi novoga Pravilnika o tome voditi računa.
56 Speranza d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, nacrt izmjena Pravilnika o izvođenju izleta... je nedorečen, nepotpun, a nažalost pisala ga je osoba koja uopće ne razumije probleme sa kojima sa susreću škole, roditelji i agencije prilikom organizacije školskih putovanja. Promjena se odnosi na samo jednu situaciju, a to je uvođenje online roditeljskog sastanka. Postavljamo nekoliko pitanja zakonodavcu koji nije razmišljao korak dalje, pa će ovako formulirane izmjene Pravilnika rezultirati novim frustracijama i nezadovoljstvima svih koji sudjeluju u procesu organizacije izleta. Prvo pitanje - kako će roditelji glasati za ponudu. Do sada je to bilo nedefinirano, ali izvedivo. S obzirom da su roditelji bili nazočni u prostoriji škole, profesori su prebrojavali podignute ruke ili je glasanje bilo tajno, zaokruživanjem agencije na unaprijed pripremljenim papirima. Drugo pitanje - kako će profesori znati da se prilikom glasanja nisu brojali dupli glasovi, npr. glasovi rastavljenih roditelja koji su bili uključeni na zoom sastanak. Treće pitanje i komentar - slanje ponuda e-mailom je krajnje netransparentan način slanja ponuda za bilo kakav oblik nabave usluga. Do sada je barem bilo propisano slanje ponuda u zatvorenoj koverti. To je davalo sigurnost i roditeljima i agencijama da će ponuda i cijena biti tajni do trenutka službenog otvaranja ponuda. Da li zakonodavac zna da je ponuda poslana na službenu e-mail adresu škole vidljiva velikom broju osoba? Da li zakonodavac misli da ovakav način prikupljanja ponuda neće izazvati čitav niz nezadovoljstva i nove prijave inspekcijama? Zašto bi se sada srozala transparentnost postupka koji je i u dosadašnjem obliku bio poprilično manjkav? Imamo i nekoliko primjedbi na sam obrazac javnog poziva: 1. U točki 6a navodi se predviđeni broj učenika. Da li taj broj učenika podrazumijeva gratise ili su gratis učenici dodatni učenici? 2. U točki 6a navodi se "s mogućnošću odstupanja za tri učenika". Taj navod potrebno je izbaciti. Zakonodavac bi prvenstveno trebao razumjeti što traži i što to predstavlja za ponuditelja (agenciju) u realnom životu. Dakle, broj koji će Škola upisati predstavlja broj učenika na temelju kojeg će se izraditi kalkulacija cijene. Kalkulacija cijene ne može se izraditi sa brojem koji bi varirao za plus ili minus 3. Kako se radi o čistoj matematici, ako škola npr. upiše broj 50 onda će turistička agencija ukupne troškove putovanja kalkulirati i dijeliti sa 50 učenika koji plaćaju punu cijenu izleta. Ako bi to bio broj 47 matematički bi rezultat, u ovom slučaju cijena, bila različita u odnosu na broj 50. Ono što se događalo po pitanju ove formulacije zadnjih godina bilo je da su agencije odmah računale 47 plaćenih mjesta i samim time oštetile putnike za cijenu jer je na kraju putovalo 50 učenika. Istovremeno su se događale situacije da su agencije koje su kalkulirale 50 plaćenih mjesta bile oštećene ako je putovalo manje učenika. 3. U točki 8a traži se autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika. Postavljamo pitanje, zar vlak, brod i zrakoplov ne moraju zadovoljavati zakonske propise? Pitamo dalje, da li Zakonodavac zna da propisi vezani uz autobusni prijevoz i autobus kao prijevozno sredstvo u Hrvatskoj nisu isti u svim zemljama Europe za koju organiziramo izlete. Kako mislite da bi putnička agencija osigurala autobus sa licencom za prijevoz učenika (što je obavezno po hrvatskim zakonima) u Portugalu gdje uopće ne postoji takva licenca!? Da li Zakonodavac misli da bi turistička agencija uopće mogla organizirati prijevoz učenika na način da to ne bude sukladno zakonima RH? Kako ste misli da bi škola kontrolirala ovo traženje iz stavke 8a s obzirom da nema uvid u dokumentaciju prijevoznog sredstva, niti ga može imati. 4. Da li je u stavci 9f u dijelu "Drugi zahtjevi vezano uz smještaj..." dozvoljeno da Škola napiše točno ime hotela jer su već sa hotelom ili predstavnikom agencije dogovorili gdje će biti smještaj. Ovakvih situacija imali ste sasvim dovoljno u dosadašnjoj praksi da kao zakonodovac date uputu svima što je dozvoljeno, a što nije. 5. Da li zakonodavac zna da je točka 10a, gdje se upisuju ulaznice koje moraju biti u cijeni aranžmana, vrlo problematična. U dosadašnjoj višegodišnjoj praksi ovakvih javnih poziva imali smo dva problema. Jedan problem je bio da se zbog prevelikog broja ulaznica napisanih u točki 10a drastično povećala cijena aranžmana. Rezultat toga su brojni prigovori roditelja i odustajanje dijela grupe zbog visokih cijena. Drugi problem je nemogućnost normalne realizacije samog programa koji zbog prevelikog broja muzeja nije moguće normalno realizirati. Djeca i profesori samo trče od muzeja do muzeja sa vrlo ograničenim vremenom jer moraju stići na vrijeme u slijedeći objekt koji se posjećuje. Krajnji rezultat je nezadovoljstvo svih strana. Sve ulaznice i objekti od interesa morali bi biti odvojeni od cijene aranžmana. Napisani na ponudi svake turističke agencije i nakon što se odabere agencija sa predstavnikom kao stručnom osobom dogovoriti točan itinerer po kojem će se putovati. U obrascu bi se mogle tražiti ulaznice od interesa, ali te ulaznice ne bi trebale biti sastavni dio cijene, već specificirane u ponudi sa cijenama koje nudi turistička agencija. 6. Točku 11d treba izbaciti iz obrasca javnog poziva. Troškovi pomoći povratka u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti ne postoje kao odvojeno putno osiguranje. Ti su troškovni uvijek i kod svih osiguravajućih društava sastavni dio police zdravstvenog osiguranja. 7. Što je zakonodavac mislio u točki 12 "Razmatranje ponuda održat će se..." U obrascu javnog poziva potrebno je predvidjeti termin otvaranja ponuda s obzirom da je taj dio Pravilnika ostao nepromijenjen. Što znači razmatranje ponuda ako to nigdje u samom Pravilniku nije obrađeno kao tema. 8. Sam tekstualni dio ispod javnog poziva je krajnje problematičan i pravno nelogičan. Kaže se da je ponuditelj školi prije potpisivanja ugovora dužan dostaviti - izvod iz trgovačkog suda i dokaz o registraciji da se radi o turističkoj agenciji. Podsjećamo da putnička agencija temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu potpisuje ugovor sa svojim klijentima, dakle roditeljima učenika koji putuju. Bilo bi logično da svaka turistička agencija u trenutku dostavljanja ponude dostavi traženu školi registraciju trgovačkog suda. Postavlja se samo pitanje da li će u Povjerenstvu biti netko tko će znati ispravno protumatičiti registraciju firme na trgovačkom sudu. Možda bi u tom slučaju svakom otvaranju ponuda uz Povjerenstvo trebao biti nazočan i tajnik/tajnica škole. Istovremeno upozoravamo da ova druga registracija koju tražite - registracija agencije da se radi o turističkoj agenciji (rješenje) - ne postoji!!!! Svaka putnička agencija da bi bila registrirana kao putnička agencija mora biti upisana u registar putničkih agencija koji se vodi pri MINTS-u. Link na središnji registar je https://appl.mint.hr/upisnik-turistickih-agencija/popis-turistickih-agencija-od-1-1-2018/8 Škola sama može provjeriti da li je agencija ispravno registrirana. 9. Krajnje je nelogično i krivo traženje u tekstualnom dijelu obrasca poziva u točki 2 koja kaže da mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluge mora dostaviti policu jamčevine i policu od odgovornosti. To je temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu pretpostavka da bi se tvrtka mogla baviti poslovima turističke agencije. Polica jamčevine služi da bi avansno uplaćeni novci roditelja (u nekim slučajevima i do 10 mjeseci prije puta) bili osigurani u slučaju stečaja turističke agencije. Pitamo se, zašto bi škola tek mjesec dana pred put tražila ovakvu policu. Što ako agencija propadne, a škola uopće nije tražila ni provjerila da li agencija ima zaključenu policu jamčevine. Ove police škola mora tražiti da ih agencija dostavi zajedno sa ponudom. Isto tako, potrebno je školu uputiti što su ispravni iznosi osigurane svote kod ovakvih polica. 