Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o visini naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA PRIJEDLOG MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Na teme¬lju članka 86 stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11., 22/13., 54/13., i 148/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina godiš¬nje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada). Članak 2. Godiš¬nju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila. Godišnja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila. Godišnja naknada naplaćena za motorna i priključna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, prihod je županijske uprave za ceste te županije odnosno proračuna Grada Zagreba. Članak 3. Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON x K , u kojem je: GN - iznos godišnje naknade u kunama, ON - osnovna naknada (u daljnjem tekstu: jedinična naknada), K - Korektivni koeficijent Osnovna naknada iznosi ON=323,00 kune. Osnovna naknada mijenjat će se jedan put godišnje odlukom ministra sa stupanjem na snagu 01. siječnja, usklađivanjem s godišnjom inflacijom prema koeficijentu porasta potrošačkih cijena u predhodnom godinšnjem periodu. Članak 4. Korektivni koeficijent (k), ovisan o kategorizaciji vozila, iznosi: Redni broj Vrsta vozila Kriterij za izračun naknade Korektivni koeficijent (k) Godišnja naknada (kuna) 1 2 3 4 5 1. MOPED (L1, L2, L6) 0,15 48,45 2. MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7) 0,35 113,05 3. OSOBNI AUTOMOBILI: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim vozačkog sjedišta imaju još najviše 8 sjedećih mjesta (M1) - prema zapremini motora V < 1001 cm3 0,84 271,32 V = 1001 cm3 – 1600 cm3 1,74 562,02 V = 1601 cm3 - 2000 cm3 2,10 678,30 V = 2001 cm3 – 2500 cm3 3,49 1.127,27 V > 2500 cm3 5,59 1.805,57 4. AUTOBUSI: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim vozačkog sjedišta imaju više od 8 sjedećih mjesta (M2, M3) - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila 4.1. dvije osovine NDM <= 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,40 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 15,90 5.135,70 NDM = 15001 kg - 16000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 16001 kg - 17000 kg 17,00 5.491.00 NDM = 17001 kg - 18000 kg 18,00 5.814,00 NDM > 18000 kg 18,00 5.814,00 4.2. tri osovine NDM <= 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,40 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,60 5.038,80 NDM = 14001 kg - 15000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 15001 kg - 16000 kg 18,50 5.975,50 NDM = 16001 kg - 17000 kg 19,00 6.137,00 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,50 6.298,50 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,00 6.460,00 NDM = 19001 kg - 20000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 20001 kg - 21000 kg 21,80 7.041,40 NDM = 21001 kg - 22000 kg 22,60 7.299,80 NDM = 22001 kg - 23000 kg 23,40 7.558,20 NDM = 23001 kg - 24000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 24001 kg - 25000 kg 25,00 8.075,00 NDM = 25001 kg - 26000 kg 26,00 8.398,00 NDM > 26000 26,00 8.398,00 4.3. četiri osovine NDM <= 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,40 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,60 5.038,80 NDM = 14001 kg - 15000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 15001 kg - 16000 kg 18,50 5.975,50 NDM = 16001 kg - 17000 kg 19,00 6.137,00 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,50 6.298,50 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,00 6.460,00 NDM = 19001 kg - 20000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 20001 kg - 21000 kg 21,80 7.041,40 NDM = 21001 kg - 22000 kg 22,60 7.299,80 NDM = 22001 kg - 23000 kg 23,40 7.558,20 NDM = 23001 kg - 24000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 24001 kg - 25000 kg 25,00 8.075,00 NDM = 25001 kg - 26000 kg 26,00 8.398,00 NDM = 26001 kg - 27000 kg 27,00 8.721,00 NDM = 27001 kg - 28000 kg 28,00 9.044,00 NDM = 28001 kg - 29000 kg 29,00 9.367,00 NDM = 29001 kg - 30000 kg 30,00 9.690,00 NDM = 30001 kg - 31000 kg 31,00 10.013,00 NDM = 31001 kg - 32000 kg 32,00 10.336,00 NDM > 32000 kg 32,00 10.336,00 5. TERETNI AUTOMOBILI (N1): radna i motorna vozila za prijevoz tereta, uključujući kombinirane automobile za prijevoz tereta i osoba - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila NDM <= 1000 kg 2,20 710,60 NDM = 1001 kg - 2000 kg 3,50 1.130,50 NDM = 2001 kg - 3000 kg 4,60 1.485,80 NDM = 3001 kg - 3500 kg 6,50 2.099,50 6. TERETNI AUTOMOBILI (N2): radna i motorna vozila za prijevoz tereta - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila NDM = 3501 kg - 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,80 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 7. TERETNI AUTOMOBILI (N3): radna i motorna vozila za prijevoz tereta - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila 7.1. dvije osovine NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,60 5.038,80 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,60 5.361,80 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,70 