Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u RH   Poštovani, Kao zainteresirana stranka dostavljam komentare i prijedloge za izmjenu dijela teksta nacrta natječaja za provedbu Podmjere 4.1.1 „Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva – provedba tipa operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara. Moji komentari i primjedbe, kao člana Udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj, odnose se na Prilog 3 – lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena, a napose na dio koji se odnosi na poljoprivrednu mehanizaciju za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru vinogradarstva. 1) U prilogu Nacrta natječaja za kod troška 6.1. predloženo je ograničiti jačinu motora traktora do 60 kW nominalne snage. Mi u Udruzi smatramo da na ovom natječaju kao i na svim drugim natječajima za mjere, podmjere i operacije gdje su prihvatljivi novi traktori, ne treba uopće ograničavati snagu traktora. Snaga traktora do 60 kW na nagnutim terenima teško da može vući, a kamoli nositi atomizer, a posebno drugu opremu za rad u vinogradu. Za vrlo nagnute terene smatramo da potencijalnim korisnicima treba dozvoliti i nabavku traktora s gusjenicama. Nadalje, referentna cijena od 4.7543,23 kn/kW (cca 620,00 Eur-a) ne omogućuje niti nabavku traktora do 40 kW i to bez ikakve dodatne opreme, te predlažemo da se za referentne cijene koriste cjenici poljoprivredne mehanizacije koja se prodaje na tržištu u Republici Hrvatskoj. U tom smislu upućujemo na internetske stranice tri člana naše udruge (Messis d.o.o., Pa-vin, Agromehanika trgovina Bjelovar, najzastupljeniji u prodaji opreme za vinogradarstvo), a na vaše traženje rado ćemo dostaviti podatke o prodajnim cijenama traktora i priključne mehanizacije i opreme za vinogradarstvo od preostalih članova naše udruge, prema kojima se može odrediti točna cijena za traktore, ali i druge mehanizacije i opreme potrebne za rad u vinogradu, te za podizanje i održavanje nasada. 2) U listi pripadajućih troškova s referentnim cijenama navedeno je (kroz kodove troškova od 1 do 5) više operacija za podizanje vinograda za koje se investitori upućuju na plaćanje skupih usluga, a za održavanje vinograda nije navedena praktično niti jedna operacija – prihvatljiv trošak. Isto tako, od priključne poljoprivredne mehanizacije navedeni su samo atomizer i kombajn za berbu grožđa. Nije omogućena nabava freza i/ili malčera koji su uz opremu za orezivanje vinograda neizostavni dio opreme jer nisu u prihvatljivim troškovima. Zato tražimo da se popis prihvatljivih troškova za poljoprivrednu mehanizaciju proširi i na: 01. STROJEVI ZA PRIPREMU I UREĐENJE TLA U VINOGRADIMA Freze za skeletna tla (Sitnilice-freze za terene s prisustvom kamena) – prvenstveno Primorje (mislim na primorje Republike Hrvatske od Savudrije do rta Oštra s otocima) Plugovi – rigoleri Traktorski ravnjači Strojevi za kalcizaciju tla Strojevi za sadnju vinograda – sadilice traktorske s opremom 02. STROJEVI ZA OSNOVNU I DOPUNSKU OBRADU TLA U VINOGRADIMA Vinogradarski plugovi Podrivači Podrivači s hidropneumatskim sigurnosnim sistemom Freze – rotovatori Freze s hidrauličnim bočnim pomakom Rotacijske drljače Lopatari (lopatasti plugovi) 03. STROJEVI ZA GNOJIDBU Rasipači mineralnih gnojiva sa opremom za bočno rasipanje Rotacijski razbacivači stajskog gnoja za vinograde 04. MALČERI KOSILICE - STROJEVI ZA MEHANIČKO UKLANJANJE KOROVA Kosilice za vinograde Malčeri Prozračivači travnjaka u vinogradima Malčeri s vlastitim pogonskim motorom Samokretni malčeri Malčeri - samokretni strojevi (gusjeničari) na daljinsko upravljanje Malčeri sa promjenjivom širinom rada Malčeri s bočnim diskom/kosilicom trave oko čokota Malčeri sa promjenjivom širinom rada i bočnim diskovima Malčeri sa prskalicom herbicida Malčeri za motokultivatore i male traktor Malčeri reverzibilni Malčeri za rad na nagnutim terenima Malčeri sa sakupljačem usitnjene mase Malčeri na hidrauličnoj ruci - vinogradarski 05. OSTALI STROJEVI ZA PRIMJENU U VINOGRADARSTVU I STROJEVI ZA MEHANIČKO UKLANJANJE KOROVA Preša za sakupljanje ostataka rezidbe u vinogradima Nošeni atomizeri Vučeni atomizeri Podrivači s deponatorom mineralnog gnojiva Vinogradarske tanjurače i prozračivači Vibro-kultivatori za vinograde Međuredni vibro-kultivatori Međuredni vibro-kultivatori s noževima za plijevljenje/podrezivanje Univerzalni strojevi za unutar-rednu obradu vinograda sa bočno izmjenjivim priključcima: - noževima za plijevljenje/podrezivanje - kosilice trave i čistači donjeg dijela čokota - diskovi za odgrtanje/zagrtanje - malčeri - rotacijske drljače Kultivatori i rotodrljače za unutar-rednu obradu