Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DAMIR ČOLIG O D L U K U Poštovani, slažem se sa Nacrtom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
2 Gracijela Orobabić O D L U K U Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. S poštovanjem, Gracijela Orobabić, prof. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
3 Ivan Krka O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.. Vremenik prijava i objava konačnih rezultata poboljšan je u odnosu na tekuću godinu. Slažem se sa prijedlogom od kolega, kada navode da je potrebno omogućiti upis odnosno otvaranje razrednih odjela i s manjim brojem od 20 učenika, osobito u slučajevima kada se radi o manjim sredinama u kojima se škole nalaze (ruralno područje) kao i strukovnim usmjerenjima za koje ne postoji veliki interes za upis, a postoji potreba na tržištu rada. S poštovanjem, Ivan Krka Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
4 Ana Eškinja O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. . Lijep pozdrav, Ana Eškinja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Ravna d.o.o. O D L U K U Poštovani, Nastavno na Odluku o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. kojim se određuje broj učenika koji se upisuju u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine, smatramo kako se ukidanjem četverogodišnjeg kurikuluma Drvodjelskog tehničara koji se provodi u Strojarsko brodograđevnoj školi za ind. i obr. Zanimanja, Rijeka umanjuju mogućnosti budućeg razvoja i prosperiteta drvno prerađivačke industrije u Primorsko- goranskoj županiji. Smatramo kako su tehničke strukovne škole u području drvodjelskih zanimanja deficitarno zanimanje gdje društva nailaze na poteškoće pronalaženja stručnog kadra kao temelja budućeg razvitka i napretka industrijske grane. Nedostatkom stručnog kadra sa kojim su suočena društva na području Gorskog kotara i Primorsko- goranske županije ista se nalaze u otežanim okolnostima poslovanja i smanjuju se mogućnosti budućeg rasta i razvoja. Molimo razmotrite odluku i namjeru ukidanja kurikuluma. Unaprijed zahvaljujemo Prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada i gospodarskih subjekata te će se pri donošenju konačne odluke o istima voditi računa.
6 DI KLANA d.d. O D L U K U Poštovani, nismo suglasni s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. tj. s člankom 5. stavkom 1. podstavak 2. kojim se određuje broj učenika koji se upisuju u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine. Smatramo da se ne bi trebalo ukinuli četverogodišnji kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner koji se provodi tek treću godinu u PGŽ-i tj. u Strojarsko brodograđevnoj školi za ind. i obrt. zanimanja, Rijeka. DI KLANA kao veliko poduzeće je jako zainteresirana za takve kadrove i mišljenja smo da je nužno omogućiti sustav obrazovanja koji počiva na suradnji i potrebama poduzeća i škola koje obrazuju kadrove koji su potrebni gospodarstvu a u ovom slučaju je to drvna industrija, koja se nalazi i u strategiji razvoja Republike Hrvatske. Ne znamo kako ste zamislili razvoj te grane prerađivačke industrije ako u isto vrijeme ukidate kurikulume za obrazovanje tih kadrova. Trenutno stipendiramo 8 učenika i prilikom otvaranja ovog kurikuluma dali smo Pismo namjere da ćemo svake naredne četiri godine stipendirati po 10 učenika, na čemu i dalje inzistiramo. Iz tog razloga smatramo da je taj kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner neophodan za razvoj daljnje drvne industrije u PGŽ obzirom da Županija ima sve predispozicije za razvoj drvne industrije, od drvne sirovine do niza poduzeća koja se bave preradom i proizvodnjom proizvoda na bazi te sirovine. A provođenjem tog kurikuluma možemo računati na obrazovan i stručan kadar koji svima nedostaje. Takvu suradnju sa strojarsko brodograđevnom školom smo nastojali uspostaviti zadnjih desetak godina kao i drugim državnim obrazovnim institucijama, sve sa svrhom kako bi obrazovali kadrove koji su potrebni industriji, a tu se u prvom redu radi o drvodjeljskim tehničarima kojih nedostaje na tržištu i deficitaran su kadar. Zadnjih 10-tak godina ne možemo pronaći takve kadrove na tržištu i ovo je bila prilika da ih se obrazuje i odmah zaposli u niz tvrtki na području Rijeke i Gorskog Kotara kojima su takvi kadrovi potrebni i koje cijelo vrijeme stipendiraju te učenike i spremne su to činiti i dalje a sve u cilju poboljšanja i razvoja drvne industrije u PGŽ a time i na području cijele Republike Hrvatske. Ukidanjem ovog kurikuluma dovedeni smo opet u situaciji, na početak odnosno deset godina unatrag, da nećemo imati mogućnost zapošljavanja stručnih kadrova i da ćemo ih morati tražiti na tržištima Ukrajine, Indije i drugih stranih zemalja. Naša tvrtka kao i druge iz ove branše sa našeg područja su jako zainteresirani za stipendiranje ovih kadrova i očekujemo da promijenite Odluku i namjeru ukidanja ovog kurikuluma. Hvala i lijep pozdrav DI KLANA d.d. Prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada i gospodarskih subjekata te će se pri donošenju konačne odluke o istima voditi računa.
7 Ančica Eđed O D L U K U Poštovani, Slažem se s predloženim rokovima za upis u prvi razred srednje škole prema Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. tako da će do 15. srpnja 2021. godine završiti ljetni upisni rok. Dobro je i to što se pojedini dokumenti mogu dostaviti elektroničkim putem s obzirom na današnju situaciju. S poštovanjem! Ančica Eđed Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 Melanija Miodrag O D L U K U Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
9 Ante Dževlan O D L U K U Poštovani ! Tehnička škola Kutina u postupku ishodovanja suglasnosti MZO o uvođenju novog obrazovnog programa za zanimanje Farmaceutski tehničar / Farmaceutska tehničarka za školsku 2021. / 2022. godinu (šifra 240404). Po dobivenoj suglasnosti za traženo zanimanje, Škola u školskoj 2021. / 2022. godini planira upisati sljedeća zanimanja, uz napomenu da NEMA povećanja broja razrednih odjela u odnosu na ovu školsku godinu: - Strojarski računalni tehničar 015324 1 odjel 20 učenika - Tehničar za el. strojeve s pr. računalstvom 041104 1 odjel 20 učenika - Tehničar za računalstvo 041624 1 odjel 20 učenika - FARMACEUTSKI TEHNIČAR 240404 1 odjel 24 učenika - Elektroinstalater 042133 1/3 odjela 8 učenika - Instalater grijanja i klimatizacije 013633 1/3 odjela 8 učenika - Industrijski mehaničar 012103 1/3 odjela 8 učenika ------------------------------------------------------------------------------------------------- ukupno: 5 odjela 108 učenika S poštovanjem, Ravnatelj Tehničke škole Kutina: Ante Dževlan, prof. Prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada i najboljem interesu učenika te će se pri donošenju konačne odluke o istima voditi računa.