10. Krajnje je sporan tekst u dijelu "Napomena" pod rednim brojem 5 koji kaže - "Potencijalni davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti. S obzirom da u rubrikama javnog poziva Škola ne piše cijeli program puta bilo koji grad ili riječ koju bi ponuditelj napisao bila bi sporna i takvu bi agenciju trebalo isključiti iz natječaja. U realnom životu niti jedna ponuda ne bi zadovoljila ovaj kriterij jer se javnim pozivom ne definiraju svi elementi programa putovanja pa bi bilo suludo dovesti škole i agencije u ratno stanje gdje bi agencije prijavljivale škole, a škole bi isključivale agencije iz natječaja. Osim toga, zašto bi bilo zabranjeno nuditi više!!!? Zašto bi bilo zabranjeno ponuditi neku ulaznicu ili obrok za koji ponuditelj ima posebnu ponudu. Uostalom roditelji sami odlučuju. Roditelji su ti koji plaćaju. Vjerujem da bi svaka ponuda koja nudi više bila i skuplja, pa roditelji mogu odlučiti da li žele kvalitetniji i skuplji pogram ili jeftiniji. Na kraju želim reći da smo očekivali ozbiljnu doradu/promjenu Pravilnika. Postoje određeni problemi i pitanja kojih se uopće niste dotaknuli. Što je sa problemom financiranja dnevnica? U nekim školama je inspekcija ministarstva dozvolila da se javnim pozivom traži pokriće troškova službenih dnevnica, u nekim školama nije dozvolila. Što je ispravno. Zašto bi predstavnici agencija uopće morali nazočiti otvaranju ponuda i predstavljanju ponuda roditeljima. Zašto ponuda agencije ne bi mogla biti bazirana na minimumu koji traži škola, sa napisanim svim detaljima hotela koji se nude, imenima prijevoznicima itd... te onda dostavljene kao takve roditeljima koji bi sami odlučivali. Za tako nešto ne bi bio potreban niti roditeljski sastanak. Nakon što se odabere agencija škola može napraviti roditeljski sastanak, online ili u prostorijama škole. Nazočnost predstavnika agencija na otvaranju i na samim sastancima ostavlja mogućnost dodatnih problema. U svakom slučaju Pravilnik bi trebalo preraditi. Postoji dovoljno informacija o stvarima koje ne funkcioniraju i koje su problem, a država bi trebala postaviti transparentne i pravedne okvire u kojima svi možemo normalno funkcionirati po pitanju organizacije školskih izleta. Primljeno na znanje Pravilnikom je propisano da se ponuda odabire temeljem većine glasova nazočnih roditelja te nigdje nije propisano da samo jedan roditelj sudjeluje u odabiru ponude. Nadalje, nigdje nije propisano da glasovanje mora biti tajno. U vrijeme pandemije, s donošenjem odluka na video sastancima postalo je uobičajeno te ne smo mišljenja da nema zapreke da se na isti način postupa i pri odabiru ponide, odnosno davatelja usluga. Kod broja sudionika jasno je napisano da se upisuje ukupan broj sudionika, a odstupanja su uvijek moguća jer zbog izvanrednih okolnosti učenik može odustati. Dakle, odstupanje ne znači da se trže besplatna mjesta za učenike u slabijem socijano-ekonomskom položaju. Ulaznice moraju biti iskazane u ukupnoj cijeni. Uz navedeno, poznati su nam i drugi problemi s kojima se susreću i korisnici i davatelji usluga te će se navedena pitanja rješavati novoim Pravilnikom.
57 Tatjana Radić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama i dopunama Pravilnika, pogotovo što je aktualizirano trenutnim stanjem epidemije, te mi je drago da će se na ovaj način ipak omogućiti izvođenje učeničkih izleta i ekskurzija, prilagođeno epidemiološkim uvjetima, jer će se omogućiti brža komunikacija s roditeljima online, a isto tako i skratiti vrijeme potrebno za organizaciju, kako bi se iskoristio povoljan trenutak za organiziranje putovanja. Naravno ukoliko iskustva budu pozitivna, jednostavnija procedura i kraći rokovi bi se trebali zadržati i nakon prestanka epidemije, budući da je trenutni postupak previše trom i spor. Srdačan pozdrav! Tatjana Radić, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
58 Ines Jurilj PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Dobro je da postoji mogućnost skraćivanja rokova i održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu. Osobito što je trenutno teško bilo što organizirati od aktivnosti izvan škole. Lijep pozdrav, Ines Jurilj, prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju kojim podržavate predložene izmjene Pravilnika.
59 Suzana Stanković PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Slažem se s predloženim izmjenama i dopuna Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole jer će poboljšati organizaciju i provedbu izleta. Prihvaćen Zahvaljujmo na dostavljenom mišljenju.
60 Zoran Zelić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Želio bi navesti nekoliko kriterija i privilegije pojedinaca koji su razrednici i organizatori prilikom odabira destinacije: 1. Turističke Agencije - organizatori turističkih putovanja uglavnom nude nekoliko već desetljećima "profuranih" destinacija 2. Pojedinci uvijek to prihvaćaju iz materijalnih razloga 3. Hrvatske destinacije za maturalna i slična putovanja gotovo nigdje nisu zastupljene, osim u osnovnim školama nižih razreda 4. Iz iskustva znam da naši učenici nepoznaju svoju vlastitu zemlju a uvijek ih "guramo" i nudimo neke destinacije gdje samo dođu, bezveze "bauljaju" po nekakvom bezveznom mjestu i potroše dosta novca koji ide u prilog samo organizatorima putovanja i pojedincima koji su uključeni u ista putovanja 5. Volio bi da netko o tome povede računa kada se djeci nešto nudi, naravno da roditelji u tome odlučuju (samo oni su uvijek dovedeni pred gotov čin) Ovo govorim iz razloga jer svaka škola godinama ima iste Turističke Agencije i iste voditelje putovanja. Kada je u pitanju online ovo, online ono, to su besmislice, ja radim u strukovnoj školi gdje su učenici bez praktične nastave apsolutno nepotrebni, (za neke predmete da ali za stručne predmete ?), neka mi netko pripremi ili posluži online RUČAK, VEČERU ili nešto sličnobiti ću mu zahvalan, samo me zanima što ću u tome momentu jesti. Podržavam sve izlete, ekskurzije i druge odgojno - obrazovne aktivnosti izvan škole samo neka se nadležna tijela usaglase tko to provodi i na koji način. Srdačan pozdrav Zoran Zelić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju kojim podržavate predložene izmjene Pravilnika. Slažemo se s Vašim mišljenjem da izvanučionička nastava nije isto što i turističko putovanje te da se ne može realizirati na način kao kad se radi o turističkom putovanju koji je predložen paketom. Odabir odredišta potrebno je uskladiti s nastavnim programom ili kurikulum te o navedenom treba voditi računa ni izradi godišnjeg plana i programa škole, odnosno školskog kurikuluma.
61 DND-RADOST DJECI d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Normalno, trebalo je još ranije nešto učiniti vezano za rokove s obzirom na dosadašnju situaciju s pandemijom. Napominjemo: * svakako ostaviti odredbu iz Nacrta da davatelj usluga ne može dopisivati i nuditi dodatne pogodnosti što se, na žalost, češće događalo kod nekih agencija, * roditeljski sastanci na daljinu u ovoj situaciji su jedino i mogući (uglavnom je više od 25 roditelja), ali nije rješenje nakon prestanka pandemije, * zašto elektroničkom poštom? Iskustvo nije najbolje. Moguće su manipulacije jer su dostupne cijene ponuditelja (neka mi oprosti 99,00 škola/učitelja/voditelja, * u točki 11 d Obrasca odrediti da se to odnosi na inozemstvo, a što je uključeno u osiguranja pod 11 a i b. Mi organiziramo višednevne izvanučioničke nastave izričito u Hrvatskoj pa djeca imaju prava po osnovi zdravstvenog osiguranja na intervencije koje može odrediti samo stvarno nadležni liječnik, * u točki 12 precizirati: rok dostave ponude (mora biti u školi) ili rok predaje ponude u školu ili u Hrvatsku poštu. Što se događa u praksi? Ponuditelji predaju ponudu na poštu na dan koji je odredila škola i uglavnom su prihvaćane ponude koje su na taj dan zaprimljene u školi ili su na taj dan zaprimljene na pošti (a u školu "dolaze" drugi ili par dana kasnije), * slažemo se da bi škole ili voditelji mogli, prije objave poziva, konsultirati nekoliko potencijalnih ponuditelja kako bi dobili dodatne informacije o odredištima, ponudama i ostalim mogućnostima, * odlično je što ste izbacili točku 10 e iz dosadašnjeg obrasca jer su ponuditelji nudili čak i radne listiće/materijale/kviz pitanja (eh, valjda se zna tko navedeno može izrađivati i odobravati za uporabu u odgojno-obrazovnom procesu), a za navedeno su odgovorni ravnatelji/učitelji voditelji (članci 16. i 20. Pravilnika...) * ovaj sustav poziv/ponude je dobar ( ali i ne bez nedostataka) i s njim se bar pokušava izbjeći pogodovanje... Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim mišljenima i prijedlozima Uvijek postoji mogućnost za poboljšanja propisa te će se pri izradi novoga Pravilnika mijenjati i druge odredbe ili uskladiti sukladno mogućnostima korištenja različitih digitalnih alata. Djeca/učenici u Republici Hrvatskoj imaju zdravstveno osiguranje te nema potrebe dodatnog plaćanja osiguranja.