Zvjezdasti kultivatori za mehaničko uklanjanje korova unutar-redni Kosilice trave i čistači trsova od mladih izboja Freze za međurednu i unutar-rednu obradu Freze za pripremu sadnje vinograda Strojevi za zabijanje stupova Traktorske bušilice i svrdla Strojevi i oprema za sjetvu travnih ili djetelinsko travnih smjesa u vinogradima Strojevi i oprema za zelenu i zimsku rezidbu vinograda Sakupljači granja nakon rezidbe Škare za rezidbu vinograda – baterijske, akumulatorske, pneumatske Vezačice - uređaji za vezivanje vinove loze - baterijske, akumulatorske Električne i lančane pile - baterijske, akumulatorske, pneumatske Kompresori s opremom za rezidbu u vinogradima Strojevi za usitnjavanje biljnih ostataka nakon rezidbe Podizačica i vezačica mladica u zeleno Strojevi za izvlačenje rozgve iz redova nakon ručne rezidbe ( ručnog formiranja vinograda ) 06. UTOVARNO PRETOVARNA I TRANSPORTNA SREDSTVA Traktorski viličari Nošeni traktorski sanduci i samoutovarne korpe Traktorske prikolice za transport box paleta Vinogradarske traktorske prikolice Električni pastiri 07. TRAKTORI I MOTOKULTIVATORI Motokultivatori Mali traktori Zglobni traktori Traktori gusjeničari Traktori Prednji traktorski utovarivači 08. KOMBAJNI ZA BERBU GROŽĐA - Vučeni - Samokretni S poštovanjem, Franjo Dominković Potpredsjednik Udruge prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u RH Djelomično prihvaćen 1. Sastavni dio Priloga 3 Lista prihvatljivih troškova je traktor čija je cijena izračunata po jedinici mjere (kn/kW), bez ograničenja snage. 2. Lista prihvatljivih troškova će biti proširena novim prihvatljivim troškovima koji se odnose na mehanizaciju, strojeve i opremu koji su u skladu sa svrhom ovoga Natječaja.
2 Milan Radovanović   Poštovani, Predlažem da se u tekstu Natječaja pod 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, Intenzitet javne potpore, Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima: pod b. ulaganje se odvija, dodati ''na potpomognutom području – području jedinica lokalne samouprave razvrstane u I, II, III i IV skupinu''. Na navedenom području su prema indeksu razvijenosti ispodprosječno rangirane jedinice lokalne samouprave, sa otežanim radnim i životnim uvjetima stanovnika. Predlaže se dodati točku ''d) ulaganje se provodi za podizanje ekoloških nasada''. Predlažem uvećanje intenziteta potpore za dodatnih 20%, ako je Republici Hrvatskoj u interesu povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom. Proizvodnja tradicionalne, zdrave, ekološke hrane preduvjet je zdravlja ljudi, bez dodatnog zagađenja okoliša, ako želimo živjeti u skladu s prirodom, te je potrebno da se dodatno stimulira. Ne potiče se ekološka proizvodnja koja pozitivno utječe na očuvanje okoliša i rješavanje utjecaja klimatskih promjena. Predlažem da se u Prilogu I. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI: - Pod točkom 11. da se spusti granica ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva sa sadašnjih 6000 eura na 2000 eura. Mnoga mala OPG-a kojima i sam pripadam , imaju EVPG manju od 6000 eura i automatski tim uvjetom ispadaju na natječaju. Pomoć malim OPG-a kakvih je najviše, bilo bi smanjenje ovog uvjeta EVPG na 2000 eura. Za izračun ekonomske veličine molim da se uzme u obzir ekonomska veličinu gospodarstva u tekućoj godini. - Pod točkom 27. da se omogući kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme i za postojeće višegodišnje nasade. Predlažem slijedeći tekst: '' Ulaganje u kupnju poljoprivredne mehanizacije prihvatljivo je u slučaju ulaganja u podizanje i opremanje novog višegodišnjeg nasada i u slučaju ulaganja u postojeće višegodišnje nasade.'' Predlažem da se u Prilogu 2 KRITERIJI ODABIRA, izvrši dodatno bodovanje sa minimalno 10 bodova za ekološke proizvođače i podizanje novih ekoloških nasada jer je proizvodnja tradicionalne, zdrave i ekološke hrane preduvjet zdravlja ljudi te je potrebno da se dodatno stimulira. Proizvodnja tradicionalne, zdrave, ekološke hrane preduvjet je zdravlja ljudi i života u skladu s prirodom bez dodatnog zagađenja okoliša. Ekološka proizvodnja pozitivno utječe na očuvanje okoliša i rješavanje utjecaja klimatskih promjena. Predlažem da se u Prilogu 2 KRITERIJI ODABIRA, pod točkom 8. Indeks razvijenosti JLS-a (prema mjestu ulaganja) dodjeli više bodova za ne razvijene ruralne dijelove naše domovine, odnosno potpomognuta područja – području jedinica lokalne samouprave razvrstane u I, II, III i IV skupinu. Na navedenom području su prema indeksu razvijenosti ispodprosječno rangirane jedinice lokalne samouprave, sa otežanim radnim i životnim uvjetima stanovnika. U tim područjima je već dosta teško