5.717,10 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM > 18000 kg 19,80 6.395,40 7.2. tri osovine NDM = 12001 kg - 13000 kg ¸14,30 4.618,90 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 19001 kg - 20000 kg 22,00 7.106,00 NDM = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 NDM = 21001 kg - 22000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 22001 kg - 23000 kg 25,30 8.171,90 NDM = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 NDM = 24001 kg - 25000 kg 27,50 8.882,50 NDM = 25001 kg - 26000 kg 28,60 9.237,80 NDM > 26000 kg 28,60 9.237,80 7.3. četiri i više osovina NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,30 4.618,90 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 19001 kg - 20000 kg 22,00 ¸7.106,00 NDM = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 NDM = 21001 kg - 22000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 22001 kg - 23000 kg 25,30 8.171,90 NDM = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 NDM = 24001 kg - 25000 kg 27,50 8.882,50 NDM = 25001 kg - 26000 kg 28,60 9.237,80 NDM = 26001 kg - 27000 kg 29,70 9.593,10 NDM = 27001 kg - 28000 kg 30,80 9.948,40 NDM = 28001 kg - 29000 kg 31,90 10.303,70 NDM = 29001 kg - 30000 kg 33,00 10.659,00 NDM = 30001 kg - 31000 kg 34,10 11.014,30 NDM = 31001 kg - 32000 kg 35,20 11.369,60 NDM > 32000 kg 35,20 11.369,60 PRIKLJUČNA VOZILA (O1,O2,O3,O4) OSIM POLUPRIKOLICA (PP) 8. PRIKLJUČNA VOZILA (O1): jednoosovinske prikolice (lake prikolice), osim poluprikolica. Naplata za period valjanosti ovjere označavanja registarskom tablicom - 3 godine - prema najvećoj dopuštenoj masi NDM <= 750 kg 1,00 323,00 9. PRIKLJUČNA VOZILA (O2): prikolice i radna priključna vozila osim poluprikolica (PP), najveće dopuštene mase =< 3500 kg , osim prikolica kategorije O1 - prema najvećoj dopuštenoj masi NDM < 1000 kg 1,10 355,30 NDM = 1001 kg - 2000 kg 2,20 710,60 NDM = 2001 kg - 3000 kg 3,30 1.065,90 NDM = 3001 kg - 3500 kg 4,40 1.421,20 10. PRIKLJUČNA VOZILA (O3): prikolice i radna priključna vozila osim poluprikolica (PP), najveće dopuštene mase 3501 do 10000 kg, - prema najvećoj dopuštenoj masi NDM = 3501 kg - 5000 kg 5,50 1.776,50 NDM = 5001 kg - 6000 kg 6,05 1.954,15 NDM = 6001 kg - 7000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 7001 kg - 8000 kg 7,15 2.309,45 NDM = 8001 kg - 9000 kg 7,70 2.250,00 NDM = 9001 kg - 10000 kg 8,80 2.842,40 11. PRIKLJUČNA VOZILA (O4): prikolice i radna priključna vozila osim poluprikolica (PP), najveće dopuštene mase > 10000 kg, - prema najvećoj dopuštenoj masi 11.1. dvije osovine NDM = 10001 kg - 11000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 11001 kg - 12000 kg 11,00 3.553,00 NDM = 12001 kg - 13000 kg 12,10 3.908,30 NDM = 13001 kg - 14000 kg 13,20 4.263,60 NDM = 14001 kg - 15000 kg 14,30 4.618,90 NDM = 15001 kg - 16000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 16001 kg - 17000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 17001 kg - 18000 kg 17,60 5.684,80 NDM > 18000 kg 17,60 5.684,80 11.2. tri osovine NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,10 3.908,30 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,20 4.263,60 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,30 4.618,90 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4-974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 19001 kg - 20000 kg 22,00 7.106,00 NDM = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 NDM = 21001 kg - 22000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 22001 kg - 23000 kg 25,30 8.171,90 NDM = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 NDM > 24000 kg 26,40 8.527,20 PRIKLJUČNA VOZILA - POLUPRIKOLICE (PP) – (O2,O3,O4) 12. PRIKLJUČNA VOZILA - POLUPRIKOLICE (PP) (O2,O3) - prema zbroju osovinskih opterećenja 12.1. jedna osovina (O3) zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg 5,50 1.776.50 zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg 6,60 2.131,80 zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg 7,70 2.487,10 zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg 9,90 3.197,70 zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg 11,00 3.553,00 zbroj osovinskih opterećenja > 10000 kg 11,00 3.553,00 12.2. dvije osovine (O3) zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg 4,40 1.421,20 zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg 5,50 1.776,50 zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg 6,60 2.131,80 zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg 7,70 2.487,10 zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg 9,90 3.197,70 zbroj osovinskih opterećenja > 10000 kg 9,90 3.197,70 12.3. tri osovine (O3) zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg 3,30 1.065,90 zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg 4,40 1.421,20 zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg 5,50 1.776,50 zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg 6,60 2.131,80 zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg 7,70 2.487,10 zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja > 10000 kg 8,80 2.842,40 13. PRIKLJUČNA VOZILA - POLUPRIKOLICE (PP) (O4) - prema zbroju osovinskih opterećenja 13.1. jedna osovina (O4) osovinsko opterećenje <= 10000 kg 11,00 3.553,00 osovinsko opterećenje > 10000 kg 11,00 3.553,00 13.2. dvije osovine (O4) zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg 9,90 3.197,70 zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg – 12000 kg 11,00 3.553,00 zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg –13000 kg 12,10 3.908,30 zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg – 14000 kg 13,20 4.263,60 zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg 14,30 4.618,90 zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg 15,40 4.974,20 zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg 16,50 5.329,50 zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg 17,60 5.684,80 zbroj osovinskih opterećenja > 18000 kg 17,60 5.684,80 13.3. tri osovine (O4) zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg 11,00 3.553,00 zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg 12,10 3.908,30 zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg - 12000 kg 13,20 4.263,60 zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg - 13000 kg 14,30 4.618,90 zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg - 20000 kg 22,00 7.106,00 zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 zbroj osovinskih opterećenja = 21001 kg – 22000 kg 24,20 7.816,60 zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg – 23000 kg 25,30 8.171,90 zbroj osovinskih opterećenja = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg 26,40 8.527,20 14. SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) – s četiri i više osovina s četiri osovine 26,40 8.527,20 s pet osovina 33,00 10.659,00 sa šest i više osovina 39,60 12.790,80 15. TRAKTORI: - prema masi traktora masa = 3001 kg - 4000 kg 1,00 323,00 masa = 4001 kg - 5000 kg 2,00 646,00 masa = 5001 kg - 6000 kg 3,00 969,00 masa = 6001 kg - 7000 kg 3,50 1.130,50 masa = 7001 kg - 8000 kg 4,00 1.292,00 masa = 8001 kg - 9000 kg 4,50 1.453,50 masa = 9001 kg - 10000 kg 5,00 1.615,00 masa = 10001 kg - 11000 kg 5,50 1.776,50 masa = 11001 kg - 12000 kg 6,00 1.938,00 masa > 12000 kg 6,50 2.099,50 16. POSEBNI SLUČAJEVI 16.1. Vatrogasno vozilo 1,10 355,30 16.2. Pčelarsko vozilo 0,50 161,50 16.3. Vozilo za kampiranje - stanovanje 0,40 129,20 16.4. Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije 0,10 32,30 16.5. Starodobno vozilo (oldtimer) M1 i N1 kategorije 0,30 96,90 16.6. Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije 2,00 646,00 16.7. Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije 4,00 1.292,00 16.8. Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije 6,00 1.938,00 16.9. Vozilo za pokretne zabvne radnje (cirkus) 2,00 646,00 17. VOZILA OPREMLJENOM PLINSKOM INSTALACIOM – LPG/CNG dodatna naknada na osnovni iznos 17.1. L kategorija vozila 1,00 323,00 17.2. M1 i N1 kategorija vozila 2,56 826,88 17.3. M2, M3, N2 i N3 kategorija vozila 10,00 3.230,00 Članak 5. Godišnja se naknada za privremeno registrirana motorna i priključna vozila plaća unaprijed, u visini utvrđenoj u članku 4. ovog Pravilnika, razmjerno vremenu važenja privremene registracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci). Članak 6. Godišnja naknada plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba. Stanice za tehnički pregled vozila izdaju vlasnicima vozila potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi. Pravne osobe u čijem su sastavu stanice za tehnički pregled vozila i županijske uprave za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dužni su, sukladno ovome Pravilniku, sklopiti ugovor o raspoređivanju naplaćenih sredstava godišnje naknade, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i obavljanju drugih poslova koji su s tim povezani. Članak 7. Vlasnici motornih ili prik¬ljučnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godiš¬nje naknade razmjerno razdob¬lju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Zahtjev za povrat dijela plaćene godiš¬nje naknade podnosi se nadležnoj Županijskoj upravi za caste, odnosno Gradu Zagrebu. Ako motorno ili prik¬ljučno vozilo bude prodano za vrijeme razdob¬lja za koje je godiš¬nja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godiš-nju naknadu za to razdob¬lje, osim u slučaju da je prijaš¬nji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godiš¬nje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka. Članak 8. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (»Narodne novine«, broj: 35/11 i 53/11). Članak 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. srpnja 2014. godine. Klasa: Urbroj: Zagreb, ________________ 2014. Ministar Dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r. Nije prihvaćen Ovim prijedlogom povećava se osnovna naknada za sva vozila za 50% što smatramo neprihvatljivim teretom za korisnike cesta.