10 Marijela Miletić O D L U K U Poštovani, slažem se s odredbama nacrta Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., puno su korektniji za učenike i roditelje nego prošle godine. Iako bi ja i ove rokove skratila i na taj način smanjila stres roditeljima i djeci izazvan postupkom upisa učenika u 1. razred srednjih škola. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
11 Tina Težak O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.. Vremenik prijava i objava konačnih rezultata poboljšan je u odnosu na tekuću godinu. Slažem se s kolegama, kada navode da je potrebno omogućiti upis odnosno otvaranje razrednih odjela i s manjim brojem od 20 učenika, osobito ako je riječ o manjim sredinama u kojima se škole nalaze (ruralno područje) kao i strukovnim usmjerenjima za koje ne postoji veliki interes. S poštovanjem, Tina Težak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
12 Svjetlana Bebić O D L U K U Poštovani, uglavnom se slažem s ponuđenim nacrtom. Predlažem još da se omogući manji broj učenika u odjelima za predmete gdje je to potrebno. Konkretno govorim za svoj predmet njemački jezik, jer su neki učenici nastavljači, a neki početnici. Zbog tih oštrih pravila o broju učenika, naši nastavljači se moraju vratiti na početak i time gube mnogo, a i time su osnovci demotivirani za učenje istoga tijekom osnovne škole. Također da se omogući pri upisu na online obrascu izbor za njemački ili bilo koji 2. strani jezik za početnike i nastavljače. Dobro bi bilo i vratiti onaj bod za upis tko je učio 2. strani jezik krou osnovnu školu. Sa štovanjem. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog nije predmet odredbi Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., no isti će se uzeti u razmatranje prilikom izrade izmjena i dopuna Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
13 Milojka Rataić O D L U K U Poštovani, smatram da su upisni rokovi u Nacrtu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022 jako dobro određeni. Naročito je dobro da će učenici i škole već 10.07. znati konačne ljestvice poretka. Podržavam inicijativu nekolicine kolega da se omogući formiranje razrednih odjela s manje od 20 učenika za deficitarna zanimanja, naročito u ruralnim sredinama. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
14 Mirela Jagodić O D L U K U Poštovani, Podržavam Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., a osobito prijedlog vremenika u kojem se ljetni upisni rok treba realizirati do polovine srpnja. Podržavam i mogućnost dostave dokumenata elektroničkim putem. To je vrlo praktično za roditelje i učenike, a sukladno je vremenu u kojem živimo. S poštovanjem, Mirela Jagodić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 JASNA BULJAN O D L U K U Poštovani, slažem se s rokovima za upis učenika u 1.razred srednje škole u šk.god. 2021./2022.koji su razumniji od prošlogodišnjih. Smatram i da kod donošenja odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole treba voditi više računa o ukupnom smanjenju broja učenika koji se upisuju u 1.razrede, kao i potrebama tržišta i time omogućiti veće kvote za strukovna zanimanja, kao i otvaranje programa koji odgovaraju trenutnim potrebama tržišta. Isto tako, u ruralnim sredinama potrebno je omogućiti formiranje razrednih odjela i u slučaju ako nema dovoljnog broja učenika za formiranje istih prema zakonskom okviru. Srdačan pozdrav, Jasna Buljan Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
16 Mirjana Čubaković O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Vjerujem da je izrađen u najboljoj namjeri i velikom trudu radne skupine te da su se uzele u obzir sve pojedinosti važne za donošenje istog. Lp Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
17 NENSI LUČIĆ KINKELA O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
18 Igor Artić O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole je u u školskoj godini 2021./2022. Vremenik prijava i objava konačnih rezultata ove godine je u primjerenijim rokovima u odnosu na prošlogodišnje upise. Isto tako, slažem s mišljenjima kolega o mogućnosti formiranja razrednih odjela s manje od 20 učenika, posebno ako se radi o strukovnim školama u manjim sredinama. S poštovanjem, Igor Artić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
19 Dubravka Štiglić O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk.god. 2021./22. Srdačan pozdrav, Dubravka Štiglić. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
20 Biljana Horvat O D L U K U Poštovani, slažem se s odredbama nacrta Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. S poštovanjem, Biljana Horvat Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
21 Antonija Jagodar O D L U K U Poštovani, slažem se s odredbama nacrta Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Veseli me što je ove godine objava konačnih rezultata ranije u odnosu na sve prethodne godine. Lp Antonija Jagodar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
22 Melita Ogrinšak O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., kojom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022 Pozdrav Melita Ogrinšak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
23 Marina Ivoš O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Vremenik je bolje raspoređen u odnosu na prošlu godinu i ovako planirani rokovi upisa omogućit će nam pravovremenu i manje stresnu pripremu i organizaciju nove školske godine, a vjerujem da će i roditelji biti zadovoljni. Slažem se sa kolegama da se broj od 20 učenika po razrednom odjelu, koji propisuje članak XVIII., stavak 5, treba smanjiti. Razlog je opravdane naravi jer nema djece. U strukovnim četverogodišnjima i trogodišnjim školama to je posebno vidljivo. To se vidi u manje razvijenijim mjestima i školama u koje se ubraja i škola gdje radim. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
24 Marijana Radić O D L U K U Poštovani, slažem se s odredbama nacrta Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Lijepo je da ove godine ljetni rok završava ranije, a ne kao prošle školske godine. Srdačno, Marijana Radoć Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