62 Dona Prović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s predloženim Nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
63 Olgica Nikolić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole . Smatram da je trebalo unijeti izmjene zbog nastale situacije zbog lakše organizacije. Srdačan pozdrav, Olgica Nikolić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
64 ZLATICA ŠIMUNOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole koje pridonose ekonomičnosti i efikasnosti u nekim segmentima organizacije i provođenja. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
65 Dejan Tijan PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Kao većina ovdje podupirem da postupak organizacije izleta i putovanja bude što jednostavniji i u što kraćem roku. Smatram da bi se i u „normalnim“ vremenima trebao pojednostaviti i ubrzati postupak provođenja izvanučioničke nastave i izleta. Također smatram da je i za vrijeme epidemije ili drugih okolnosti potrebno dati mogućnost organizacije izvanučioničke nastave, posebice u razrednoj nastavi. Izvrsno bi bilo da postoji opći obrazac koji bi roditelji mogli potpisati na početku školske godine, a tiče se izvanučioničke nastave u zavičaju. Srdačan pozdrav Dejan Tijan Primljeno na znanje Roditelji ne mogu potpisati jedan obrazac suglasnosti za izvanučioničku nastavu koja je planirana tijekom nastavne godine jer njegovo dijete ne mora sudjelovati u svakoj od njih.
66 Ksenija Blažević Milosavljević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam prijedloge o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole. Podržavam da postupak organizacije izleta i putovanja bude što jednostavniji i u što kraćem roku. Pozdravljam organizaciju roditeljskih sastanaka na daljinu, iako nije nužno. Smatram da je i za vrijeme epidemije ili drugih okolnosti potrebno dati mogućnost organizacije izvanučioničke nastave, posebice u razrednoj nastavi. Srdačan pozdrav! Ksenija Blažević Milosavljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Trenutačna mogućnost izvođenja izvanučioničke nastave vezana je prvenstveno uz epidemiološku situaciju.
67 Ines Lovrić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
68 Boris Banić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Smatram da je neophodno prilagoditi se novonastaloj situaciji i maksimalno pojednostavniti procedure i skratiti rokove. Predlažem da se ovakve promjene razmotre i ubuduće kako bi smanjili često preopširnu administraciju. Srdačan pozdrav, Boris Banić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Pri izradi novoga Pravilnika razmotrit će se i druge izmjene koje mogu pridonijeti kvalitetnijoj realizaciji ishoda izvanučioničke nastave.
69 Martina Mašić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Sadašnja situacija definitivno zahtijeva ove promjene. Također podržavam mogućnost održavanja roditeljskog sastanka na daljinu jer će to ubrzati realizaciju izleta i putovanja. Smatram da su izvanučionička nastava te stručni izleti i ekskurzije vrlo bitni čimbenici zdravog odrastanja svakog pojedinog učenika te ih nastojmo omogućiti učenicima u što većoj mjeri, naravno u skladu s trenutnim okolnostima. S poštovanjem, Martina Mašić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Suglasni smo s Vašim mišljenjem da je izvanučionička nastava od iznimne važnosti za ostvarivanje planiranih ishoda.
70 Katarina Grgić Noršić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, slažem se s Nacrtom pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika te prilagođavanju novonastaloj situaciji kako bi se omogućilo održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu te skraćivanju rokova koje bi odredilo Povjerenstvo. Lijep pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
71 Kazimir Berljavac PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam nužne izmjene u Pravilniku zbog epidemijskih uvjeta i smatram da i inače bez obzira na pandemiju/e treba imati kraće rokove i jednostavnije procedure.U postupku odabira ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave potrebno je više stvari precizirati i ako je moguće pojednostaviti.Npr,da za kraće izlete/ekskurzije koje su jako potrebne,jednako upečatljive ali zbog procedure i svega što ide uz nju poput brojnih sastanaka komisije i roditelja rijetko organizirane,(npr. Izvanučionička nastava sa jednim noćenjem )ne bude potrebno odrađivanje procedure kao i za maturalce koji sadrže do šest noćenja.Također smatram da bi tada više nastavnika se upustilo u organizaciju,a djeci različitog socijalnog ststusa takvi izleti bili bi pristupačni i na koncu obogatili njihovo školovanje Srdačan pozdrav, Kazimir Berljavac Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Pri izradi novoga Pravilnika razmotrit će se i druge izmjene koje mogu pridonijeti kvalitetnijoj realizaciji ishoda izvanučioničke nastave te smanjenju postupka vezano uz odabir davatelja usluga.
72 Marija Glibo-Čuljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Izvođenje izleta i ekskurzija vrlo su bitni te ih treba omogućiti u što većoj mjeri. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
73 Nađan Dumanić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Danas su specifična i složena vremena i nije sve lako organizirati i uskladiti. Ovo je najbolje što se u danim okolnostima moglo poduzeti. Pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
74 MEDIA TURIST d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Temeljem analize i iskustava u pogledu provedbe Pravilnika od njegovog stupanja na snagu možemo izraziti nezadovoljstvo primjenom istoga u puno aspekata. Sama intencija donošenja istoga bila je olakšati rad školama i agencijama u pogledu organizacije Školskih putovanja odnosno u pogledu transparentnosti organiziranja i odlučivanja s kojom će se agencijom potpisati ugovor. Možda u početku sama ideja i nije bila loša, ali primjena istog pravilnika i stanje na terenu su više nego kaotični i problematični. Škole koje ispunjavaju obrasce pozivnih natječaja vrlo često to čine neprecizno, nejasno, dvosmisleno i bez poznavanja stanja u turističkom sektoru. Ta sama činjenica je pomalo i logična iz razloga neočekivanosti da učitelji i profesori imaju znanja, umijeća i profesionalnog znanja iz poslovanja turističkog agencijskog poslovanja. Naime vrlo često se u natječajima pojavljuju zahtjevi za određenim hotelima koji ne odgovaraju stvarnom stanju na tržištu jer su se eventualno ti neki hoteli preuredili pa imaju više zvjezdica od traženog, neki više ne primaju djecu, neki su se jednostavno zatvorili itd. Termini traženja realizacije programa su isto tako vrlo problematični budući se traži uvijek isti period od 20.05. do 15.06. ili početak devetog mjeseca bez da se ima informacija da li je uopće moguće u određenom terminu realizirati smještaj za pojedinu grupu budući se uvijek ili skoro uvijek traže termini realizacije ponedjeljak-petak što stvara gužvu u pojedinim hotelima koji rade sa školskim grupama. O uslugama koje se traže također ima svakakvih upita koji su vezani za određenu destinaciju tipa muzeji i slično kada se od nas traži nešto što možda više ne egzistira ili ne postoji u istoj formi kao prijašnjih godina. Tu posebno treba naglasiti činjenicu da su se na nekim lokacijama ili destinacijama otvorili neki novi muzeji i djeci interesantni sadržaji koje mi ne možemo ponuditi iz prostog razloga jer nisu u natječaju traženi jer za njih vjerojatno škola i ne zna. Evidentna je situacija da primjenom novog Pravilnika gubi se svaka kreativnost turističkih agencija u pogledu kreiranja i ponude programa sa nečim novim inovativnim sadržajima koji bi u mnogo čemu doprinijeli kvaliteti sadržaja programa. Trenutno smo osuđeni na tehničko pisanje programa prema željama škola uz vrlo često razmišljanje, što je pisac htio reći" zbog velikog broja natječaja koji su nedorečeni, nelogični i blago rečeno teško shvatljivi. Razlog tome treba tražiti u činjenici da više škole ne kontaktiraju agencije u pogledu dogovaranja vremena i sadržaja programa s čime se u krajnjem slučaju negira stručnost i profesionalnost agencija. Vrlo su rijetki slučajevi da škola prije raspisivanja natječaja kontaktira agenciju u pogledu sugestija i prijedloga programa. Smatramo da tim i takvim načinom rada svi gubimo. Škole ne dobivaju kreativne i kvalitetne programe, a agencije se pretvaraju u tehničko lice odrađivanja zadanih usluga bez nekih posebnih mogućnosti sugestija i kreativnog pristupa izradi programa. Pored svega navedenog treba spomenuti jedan od najvećih problema, a to je veliki troškovi za agencije u pogledu javljanja na natječaje i održavanje tzv. prezentacija po školama, kratkom vremenskom roku jer sve škole manje više oglašavaju natječaje u isto vrijeme… Troškovi koji nastaju u pogledu štampanja velikog broja programa za podjelu istih na roditeljskim sastancima, putnim troškovima koji nastaju iz razloga što se često agencije javljaju po školama širom Hrvatske uz apsolutnu neizvjesnost ishoda glasanja roditelja odnosno uz česte primjere da se