raditi i treba dati veću prednost proizvođačima na tom području. JLS u skupini I-IV ima samo tri boda prednosti u donosu na JLS VIII, što je premalo. Predlažem da se u Prilogu 2 KRITERIJI ODABIRA, pod točkom 2. Kompleksnost ulaganja, ne boduje sa više bodova restrukturiranje i opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada minimalne starosti 15 godina u odnosu na nasade starosti do 10 godina, obzirom da su uglavnom stariji nasadi prestari i mnoge je potrebno vaditi iz zemlje i saditi nove, a ne dodatno stimulirati. U nastavku je popis komentara na Prilog 3 – Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena: Pod točkom 2. nedostaje ekološko gnojivo koje je skuplje nego konvencionalno. 2.1 organsko gnojivo – stajnjak (103,91 kn/t) - problematično je pronaći organski stajnjak a pogotovo u većim količinama, zbog čega je visoka cijena transporta stajnjaka dok cijena samog stajnjaka nije visoka. Ovisno o lokaciji ulaganja cijena transporta može višestruko premašiti cijenu stajnjaka. Navedeni problem je daleko izraženiji ukoliko se traži stajnjak sa ekoloških farmi. Predlažem da se poveća cijena stajnjaka ili odvoji cijena samog stajnjaka i cijena prijevoza stajnjaka. Pod točkom 5. 1. opremanje nasada, potrebno je dodati slijedeće: oprema koja je potrebna za održavanje voćnjaka, branje voća (tresači i sakupljači), sustav za prihranu, objekat za skladištenje, sušenje i hlađenje, sušara za orašaste plodove, stroj za razbijanje i stroj za čišćenje orašastih plodova, kalibrator, oprema za skladištenje. Predlažem da se doda točka POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I STROJEVI ZA VLASTITU PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU za postojeće višegodišnje nasade: - traktor, - atomizer, - freza, - malčer Traktor, atomizer, freza i malčer su neophodni za održavanje postojećih višegodišnjh nasada. - tanjurača i slični strojevi za obradu tla Lijeska se prvih 5 godina mora međuredno obrađivati pa su navedeni strojevi neophodni. - rasipač gnojiva Rasipač gnojiva je neophodan za gnojidbu kako bi osigurali kvalitetnu proizvodnju. - strojevi za okopavanje – kopačice Navedeni strojevi se koriste se za okopavanje mladih nasada. Za nasade u ekološkoj proizvodnji nije dozvoljena upotreba herbicida pa se okopavanje oko sadnica obavlja i 5 -7 puta godišnje. Ručno okopavanje predstavlja veliki trošak i nisku efikasnost, te je upotreba kopačica neophodna pri intenzivnom podizanju mladog nasada. - samohodni kombajni, strojevi za berbu voća Berba lješnjaka obavlja se isključivo strojno za što su neophodni samohodni kombajni. - prikolice Za prijevoz lješnjaka iz voćnjaka do skladišta ili na preradu potrebne su pretovarne prikolice. Mislim da predložena poljoprivredna mehanizacija nije dovoljna da se zadovolje minimalni agrotehnički zahvati u voćarstvu. Djelomično prihvaćen Komentar se odnosi na Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada te je greškom upisan ovdje. Dajemo odgovore koji vrijede za spomenuti Nacrt Natječaja za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada : 1. Mogućnosti uvećanja intenziteta potpore propisana su Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (SL L 347, 20. 12. 2013.) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama. 2. Podizanje ekoloških nasada je prihvatljivo u sklopu ovoga Natječaja, ali ne ostvaruje dodatne bodove prema kriterijima odabira. S obzirom da je svrha Natječaja podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva i to većinom za voćne vrste u kojima RH nije samodostatna, vrijede ista pravila i za ekološke i za konvencionalne proizvođače. 3. Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva propisana je Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 4. Da bi korisnik ostvario bodove za kompleksnost ulaganja, ulaganje se mora odnositi na restrukturiranje postojećeg višegodišnjeg nasada minimalne starosti 15 godina. 5. Natječajem, točka 2.7.2, stavak (15) opisan je način na koji Agencija za plaćanja definira referentne cijene za pojedine troškove. “Agencija za plaćanja upisuje cijene prihvatljivih troškova u bazu referentnih cijena. Za izračun referentne cijene Agencija za plaćanja koristi metodu standardne devijacije (prosječno odstupanje od prosjeka). Referentna cijena je prosjek svih cijena koje ne odstupanju od standardne devijacije. Referentna cijena za pojedini trošak iz Priloga 3 ovoga Natječaja je najviši iznos prihvatljiv za sufinanciranje tog troška." 6. Lista prihvatljivih troškova će biti proširena novim prihvatljivim troškovima koji se odnose na mehanizaciju, strojeve i opremu koji su u skladu sa svrhom ovoga Natječaja.