25 evica kozera O D L U K U Poštovani! Obavještavamo Vas da nismo suglasni s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. tj. s člankom 5. stavkom 1. podstavak 2. kojim se određuje broj učenika koji se upisuju u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine. Smatramo da je broj od 818 razrednih odjela stručnih četverogodišnjih zanimanja u RH nedostatan, budući ste nam u Strukturi ukinuli četverogodišnji kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner koji se provodi tek treću godinu u PGŽ-i tj. u Strojarsko brodograđevnoj školi za ind. i obrt. zanimanja, Rijeka. Mišljenja smo da je nužno omogućiti sustav obrazovanja koji počiva na suradnji između MZO-a i ostalih sudionika u obrazovanju i koji odražava stvarno stanje tržišta rada. Mi, kao škola, sustavno nastojimo unaprijediti strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj . Novi kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner ima sve predispozicije za razvoj PGŽ -a, budući da imamo drvnu sirovinu, naše prirodno bogatstvo koje treba oblikovati, a ne samo izvoziti. To nismo uvidjeli samo mi, kao škola, već i Upravni odjel za odgoj i obrazovanje PGŽ-e koji nam je dao apsolutnu podršku, kao i poduzeća DI Klana d.o.o. iz Klane te Calligaris d.o.o. iz Ravne Gore i Općina Cres koji stipendiraju navedeno zanimanje. Napominjemo da bi Škola zasigurno povećala broj stipendista da nema epidemije korone. Niti u jednom zakonskom aktu ne stoji da je upis ili vraćanja na upis zanimanja koje smo imali u prethodnim godinama, uvjetovano odricanjem od zanimanja koje je novo, koje je potrebno PGŽ-i i koje se stipendira. Smatramo da je dodatni razlog za vraćanje kurikuluma Drvodjeljski tehničar dizajner na upis šk. 2021./2022. god. i taj, što ste ga, dakle kao Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2019. i 2020. godine financirali znatnim sredstvima za STEM područje, koje bi se ukidanjem navedenog kurikuluma smanjilo i do 90 %. Strategija razvoja naše Škole ide u smjeru u potpunog povezivanja s tržištem rada. U tome nas podržava PGŽ-a koja ove školske godine ulaže znatna sredstva za sanaciju krova iznad Centra novih tehnologija za obradu drva, koji je prvenstveno namijenjen za kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner tj. za nastavu programiranja i dizajniranja namještaja. Također naglašavamo i činjenicu da smo 7. 5. 2021. u jutarnjim satima, ne znajući da nam ukidate kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner (ažurirano u Strukturi u popodnevnim satima 6. 5. 2021. god. od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja), uplatili također znatna sredstva za nabavku 10 novih računala namijenjenih baš navedenom zanimanju s licencama koje ste Vi, kako sam navela, financirali. Za Strategiju razvoja škole i Strategiju razvoja Županije u dijelu obrazovanja iznimno je važno zadržati kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner budući da Primorko Goranskoj županija u svom sastavu ima Gorki kotar, kao sirovinsku bazu, te razvijeno poduzetništvo i obrtništvo u Sektoru obrada i prerada drva. Stoga Vas lijepo molimo da vratite kurikulum Drvodjeljski tehničar dizajner u Strukturu te promijenite Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Unaprijed Vam zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se novoj odluci koja će ići u korist ponajprije hrvatskoj privredi i hrvatskim učenicima, a onda i našoj Školi. S poštovanjem, Evica Kozera, dipl.ing. Ravnateljica Strojarsko brodograđevne škole za ind. i obrt. zanimanja, Rijeka Prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada i gospodarskih subjekata te će se pri donošenju konačne odluke o istima voditi računa.
26 Dona Prović O D L U K U Poštovani, slažem se s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., kojom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
27 Lidija Čilić Burušić O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke i pohvaljujem vremenik aktivnosti upisa koji je bolje isplaniran u odnosu na prošlu godinu. Lidija Čilić Burušić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
28 NEVENKA JAKUŠ O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Smatram da je vremenik prijava, dodatnih provjera i upisa prilagođen potrebama učenika, roditelja i nastavnika. Lijepi pozdrav, Nevenka jakuš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
29 Dubravka Scharmitzer O D L U K U Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
30 Ksandra Sinožić O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Jedino nije dobro da se ne može formirati razred ako nema 20 učenika. Učenika je sve manje a neke struke su jako potrebne. S poštovanjem, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
31 Rajka Ivanko O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. i svakako vremenik koji je bolje raspoređen u odnosu na prošlu godinu, pomicanjem rokova samo se dodatno povečava stres u već stresnoj godini. Smatam da će se onemogućavanje razreda manjih od 20 učenika negativno odraziti na neka strukovna zanimanja ,koja su deficitarna , a koja su potrebna na tržištu rada, te koja učenicima nisu atraktivna. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
32 Dorotea Ilčić O D L U K U Poštovani! U potpunosti se slažem s nacrtom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole, te smatram da su datumi za prijavu te provedbu dodatnih ispita i naposljetku upisa u srednje škole ove godine jako dobro raspoređeni. Srdačan pozdrav! Dorotea Ilčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
33 Matilda Jelaska O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srdačan pozdrav, Matilda Jelaska Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
34 Dunja Novak O D L U K U Poštovani ! Podržavam Odluku o upisu učenika u I razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Mislim kako su rokovi upisa pravilno određeni. Analizirajući kvotu upisa, pošto sam ja nastavnica iz strukovne škole, smatram kako su kvote ove godine pravilno raspoređene. Postotak od 41, 63% učenika, koji se planiraju upisati u strukovne četverogodišnje škole budi nadu u dobro, te opstanak za struku, koja će zadovoljiti potrebe tržišta rada. Niti jedno poduzeće ne može poslovati bez računovodstva, svakom je potrebno obračunati plaću... Tako da vidim nadu za ekonomsku struku, koja je zadnjih godina bila nepravilno zapostavljena. Srdačan pozdrav . Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
35 Adriana Žgalin O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Predviđeni rokovi su dobro raspoređeni jer ostavljaju dovoljno vremena za pripremu i organizaciju kako škola tako i učenika i roditelja. Mišljenja sam da bi trebala biti daleko veća fleksibilnost u kriteriju o potrebnom broju učenika o kojem se govori u Članku XVIII stavak 5., koji govori o nemogućnosti formiranja razrednog odjela ukoliko je broj prijavljenih učenika manji od 20. Naime u našoj školi se već izgubila mogućnost obrazovanja za zanimanje Trgovac. Bojim se da time doprinosimo gašenju pojedinih strukovnih zanimanja i podržavamo da pojedine struke obavljaju osobe koje nemaju završeno adekvatno obrazovanje za njih. Srdačan pozdrav, Adriana Žgalin Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
36 Đurđica Jelušić O D L U K U Poštovani, podržavam promjene u smislu promjena kalendara upisnih aktivnosti koji je usklađen s ostalim obavezama na kraju nastavne godine. No, smatram da bi trebalo razmisliti o Članku XVIII stavak 5., koji govori o nemogućnosti formiranja razrednog odjela ukoliko je broj prijavljenih učenika manji od 20. Znamo da se svake godine smanjuje broj učenika koji izlaze iz osnovne škole i da s druge strane pada interes za strukovna zanimanja. Nemogućnošću formiranja razrednog odjela, oduzimamo mogućnost obrazovanja u željenom zanimanju učenicima koji u se prijavili za to zanimanje (npr. ako se prijavi 15 učenika za neko zanimanje, oni se neće moći upisati u željeno zanimanje jer se prema ovakvoj odluci razred neće moći formirati). Na taj se način doprinosi i gašenju brojnih strukovnih zanimanja, što nam ne bi trebalo biti u interesu. Lijep pozdrav Đurđica Jelušić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