već unaprijed zna tko će dobiti posao jer neke škole žele surađivati s njima provjerenom agencijom, a ostale agencije koje dolaze na prezentacije služe samo za pokriće uvjeta od 3 potrebne agencije. Tzv. dampingiranje cijena od strane agencija koje pretpostavljaju da će na taj način dobiti poslove bez obzira na kvalitetu kasnije odrađenog posla po vrlo često cijenama ispod kalkulacije samog programa. S tim u vezi imamo iskustva da se vrlo često pojavljuje par agencija koje su uporne u slanju ponuda s takvim cijenama. Praksa rušenja natječaja od strane agencija koje nisu dobile posao sa koje kakvim ponekad i trivijalnim razlozima tipa da li izvjesni hotel ima dvije ili tri zvjezdice, da li je uopće hotel ili je pansion ili je čak možda registriran kao kućna radinost do situacija da se nude koje kakvi benefiti tipa „poklon" agencije ručak na putu ili samo navedeno obrok bez specifikacije kakav obrok, ali dovoljno da zavede roditelje i glasaju za dotičnu neku agenciju. Postoji i niz slučajeva direktnog šikaniranja pojedine agencije prema drugim agencijama koje se pojave na roditeljskim sastancima sve u smislu pridobivanja roditelja za glasanje u njihovu korist i dobivanje poslova na taj i sličan način. U zadnje vrijeme smo svjedoci vrlo čestih medijskih napada pojedine agencije prema drugoj agenciji, a vrlo često dolazi do direktnih sukoba predstavnika agencija po školama međusobno pa do sukoba i sa profesorima. Problem potpisivanja ugovora sa školama koje pravno gledajući nema nikakvu osnovu iz prostog razloga što se škola ne obavezuje na ništa ili gotovo ništa. Svaka agencija potpisuje ugovore sa svakim pojedinim roditeljem i svi nastali problemi agencija mora rješavati sama sa roditeljima, najčešće u sferi neplaćanja na vrijeme ugovorenih obaveza, a ponekad i problema neplaćanja do kraja svojih obaveza što onda dovodi u uvjetnu poziciju cijelu grupu. ZAKLJUČAK: Novi Pravilnik nije donio ništa puno dobroga osim možda mogućnosti da se agencije slobodno javljaju na natječaje škola. Prijašnji sustav gdje su se agencije direktno dogovarale sa školama bio je puno bolji iz više razloga: Valorizirao se minuli rad i dosadašnja poslovna suradnja škola i agencija i samim time stvarala izvjesna sigurnost u pogledu kvalitete izrade i realizacije programa. Škole koje su bile zadovoljne uslugama pojedine agencije imale su želju i dalje s njima surađivati jer na kraju odgovornost za program ima pored agencije primarno škola i njezini profesori koji su izabrali agenciju. Značajno manji troškovi kako za samu agenciju tako i za školu koja nije morala puno vremena trošiti na procedure raspisa natječaja, odabira agencija, slanja obavijesti, roditeljskih sastanka u puno manjem broju nego sada. Agencije su imale isto tako značajno manje troškova jer nisu morale puno prekovremenih sati trošiti vrlo često na jalova putovanja jer nisu dobila posao...Vrlo bitna stavka jer svi roditeljski sastanci se održavaju poslije 17,00 sati kada je redovno radno vrijeme prošlo. Stvara se veliki broj prekovremenih sati koje je vrlo teško ili gotovo nemoguće isplatiti, do situacija da su roditeljski često isti dan u isto vrijeme na više škola pa se angažiraju osobe koje nisu u radnom odnosu pa to implicira problem kako se ti ljudi plaćaju i po kojoj zakonskoj osnovi. Škole se u pravilu ne konzultiraju s agencijama kada one mogu doći. Sve ide po nekom sistemu snađi se koji vrlo često nije moguće realno ostvariti. Stavljanjem roditelja u prvi plan izbora agencije stavljamo u podređeni položaj i samu školu koja organizira neko od putovanja jer se učitelje koji imaju obavezu biti sa djecom na to putovanje vrlo često ne pita ništa. Sam Pravilnik je pravno gledajući u koliziji sa Zakonom... Pitanje isplata učiteljskih dnevnica koje su u pravilu svaljuju na agencije koje to moraju financijski realizirati vrlo često u vidu nekih donacija koje su onda opet zakonski diskutabilne. Po sadašnjem principu rada agencije i škole nisu u mogućnosti ostvariti odnos dobrog kupca i dobrog prodavatelja što je u direktnom sukobu sa temeljima zakonske i poslovne politike… Predlažemo revidiranje Pravilnika i vraćanje na stari sustav gdje škole mogu imati svoju agenciju s kojom su zadovoljne i s kojom žele poslovno surađivati u interesu djece, roditelja i škole kao krajnje zainteresirane strane u pogledu relativne sigurnosti i kvalitete realizacije programa putovanja u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Ivo Fatović, direktor Media turist d.o.o. Prihvaćen Zahvaljujemo na Vašim prijedlozima i konkretnim primjerima koje ste uočili. Svjesni smo da postoje teškoće, ali i drugačije mogućnosti rješavanja istih te će se pri izradi novoga Pravilnika o navedenom voditi računa.
75 Tatjana Bandera-Mrakovčić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam izmjene u Pravilniku zbog epidemijskih uvjeta i smatram da i nakon pandemije treba imati kraće rokove i jednostavnije procedure. S poštovanjem, Tatjana Bandera-Mrakovčić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
76 Ružica Jozić Radoš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Lijepi pozdrav Ružica Jozić Radoš Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
77 Siniša Stričak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Bilo je nužno da se u Pravilnik ugrade postupci u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija ili nastajanja drugih okolnosti, te da u izvanrednim okolnostima postoji mogućnost skraćivanja rokova i odražavanja roditeljskih sastanaka na daljinu. S poštovanjem, Siniša Stričak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Postupanje u slučaju slučaju političkih nemira, terorističkih napada, elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti koje bi ugrozile zdravlje i sigurnost učenika i učitelja propisano je čl. 27. stavka 1. Pravilnika.
78 Magdalena Ajduk PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Slažem se sa skraćenjem roka provedbe ,smanjenjem potrebne papirologije te mogućnosti odabira između ponude pristiglih elektroničkom poštom. Osobito dobrim smatram da se to i ubuduće može provesti na roditeljsko na daljinu zbog djece i roditelja koji žive izvan mjesta školovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu predviđen samo u iznimnim slučajevima i nije pravilo.
79 Josipa Banić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Smatram da je jako dobro da u izvanrednim okolnostima postoji mogućnost skraćivanja rokova te odražavanja roditeljskih sastanaka na daljinu. S poštovanjem, Josipa Banić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
80 Danijela Valenta PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, čini mi se da je procedura za izlete jako komplicirana i dugotrajna. Kao roditelj sam više puta satima sjedila na sastancima dok su se otvarale i iščitavale ponude. Mislim da bi razrednik i učenici na satu razrednog odjela trebali otvoriti ponude i odabrati dvije-tri najzanimljivije te taj suženi izbor dati roditeljima na glasanje (zašto ne mailom?). Sastanci na daljinu se čine kao dobra opcija uvijek, bez obzira na situaciju. Što jednostavnije, to bolje, isto vrijedi i za rokove. Slažem se s nekim kolegicama da Ministarstvo objavi jedinstveni obrazac koji će ispuniti i potpisati roditelj učenika. Srdačno, Danijela Valenta, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenim prijedlozima.
81 Ljiljana Vidmar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama jer smatram da je dosadašnja procedura koja je propisana vrlo komplicirana i u značajnoj mjeri bespotrebna. Smatram da sve dogovore možemo održati online kako bi se ubrzao postupak. Smatram da su izvanučionička nastava te stručni izleti i ekskurzije vrlo bitni čimbenici zdravog odrastanja svakog pojedinog učenika te ih nastojmo omogućiti učenicima u što većoj mjeri, naravno u skladu s trenutnim okolnostima. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Slažemo se s Vama da je izvanučionička nastava vrlo važna u odgojno-obrazvovnom radu.
82 Sanja Milošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, molim Vas da razmotrite prijedlog da se uvede univerzalni obrazac na stranici Ministarstva koji ce biti odobren od strane Ministarstva odgoja i obrazovanja vezan uz sportska natjecanja izvan škole .Naime,mi profesori tzk imamo redoviti problem s odlaskom na natjecanja izvan škole(gradska,županijska i državna).Potvrde radimo sami koje potpisuju svojevoljno roditelji,međutim to nema pravno pokrice ,te ukoliko se dijete ozlijedi na natjecanju ili nesto slicno,roditelj nas moze tuziti iako je svojevoljno potpisao.Molimo razmotrite izradu takvog obrasca koji bi bio dospupan profesorima i trenerima za skidanje i popunjavanje uz podršku Ministarstva odgoja i obrazovanja. Lp,mag. cin. Sanja Milošević Primljeno na znanje Slažemo se s Vama da je odlazak na svaku aktivnost izvan škole velika odgovornost za učitelje/nasavnike i ravnatelje, ali s obzirom na različite aktivnost i potrebe škola, jedinstveni obrazac teško bi mogao zadovoljiti sve potrebe. Stoga smo mišljenja da obrasce treba izraditi na razini škole.