3 GRAŠEVINA CROATICA   S obzirom na zahtjevnost i kompleksnost proizvodnje grožđa smatramo iznimno bitnim da se proširi lista prihvatljive opreme na sve ono što je bilo prihvatljivo u zadnjem natječaju za vinogradarstvo (strojeve za obradu tla (malčere, kopačice), priključke za zalamanje, odlistavanje, plijevljenje stabla, škare za rezidbu, vezanje, kašete za branje grožđa i sl) . Referentne cijene krčenja i pripreme tla za sadnju treba preispitati jer se radi o različitim vrstama tla koja zahtijevaju različiti pristup i korištenje mehanizacije, te nije moguće definirati jednu jedinstvenu referentnu cijenu za sve. Djelomično prihvaćen 1. Lista prihvatljivih troškova će biti proširena novim prihvatljivim troškovima koji se odnose na mehanizaciju, strojeve i opremu koji su u skladu sa svrhom ovoga Natječaja. 2. Natječajem, točka 2.7.2, stavak (15) opisan je način na koji Agencija za plaćanja definira referentne cijene za pojedine troškove. “Agencija za plaćanja upisuje cijene prihvatljivih troškova u bazu referentnih cijena. Za izračun referentne cijene Agencija za plaćanja koristi metodu standardne devijacije (prosječno odstupanje od prosjeka). Referentna cijena je prosjek svih cijena koje ne odstupanju od standardne devijacije. Referentna cijena za pojedini trošak iz Priloga 3 ovoga Natječaja je najviši iznos prihvatljiv za sufinanciranje tog troška."
4 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL   Poštovani, Smatramo da treba biti prihvatljiva sva oprema koja je potrebna za proizvodnju grožđa (škare, malčer, šišači, kašete za grožđe, četke itd..), kao što je i bilo na zadnjem natječaju iz 2017 g. Također, gospodarsko vozilo bi trebalo biti prihvatljivo jer je izuzetno bitno za prijevoz radne snage, repromaterijala, gotovih proizvoda i sl. Što se tiče referentnih cijena priprema tla za sadnju, smatramo da iste nisu realne, pogotovo za područje Dalmacije gdje ima puno kamena i cijena od 1.602 kn/ha za frezanje kamena je iznimno niska. Traktor snage do 60 KW nije dovoljan da savlada veće uspone sa nekom priključnom opremom pa predlažemo da se snaga podigne na minimalno 80 KW. Vezano za projekte koji ciljaju potporu veću od 100.000 eura, a promet u zadnje tri godine im je manji od 100.000 eura, nije nam najjasnije iz kojega razloga uz obvezujuće pismo namjere banke neće biti moguće prijaviti projekt. Smatramo da isto treba prihvatiti i izjednačiti kriterije kako je bilo na prethodnim natječajima. Djelomično prihvaćen 1. Lista prihvatljivih troškova će biti proširena novim prihvatljivim troškovima koji se odnose na mehanizaciju, strojeve i opremu koji su u skladu sa svrhom ovoga Natječaja. 2. Natječajem, točka 2.7.2, stavak (15) opisan je način na koji Agencija za plaćanja definira referentne cijene za pojedine troškove. “Agencija za plaćanja upisuje cijene prihvatljivih troškova u bazu referentnih cijena. Za izračun referentne cijene Agencija za plaćanja koristi metodu standardne devijacije (prosječno odstupanje od prosjeka). Referentna cijena je prosjek svih cijena koje ne odstupanju od standardne devijacije. Referentna cijena za pojedini trošak iz Priloga 3 ovoga Natječaja je najviši iznos prihvatljiv za sufinanciranje tog troška." 3. Sastavni dio Priloga 3 Lista prihvatljivih troškova je traktor čija je cijena izračunata po jedinici mjere (kn/kW), bez ograničenja snage. 4. Vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od najviše pet godina u slučaju elementarne prirodne nepogode koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke. Obvezujuće pismo namjere banke mora se odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.
5 EUROKONZALTING   Poštovani, obzirom na sve radove koje je potrebno provoditi u održavanju vinograda predlažemo proširenje popisa prihvatljive mehanizacije na niže navedeno. Stroj i oprema za zelenu rezidbu vinograda koja se koristi ljeti kad rozgva (loza) izrase iznad gornjih žica te se sa istim prikraćuje. Stroj i oprema za zimsku rezidbu (predrezač) kojima se prikraćuje zrelu rozgvu i uvelike pomažu prije rezidbe. Strojevi za unutar rednu obradu i mehaničko uklanjanje korova. Strojevi za čišćenje trsova od mladih izboja. Djelomično prihvaćen Lista prihvatljivih troškova će biti proširena novim prihvatljivim troškovima koji se odnose na mehanizaciju, strojeve i opremu koji su u skladu sa svrhom ovoga Natječaja.