37 Ksenija Luburić O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Predviđeni rokovi za prijavu i upis su dobro raspoređeni te pružaju učenicima i roditeljima bolju mogućnost organizacije godišnjeg odmora bez dužeg čekanja. Lijep pozdrav. Ksenija Luburić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
38 Vesna Rubeša O D L U K U Cijenjeni, mišljenja sam da se broj od 20 učenika po razrednom odjelu, koji propisuje članak XVIII., stavak 5, a zbog čega mnoge strukovne škole svake godine strepe jer je situacija neizvjesna, treba smanjiti. Svjesna sam važnosti otvaranja novih zanimanja s obzirom na potrebe tržišta rada, ali školama treba dati vrijeme prilagodbe na ovakve promjene da postojeća zanimanja, za koja postepeno slabi interes, zamijene novima. Teško je unaprijed predvidjeti kakav će biti interes za pojedino zanimanje. Primjerice, ove je godine bio mnogo veći interes za zanimanje Tehničar za poštanske i financijske usluge negoli godinu prije. Iako možda ovo zanimanje više nije deficitarno, i dalje nudi mogućnost zapošljavanja i/ili daljnjeg školovanja pa se nadam da će se, ako i bude manji broj prijavljenih učenika, svejedno ustrojiti razredni odjel. Strukovna su zanimanja izuzetno važna, i iako mi se čini da se potiče politika upisa u gimnazije, treba razmišljati o novim strukovnim zanimanjima, a u funkciji stalnog razvoja ljudskih resursa i u cilju zadovoljavanja tržišta rada. Nažalost, zanati su često podcijenjeni, usađeno je mišljenje da se njima “prljaju ruke”, da svi trebaju studirati. Preduvjet interesu za strukovno obrazovanje je borba protiv takva promišljanja, bolja i konstantna edukacija učenika, više medijskog prostora i sajmova obrazovanja. Škole se trude, pogotovo je izazovno i teško sada, u vrijeme korone. Slijedom navedenoga, smatram da je važno uzeti u obzir deficitarna zanimanja, i ona o kojima ovisi opstanak neke strukovne škole. Nadalje, treba pružiti potporu i odgovarajuće vrijeme školama kako bi se osmislili novi strukovni kurikulumi (jer će nam neki neophodni obrti izumrijeti), i kako se ne bi stvarali novi tehnološki viškovi. Onih bez zaposlenja ima previše, i bez stvaranja novih. S poštovanjem, Vesna Rubeša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
39 Sanja Galic O D L U K U Poštovani, smatram Odluku korektno sročenom. Datumi i koraci su dobro razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima.. S poštovanjem, Sanja Galic Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
40 Vlatka Mihaljević O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Prošle godine rokovi za upisi su bili previše rastegnuti što je izazvalo još dodatni stres. S poštovanjem, Vlatka Mihaljević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
41 Kazimir Berljavac O D L U K U Poštovani, Slažem se s nacrtom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022 te podržavam isti.Raspoređen je nan način da daje dovoljno vremena roditeljima,učenicima i nama nastavnicima za organizaciju ,pravodobno planiranje rada i godišnjih odmora, nakon ove neobično zbunjujuće školske godine. Sa poštovanjem, Kazimir Berljavac Lijep pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
42 Ištvan Kerekeš O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Kalendar provedbe u skladu sa završetkom nastavne godine kako u OŠ tako i u SŠ. Navedeni datumi omogućuju svima koji sudjeluju u provedbi upisa, pravodobno planiranje i korištenje godišnjeg odmora. Srdačan pozdrav, Ištvan Kerekeš Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
43 HAJDI JELASKA-RELJA O D L U K U Poštovani, u potpunosti se slažem se s Nacrtom odluke o upisu u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Sve upisne aktivnosti vremenski su dobro raspoređene. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
44 Ivana Čarapina O D L U K U Poštovani, nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. g. 2021./2022. smatram prihvatljivim osobito prijedlog kalendara provedbe jer je omogućeno pravodobno postupanje kako učenika tako i članova Povjerenstava osnovnih i srednjih škola. S poštovanjem, Ivana Čarapina Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
45 Ugostiteljska škola O D L U K U Poštovani, podržavam i ujedno pohvaljujem nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
46 Igor Nikičić O D L U K U Poštovani/a, suglasan sam sa nacrtom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Kalendar je u skladu sa planiranim završetkom nastavne godine. Navedeni datumi omogućuju pravodobnu provedbu i planiranje svih aktivnosti upisa. S poštovanjem, Igor Nikičić Srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
47 Slavica Škrobo-Siladi O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Kalendar provedbe u skladu sa završetkom nastavne godine kako u OŠ tako i u SŠ. Navedeni datumi omogućuju svima koji sudjeluju u provedbi upisa, pravodobno planiranje i korištenje godišnjeg odmora. Srdačan pozdrav, Slavica Škrobo-Siladi Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
48 Marina Bukvić O D L U K U Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o upisu u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
49 Gordana Kučinić O D L U K U U Potpunosti podržavam odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
50 Igor Prašnikar O D L U K U Poštovani! Podržavan nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Valja naglasiti da treba svakom učeniku omogućiti upis u željenu školu i željeni program, kako bi sa uspjehom završio svoje srednješkolsko obrazovanje. Čak bih predložio da se upišu i oni učenici koji se nisu upisali u ljetnom roku u željeni program, a po završetku jesenskog roka u smjerove za koje nisu imali dovoljan broj bodova, a ima mjesta u traženom zanimanju. Na taj način bi učenici upisali željeno zanimanje, a istovremeno bi imali dovoljan broj učenika po razrednom odjeljenju za održavanje nastave i u tom usmjerenju. Lp. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
51 Katarina Grgić Noršić O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Pohvaljujem kalendar provedbe te što ste ostavili opciju dostave dokumenta školama elektroničkim putem. Lp, Katarina Grgić Noršić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
52 Josip Strija O D L U K U Poštovani, slažem se s Nacrtom odluke o upisu u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
53 stjepan marković O D L U K U Poštovani, slažem se s Nacrtom odluke o upisu u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
54 ANDREJ TIHOMIROVIĆ O D L U K U Slažem se s Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021/22. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
