Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja pripreme zalihe infrastrukturnih projekata kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača na regionalnoj razini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Poduzetnički centar Pleternica PRIJEDLOGA PROGRAMA SUFINANCIRANJA PRIPREME ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA KOJIMA SE POTIČE  UDRUŽIVANJE I POVEZIVANJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA NA REGIONALNOJ RAZINI, 6. PRIHVATLJIVI KORISNICI Molimo Vas da se uz uzgojna udruženja i proizvođačke organizacije uključe i zadruge kao subjekt koji može iskazati interes za korištenje infrastrukture budući da su zadruge zastupljenije na području RH te imaju veći broj članova nego proizvođačke organizacije. Primljeno na znanje Cilj Programa je osigurati zalihu infrastrukturnih projekata u poljoprivredi kojima se potiče udruživanje i povezivanje poljoprivrednih proizvođača te ojačati kapacitete za korištenje EU fondova. Nova Zajednička poljoprivredna politika posebnu pažnju posvećuje proizvođačkim organizacijama (PO) koje će u novom programskom razdoblju postati nositelji intervencija čiji je cilj unapređenje poljoprivredne proizvodnje u pojedinom sektoru. Pristupom sektoru kroz sustav dobro organiziranih PO mogu se riješiti problemi održivosti proizvodnje i opskrbe, a samim time i stabilnost poslovanja svih dionika u pojedinom sektoru. Proizvođačke organizacije, kako to predviđa nacionalni propis o proizvođačkim organizacijama, mogu biti zadruge ili trgovačka društva (društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo). Slijedom toga zadruge kao organizacijski oblik svakako su uključene, ali trebaju od strane Ministarstva poljoprivrede biti priznate, odnosno steći status proizvođačke organizacije. Nastavno na zaprimljenu primjedbu, a kako bi se omogućilo više vremena da zadruge podnesu zahtjev za stjecanje statusa PO te time i postanu potencijalni korisnici infrastrukture, tekst Programa u točki 6. PRIHVATLJIVI KORISNICI je izmijenjen na način da se zahtjev za priznavanje umjesto "do dana objave Javnog poziva" može podnijeti "do dana prijave na Javni poziv". Time će ovaj Program omogućiti korištenje infrastrukture PO i uzgojnim udruženjima koji su već priznati ili subjektima koji će do dana prijave na Javni poziv podnijeti zahtjev za priznavanje PO ili uzgojnog udruženja. Na ovaj način se nastoji potaknuti primarne poljoprivredne proizvođače na udruživanje i stjecanje statusa PO radi jačanja svoje pozicije na tržištu posljedično osiguravajući održivost, ekonomičnost i kontinuitet proizvodnje.