6 Darijan Vinter  , 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Poštovani, s obzirom na to da se za sve prihvatljive troškove provodi postupak nabave smatram da definiranje referentnih cijena nije opravdano a k tome pojedine skupine prijavitelja dovodi u nepovoljniji položaj što je u suprotnosti sa metodologijom dodjele bespovratnih EU sredstava. Predlažem da se uz Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova objavi i metodologija izračuna referentnih cijena jer za pojedine skupine troškova je u potpunosti nejasno na koji način su dobivene referentne cijene. Npr. jedinični trošak rigolanja u iznosu od 2,846,02 kn/ha možda je referentan na lako obradivom tlu bez nagiba ali zasigurno ne i na strmim terenima s teže obradivim tlom gdje je potreban angažman zahtjevnije mehanizacije što znatno poskupljuje trošak pa ispada da se referentnom cijenom pokriva trošak dopreme stroja na mjesto izvođenja radova a trošak rigolanja u potpunosti se prebacuje na korisnika. Nadalje kada se u obzir uzme znatno viša referentna cijena krčenja (1.1.) u iznosu od 33.227,78 kuna nejasno je na koji način su dobiveni iznosi iz skupine troška 2. Ovim putem skrećem pozornost da je velik dio vinogradarskih površina u SZ hrvatske u iznimno lošem i zapuštenom stanju (kao posljedica neprovođenja agrotehničkih mjera bivših vlasnika pretvorilo se u šikaru i šumu) te je ovakav natječaj prilika da se navedene površine stave ponovno u funkciju vinogradarstva. Nažalost zbog višegodišnjeg neodržavanja na takvim parcelama, u svrhu privođenja ponovnoj agrotehničkoj namjeni potrebni su opsežniji zahvati (krčenje, rigolanje, planiranje, škarpiranje) te i uz intenzitet potpore od 70 % za ZPO i referentne cijene na području ulaganja, troškovi pripreme parcele za sadnju višestruko nadmašuju predložene referentne cijene i u nepovoljniji položaj dovode ovu skupinu prijavitelja. Također skrećem pozornost na zadane referentne cijene opreme gdje je npr. za atomizer koji bi trebao doprinijeti fokus području 5A zadana referentna cijena u iznosu od 41.390,70 kn dok je tržišna cijena atomizera s elektrostatskim raspršivanjem (najveći doprinos fokus području 5A) otprilike 70.000,00 kuna. Nejasno je što se želi postići definiranjem ovakvih cijena i koja je podloga za izračun. Predlažem da se proširi lista prihvatljivih troškova koja će obuhvatiti sve potrebne aktivnosti u pripremi zemljišta ili opcionalno prijavitelju omogući da sam definira troškovnik i potrebne aktivnosti sukladno tehnološkom projektu kako bi se omogućilo jednako postupanje prema svim potencijalnim prijaviteljima. Djelomično prihvaćen Natječajem, točka 2.7.2, stavak (15) opisan je način na koji Agencija za plaćanja definira referentne cijene za pojedine troškove. “Agencija za plaćanja upisuje cijene prihvatljivih troškova u bazu referentnih cijena. Za izračun referentne cijene Agencija za plaćanja koristi metodu standardne devijacije (prosječno odstupanje od prosjeka). Referentna cijena je prosjek svih cijena koje ne odstupanju od standardne devijacije. Referentna cijena za pojedini trošak iz Priloga 3 ovoga Natječaja je najviši iznos prihvatljiv za sufinanciranje tog troška." Lista prihvatljivih troškova će biti proširena novim prihvatljivim troškovima koji se odnose na mehanizaciju, strojeve i opremu koji su u skladu sa svrhom ovoga Natječaja.
7 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog I, točka 57. Tablicom kriteriji bodovanja i odredbom iz točke 57. Priloga I stavljate u nepovoljniji položaj sve one vinogradare iz krških krajeva kojima je onemogućen pristup vode, pa na taj način postižu daleko manji broj bodova u odnosu na one krajeve na kojima je voda lako dostupna. Uvođenjem sustava za navodnjavanje svakako se povećava vrijednost investicije pa je moguće uz manje površine realizirati veće iznose i na taj način omogućiti nabavu mehanizacije. Predlažemo da se izbaci trostruko bodovanje sustava za navodnjavanje, kao da se u sklopu sustava za navodnjavanje uvedu i alternativni načini navodnjavanja koji bi omogućili i vinogradarima koji nisu u mogućnosti izraditi bunare ili akumulacije jer investicija daleko premašuje korist u dugoročnom periodu. Također treba imati u vidu da pristupačnost novim površinama za sadnju vinograda se značajno razlikuje u Dalmaciji i Istri od Slavonije. Prilog 1, Točka 67. – u slučaju ako korisnik dostavi ponude na kojima je cijena stavaka primjerice duplo veća od cijene navedene u LPT Prilog 3., hoće li razlika između iznosa s LPT i ponude (koju korisnik planira financirati vlastitim sredstvima) prilikom administrativne kontrole zahtjeva za potporu biti svrstana u neodobrene troškove? Ako DA i ako taj neodobreni trošak čini više od 50% iznosa ulaganja za koje korisnik traži potporu, u tom slučaju će zahtjev biti odbijen? Što nema smisla, jer je to prihvatljiv trošak, ali ne u punom iznosu. Prilog 1, Točka 87. – navedeno je: Uvećanje vrijednosti potpore temeljem obvezujućeg pisma namjere banke primjenjuje se za korisnike koji posjeduju financijsku dokumentaciju, a čiji je zbroj vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine veći od 100.000 EUR. Radi li se ovdje o omašci, jer ispada da svi korisnici koji traže potporu veću od 100.000 EUR moraju dostaviti obvezujuće pismo namjere banke? Prilog 1, Točka 88. – zašto ne dopustiti veći iznos potpore i korisnicima koji imaju kroz tri godine zbroj vrijednosti prometa do 100.000€ ako mogu ishoditi obvezujuće pismo namjere banke? Djelomično prihvaćen Prilog 1, točka 57 - nije jasan osvrt pošto se spomenuti članak ne odnosi na navodnjavanje. Prilog 1, Točka 67 - u skladu s člankom 2.7.2 stavak (13) Natječaja, Agencija za plaćanja ocjenjuje opravdanost visine troškova iz odabranih ponuda pomoću odgovarajućih sustava za evaluaciju te u slučaju utvrđenih neopravdanih odstupanja može umanjiti iznos prihvatljiv za sufinanciranje. Prilog 1, Točka 87 - 88 : Kod korisnika kod kojih je u razdoblju od tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu godišnji promet smanjen uslijed elementarne prirodne nepogode, vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od najviše pet godina u slučaju elementarne prirodne nepogode koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke. Obvezujuće pismo namjere banke mora se odnositi na vrijednost projekta u cijelosti.