55 Jasmina Alilović O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Pohvaljujem kalendar provedbe. Navedeni datumi omogućuju svima koji sudjeluju u provedbi upisa, pravodobno planiranje i korištenje godišnjeg odmora. Srdačan pozdrav, Jasmina Alilović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
56 Ana Graša O D L U K U Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Kalendar je dobro osmišljen. S poštovanjem, Ana Graša Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
57 Magdalena Ajduk O D L U K U Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
58 ZVONIMIRA ŠPOLJAR O D L U K U Poštovani, slažem se sa Nacrtom odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Kalendar je dobro posložen te roditelji i učenici mogu lakše organizirati godišnji odmor. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
59 ADRIJANA KRULJIĆ O D L U K U Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Kalendar aktivnosti oko upisa je dobro osmišljen. Sa štovanjem, Adrijana Kruljić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
60 LOVORKA VIDIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se i podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Lijep pozdrav, Lovorka Vidić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
61 Anita Ramljak O D L U K U Poštovani, podržavam Odluku o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Osobito su dobro raspoređeni rokovi za prijavu i upis, po uzoru na neke prethodne godine kada su učenici i roditelji imali precizne datume i mogućnost planiranja obiteljskih odmora. Srdačan pozdrav, Anita Ramljak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
62 Olivera Stojaković O D L U K U Poštovani, podržavam Nacrt odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Predviđeni rokovi su pravovremeni i adekvatni. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
63 Dario Österreicher O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam kalendar provedbe aktivnosti upisa učenika u I.razred srednje škole u školskoj godini 2021./22. Lijep pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
64 Željko Kraljić O D L U K U Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Kalendar provedbe aktivnosti ljetnog i jesenskog upisnog roka napravljen je puno bolje jer omogućuje učenicima i roditeljima bolju mogućnost organizacije godišnjeg odmora i nema dugotrajnog čekanja kako je bilo prošle godine. S poštovanjem, Željko Kraljić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
65 TAMARA STIPČIĆ JELENOVIĆ O D L U K U Poštovani, slažem se s odredbama nacrta Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.Kako sam član Upisnog povjerenstva, jako mi je drago da ove godine ljetnji rok završava ranije, a ne 31.07. kao prošle školske godine. LP Tamara Stipčić Jelenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
66 GORDANA KUNDID O D L U K U Poštovani, slažem se s odredbama nacrta Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
67 Petra Nemet O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. . Lijep pozdrav, Petra Nemet Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
68 ZLATICA ŠIMUNOVIĆ O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. i svakako vremenik koji je ekonomičan i realan u odnosu na prošlu godinu. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
69 Josip Petrović O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
70 Nensi Araminčić O D L U K U Poštovani, kao članica upisnog povjerenstva u svojoj školi apsolutno podržavam Nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Posebno pohvaljujem kalendar provedbe svih nužnih aktivnosti ljetnog i jesenskog upisnog roka. Navedeni datumi omogućuju učenicima, roditeljima, a zatim i nastavnicima koji sudjeluju u provedbi upisa, korištenje zasluženog odmora. Srdačan pozdrav, Nensi Araminčić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
71 Ana Genzić O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisima za šk. god. 2021./2022. Lijep pozdrav, Ana Genzić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
72 Tanja Dumbović O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
73 Milica Medak O D L U K U Podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Prošle godine rokovi za upisi su bili previše rastegnuti. Ovako planirani rokovi upisa omogućit će nam pravovremenu i manje stresnu pripremu i organizaciju nove školske godine, a vjerujem da će i roditelji odahnuti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
74 Maja Kralj Stančec O D L U K U Poštovani, u potpunosti podržavam nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
75 SANJA ČURKO O D L U K U Poštovani, ne podržavam ovakve prijedloge niti nacrte iz sljedećih razloga: radim u glazbenoj školi i već godinama imamo problema kada nam dođu učenici koji bi htjeli pristupiti prijamnom ispitu, ali nisu u mogućnosti jer su prošli vaši rokovi za prijavu. Djeca ponekad ne planiraju neke stvari, nego se kasnije dogovore s roditeljima o pohađanju glazbene škole. Obično povod za to bude promidžba glazbene škole koju su vidjeli, ili su kroz razgovor s prijateljem koji svira neki instrument dobili ideju da se i sami upišu. Nama su učenici uvijek potrebni i dobrodošli, a više se puta dogodilo da zbog ovakvog načina prijave ne mogu pristupiti prijamnom ispitu. Naša je preporuka uvijek da ponovno dođu u sljedećoj školskoj godini, ali rijetki se ponovno pojave jer promijene interes, pronađu nove aktivnosti, prijeđu dobnu granicu za upis i slično. Vjerujem da ovaj način prijava dobro funkcionira u mnogim područjima, ali nama se pokazao kao nepraktičan. Konkretno imam primjer učenice koja nije znala proći internetsku proceduru, kao niti njeni roditelji, pa se na kraju nije upisala. Bilo je puno jednostavnije kada je učenik došao, ispunio formular i bez ikakvih drugih okapanja pristupio prijamnom ispitu. Planiranje i ograničavanje broja upisnih mjesta unaprijed, a da pojma nemamo koliko će se djece pojaviti meni nema smisla. S poštovanjem, Sanja Čurko Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Predloženi kalendar omogućuje pravodobno postupanje kako učenika tako i članova Povjerenstava osnovnih i srednjih škola. Datumi i koraci su razrađeni tako da i škole i učenici imaju jasne upute i dovoljno vremena za postupanje u skladu s njima
76 Nenad Pavlinić O D L U K U Poštovani, podržavam prijedlog nacrta odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
77 Natalija Šnidarić O D L U K U Podržavam prijedlog Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
78 Tomislav Špoljar O D L U K U Poštovani, podržavam nacrt. Tomislav Špoljar, prof. savjetnik Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
79 Renata Spiegl O D L U K U, III. Poštovani, slažem se s nacrtom Odluke o upisu učenika u 1.razred. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