2 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, Članak 3. Članak 3. Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON x K , u kojem je: GN - iznos godišnje naknade u kunama, ON - osnovna naknada (u daljnjem tekstu: jedinična naknada), K - Korektivni koeficijent Osnovna naknada iznosi ON=323,00 kune. Osnovna naknada mijenjat će se jedan put godišnje odlukom ministra sa stupanjem na snagu 01. siječnja, usklađivanjem s godišnjom inflacijom prema koeficijentu porasta potrošačkih cijena u predhodnom godinšnjem periodu. Nije prihvaćen Ovim prijedlogom povećava se osnovna naknada za sva vozila za 50% što smatramo neprihvatljivim teretom za korisnike cesta.
3 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, Članak 4. Članak 4. Korektivni koeficijent (k), ovisan o kategorizaciji vozila, iznosi: Redni broj Vrsta vozila Kriterij za izračun naknade Korektivni koeficijent (k) Godišnja naknada (kuna) 1 2 3 4 5 1. MOPED (L1, L2, L6) 0,15 48,45 2. MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7) 0,35 113,05 3. OSOBNI AUTOMOBILI: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim vozačkog sjedišta imaju još najviše 8 sjedećih mjesta (M1) - prema zapremini motora V < 1001 cm3 0,84 271,32 V = 1001 cm3 – 1600 cm3 1,74 562,02 V = 1601 cm3 - 2000 cm3 2,10 678,30 V = 2001 cm3 – 2500 cm3 3,49 1.127,27 V > 2500 cm3 5,59 1.805,57 4. AUTOBUSI: motorna vozila za prijevoz osoba koja osim vozačkog sjedišta imaju više od 8 sjedećih mjesta (M2, M3) - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila 4.1. dvije osovine NDM <= 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,40 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 15,90 5.135,70 NDM = 15001 kg - 16000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 16001 kg - 17000 kg 17,00 5.491.00 NDM = 17001 kg - 18000 kg 18,00 5.814,00 NDM > 18000 kg 18,00 5.814,00 4.2. tri osovine NDM <= 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,40 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,60 5.038,80 NDM = 14001 kg - 15000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 15001 kg - 16000 kg 18,50 5.975,50 NDM = 16001 kg - 17000 kg 19,00 6.137,00 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,50 6.298,50 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,00 6.460,00 NDM = 19001 kg - 20000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 20001 kg - 21000 kg 21,80 7.041,40 NDM = 21001 kg - 22000 kg 22,60 7.299,80 NDM = 22001 kg - 23000 kg 23,40 7.558,20 NDM = 23001 kg - 24000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 24001 kg - 25000 kg 25,00 8.075,00 NDM = 25001 kg - 26000 kg 26,00 8.398,00 NDM > 26000 26,00 8.398,00 4.3. četiri osovine NDM <= 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,40 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,60 5.038,80 NDM = 14001 kg - 15000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 15001 kg - 16000 kg 18,50 5.975,50 NDM = 16001 kg - 17000 kg 19,00 6.137,00 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,50 6.298,50 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,00 6.460,00 NDM = 19001 kg - 20000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 20001 kg - 21000 kg 21,80 7.041,40 NDM = 21001 kg - 22000 kg 22,60 7.299,80 NDM = 22001 kg - 23000 kg 23,40 7.558,20 NDM = 23001 kg - 24000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 24001 kg - 25000 kg 25,00 8.075,00 NDM = 25001 kg - 26000 kg 26,00 8.398,00 NDM = 26001 kg - 27000 kg 27,00 8.721,00 NDM = 27001 kg - 28000 kg 28,00 9.044,00 NDM = 28001 kg - 29000 kg 29,00 9.367,00 NDM = 29001 kg - 30000 kg 30,00 9.690,00 NDM = 30001 kg - 31000 kg 31,00 10.013,00 NDM = 31001 kg - 32000 kg 32,00 10.336,00 NDM > 32000 kg 32,00 10.336,00 5. TERETNI AUTOMOBILI (N1): radna i motorna vozila za prijevoz tereta, uključujući kombinirane automobile za prijevoz tereta i osoba - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila NDM <= 1000 kg 2,20 710,60 NDM = 1001 kg - 2000 kg 3,50 1.130,50 NDM = 2001 kg - 3000 kg 4,60 1.485,80 NDM = 3001 kg - 3500 kg 6,50 2.099,50 6. TERETNI AUTOMOBILI (N2): radna i motorna vozila za prijevoz tereta - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila NDM = 3501 kg - 5000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 5001 kg - 6000 kg 7,70 2.487,10 NDM = 6001 kg - 7000 kg 8,80 2.842,80 NDM = 7001 kg - 8000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 8001 kg - 9000 kg 10,90 3.520,70 NDM = 9001 kg - 10000 kg 11,80 3.811,40 NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,70 4.102,10 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,70 4.425,10 7. TERETNI AUTOMOBILI (N3): radna i motorna vozila za prijevoz tereta - prema najvećoj dopuštenoj masi vozila 7.1. dvije osovine NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,60 4.715,80 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,60 5.038,80 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,60 5.361,80 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,70 5.717,10 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM > 18000 kg 19,80 6.395,40 7.2. tri osovine NDM = 12001 kg - 13000 kg ¸14,30 4.618,90 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 19001 kg - 20000 kg 22,00 7.106,00 NDM = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 NDM = 21001 kg - 22000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 22001 kg - 23000 kg 25,30 8.171,90 