8 Darijan Vinter 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.1. Uvjeti prihvatljivosti korisnika u postupku dodjele potpore Prilog 1. Uvjeti prihvatljivosti - točkom 24. definirano je "Projekt se odnosi na podizanje novih vinograda vinskih i/ili stolnih kultivara i/ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara sa ili bez opremanja, pri čemu je rezultat ulaganja podignut novi vinograd i/ili restrukturiran postojeći vinograd stolnih kultivara, minimalne površine 0,5 hektara" PREDLAŽE SE DODATI TEKST "U slučaju da ulaganje obuhvaća više pojedinačnih parcela rezultat ulaganja podignuti novi vinogradi i/ili restrukturirani postojeći vinogradi stolnih kultivara zbirno moraju biti minimalne površine 0,5 hektara" Djelomično prihvaćen S obzirom da je navedeno da se projekt odnosi na podizanje novih ili restrukturiranje postojećih vinograda stolnih kultivara, ulaganje podrazumijeva i mogućnost ulaganja na više parcela koje zbirno moraju ispuniti uvjet minimalne površine od 0,5 hektara.
9 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 2. Kriteriji odabira: točka 5. „Duljina poslovanja korisnika u sektoru vinogradarstva“ Duljina poslovanja korisnika u određenom sektoru je od velike važnosti u provođenju tehnologije proizvodnje grožđa koje je doista zahtjevna kultura glede svih agrotehničkih zahtjeva njege kulture. Stoga, predlažemo da se ubaci još jedna stavka za vinogradare koji se bave vinogradarstvom više od 10 godina da ih se boduje sa dodatnim bodovima ili da se kategorija od 2 do 5 godina ne boduje i da se razmili o početnicima u ovome sektoru. Prilog 2. Kriteriji odabira: točka 5. „Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces“ Navodite“ Bodovi za novi/inovativni tehničko - tehnološki proces dodjeljuju se za troškove navedene pod točkama 5.1.1, 5.2 i 5.3 u Listi prihvatljivih troškova i referentnih cijena.“ Ne vidimo inovativnost navedenih troškova s obzirom da su na tržištu već desetljećima. Predlažemo da se stave troškovi koji su doista inovacija u proizvodnji grožđa a to je nabava specijalnih atomizera koji vrše povrat viška tekućine u rezervoar, meteo stanica... Ovo točke koje ste navele u inovativnosti trebaju biti dio kompleksnosti ulaganja ali s njima treba biti oprezan jer niti jedan od ovih sustava nije neophodan u vinogradarskoj proizvodnji. Djelomično prihvaćen Prilog 2. Kriteriji odabira: točka 5 „Duljina poslovanja korisnika u sektoru vinogradarstva“- prihvaća se prijedlog. Prilog 2. Kriteriji odabira: točka 5. „Novi/inovativni tehničko-tehnološki proces“ - kriterij se ne odnosi samo na inovativne procese, već i na uvođenje novih kojih do sada u procesu proizvodnje nije bilo.
10 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 3. Lista prihvatljivih troškova: dio 1. „Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta“ Referentne cijene nisu realne, potrebno ih je uskladiti sa tržišnim cijenama. Točka 1.1. i 1.2. , postavlja se pitanje je li cijena za 1 ha ista za onoga tko ima zaraslu površinu 100 m² na 1 ha i tko ima cijeli hektar u šikari? Predlažemo da se ovaj dio riješi fotografijama u Tehnološkom projektu sa prikazom dijela koji je dio zarastao u šikaru i u tome slučaju poveća cijena po ha. Isti princip je potrebno primijeniti i za uklanjanje kamena. U ovaj dio je potrebno uvesti i trošak frezanja kamena u skladu sa trenutnim cijenama na tržištu jer je neophodna aktivnost na kamenitim tlima Dalmacije i Istre. Prilog 3. Lista prihvatljivih troškova: dio 2. „Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta“ Uz organska gnojiva- stajnjak potrebno je ubaciti i dehidrirani organski gnoj koji je zamjena za stajnjak. Naime, u nekim dijelovima Hrvatske nemoguće nabaviti stajski gnoj a i ako se nabavi transport do krajnjeg korisnika je skuplji nego sami stajski gnoj. Također se postavlja pitanje i ekološke neprihvatljivosti zbog rasipanja gnoja u okoliš za vrijeme transporta do lokacije. Osim toga navedena dehidrirana gnojiva imaju dozvolu za primjenu u ekološkim nasadima, dok stajski gnoj ima dozvolu u ekološkim nasadima samo ako je iz ekološkog uzgoja stoke. Prilog 3. Lista prihvatljivih troškova: dio 1 Trošak armature i postavljanja ne bi trebao biti svrstan pod dio 1.„Priprema terena/tla za sadnju“ nego pod dio 5. opremanje vinograda. Također za ovaj trošak nije iskazana realna referentna cijena. Prema našim saznanjima a koji se temelje na prijavama iz mjere 5.2.1 i mjere restrukturiranje i konverzija, prosječna cijena za nabavu armature je bila cca 75.000,00 HRK za 1 ha sa napomenom da se radilo o cijeni prije drastičnog poskupljenja željeza na tržištu. Postavljanje armature na 1 ha je prema sakupljenim ponudama iz navedenih mjera se kreće oko 25.000,00 po hektru. Predlažemo da korigirate cijene sukladno trenutno važećim cijenama na tržištu uz napomenu da su ove cijene prihvaćene u spomenutim mjerama. Prilog 3 - točka 6. smatramo da nije potrebno isključiti nabavu traktora snage veće od 60 kW kada je cijena traktora ograničena po kW, a ako je potrebno, neka se onda ograniči sufinanciranje do 60kW