80 Ivan Miškulin O D L U K U, III. Smatram kako bi bilo dobro i korisno kada bi kandidati (učenici) na mrežnoj stranici NISpuSŠ imali obvezu navesti svoj službeni elektronski identitet (skole.hr), a da se njihove alternativne adrese, adrese roditelja i brojevi telefona unose u pripadajuća zadana polja (ćelije) kako bi se točno znalo kome koji kontakt pripada (tel., elektronska pošta) . Mislim da je to posebno važno u kontekstu brže i učinkovitije komunikacije tijekom upisa. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Obzirom da Vaš prijedlog zahtjeva tehničke prilagodbe, isti ćemo razmotriti i ispitati njegovu primjenjivost
81 Strukovna škola Pula O D L U K U, V. Poštovani, molim vas da se unutar predviđene strukture upisa za Strukovnu školu Pula omogući dorada na način da se broj planiranih upisnih mjesta u obrazovnom programu frizer JMO poveća za 4 učenika, te ukupno broji 28 učenika, a da se istodobno broj planiranih učenika u obrazovnom programu stolar JMO smanji za 4 učenika i broji ukupno 8 učenika. Navedenom doradom strukture upisa ukupan broj učenika ostao bi isti, kao i broj razrednih odjela. Unaprijed zahvaljujem! S poštovanjem, Ivo Bebek, dipl. ing. Ravnatelj Strukovne škole Pula Prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada i najboljem interesu učenika te će se pri donošenju konačne odluke o istima voditi računa.
82 HRVOJE MAGDIĆ O D L U K U, V. Poštovani! Molimo dopunu Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. za Gimnaziju i strukovnu školu Bernardina Frankopana iz Ogulina, dodavanjem razrednog odijela za program prodavač, uz postojeću suglasnost Osnivača prema planu upisa u 1. razred školske godine 2021/2022. godine. Nekoliko je razloga radi kojih tražimo navedenu dopunu i dodavanje razreda: 1. Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana iz Ogulina već godinama upisuje pet razrednih odjela (dva gimnazijska i tri strukovna), odnosno ukupno je imala 19 razrednih odjela. Jedino školske godine 2018./2019. nije upisan jedan razredni odjel prodavača. Nedostajao je jedan učenik za formiranje razreda, a jesenski upisni rok nije nam omogućen. To je razlog zbog kojeg trenutačno imamo ukupno 18 razrednih odjela. 2. Program prodavač jedini je trogodišnji strukovni program koji škola nudi i ukidanjem toga programa (za koji jedino nemamo bodovni prag), učenici koji žele upisati trogodišnji program neće to moći ostvariti. Riječ je o učenicima slabijeg školskog uspjeha u osnovnoj školi. 3. Broj učenika koji završavaju osme razrede u školama ogulinskog područja ove je godine veći i 43 učenika osmih razreda je više nego predloženih upisnih mjesta u obje ogulinske srednje škole zbog čega bi veći broj učenika trebao otići iz Ogulina u druge sredine. 4. Demografska politika Vlade ide u smjeru poticanja razvoja slabije razvijenih područja i ostanka ljudi u manjim sredinama. Predložena Struktura razrednih odjela ne daje mogućnost za upis svim učenicima ogulinskog područja u ogulinske srednje škole zbog čega neće moći nastaviti školovanje na ovom području. S poštovanjem! Hrvoje Magdić, prof. ravnatelj Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana, Ogulin Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada. Sukladno tehničkim uputama koje su srednjim školama upućene 11. veljače 2021. godine, nije dozvoljeno povećanje broja razrednih odjela u odnosu na ukupan broj razrednih odjela u školskoj godini 2021./2022.
83 STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ-ROVIGNO O D L U K U, V. Poštovani, molimo dopunu Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. za Strukovnu školu Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, dodavanjem kombiniranog razrednog odjela (zanimanja: elektromehaničar i elektroinstalater) u programima obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine, uz postojeću suglasnost Osnivača na plan upisa u I. razred školske godine 2021./2022. Time bismo imali odvojena zanimanja po sektorima odnosno jedan razredni odjel u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija (automehatroničar-JMO, vodoinstalater-JMO), a posebno Elektrotehnika i računalstvo (elektromehaničar-JMO, elektroinstalater-JMO). Potrebu odobravanja upisa sukladno naprijed navedenom temeljimo na sljedećim činjenicama: 1. Obzirom na povećanje broja učenika koji ove godine završavaju osnovnoškolsko obrazovanje, osluškujući potrebe poslodavaca konkretno obrtnika kod kojih bi naši učenici mogli obavljati praktični dio naukovanja, te uvažavajući činjenicu kako se radi o deficitarnim zanimanjima , mišljenja smo kako je potrebno odvojena zanimanja po sektorima odnosno posebno zanimanja u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, a posebno Elektrotehnika i računalstvo. 2. U Istarskoj županiji ponudu programe obrazovanja za vezane obrte nudi samo nekolicina škola, konkretno u sektoru Elektrotehnika i računalstvo jedino Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj-Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno. 3. Planirana struktura upisa i povećanje razrednih odjela, usklađeno je s Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja (publikacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prosinac 2020.) tj. potrebama tržišta rada na području Istarske županije i Grada Rovinja-Rovigno, iz koje je vidljivo kako su upravo zanimanja elektromehaničar i elektroinstalater deficitarna zanimanja. 4. Promjene obrazovne upisne politike i politike stipendiranja na temelju preporuka HZZ-a pridonijet će usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada odnosno umanjiti strukturu neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, što je jedan od glavnih dugoročnih problema hrvatskog tržišta rada. Budući se spomenutom Preporukom upućuje da se kod opetovanih pojavljivanja pojedinih obrazovnih programa treba pridavati sve veća težina i uzimati u obzir sve ozbiljnije, smatramo da donošenje odluke o novim deficitarnim zanimanjima i povećanju razrednih odjela ne bi trebala biti upitna. Promjene obrazovne upisne politike i politike stipendiranja na temelju preporuka HZZ-a pridonijet će usklađivanju obrazovanja s potrebama tržišta rada odnosno umanjiti strukturu neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, što je jedan od glavnih dugoročnih problema hrvatskog tržišta rada. 5. Tijekom mjeseca ožujka ove godine intenzivirali smo zajedničku suradnju s Obrtničkom komorom Istarske županije s ciljem informiranja poslodavaca - obrtnika o mogućnosti licenciranja kako bi učenici praktični dio naukovanja obavljali kod licenciranih obrtnika, što je u skladu s Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje naukovanja (NN 107/20) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (NN 107/20). 6. Posljednje dvije školske godine (2019./2020., 2020./2021.) povećan je interes za upis u navedena zanimanja i zbog mogućnosti stipendiranja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, što je izrazita motivacija za upis učenika u programe vezanih obrta. Zahvalni. S poštovanjem, Ravnatelj Emil Nimčević, prof. Nije prihvaćen Sukladno tehničkim uputama koje su srednjim školama upućene 11. veljače 2021. godine, nije dozvoljeno povećanje broja razrednih odjela u odnosu na ukupan broj razrednih odjela u školskoj godini 2021./2022.