83 Božena Mađor-Brkić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti podržavam Vaš prijedlog o organiziranju ekskurzija i izleta, kao i roditeljskih sastanaka. Posebno podržavam prijedlog da se postupak može provesti u roku kraćem od propisanog, kada to zahtijeva situacija. Drago mi je da se ide na to da se pojednostavi proces odabira ekskurzija da se ne zatrpamo procedurama i papirima. Hvala lijepa! Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
84 Anita Ramljak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i mišljenja sam da bi općenito trebalo skratiti rok za provođenje postupka realizacije izvanučioničke nastave školske ustanove, naravno nadajući se povoljnijim okolnostima i mogućnosti provedbe svih aktivnosti izvan škole. Srdačno, Anita Ramljak Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
85 Simona Atlaga Ivanišević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti podržavam Vaše prijedloge koje je nužno provesti što prije zbog pandemijskih uvjeta. Srdačan pozdrav. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
86 Ljiljana Štingl PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti podržavam Vaš prijedlog. Mišljenja sam, da će i mnogi roditelji koji rade ili žive izvan mjesta školovanja svog djeteta, te su spriječeni u dolasku , ovakve izmjene srdačno podržati. Srdačan pozdrav, Ljiljana Štingl Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
87 Ivana Vojnović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Održavanje sastanaka na daljinu riješit će još neke dodatne probleme. S poštovanjem, Ivana Vojnović Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
88 Jasna Bagić Ljubičić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam prijedlog promjena u Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Navedene promjene ubrzat će provođenje postupka odabira ponuda zahvaljujući mogućnosti slanja ponuda elektroničkom poštom kao i održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu. Pridonijet će i bržoj cjelokupnoj organizaciji izleta ili ekskurzija. Srdačan pozdrav, Jasna Bagić Ljubičić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je slanje ponuda e-poštom i održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
89 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam predložene promjene, ali mišljenja sam da se treba omogućiti rositeljske sastanke na daljinu bez obzira na situaciju ( članak 12.). Mnogo je razloga zašto je roditeljima nezgodno doći u školu, a na ovaj način bi te situacije bile izbjegnute. LP Tamara Stipčić Jelenović Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
90 Nediljka Nekić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, svakako podržavam prijedloge i nužnost izmjene Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Održavanje sastanaka na daljinu riješit će i još neke dodatne probleme. Srdačno, Nediljka Nekić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
91 Suzana Pešorda PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani; podržavam prijedlog pravilnika; organizacija roditeljskih sastanka na daljinu ubrzala bi realizaciju izleta i putovanja. S poštovanjem; Suzana Pešorda,prof. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
92 Mirta Lulić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Roditeljski sastanci na daljinu mogli bi riješiti problem. Lijep pozdrav! Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
93 Vlatka Đido PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Također podržavam mogućnost održavanja roditeljskog sastanka na daljinu. Smatram da bi bilo dobro da se omogući održavanje roditeljskog sastanka na daljinu neovisno o navedenim situacijama u Pravilniku. Na taj način omogućujemo sudjelovanje roditelja na roditeljskom sastanku koji rade i žive u udaljenim mjestima. S poštovanjem, Vlatka Đido Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
94 KORALJKA HAUSNET-LASOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Slažem se s predloženim izmjenama i dopunama, posebno onim dijelovima koji se odnose na mogućnost skraćivanja propisanih rokova , te omogućavanja online roditeljskih sastanaka. Nadam se da će možda i ovogodišnji treći razredi ipak moći organizirati maturalnu ekskurziju uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
95 JASNA BULJAN PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnij aktivnosti izvan škole, iako ne znam koliko je uopće izvedivo organizirati iste s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
96 Silva Kramer PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti podržavam Prijedlog pravilnika kojim se u slučaju navedenih nepogoda omogućava realizacija izvanučioničke nastave kao i organiziranje roditeljskih sastanaka na daljinu. Smatram da bi se, bez obzira na stupanj opasnosti trebalo omogućiti organizacija roditeljskih sastanaka na daljinu jer se time rješava problem prisustvovanja sastancima roditelja koji rade ili žive u udaljenim mjestima. Silva Kramer, odgajatelj-mentor Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
97 Ivan Krka PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti podržavam prijedlog novog Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole Srdačan pozdrav, Ivan Krka Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
98 Željkica Bradarić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Slažem se s potrebom izmjene Pravilnika u novonastaloj situaciji. Održavanje roditeljskog sastanka treba omogućiti virtualno ne samo u navedenim situacijama. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
99 JOSIP BILIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, U potpunosti podržavam Vaš prijedlog. Srdačan pozdrav Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
100 JELICA LAZAREVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, Podržavam Prijedlog pravilnika o provedbi postupka kraćem od propisanog koji određuje Povjerenstvo. Smatram da je i za vrijeme elementarne nepogode, epidemije ili nekih drugih okolnosti potrebno omogućiti organiziranje izvanučioničke nastave koja će pomoću ostvarenju ishoda predmetnih kurikuluma. Jelica Lazarević, učitelj mentor tehničke kulture Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
101 Tomislav Špoljar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam prijedlog pravilnika. Tomislav Špoljar, prof. savjetnik Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
102 Ina Randić Đorđević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE Poštovani, podržavam mogućnost održavanja roditeljskog sastanka na daljinu, ali bilo bi dobro da se omogući sastanak na daljinu i bez okolnosti iz stavka 12. čl. 1. Naime, mnogi roditelji nisu u mogućnosti fizički doći na roditeljski sastanak jer rade izvan mjesta u kojem se nalazi škola. Podatci o prisustvovanju roditelja roditeljskim sastancima pokazuju da je odaziv puno veći pri sastancima na daljinu. Osim toga, predviđeni obrazac isključuje mogućnost da davatelj usluga ponudi dodatne pogodnosti, a to onemogućuje ponudu nekih novih sadržaja, za koje učitelji ne moraju znati - primjerice novootvorene muzeje, radionice u sklopu udruga, inkubatora, ustanova i sl. Mislim da bi se trebala omogućiti veća sloboda kako bi se mogli razvijati postojeći planovi izvanučioničke nastave. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
103 ZVONIMIRA ŠPOLJAR PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, slažem se da u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti školske ustanove mogu provesti postupak u roku kraćem od propisanog, a sve u svrhu realizacije izvanučioničke nastave te da se u takvim slučajevima ponude dostavljaju elektroničkim putem i da se roditeljski sastanak organizira na daljinu. Ako je to brži način da se u ovo vrijeme i situaciju koja nas je snašla nešto realizira, zašto ne. Na taj način bi se brže realizirale određene izvanučioničke aktivnosti koje su svakako poželjne. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu predviđeno samo u iznimnim slučajevima, a ne kao pravilo.
104 Željko Kraljić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog o organiziranju ekskurzija i izleta te roditeljskih sastanaka. Podržavam prijedlog da se postupak može provesti u roku kraćem od propisanog ovisno o situaciji s nadom da će učenici krajem ove nastavne godine ili početkom diuće godine moći otići na neki od izleta jer vjerujem da su to događaji koji se pamte cijeli život, a trenutne generacije u školi su ostale zakinute za taj dio. S poštovanjem, Željko Kraljić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
105 Josip Petrović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Obzirom na to da pojedine turističke agencije doprinose nesigurnosti odgojno-obrazovnog rada i organizaciji aktivnosti izvan škole smatram iznimno potrebnim ići za zamjenom javnih poziva s javnim iskazivanjem interesa koji bi bio propisan na način da se postupak provodi na transparentan način, poštujući sva pravila struke te uvažavajući da su izleti i ekskurzije prvenstveno dio odgojno-obrazovne, a ne turističke djelatnosti. Roditelji vjeruju školi, učenici vjeruju školi, osnivači vjeruju školi, zašto onda i Ministarstvo ne vjeruje školi. Zakon je radi ljudi a ne ljudi radi zakona. Smatram dobrim u ovom Prijedlogu navedeno skraćivanje provedbe propisanih postupaka kao i održavanje roditeljskoga sastanka na daljinu. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Svjesni smo da postoje teškoće koje je Pravilnikom potrebno urediti te će se zbog toga pristupiti izradi novoga Pravilnika.