Prilog 3 - točka 8. Opći troškovi, 8.4 troškovi analize tla prije sadnje – to nije opći trošak. Također, troškovi analize tla prije sadnje nisu navedeni/specificirani u Nacrtu natječaja pod 2.4 Uvjeti prihvatljivosti troškova, točka 7., znači li to da su troškovi analize tla prije sadnje prihvatljivi u iznosu od 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova? Prihvaćen 1. Prilog 3. Lista prihvatljivih troškova: dio 1. „Uređenje zemljišta u svrhu realizacije projekta“ - Natječajem, točka 2.7.2, stavak (15) opisan je način na koji Agencija za plaćanja definira referentne cijene za pojedine troškove. “Agencija za plaćanja upisuje cijene prihvatljivih troškova u bazu referentnih cijena. Za izračun referentne cijene Agencija za plaćanja koristi metodu standardne devijacije (prosječno odstupanje od prosjeka). Referentna cijena je prosjek svih cijena koje ne odstupanju od standardne devijacije. Referentna cijena za pojedini trošak iz Priloga 3 ovoga Natječaja je najviši iznos prihvatljiv za sufinanciranje tog troška." 2. Prilog 3. Lista prihvatljivih troškova: dio 2. „Trajnije poboljšanje kvalitete zemljišta u svrhu realizacije projekta“ - dehidrirani stajnjak - u skladu s listom prihvatljivih troškova prihvatljivo je i peletizirano stajsko gnojivo. 3. Sastavni dio Priloga 3 Lista prihvatljivih troškova je traktor čija je cijena izračunata po jedinici mjere (kn/kW), bez ograničenja snage. 4. Analiza tla je navedena u stavku 7. podtočku 2.4. teksta Natječaja. „Troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, analize tla i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u podstavcima a. i b. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.“
11 UDRUGA POSLOVNIH SAVJETNIKA-RURAL  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 4, Točka 4. „Dokument koji je također potrebno priložiti je i Tehnološki projekt koji mora izraditi stručna osoba agronom ili stručna osoba srodne znanosti.“ Potrebno definirati srodnu znanost? Nadalje: Kako navodite u Tehnološkom projektu trebaju biti svi relevantni podaci vezani za ulaganje pa i grafički prikazi podataka koji su nam svima dostupni iz ARKOD-a i Geo portala. Također tražite da parcela koja nije upisana u ARKOD (što je moguće) treba biti prikazana na katastarskom planu. Predlažem da se umjesto katastarskog plana uzme u obzir Geo portal ili ARKOD koji bolje prikazuje katastarsku česticu iako nije upisana u ARKOD. Temeljem gore navedenog, postavlja se pitanje opravdanosti Priloga 10. Iz Priloga 10 rečenice "Ulaganje je u skladu s analizom tla i tehnološkim projektom...“ je vidljivo da će kolege iz HAPIH-a i Uprave za stručnu podršku odobravati Tehnološki projekt koji je izradila stručna osoba ili bi trebala izraditi stručna osoba. Da bi navedeni Tehnološki projekt odobrili, tehnolog kada izradi tehnološki projekt (koji je obično gotov kada je cijeli projekt gotov) na dvije adrese šalje svoj Tehnološki projekt na odobrenje. Postavlja se pitanje koliko će službenici navedenih službi trebati vremena za čitanje, kontrolu i odobravanje Tehnološkog projekta koji je na 20 do 30 stranica. Također se postavlja pitanje u kojem vremensku periodu će korisnik imati izrađen Tehnološki projekt. Prema dosadašnjem iskustvu Tehnološki projekt se uglavnom završava paralelno sa pripremom sve dokumentacije, sakupljanjem ponuda, izradom tablice troškova jer je njegov sastavni dio i financijska stavka projekta. Što ako Tehnolog završi par dana prije završetka krajnjeg roka prijave a službenici nemaju vremena za njegovo odobravanje i to učine nakon roka za prijavu? Hoće li korisnik morati odustati od prijave? Mišljenja smo da ovakav dokument nema nikakvog opravdanja te da bi u opisu sadržaja Tehnološkog, Agencija trebala definirati koja su im poglavlja bitna za kontrolu kriterija prihvatljivosti. Također se ne slažemo da službenici savjetodavne i HAPIH-a trebaju kontrolirati rad tehnologa. Navedeno potkrepljuje činjenica da ste u navedeni dokument dodali tablicu 2.3. u koju konzultanti upisuju podatke o ukupnoj površini i podatke o prijavljenoj površini, temeljem kojih će službenik navedene dvije institucije samo izračunati postotak radova na ukupnoj površini. Nadalje, postavlja se pitanje što u slučaju ako se dva službenika ne slažu oko odobravanja tj. jedan kaže da odobrava a drugi kaže da nije u redu? Predlažemo da se Prilog 10 izbaci te da da se ne uvode nove dvije institucije u proces prijave i obrade predmeta nego da se jednostavno na stranice uz Natječaj objavi i metodologija izračuna prihvatljive površine pomoću koje će tehnolog izračunati prihvatljivu površinu za vinograd. U daljnjim postupcima je potrebna edukacija djelatnika Agencije koji vrše administrativnu kontrolu projekta kako bi mogli utvrditi jesu li se tehnolozi pridržavali zadane metodologije izračuna. Još jednom vas molim da naš prijedlog uzmete u obzir kako bi izbjegli bespotrebne korake koji mogu uvjetovati da se krajnji korisnik ne prijavi na natječaj. Nije prihvaćen Potvrda o tehnološkom planiranju nije sastavni dio objavljenog Natječaja kao zaseban prilog.