84 Hrvatska komora medicinskih sestara O D L U K U, V. Ovim putem potrebno je istaknuti kako na žalost upisne kvote za obrazovanje medicinskih sestara opće njege i medicinskih tehničara opće njege nisu povećane. Naime, prema Odluci o upisu učenika u I. razred Srednje škole u školskoj godini 2020./2021. predviđen je upis od 1 093 učenika u 44 razredna odjela. Prema novoj Odluci predviđen je upis 1.077 učenika u isti broj razrednih odjela, znači smanjenje od ukupno 16 učenika. Iako je u zadnjih par godina učinjen napredak sa povećanjem razrednih odjela sa 40 na 44 navedeno nije dovoljno kako bi se riješio alarmantni manjak zdravstvenog osoblja. Potrebno je napomenuti kako je sestrinstvo regulirana profesija koja pati od kroničnog manjka novo obrazovanih medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Obzirom na postojeće trendove odlazaka medicinskih sestara i medicinskih tehničara u inozemstvo i u mirovinu postojeći kapaciteti zdravstvenog sustava se dodatno smanjuju iz razloga što školski sustav ne generira dovoljan broj nove kvalificirane radne snage. Potrebno je posebno napomenuti kako će se i u slučaju kvalitetnog povećanja upisnih kvota pozitivni učinci osjetiti tek nakon pet godina. Propuštanjem povećanja upisnih kvota za još jednu godinu hrvatski zdravstveni sustav osuđen je daljnje zadržavanje postojećih negativnih trendova sa izrazito neizvjesnom budućnosti. Primljeno na znanje Osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama, u skladu s Preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broju učenika koji završavaju 8. razred osnovnih škola te prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole te ga dostavljaju Ministarstvu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja svakako uvažava trendove na tržištu rada te u suradnji sa školama i njihovim osnivačima planira strukturu upisa učenika u srednje škole. Što se tiče upisa učenika u zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege unazad nekoliko godina, unatoč smanjenju ukupnog broja učenika koji završava osnovnu školu i upisuje srednju školu, broj razrednih odjela i učenika u tom se zanimanju povećavao: Šk. god. 2018./2019. – odobreno 42 razredna odjela (1007 učenika) ŠK. god 2019./2020. – odobreno 42 razredna odjela (1021 učenik) Šk. god. 2020./2021. – odobreno 46 razrednih odjela (1141 učenik) Šk. god. 2021./2022. – odobreno 46 razrednih odjela (1125 učenika) U odnosu na školsku godinu 2018./2019. u planiranju strukture upisa učenika došlo je do povećanja broja razrednih odjela za 4 te preko 100 učenika više. Napominjemo i to da se ukupan broj učenika u svima razredima u navedenom zanimanju povećava: Šk. god. 2018./2019.- 5030 ŠK. god 2019./2020. – 5036 Šk. god. 2020./2021. – 5263
85 Tatjana Gulic Pisarevic O D L U K U, V. Poštovani, Molimo dopunu Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. za Turističko-ugostiteljsku školu Antona Štifanića Poreč, dodavanjem još jednog razrednog odjela Turističko-hotelijerskih komercijalista (THK) uz postojeću suglasnost Osnivača prema planu upisa u I. razred 2021./2022.god. Temeljimo potrebu odobravanja upisa za još jedan razredni odjel Turističko-hotelijerskih komercijalista (THK) na: 1. Iznimno velikoj potrebi tržišta rada za deficitarnim zanimanjima kuhar, konobar, slastičar za koja se učenici stručno osposobljavaju tijekom školovanja za program Turističko-hotelijerski komercijalist (THK) 2. Spajanju sadašnjih razrednih odjela 2.THK a i 2.THK b radi smanjenja broja učenika radi selidbe temeljem čega neće doći do povećanja broja razrednih odjela u šk.god.2021./2022. u usporedbi s šk.god.2020./2021. 3. Broju učenika osmih razreda u 2020./2021.god. ( iz osnovnih škola Poreštine izlazi 81 učenik više od odobrene upisne kvote za obje srednje škole na području Poreča) 4. Očitovanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i velikih turističkih poduzeća VALAMAR d.d. i Plava Laguna o velikoj potrebi za zapošljavanjem osoba s zanimanjem kuhara, konobara, slastičara, te o širem spektru strukovnih vještina koje pokazuju zaposlenici koji imaju završen četverogodišnji smjer THK u odnosu na zaposlenike s završenim trogodišnjim smjerom. Unaprijed zahvaljujemo. S poštovanjem, Tatjana Gulić Pisarević, prof. Ravnateljica Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč Nije prihvaćen Sukladno tehničkim uputama koje su srednjim školama upućene 11. veljače 2021. Godine, nije dozvoljeno povećanje broja razrednih odjela u odnosu na ukupan broj razrednih odjela u školskoj godini 2021./2022.