106 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole je jedan od najlošijih pravilnika s čijom provedbom imamo godinama značajne probleme u osnovnim i posebno u srednjim školama. Od donošenja Pravilnika do sada obraćali smo se Ministarstvu znanosti i obrazovanja desetak puta ukazujući na potrebu mijenjanja Pravilnika kako bi se otklonili postojeći problemi u provedbi, međutim naši pokušaji su ostali bez ikakvog uspjeha. Promjene koje se predlažu su „kozmetičke“ prirode i u ovom javnom savjetovanju su donesene isključivo na prijedlog turističkih agencija kao davatelja usluga koje ostvaruju svoju djelatnost i značajan profit u organizaciji izleta i ekskurzija. Napominjemo da izvođenje izleta i ekskurzija treba biti u sigurnom okruženju u uvjetima koje propisuju škole te nikada ne smije ispred odgojno-obrazovne djelatnosti i ciljeva biti realizacija turističkih usluga. Nakon rada u Radnoj skupini za izradu Nacrta izmjena i dopuna ovog pravilnika možemo samo zaključiti da uopće nije uvažen niti jedan prijedlog učitelja i ravnatelja, odnosno, odgojno-obrazovnih ustanova. Također predložili smo predstavnici Ministarstva turizma da oni u okviru svoje djelatnosti provode licenciranje turističkih agencija za provedbu izleta i ekskurzija odgojno-obrazovnih ustanova, međutim odgovoreno nam je da se u Ministarstvu turizma o tome za sada ne razmišlja. Smatramo potpuno neprimjerenim da se Pravilnik mijenja samo u dijelu skraćivanja rokova za ugovaranje novih izleta i ekskurzija u vrijeme kada su na snazi snažne epidemiološke mjere koje zabranjuju veća okupljanja ljudi. Uvjereni smo da nema opravdanja mijenjati Pravilnik samo u odredbama koje se odnose na skraćivanje rokova jer je to za škole sada najmanje bitno. Najveći problemi koji su godinama prisutni u školama vezanim uz organizaciju i provedbu izleta i ekskurzija se u ovom prijedlogu niti ne spominju, odnosno ne rješavaju. Stoga se predstavnici Udruga kao članovi radne skupine ograđuju od prijedloga koji je u javnoj raspravi, jer je on suprotan prijedlogu sa zadnjeg sastanka radne skupine za izradu Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. U radnoj skupini su razmatrani prijedlozi zamjenom javnih poziva s javnim iskazivanjem interesa koji bi bio propisan na način da se postupak provodi na transparentan način, poštujući sva pravila struke te uvažavajući da su izleti i ekskurzije prvenstveno dio odgojno-obrazovne, a ne turističke djelatnosti. Dakle i dalje smatramo da je bilo dobro rješenje se da se stavak 8 u članku 12. ukine. S obzirom da je očito prevladao snažan utjecaj lobista turističkih agencija te se u javnu raspravu stavio prijedlog promjena koji isključivo pogoduje turističkim agencijama i dalje smatramo da se i postojeći propis u kojem je propisan javni poziv treba mijenjati kako bi se umanjili brojni problemi s kojima se škole susreću u organizaciji i provedbi izleta i ekskurzija. Stoga Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola i Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja zajednički predlažu sljedeću izmjenu Pravilnika na način: U članku 11. se navodi da je za ostvarivanje izvan učioničke nastave odgovorni učitelj voditelj, učitelj pratitelj i ravnatelj škole ustanove. Međutim, tu odredbu je nemoguće provesti jer od trenutka sklapanja pojedinačnog ugovora roditelja učenika i turističke agencije više ni učitelji ni ravnatelj nema nikakve mogućnosti utjecati na realizaciju putovanja jer nisu strane u pravnom odnosu. Posljedice toga su bile da su neki učenici otišli u vrijeme epidemije COVID 19 na putovanje u dogovoru s turističkom agencijom unatoč odluci školskog odbora (provedba stavka 3. članka 27.) jer je zaključeno da sukladno preporukama kriznog stožer ne treba realizirati dogovoreno putovanje. Iako su školski odbori zabranili putovanje za agencije koje su unatoč tome putovanje realizirale s pojedinim učenicima nije bilo nikakvih posljedica. Predlažemo u članku 18. dodavanje stavka 2.c uskratiti ili zabraniti izlete, ekskurzije i druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole koje mogu dovesti u pitanje sigurnost učenika. U članku 29. predlažemo dodavanje stavka Škola potpisuje ugovor za višednevne ekskurzije s davateljem usluga temeljem kojeg roditelji potpisuju ugovor s davateljem usluga čiju ponudu su roditelji odabrali i sve troškove izravno uplaćuju sukladno potpisanom ugovoru. Obvezni dio ugovora je određivanje vraćanja uplaćenih sredstva roditeljima u slučaju da se putovanje nije iz razloga propisanih ovim pravilnikom realiziralo. U članku 27. u stavku (1) predlažemo dodavanje i „termina“, odnosno: „Odabir odredišta izvanučioničke, termina izvanučioničke nastave i način prijevoza ne smije ugrožavati zdravlje ili sigurnost učenika“. U članku 27. stavak 3. predlažemo na kraju dodavanje: „U slučaju donošenja odluke školskog odbora o zabrani provođenja izvanučioničke nastave istu treba provesti turistička agencija koja je sklopila posao.“ U članku 15. predlažemo mijenjanje stavka 3 koji propisuje da otvaranju ponuda mogu nazočiti predstavnici ponuditelja bez prava sudjelovanja. Smatramo da treba dodati „bez ikakvog prava sudjelovanja. U slučaju bilo kakvog komentiranja i obraćanja članovima povjerenstva od strane ponuditelja prisutnom na otvaranju javnog poziva ponuditelj će se eliminirati“. Predstavnici ponuditelja često glasno komentiraju na sastancima kako bi izvršili utjecaj na članove povjerenstva, a po ovom Pravilniku se ne može dalje protiv njih postupati. U članku 15. Predlažemo brisanje stavka 5 koji određuje da potencijalni davatelj usluga može prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi jer smatramo da ponuditelj kao osoba bez pedagoških kompetencija nema što prezentirati ponudu u kojoj ionako ne smije dodavati ili mijenjati ništa u odnosu na dostavljenu ponudu. Ponuditelji se u situacijama prezentacije koriste marketinškim aktivnostima kojima nije mjesto u odgojno-obrazovnoj ustanovi te zahvaljujući ovom Pravilniku godinama vrlo često na različite načine žele izvršiti pritisak na roditelje kako bi izbrali njihovu agenciju. Predlažemo da se briše stavak 1 članka 25. Jer se ne provodi. Umjesto toga tražimo da se u obrascu javnog poziva doda rubrika „Način osiguravanja dnevnica i smještaja učitelja“ kako bi postupak bio od početka jasan i transparentan roditeljima. Posljednju 1.5 godinu roditelji imaju problema s turističkim agencijama koje im ne vraćaju novac za uplaćena putovanja koja se nisu realizirala i od kojih su roditelji odustali zbog opravdanog straha od zaraze. Stoga predlažemo da se u obrazac javnog poziva doda „Način i rok vraćanja sredstva u slučaju otkazivanja putovanja.“ U Pravilniku je propisano da sredstva za dnevnice nastavnika osigurava osnivač, što se u pravilu ne događa nigdje jer prilikom donošenja ovog Pravilnika nitko nije niti konzultirao osnivače. Iako je u Pravilniku navedeno da dnevnice mogu biti iz drugih izvora, prosvjetna inspekcija tumači da ti drugi izvori ne mogu biti roditelji koji su se prethodno za to izjasnili te da se to ne smije napisati u javnom pozivu. Škole se upućuje da smiju primiti donacije turističkih agencija za dnevnice, ali da to ne smije pisati u javnom pozivu čime se bitno ugrožava transparentnost cijelog procesa. U nekim slučajevima agencije koriste ovu nedorečenu situaciju u Pravilniku s dnevnicama te u slučaju kada nisu izabrane traže poništenje javnog poziva u školama u kojima nisu dobile posao, a u onima u kojima jesu dobili posao na identičan sadržaj javnog poziva ne reagiraju. S obzirom da nije rijetko da se traži poništenje javnog poziva mjesecima nakon što su roditelji izabrali davatelja usluga – turističku agenciju predlažemo da se propiše da natječaj može biti poništen do trenutka potpisivanja ugovora od strane roditelja s davateljem usluga. Nadamo se da će ovaj puta biti ozbiljno razmotren naš prijedlog te da se neće dozvoliti da turističke agencije i dalje preuzimaju vodeću ulogu u odlučivanju i provedbi višednevnih izleta, ekskurzija odgojno-obrazovnih ustanova, a sva odgovornost za provedbu istih ostaje učiteljima, nastavnicima, ravnateljima i školama. Ukoliko navedeni prijedlozi neće biti usvojeni, predlažemo da provedbu javnog poziva za višednevne izlete i ekskurzije preuzme Ministarstvo turizma koje za ovu temu iskazuje veliki interes ne preuzimajući nikakvu odgovornost. Primljeno na znanje Pozorno smo pročitali sva vaša mišljenja i prijedloge. Svjesni smo da postoje teškoće koje je Pravilnikom potrebno urediti te će se zbog toga pristupiti izradi novoga Pravilnika.