12 FORTENOVA GRUPA d.d.  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1 UVJETI PRIHVATLJIVOSTI: KRITERIJ 1.: „Korisnik koji ima podnesen zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.1.1., novi zahtjev za potporu može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu“ KRITERIJ 2: „Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja“ Poštovani, S obzirom da operacija 4.1.1. (Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva) pokriva niz investicija u različite sektore koji međusobno nisu povezani (vinogradarstvo, voće, povrće – ratarske kulture, svinjogojske farme, govedarstvo, peradarstvo i dr.) predlaže se da se navedeni kriterij 1 (uvjet prihvatljivosti) izmjeni na način da se omogući korisniku ulaganje u više različitih sektora unutar jedne kalendarske godine. Samo u 2021. godini predviđeno je objavljivanje 7 natječaja koji spadaju u mjeru 4.1.1.. Navedeno ne bi utjecalo na dozvoljene državne potpore u odnosu na investicije jednog korisnika jer se na radi o istim i/ili sličnim projektima. Predlaže se brisanje navedenog kriterija ili njegova izmjena (izmjena Kriterija 1) kako slijedi: „Korisnik koji ima podnesen zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.1.1. , novi zahtjev za potporu može podnijeti pod uvjetom da se ne radi o ulaganju u isti sektor“ Vezano za kriterij br. 2 o investicijama povezanih poduzeća, predlaže se brisanje navedenog kriterija s obzirom da je maksimalni intenzitet potpore 500.000 EUR po korisniku što je značajno niže od maksimalnog ulaganja definiranog Operativnim programom. U cilju jačanja konkurentnosti ovog sektora na razini RH, predlaže se izmjena kriterija tako da se dozvoli javljanje povezanih poduzeća na način da maksimalni iznosa potpore svih povezanih/partnerskih poduzeća ne prelazi iznos koji je definiran Operativnim programom. Djelomično prihvaćen Navedeni uvjet da "Korisnik koji ima podnesen zahtjev za potporu unutar tipa operacije 4.1.1., novi zahtjev za potporu može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za potporu ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva za potporu“ odnosi se na prethodne natječaje iz istog tipa operacije. Isti (jedan) korisnik i/ili njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga Natječaja.
13 Maja Nakić  , 17. POPIS PRILOGA Prilog 1 - Uvjeti prihvatljivosti za tip operacije 4.1.1 Ukoliko je korisnik ostvario promet manji od 100.000 eura treba dati mogućnost povećanja iznosa projekta uz obvezujuće pismo namjere banke. Prilog 3 - Lista prihvatljivih troškova i referentnih cijena U Listu prihvatljivih troškova potrebno je ubaciti slijedeće troškove: - Električne škare za rezidbu - Malčer - Šišači - Oprema za zaštitu bilja - Gospodarsko vozilo - Prikolice za grožđe - Kašete za grožđe - Četka za četkanje loze Osim toga, potrebno je i povećati snagu traktora sa 60 kW, zbog nagiba tla i mogućnosti priključenja drugih radnih strojeva na traktor. Djelomično prihvaćen 1. Vrijednost potpore može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz najviše tri godine, odnosno tri najveća godišnja prometa u razdoblju od najviše pet godina u slučaju elementarne prirodne nepogode koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, uz uvjet da korisnik u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dostavi obvezujuće pismo namjere banke. Obvezujuće pismo namjere banke mora se odnositi na vrijednost projekta u cijelosti. 2. Lista prihvatljivih troškova će biti proširena novim prihvatljivim troškovima koji se odnose na mehanizaciju, strojeve i opremu koji su u skladu sa svrhom ovoga Natječaja. 3. Sastavni dio Priloga 3 Lista prihvatljivih troškova je traktor čija je cijena izračunata po jedinici mjere (kn/kW), bez ograničenja snage.