Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o raspremi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. Područje primjene, Članak 2. Predlažemo iza stavka (3) dodati stavak (4) na način da glasi: (4) Iznimno od stavka 2. ovog Članka, odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na nepomične odobalne objekte za eksploataciju ugljikovodika u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske, odnosno na prostorima gdje Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava i jurisdikciju, u opsegu koji je primjenjiv na takvu vrstu objekata. Obrazloženje: 1) Potrebno je uzeti u obzir da se trenutno unutar epikontinentalnog pojasa RH nalazi 19 nepomičnih odobalnih objekata u funkciji eksploatacije ugljikovodika, kao i da se u budućnosti planira izgradnja nekolicine novih. 2) Eksploatacija ugljikovodika je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. 3) U praksi postoji potreba za stavljanjem nepomičnih odobalnih objekata u raspremu na način da se istovremeno zadrži minimalna razina sigurnosti i strukturalni integritet objekata. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena. Obrazloženje: Člankom 124.a Pomorskog zakonika propisano je da se u smislu glave VII.a Rasprema, pomorski objekt definira kao pomorski objekt hrvatske državne pripadnosti ili pomorski objekt koji vije zastavu države članice Europske unije koji se nalazi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske. Obzirom da se primjedba odnosi na nepomične odobalne pomorske objekte koji se ne nalaze u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, nego u njenom epikontinentalnom pojasu, usvajanje primjedbe Ina d.d. bilo bi protivno odredbi članka 124.a Pomorskog zakonika.
2 INA Industrija nafte d.d. Mjesto raspreme, Članak 8. Predlažemo iza stavka (3) dodati stavak (4) na način da glasi: (4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka lučka kapetanija može odobriti raspremu izvan lučkog područja na lokaciji nepomičnog odobalnog objekta. Obrazloženje: 4) Potrebno je uzeti u obzir da se trenutno unutar epikontinentalnog pojasa RH nalazi 19 nepomičnih odobalnih objekata u funkciji eksploatacije ugljikovodika, kao i da se u budućnosti planira izgradnja nekolicine novih. 5) Eksploatacija ugljikovodika je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. 6) U praksi postoji potreba za stavljanjem nepomičnih odobalnih objekata u raspremu na način da se istovremeno zadrži minimalna razina sigurnosti i strukturalni integritet objekata. Nije prihvaćen Primjedba nije prihvaćena. Obrazloženje: Člankom 124.a Pomorskog zakonika propisano je da se u smislu glave VII.a Rasprema, pomorski objekt definira kao pomorski objekt hrvatske državne pripadnosti ili pomorski objekt koji vije zastavu države članice Europske unije koji se nalazi u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske. Obzirom da se primjedba odnosi na nepomične odobalne pomorske objekte koji se ne nalaze u unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske, nego u njenom epikontinentalnom pojasu, usvajanje primjedbe Ina d.d. bilo bi protivno odredbi članka 124.a Pomorskog zakonika.