107 Viktorija Mrđenović PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama gore navedenog pravilnika. Slažem se sa skraćivanjem roka provedbe,prijedlog da se sve može napraviti elektroničkom poštom (pogotovo za one roditelje koji žive u zabačenim sredinama)po meni je jako dobro. Više autonomije u odlučivanju treba prebaciti na učitelje koji su u krajnjem slučaju odgovorni za provedbu izleta. Smanjiti nepotrebnu papirologiju. L.p Viktorija mrđenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju i prijedlogu.
108 Ivona Trtanj Šneler PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, mišljenja sam da bi općenito trebalo skratiti rok za provođenje postupka realizacije izvanučioničke nastave školske ustanove, izradi unificirani obrazac privole roditelja te podržavam i mogućnost održavanja roditeljskog sastanka na daljinu. Lijep pozdrav Primljeno na znanje S obzirom na različite aktivnost i potrebe škola, jedinstveni obrazac teško bi mogao zadovoljiti sve potrebe. Stoga smo mišljenja da obrasce treba izraditi na razini škole.
109 UNPAH - Udruga Nezavisnih Putničkih Agenata Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Članak 1 ima grešku u petom redu članka treba stajati : ...izvanučioničku nastavu iz stavka 4. ovog članka... (a ne iz stavka 3. ovog članka) Prihvaćen Primljeno na znanje.
110 Ksenija Hadžić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Ksenija Hadžić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
111 Gordana Fable PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Podržavam ideju da se uvede jedan obrazac privole roditelja kao dodatak Pravilniku. Srdačan pozdrav, Gordana Fable Prihvaćen S obzirom na različite aktivnost i potrebe škola, jedinstveni obrazac teško bi mogao zadovoljiti sve potrebe. Stoga smo mišljenja da obrasce treba izraditi na razini škole.
112 Darija Sever PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, hvale je vrijedno da se donose ove izmjene i dopune, ali se nadam da će za njihovu primjenu uskoro biti sve manje potrebe. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
113 Olivera Tadić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, podržavam Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i mišljenja sam da bi općenito trebalo skratiti rok za provođenje postupka realizacije izvanučioničke nastave školske ustanove, naravno nadajući se povoljnijim okolnostima i mogućnosti provedbe svih aktivnosti izvan škole. Srdačan pozdrav, Olivera Tadić Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
114 Marija Roth PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, podržavam izmjene i dopune Pravilnika i predložila bih da se roditeljski sastanci mogu prema dogovoru održati uživo ili na daljinu i to ne samo u okolnostima iz stavka 12. kako je navedeno u Članku 1 ovog Pravilnika. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
115 Roberta Barić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani , u potpunosti se slažem s promjenama u Pravilniku o promjenama u izvođenju izleta ,...zbog situacije u kakvoj smo se našli u ovo vrijeme pandemije . Ali mislim da bi i u "normalnim" vremenima trebalo skratiti , tj. ubrzati , proceduru cijelog postupka . Naravno , roditeljski sastanci se trebaju održavati na daljinu u ZOOMU ili drugom programu koji omogućava sudjelovanje roditelja u diskusiji . S poštovanjem , Roberta Barić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
116 MIROSLAV MILJKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, bila je jasna potreba uskladiti Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole uvjetima u kojim danas (nažalost) živimo. No, i ovdje je dobro uočena mogućnost i potreba da se uz pomoć tehnologije pojednostave procesi odabira ponuđača usluge i ubrza cijeli proces. To vrijedi i za mogućnost održavanja roditeljskih sastanaka na daljinu iako mislim da takvu mogućnost ne bi trebalo zloupotrebljavati jer je osoban susret uživo važan dio partnerskih odnosa roditelja i škole. U komentarima navedena potreba da se izradi unificirani obrazac privole roditelja očito proizlazi iz potreba "na terenu" te mislim da bi opravdao svoju svrhu. Lijepi pozdrav. Miroslav Miljković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
117 Ljiljana Vidmar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam primjenu novog Pravilnika jer smatram da trebamo pojednostaviti proceduru, provesti postupak u što kraćem roku, sve što se može, održati online. Smatram da su izvanučionička nastava te školski izleti i ekskurzije neophodni za pravilan socijalni mentalni razvoj učenika te predlažem da im ih omogućimo u skladu s epidemiološkim mjerama. Srdačno, Ljiljana Vidmar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
118 Dragan Malnar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, Također smatram kako treba pojednostaviti organizaciju izleta i sl., ali smatram kako bi nam jako pomoglo kad bi postojao neki opći formular, možda i neka online tablica i dokument preko koje bi unosili sve potrebne podatke. Isto tako, kao što je već navedeno u komentarima, bilo bi jako dobro kad bi postojao univerzalni obrazac koji bi se dao na potpis roditeljima kod izvođenja tih aktivnosti. Na taj način bi sve škole u RH imale isti obrazac odobren od MZO koji bi bio po meni puno jačeg pravnog značenja od dosadašnjih anketa. Primljeno na znanje S obzirom na različite aktivnost i potrebe škola, jedinstveni obrazac teško bi mogao zadovoljiti sve potrebe. Stoga smo mišljenja da obrasce treba izraditi na razini škole.
119 Ljiljana Stević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Primljeno na znanje S obzirom na različite aktivnost i potrebe škola, jedinstveni obrazac teško bi mogao zadovoljiti sve potrebe. Stoga smo mišljenja da obrasce treba izraditi na razini škole.
120 Željka Travaš PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, podržavam prijedlog izmjena i dopuna ovog pravilnika. Srdačno, Željka Travaš, prof. savjetnica Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
121 Doroteja Vojedilov PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, pozdravljam i podržavam izmjene i dopune pravilnika budući da sadašnja situacija definitivno zahtijeva ove promjene. Učenici već drugu godinu za redom ostaju bez planiranih školskih putovanja koja su vrlo bitan dio odrastanja, a u slučaju da se epidemiološka situacija popravi, na ovaj način će nam biti omogućeno u kraćem roku organizirati izlet ili putovanje. Osim toga, podržavam i mogućnost održavanja roditeljskog sastanka na daljinu koji nam je već ionako praksa unazad godinu dana, a time će se olakšati organizacija izvanučioničke nastave. Srdačan pozdrav, Doroteja Vojedilov Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
122 Ivana Opačak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 1. Poštovani, smatram kako je skraćivanje provedbe propisanih postupaka u navedenim slučajevima opravdano te kako je održavanje roditeljskoga sastanka na daljinu jedna od dodanih vrijednosti u odgojno-obrazovnome radu, osobito u izazovnim vremenima. Sintagma pak "sukladno mogućnostima" nije dovoljno precizno određena i ostavlja prostor za različite prakse, što nije uvijek dobro... S poštovanjem, Ivana Opačak Prihvaćen Održavanje sastanaka na daljinu moguće je samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
123 UNPAH - Udruga Nezavisnih Putničkih Agenata Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 2. Ponuda putem maila može biti jedna od opcija, ali ne nikako i jedina opcija. Ponude putem maila su podložne manipulacijama, a zbog transparentnosti postupka MORA ostati otvorena opcija dostave ponuda u zatvorenim kovertama, naravno poštujući zadane rokove! Nije prihvaćen U skladu s predloženim izmjenamai dopunama, dostavljanje ponuda elektroničkim putem je iznimka.
124 Svjetlana Jakšić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 2. Poštovani, u potpunosti podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti škole. Organizacija tih aktivnosti će u uvjetima pandemije, kao i nekih drugih okolnosti, biti jednostavnija. Skraćivanje rokova, održavanje roditeljskih sastanaka na daljinu te dostava ponuda elektroničkim putem će zaista pomoći u organizaciji i realizaciji navedenih aktivnosti. Srdačan pozdrav, Svjetlana Jakšić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
125 Matej Lazarević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 2. Poštovani, Podržavam ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Održavanje sastanaka na daljinu za roditelje i staratelje riješit će još neke dodatne probleme. Statistički podaci od zadnjih godinu dana o nazočnosti roditelja roditeljskim sastancima pokazuju da je odaziv puno veći pri sastancima na daljinu. Mislim da bi se trebala omogućiti veća sloboda nastavnicima i učiteljima kako bi se mogli razvijati postojeći planovi izvanučioničke nastave koja je učenicima najzanimljivija i tada usvoje najviše znanja. Srdačan pozdrav, Matej Lazarević,prof,savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
126 Gordana Dragušica PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 2. Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Podržavam organizaciju roditeljskih sastanaka na daljinu i dostavu ponuda elektroničkim putem i bez okolnosti iz stavka 12. čl. 1. Srdačan pozdrav, Gordana Dragušica Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
127 SILVIJA KOSEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 2. Poštovani, podržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Smatram da je i za vrijeme elementarne nepogode, epidemije ili nekih drugih okolnosti potrebno omogućiti organiziranje izvanučioničke nastave gdje se mogu ostvariti ishodi predmetnih kurikuluma. Podržavam organizaciju roditeljskih sastanaka na daljinu i bez okolnosti iz stavka 12. čl. 1. Srdačno, Silvija Kosec Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
128 Ivana Švamberger PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 2. Poštovani, podržavam odluku da se jednostavnije i u kraćem roku organiziraju i realiziraju izleti i putovanja. Smatram da bi trebalo jasnije odrediti kada se npr. roditeljski sastanak može, a kada se mora održati online. Dostava ponuda elektroničkim putem je prihvatljiva i praktična. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je održavanje sastanaka na daljinu kao i dostavljanje ponuda elektroničkim putem moguće samo u iznimnim slučajevima, sukladno predloženim dopunama.