NDM = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 NDM = 24001 kg - 25000 kg 27,50 8.882,50 NDM = 25001 kg - 26000 kg 28,60 9.237,80 NDM > 26000 kg 28,60 9.237,80 7.3. četiri i više osovina NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,30 4.618,90 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 19001 kg - 20000 kg 22,00 ¸7.106,00 NDM = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 NDM = 21001 kg - 22000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 22001 kg - 23000 kg 25,30 8.171,90 NDM = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 NDM = 24001 kg - 25000 kg 27,50 8.882,50 NDM = 25001 kg - 26000 kg 28,60 9.237,80 NDM = 26001 kg - 27000 kg 29,70 9.593,10 NDM = 27001 kg - 28000 kg 30,80 9.948,40 NDM = 28001 kg - 29000 kg 31,90 10.303,70 NDM = 29001 kg - 30000 kg 33,00 10.659,00 NDM = 30001 kg - 31000 kg 34,10 11.014,30 NDM = 31001 kg - 32000 kg 35,20 11.369,60 NDM > 32000 kg 35,20 11.369,60 PRIKLJUČNA VOZILA (O1,O2,O3,O4) OSIM POLUPRIKOLICA (PP) 8. PRIKLJUČNA VOZILA (O1): jednoosovinske prikolice (lake prikolice), osim poluprikolica. Naplata za period valjanosti ovjere označavanja registarskom tablicom - 3 godine - prema najvećoj dopuštenoj masi NDM <= 750 kg 1,00 323,00 9. PRIKLJUČNA VOZILA (O2): prikolice i radna priključna vozila osim poluprikolica (PP), najveće dopuštene mase =< 3500 kg , osim prikolica kategorije O1 - prema najvećoj dopuštenoj masi NDM < 1000 kg 1,10 355,30 NDM = 1001 kg - 2000 kg 2,20 710,60 NDM = 2001 kg - 3000 kg 3,30 1.065,90 NDM = 3001 kg - 3500 kg 4,40 1.421,20 10. PRIKLJUČNA VOZILA (O3): prikolice i radna priključna vozila osim poluprikolica (PP), najveće dopuštene mase 3501 do 10000 kg, - prema najvećoj dopuštenoj masi NDM = 3501 kg - 5000 kg 5,50 1.776,50 NDM = 5001 kg - 6000 kg 6,05 1.954,15 NDM = 6001 kg - 7000 kg 6,60 2.131,80 NDM = 7001 kg - 8000 kg 7,15 2.309,45 NDM = 8001 kg - 9000 kg 7,70 2.250,00 NDM = 9001 kg - 10000 kg 8,80 2.842,40 11. PRIKLJUČNA VOZILA (O4): prikolice i radna priključna vozila osim poluprikolica (PP), najveće dopuštene mase > 10000 kg, - prema najvećoj dopuštenoj masi 11.1. dvije osovine NDM = 10001 kg - 11000 kg 9,90 3.197,70 NDM = 11001 kg - 12000 kg 11,00 3.553,00 NDM = 12001 kg - 13000 kg 12,10 3.908,30 NDM = 13001 kg - 14000 kg 13,20 4.263,60 NDM = 14001 kg - 15000 kg 14,30 4.618,90 NDM = 15001 kg - 16000 kg 15,40 4.974,20 NDM = 16001 kg - 17000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 17001 kg - 18000 kg 17,60 5.684,80 NDM > 18000 kg 17,60 5.684,80 11.2. tri osovine NDM = 10001 kg - 11000 kg 12,10 3.908,30 NDM = 11001 kg - 12000 kg 13,20 4.263,60 NDM = 12001 kg - 13000 kg 14,30 4.618,90 NDM = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4-974,20 NDM = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 NDM = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 NDM = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 NDM = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 NDM = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 NDM = 19001 kg - 20000 kg 22,00 7.106,00 NDM = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 NDM = 21001 kg - 22000 kg 24,20 7.816,60 NDM = 22001 kg - 23000 kg 25,30 8.171,90 NDM = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 NDM > 24000 kg 26,40 8.527,20 PRIKLJUČNA VOZILA - POLUPRIKOLICE (PP) – (O2,O3,O4) 12. PRIKLJUČNA VOZILA - POLUPRIKOLICE (PP) (O2,O3) - prema zbroju osovinskih opterećenja 12.1. jedna osovina (O3) zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg 5,50 1.776.50 zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg 6,60 2.131,80 zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg 7,70 2.487,10 zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg 9,90 3.197,70 zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg 11,00 3.553,00 zbroj osovinskih opterećenja > 10000 kg 11,00 3.553,00 12.2. dvije osovine (O3) zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg 4,40 1.421,20 zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg 5,50 1.776,50 zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg 6,60 2.131,80 zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg 7,70 2.487,10 zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg 9,90 3.197,70 zbroj osovinskih opterećenja > 10000 kg 9,90 3.197,70 12.3. tri osovine (O3) zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg 3,30 1.065,90 zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg 4,40 1.421,20 zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg 5,50 1.776,50 zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg 6,60 2.131,80 zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg 7,70 2.487,10 zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja > 10000 kg 8,80 2.842,40 13. PRIKLJUČNA VOZILA - POLUPRIKOLICE (PP) (O4) - prema zbroju osovinskih opterećenja 13.1. jedna osovina (O4) osovinsko opterećenje <= 10000 kg 11,00 3.553,00 osovinsko opterećenje > 10000 kg 11,00 3.553,00 13.2. dvije osovine (O4) zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg 8,80 2.842,40 zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg 9,90 3.197,70 zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg – 12000 kg 11,00 3.553,00 zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg –13000 kg 12,10 3.908,30 zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg – 14000 kg 13,20 4.263,60 zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg 14,30 4.618,90 zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg 15,40 4.974,20 zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg 16,50 5.329,50 zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg 17,60 5.684,80 zbroj osovinskih opterećenja > 18000 kg 17,60 5.684,80 13.3. tri osovine (O4) zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg 11,00 3.553,00 zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg 12,10 3.908,30 zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg - 12000 kg 13,20 4.263,60 zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg - 13000 kg 14,30 4.618,90 zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg - 14000 kg 15,40 4.974,20 zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg 16,50 5.329,50 zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg 17,60 5.684,80 zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg 18,70 6.040,10 zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg 19,80 6.395,40 zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg - 19000 kg 20,90 6.750,70 zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg - 20000 kg 22,00 7.106,00 zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg - 21000 kg 23,10 7.461,30 zbroj osovinskih opterećenja = 21001 kg – 22000 kg 24,20 7.816,60 zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg – 23000 kg 25,30 8.171,90 zbroj osovinskih opterećenja = 23001 kg - 24000 kg 26,40 8.527,20 zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg 26,40 8.527,20 14. SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) – s četiri i više osovina s četiri osovine 26,40 8.527,20 s pet osovina 33,00 10.659,00 sa šest i više osovina 39,60 12.790,80 15. TRAKTORI: - prema masi traktora masa = 3001 kg - 4000 kg 1,00 323,00 masa = 4001 kg - 5000 kg 2,00 646,00 masa = 5001 kg - 6000 kg 3,00 969,00 masa = 6001 kg - 7000 kg 3,50 1.130,50 masa = 7001 kg - 8000 kg 4,00 1.292,00 masa = 8001 kg - 9000 kg 4,50 1.453,50 masa = 9001 kg - 10000 kg 5,00 1.615,00 masa = 10001 kg - 11000 kg 5,50 1.776,50 masa = 11001 kg - 12000 kg 6,00 1.938,00 masa > 12000 kg 6,50 2.099,50 16. POSEBNI SLUČAJEVI 16.1. Vatrogasno vozilo 1,10 355,30 16.2. Pčelarsko vozilo 0,50 161,50 16.3. Vozilo za kampiranje - stanovanje 0,40 129,20 16.4. Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije 0,10 32,30 16.5. Starodobno vozilo (oldtimer) M1 i N1 kategorije 0,30 96,90 16.6. Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije 2,00 646,00 16.7. Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije 4,00 1.292,00 16.8. Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije 6,00 1.938,00 16.9. Vozilo za pokretne zabvne radnje (cirkus) 2,00 646,00 17. VOZILA OPREMLJENOM PLINSKOM INSTALACIOM – LPG/CNG dodatna naknada na osnovni iznos 17.1. L kategorija vozila 1,00 323,00 17.2. M1 i N1 kategorija vozila 2,56 826,88 17.3. M2, M3, N2 i N3 kategorija vozila 10,00 3.230,00 Nije prihvaćen Ovim prijedlogom povećava se osnovna naknada za sva vozila, kao i koeficijenti za teretna vozila, autobuse i priključna vozila što smatramo neprihvatljivim.
4 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, Članak 3. Članak 3. Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON x K , u kojem je: GN - iznos godišnje naknade u kunama, ON - osnovna naknada (u daljnjem tekstu: jedinična naknada), K - Korektivni koeficijent Osnovna naknada iznosi ON=323,00 kune. Osnovna naknada mijenjat će se jedan put godišnje odlukom ministra sa stupanjem na snagu 01. siječnja, usklađivanjem s godišnjom inflacijom prema koeficijentu porasta potrošačkih cijena u predhodnom godinšnjem periodu. Nije prihvaćen Ovim prijedlogom povećava se osnovna naknada za sva vozila za 50% što smatramo neprihvatljivim teretom za korisnike cesta.
5 Udruga županijskih uprava za ceste Hrvatske PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA Snižavanje naknade za ceste pri registraciji za oko 100 milijuna kuna godišnje znači izravno smanjivanje strogo namjenskog ulaganja u županijske i lokalne ceste, dok je prethodno povećana trošarina na gorivo koja ide u državni proračun, što je centralizacija namjenskih županijskih sredstva u opći državni proračun. Mreža od 18.700 km županijskih i lokalnih cesta, čini 70 % mreže svih razvrstanih cesta u RH, i već sada je na preniskoj razini financiranja sa manje od pola potrebnih sredstava, a najavljeno smanjenje odvodi održavanje cesta ispod zakonom propisanog minimuma te do zanemarivanja i devastacije javnog dobra RH, te ugrožavanja sigurnosti prometa na ovim cestama. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta nije se mijenjala od 2003.g (12 godina), te sadašnja naknada za godinu dana korištenja ove mreže cesta za osobni automobil iznosi manje od polusatnog obveznog tehničkog pregleda, koji se uz ostale obvezne naknade za usluge, osiguranje i okoliš, višekratno povećavala od 2003. Od 2003. do danas prihodi županijskih i lokalnih cesta smanjivani sa 1.250 mil.kn. na 810 mil. kn. god., a realni troškovi povećani su oko 50%. Ministarstvo je 2013. godine dio prihoda iz trošarine na gorivo od 240 mil. kn/ god. za županijske i lokalne ceste prepolovio na 120 mil.kn /god. a 2015. 120 mil.kn smanjilo na 18 mil. kn/god, a oduzeti dio prebacilo u državne ceste (HC). Kratki pregled glavnih prihoda za ulaganje u županijske i lokalne ceste: pri registraciji + iz trošarine preko HC + ostalo = ukupno 2003. 780 mil. + 250 mil. + 220 mil. = 1.250 mil. kn 2012. 786 mil. + 240 mil. + 15 mil. = 1.040 mil. Kn 2013. 785 mil. + 120 mil. + 15 mil. = 920 mil. Kn 2015. 780 mil. + 18 mil. + 12 mil. = 810 mil. Kn 2016. 700 mil. + 18 mil. + 12 mil. = 730 mil. Kn Smanjenje ulaganja u ŽC i LC od 2003. do 2016. oko 40%, -520 mil.kn Smanjenje ulaganja u ŽC i LC od 2012. do 2016. oko 30%, -310 mil.kn Sada potrebna ulaganja u ovu mrežu cesta od 1.450 do 1.920 mil.kn, ovisno o standardu, jer su od 2003. do danas troškovi održavanja porasli za više od 50%. Iz navedenog se vidi kako je ulaganje u sektor županijskih i lokalnih cesta tijekom 10 godina (2003.-2013.) iz ostalih izvora sufinanciranja zbog krize smanjeno za 210 mil.kn ili 16%, a tijekom posljednje 2 godine (2013.-2015.) odlukama VRH osnovni izvori financiranja iz trošarine na gorivo preko HC-a i iz naknade pri registraciji, smanjeno je i namjerava se smanjiti za još 310 mil.kn ili 30%. Hrvatska zajednica županija i Županijske uprave za ceste od 2013. predlažu Ministarstvu pomorstva prometa infrastrukture usklađivanje sa navedenim troškovima godišnje naknade pri registraciji vozila, koja je jedini pouzdan izvor financiranja za županijske i lokalne ceste, što bi utjecalo na godišnji trošak vlasnika osobnih i teretnih vozila manje od 1%. Time bi se uspostavio održivi sustav financiranja županijskih i lokalnih cesta koji bi omogućio potreban standard održavanja ovih cesta, a samim tim i potrebnu razinu sigurnosti prometa. Umjesto toga, ovim Nacrtom MPPI najavljuje smanjivanje naknada za ceste i time pokazuje nepoštivanje struke kao i nepoštivanje područne i lokalne samouprave, što se vidi iz dugotrajnog čekanja na sastanak na kojem bi se argumentirano raspravio ovaj problem, koji su župani zatražili a ministar ga još nije prihvatio. U pripremi Nacrta MPPI nije pozvalo predstavnike županijskih uprava za ceste, koji upravljaju ovom mrežom cesta, ni korisnike cesta kao što su prijevoznici. Ovim Nacrtom pravilnika bez kriterija, koji su se mogli dogovoriti na takvom sastanku, smanjuje se naknada vozilima koja najviše uništavaju ŽC i LC, pri iskorištavanju šuma, polja, rudnih bogatstava, pozajmišta, deponije i skladišta, umjesto prijevoznika sa dokazanom gospodarskom aktivnošću koja manje opterećuje ove ceste i koja trebaju dobiti najveće moguće popuste. Ovaj Nacrt pravilnika prijevoznicima će donijeti uštedu od maksimalno pola rezervoara goriva godišnje, odnosno za teretna vozila od 300 do 1200 kuna godišnje. Nasuprot tome, naše nerekonstruirane ceste nisu prilagođene takvom opterećenju pa ćemo umjesto cesta dobiti izlomljene loše prometne staze na kojima će troškovi uništavanja guma i amortizera uvelike nadmašiti ovu mizernu uštedu. Ovaj Nacrt pravilnika propisuje još manje ulaganje u županijske i lokalne ceste koje se u posljednje dvije godine smanjilo 30% te je jasno kako to utječe na smanjenje kvalitete održavanja i rekonstrukcija cesta. Za kvalitetne i sigurne ceste zainteresirani su svi, a smanjenje namjenske naknade za ceste znači smanjenje ulaganja u ceste i manja sigurnost na cestama, a kako sigurnost sudionika u prometu nema cijenu, tako su od strane policije i građana sve veći zahtjevi za financiranje modernizacije cesta, jer stručna ispitivanja pokazuju kako su posljedice stradanja ljudi 4-5 puta skuplje od ulaganja u održavanje cesta. Naknada za ceste nije običan parafiskalni namet, već je to namjensko ulaganje u proizvodnju cestovne infrastrukture nužne za svekoliki gospodarski razvoj. Tražimo dogovor o ovom problemu od svih nadležnih i zainteresiranih, Ministra pomorstva, prometa i infrastrukture sa suradnicima, predstavnika županija, gradova, općina, prijevoznika i ostalih, jer mi upravljači cesta smo struka koja upozorava na stanje, ali bez svih zainteresiranih ne može se postići dogovor koji će osigurati održivi sustav financiranja cesta. S poštovanjem, Predsjednik Udruge ŽUC Hrvatske: Nino Vela, dipl. ing. građ. Nije prihvaćen Ovim prijedlogom ukazuje se na zanemarivanje u ulaganja u županijske i lokalne ceste, što nije točno, jer je samo primjerice u 2012. godini iz proračuna društva Hrvatskih cesta izvanredno i dodatno uloženo 400 mil. kuna kroz investicijski ciklus za povećanje kvalitete županijskih i lokalnih cesta.
6 Emilio Jauk PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, Članak 5. Članak 5. Godišnja se naknada za privremeno registrirana motorna i priključna vozila plaća UNATRAG (srazmjerno korištenju) , u visini utvrđenoj u članku 4. ovoga Pravilnika, razmjerno vremenu važenja privremene registracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci). UNATRAG iz razloga jer neki vlasnici vozila zbog starosti moraju iste odjavljivati te više nisu korisnici javnih cesta te zašto bi onda plačali javne ceste ako ih ne koriste . Nije prihvaćen Odredbom članka 7. Prijedloga Pravilnika vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.