129 UNPAH - Udruga Nezavisnih Putničkih Agenata Hrvatske PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 3. Članak 3. Treba imati dodatak: Trajanje objava javnog poziva na internetskoj stranici ne može biti kraće od sedam dana. Obrazloženje: Svaki rok koji bi bio kraći dovodi do mogućih manipulacija i zlouporaba (npr. objavljivati natječaji u petak poslijepodne s rokom dostave do ponedjeljka...) S ovim rokom trajanja objave javnog poziva na internetskoj stranici ništa se vremenski ne gubi. Riječ je samo od dva – tri dana, što je zanemarivo u odnosu na brojne manipulacije koje su u protivnom moguće. Prihvaćen Izmjenama i dopunama Pravilnika, pristupilo se zbog iznimne situacije kako bi se učenicima omogućilo sudjelovanje u izvanučioničkoj nastavi te ostvarivanje ciljeva i ishoda u skladu s nastavnim programima i kurikulumima. Zbog toga se izmjenma ne propisuju rokovi te o njima odlučuju Povjerenstvo ili ravnatelj i učitelji.
130 Marijana Cerovec PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 3. U potpunosti se slažem sa Nacrtom Pravilnika o o izmjenama i dopunama pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Smatram da je nužno što prije prilagoditi nastavne procese novonastaloj situaciji i prestati se oslanjati isključivo na online nastavu. Svaki izlazak iz školske zgrade vidim kao poboljšanje u radu, pa makar samo u školsko dvorište ili na obližnju obalu rijeke. Važeći Pravilnik smatram presložen zbog toga što identičnu odluku može donijeti ili samo povjerenstvo ili samo skup svih roditelja. Povjerenstvo je idealno tijelo jer su u njega delegirani članovi svih zainteresiranih skupina. Svjesna sam da to nije prijedlog izmjene, ali koristim priliku da spomenem ovu, za mene važnu primjedbu. Kod ispunjavanja obrasca trebalo bi ostaviti prostor za barem jedan prijedlog turističke agencije u vidu posjeta nekom muzeju, galeriji ili atraktivnoj destinaciji s kojom povjerenstvo moguće nije upoznato. Agencije bi ravnopravno dobile mogućnost predlaganja, a ne bi smjelo biti više od dva prijedloga. Tako bi se omogućilo planiranje bogatijeg sadržaja izleta ili ekskurzije. Povjerenstvo njihov/e prijedlog/e može prihvatiti ili odbiti. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Odredbe vezano uz turističkog pratitelja i turističkog vodiča posebno su uređene Zakonom o pružanju usluga u turizmu te ih nije potrebno posebno propisivati ovim Pravilnikom.
131 Hajdi Škarica PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 4. Poštovani, smatram kako su izmjene postojećeg Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, u smislu mogućnosti provođenja postupka u roku kraćem od propisanoga kao i mogućnosti da se u posebnim okolnostima roditeljski sastanci mogu organizirati na daljinu, dobre. Ipak, držim kako su ove izmjene tek površinske naravi te kako je tema izvođenja izleta i ekskurzija neusporedivo kompleksnija. Posebno se to odnosi na rješavanje pitanja složenosti same organizacije i provedbe izleta i ekskurzija. U tom se smislu ističu problemi načina i roka vraćanja sredstva roditeljima u slučaju otkazivanja putovanja kao i načini osiguravanja dnevnica i smještaja nastavnika, u čemu se potpuno slažem sa iznesenim stavom Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Nadam se da ćemo što prije biti u prilici pozitivno se referirati na novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika. Srdačan pozdrav Hajdi Škarica Primljeno na znanje Svjesni smo da postoje teškoće koje je Pravilnikom potrebno urediti te će se zbog toga pristupiti izradi novoga Pravilnika.
132 Ivana Opačak PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 4. Poštovani, mogu li se (barem okvirno) definirati prava i obveze odabranih potencijalnih davatelja usluge u izazovnim/kriznim vremenima? Mogu li i zakonski predstavnici ustanova preuzeti određenu odgovornost ili je sve na roditelju??? Znamo da je praksa povrata uplaćenih sredstava za nerealizirane oblike izvanučioničke nastave jako neujednačena i često na štetu korisnika usluge... S poštovanjem, Ivana Opačak Primljeno na znanje Ovim Pravilnikom propisane su samo obveze i prava koje se odnose na izvanučioničku nastavu. Pitanja koja su vezana uz odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu ne propisuju se ovim Pravilnikom.
133 Ljubomir Tomić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, Članak 6. Poštovani, bilo bi primjereno postojeći obrazac poziva postaviti (i) kao online, interaktivni obrazac (pdf ili dr.), koji bi se time mogao popuniti na postavljenoj web stranici i odmah predati tj. poslati odgovarajućem primatelju. Nakon završetka prvog dijela projekta "e-Škole", sigurno postoji dovoljno veliki broj digitalno pismenih nastavnika (i roditelja) kojima bi se time olakšala procedura. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu. Obrazac koji se objavljuje na mrežnim stranicama škole ne šalje se potencijalnim davateljima usluga.
134 Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Predlažemo da se briše stavak 1 članka 25. Jer se ne provodi. Umjesto toga tražimo da se u obrascu javnog poziva doda rubrika „Način osiguravanja dnevnica i smještaja učitelja“ kako bi postupak bio od početka jasan i transparentan roditeljima. Posljednju 1.5 godinu roditelji imaju problema s turističkim agencijama koje im ne vraćaju novac za uplaćena putovanja koja se nisu realizirala i od kojih su roditelji odustali zbog opravdanog straha od zaraze. Stoga predlažemo da se u obrazac javnog poziva doda „Način i rok vraćanja sredstva u slučaju otkazivanja putovanja.“ Nije prihvaćen Naknada za službena putovanja, odnosno dnevnica uređena je drugim propisima te se prijedlog ne može prihvatiri.
135 Biljana Forgač PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Poštovani, podržavam Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Smatram da bi škole trebale imati mogućnost odabira objekta smještaja jer iz dugogodišnjeg iskustva znam da je to najvažnija stavka roditeljima i da učitelji i nastavnici zbog toga imaju velikih problema .( 4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike te ne smije upisati naziv objekta u kojemu se pružaju usluge smještaja sukladno posebnome propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti (npr. hotela, hostela i dr.). Zahvaljujem Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 ŽELJKA KRZNARIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Poštovani, slažem se da zbog posebnih okolnosti treba uvjete organiziranja izleta i izvanučioničke nastave prilagoditi situaciji, jer su izleti i izvanučionička nastava sastani dio kurikuluma svake škole, a i učenici se rado uključuju u aktivnosti vezane uz izlete i izvanuučioničku nastavu. Smartam da bi ponude za izlete agencije trebale dostavljati redovnom poštom, zbog moguće zlouporabe podataka koji su upućeni online, tj. mailom. Željka Krznarić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Ističemo, kako je dostavljanje ponuda elektroničkim putem moguće samo u iznimnim slučajevima sukladno predloženim dopunama.
137 Petra Nemet PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Poštovani, podržavam prijedloge i nužnost izmjene Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
138 Igor Pap PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE, OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Poštovani, smatram da treba ukloniti podatak za broj zvjezdica, zbog toga što u južnoj i središnjoj Europi isti broj zvjezdica ne znači i pružanje iste kvalitete. Također smatram da treba uz smještaj staviti opciju udaljenost od centra ili dostupnost javnom prijevozu, znalo se dogoditi da hotel bude pokraj aerodromske žice an kraju grada ali službeno unutar administrativnih granica grada. Također stavka ulaznice je rastezljiv pojam, jer različite agencije kupuju ulznice koje sadrže različite stvari i cijena može varirati više nego duplo, a radi se o posjeti istom objektu. Neka putovanja sadrže samo noćenje s doručkom a ručkovi i večere su organizirani na drugim lokacijama, tako da predlažem ubaciti u obrazac tu opciju. Kod vrste prijevoza predlažem staviti opciju spajanje sa drugim razredima, pošto je većina razreda oko 25 učenika cca što je pola popunjenosti autobusa najčešćeg prijevoznog sredstva. Zahvaljujem Djelomično prihvaćen Činjenica je da odabir smještaja ima značajnu ulogu kako u realizaciji izvanučioničke nastave teko i cijene. Činjenica je da objed može biti izvan hotela, a za učenike to znači da imaju tri obroka bez obzira je li u hotelu ili izvan njega. Slijedom navednoga prijedlozi su djelomično prihvaćeni.