7 Emilio Jauk PRAVILNIK O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, Članak 4. Umjesto da pojeftinite NAJUGROŽENIJU skupinu a to su vlasnici osobnih automobila od 1000 i manje cm3 te od 1000 do 1600 cm3 i to ponajviše polovnih vozila nemojte na takav način podmuklo raditi i povisivati korektivni koeficjent iz 1,63 na 1,74 . Još jednom ponavljam u ovoj kategoriji snizite koeficjent a povisite u onim višim kategorijama jer logika sama govori tko ima puno para taj kupuje jaka vozila i država bi ga trebala više opteretiti a onaj tko nema para njega treba rasteretiti a vi radite obrnuto . Vidi korekciju : Red. br. Vrsta vozila Kriterij za izračun naknade Osnovna naknada Korektivni koeficijent Osnovna naknada treba iznositi 215,00 Kn. OSOBNI AUTOMOBIL (M1)V : V 1000 cm 3 0,50 , V= 1001 - 1600 cm3 1,00 Red. br. Vrsta vozila Kriterij za izračun naknade Osnovna naknada Korektivni koeficijent Osnovna naknada 100,00 kn 1. MOPED (L1, L2, L6) 0,00 2. MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7) 0,25 3. OSOBNI AUTOMOBIL (M1) V < 1001 cm3 = 0,50 V = 1001 – 1600 cm3 = 1,00 V = 1601 – 2000 cm3 = 2,10 ili više V = 2001 – 2500 cm3 = 3,49 ili više V > 2500 cm3 = 5,59 ili više istu naknadu treba smanjiti na predloženi način iz razloga jer ljudi sa niskim plaćama i mirovinama najviše voze vozila do 1600 cm3 i to najčešće polovna vozila te im treba na taj način olakšati život , a automobil je prijeko potreban u današnje vrijeme pogotovo u ruralnim krajevima gdje je javni prijevoz pa skoro na razini nepostojećeg ili treba do tog istog javnog prijevoz dolaziti svojim automobilom i do 20 pa i više km kao gdije u Hrvatskoj . Usporedbe radi dajem vam primjer Slovenije gdje je prosječna plača prema najnovijim podacima 1003,70 te valsnik vozila od 1350 cm3 do 1850 cm3 izdvaja nešto više od 9% godišnje za naknade za korištenje cesta ,dok hrvatski radnik sa prosječnom plačom od 5.676,00 Kn izdvaja više 7% za naknadu za korištenje cesta u kategoriji vozila od 1000 do 1600 cm3. Kada usporedimo umirovljenika u R.Sloveniji koji ima prosječnu mirovinu prema najnovijim podacoma od 683,50 € te isti umirovljenik i vlasnik osobnog automobila u klasi od 1350 do 1850 cm3 izdvaja za naknadu za korištenje cesta svega 14% svoje prosječne mirovine . Dok Hrvatski umirovljenik sa prosječnom mirovinom prema najnovijim podacima u iznosu 2.472,81 Kn izdvaja za naknadu da korištenje cesta 16% svoje mirovine i to u kategoriji vozila od 1000 do 1600 cm3. Tome još dodamo cijenu cestarine na autocestama : HRVATSKA Rijeka - Zagreb 70 KN 6 X Rijeka - Zagreba / Zagreb - Rijeka = 840 KN ( prosjek Plaće 5.676,00 Kn / Mirovine 2.472,00 KN ) HRVATSKI UMIROVLJENIK SE MOŽE VOZITI OD RIJEKE DO ZAGREBA I NATRAG 17 PUTA ZA 840 KUNA bez da jede i pije već da živi od zraka .. SLOVENIJA GODIŠNJA VINJETA 110,00 € = 825 KN Cijelau godinu se vozi koliko god hoče ( prosjek Plaće 1,003.70 € / Mirovine 683,50€ ) SLOVENSKI UMIROVLJENIH SE MOŽE VOZITO PO SVOJOJ DRŽAVI PO AUTOCESTAMA NEOGRANIČENO ZA 110 € ILI 825 KUNA . Plačamo skupe ceste i cestarine kao da imamo mirovine 5.676,00 € a ne 2.472.00 KN Kada pogledamo životni standard prosječnog Hrvatskog radnika i umirovljenika te isti usporedimo sa Slovenskim radnikom i umirovljenikom i njihovim plačama i mirovinama u koje još nisu uračunati niti dodaci za rekreaciju te regres koji Slovenski umirovljenik i radnik dobivaju onda se može vrlo lako zaključiti da nema mjesta za povečanje nego za smanivanje davanja za naknade za ceste barem ne u kategorijama osobnih vozila do 1600 cm3 . u ovoj usporedbi sam dao primjer R.Slovenije koja nije prebogata i nema prevelike plaće i mirovine u odnosu na ostale zemlje tj države E.U-e. stoga bi se svi zakonodavci u R.H trebali malo više zainteresirati za životni standard i uspoređivati ga sa nama najbližom susjednom Slovenijom te pružiti Hrvatskom čovjeku barem isti takav standard te Hrvatskom radniku i umirovljeniku povisiti prosječnu mirovinu sa 45 % prosječnog dohotka na 65 % do 70 % prosječne plaće u R.H. . U prilogu vam dajem linkove statističkih stranica iz kojih se mogu uzeti podaci koje sam koristio u usporedbi : Visina davanja u Sloveniji za naknade za ceste : http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6541# Slovenska prosječna plača : http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?id=74&headerbar=13 Slovenska prosječna morovina: http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=573 Hrvatska prosječna plača : http://www.dzs.hr/ Hrvatska prosječna mirovina: http://www.mirovinsko.hr/default.aspx?id=5326 Nije prihvaćen Komentari nisu uzeli u obzir važeći propis (NN 35/11 i 53/11) Izmjene Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, po kojem korektivni koeficijent za osobna vozila iznosi 1,74 a ne 1,63 što potvrđuje da se ne radi o nikakvom povećanju.