86 Srednja škola Zvane Črnje Rovinj O D L U K U, V. Poštovani! Molimo dopunu Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. za Srednju školu Zvane Črnje Rovinj dodavanjem razrednog odijela za strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacija ekonomist (060724) uz postojeću suglasnost Osnivača prema planu upisa u 1. razred škol. 2021/2022. godine. Potrebu odobravanja upisa temeljimo na: 1. Posljednjih dvadeset godina upisujemo 4 programa po generaciji (16 razrednih odjela) izuzev školske 2017./2018. godine kad smo odustali od upisa Opće gimnazije zbog manjeg broja učenika u generaciji. Iste godine broj učenika koji su završili 8. razred u gradu Rovinju bio je 107, a ove 2020./2021. godine je 137. Paralelno s porastom broja učenika u Gradu, raste i broj učenika na području Županije (s 1658 na 1848). 2. Broj upisanih učenika po generaciji u našoj školi također raste: 2017./2018. ukupno 67 učenika u 3 razredna odjela 2018./2019. ukupno 71 učenik u 4 razredna odjela 2019./2020. ukupno 85 učenika u 4 razredna odjela 2020./2021. ukupno 87 učenika u 4 razredna odjela. 3. Za školsku 2017./2018. godinu dobili smo Rješenje za početak izvođenja novih strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacija ekonomist i tehničar za računalstvo koje smo 4 godine prije izvodili eksperimentalno. Iste smo godine uložili cca. 150.000,00 kuna za uređenje i opremanja učionice za Vježbeničku tvrtku. 4. Strukovni kurikulum Ekonomist značaj je za razvoj poduzetničke klime u lokalnoj sredini i omogućuje samozapošljavanje u mikro tvrtkama i obiteljskim obrtima već po završetku srednje škole. S poštovanjem, Ingrid Sau, prof. - ravnateljica Nije prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada. Sukladno tehničkim uputama koje su srednjim školama upućene 11. veljače 2021. godine, nije dozvoljeno povećanje razrednih odjela u odnosu na ukupan broj razrednih odjela u školskoj godini 2021./2022.
87 IRENA JURIČIĆ O D L U K U, V. Poštovani, molimo dopunu Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. za Obrtničku i tehničku školu Ogulin, dodavanjem razrednog odjela CNC operatera, uz postojeću suglasnost Osnivača prema planu upisa u I. razred 2021./2022. plan upisa za 2021./2022. školsku godinu Škola je u suradnji s Osnivačem, Karlovačkom županijom predložila, te UO za školstvo odobrio i podržao. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uskratilo nam je upis za 2021./2022. školsku godinu u razredni odjel CNC operatera. Potrebu odobravanja upisa za CNC operatera temeljimo na: 1. iznimnoj potrebi tržišta rada ( tvrtka Bjelin d.o.o. iskazala je potrebu za zapošljavanje 200 CNC operatera, ali interes i drugih tvrtki) 2. broju učenika osmih razreda u 2020./2021. (najmanje 43 osmaša više izlazi iz osnovne škole od odobrene upisne kvote za obje srednje škole na području grada Ogulina) 3. povećanju broja upisanih učenika u 2020./2021. u odnosu na 2019./2020. Obrazloženja: 1. Potreba tržišta rada CNC operatera uveli smo po prvi put 2020./2021. godine Rješenjem MZO Klasa: UP/I-602-03/19-05/00109; Urbroj: 533-05-20-0004 od 24. ožujka 2020. godine kao odgovor na zahtjev tržišta rada u našoj zajednici, a posebno na temelju iskazanog interesa tvrtke Bjelin d.o.o. koja trenutno gradi i najveći proizvodni pogon u RH. Upisali smo odobreni broj učenika u prvi razred. Interes je bio veliki, pa nismo mogli upisati sve zainteresirane učenike. O našoj ozbiljnosti i potrebi da kvalitetno obrazujemo učenike za zanimanje CNC operater svjedoči i činjenica da nam kroz 15-ak dana dolazi novi CNC stroj kupljen vlastitim sredstvima ostvarenim radom naše Učeničke zadruge i dijelom iz donacija Grada i tvrtke Bjelin d.o.o. 2. Broj učenika osmih razreda u 2020./2021. Iz osnovnih škola na području Grada Ogulina i okolnih općina (Josipdol i Plaški) izlazi 193 učenika osmih razreda (podatak ŠeR). Odobreni broj upisnih mjesta (za obje srednje škole) manji je za 43 mjesta, što će predstavljati veliki odljev učenika iz lokalne zajednice. Našoj školi gravitiraju i učenici iz Ličko-senjske (Brinje, Vrhovine, Otočac), te Primorsko-goranske županije (Vrbovsko, Mrkopalj). 3. Povećanje broja upisanih učenika u 2020./2021. U školskoj godini 2020./2021. ostvarili smo povećanje upisa u 1. razred od 20 učenika u odnosu na 2019./2020. To znači da smo uspjeli pokrenuti i želimo nastaviti pozitivni trend upisa koji je kratko bio prekinut. Potičemo upis u deficitarna zanimanja, uz preporuku HZZ u trogodišnja zanimanja, i stvaramo uvjete za ostanak mladih ljudi na području našeg grada i Županije. Nadam se da ćete prihvatiti naše obrazloženje i odobriti upis zanimanja CNC operater, te time omogućiti učenicima da se obrazuju za zanimanja potrebna tržištu rada i sigurnim zaposlenjem, u svome gradu i u svojim obiteljima. Ravnateljica Zrinka Ceranić - Jurković, dipl. ing. Prihvaćen Ministarstvo znanosti i obrazovanja osobitu pozornost posvećuje potrebma tržišta rada i najboljem interesu učenika te će se pri donošenju konačne odluke o istima voditi računa.
88 Terezija Šestak O D L U K U, V. Poštovani, podržavam prijedlog odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. godini 2021./2022. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Zahvaljujemo na sudjelovanju. Termine koje navodite odnose se na dostavu osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu za kandidate s teškoćama u razvoju koji dolaze izvan redovitog sustava obrazovanja RH.
89 SANDRA VLAHEK O D L U K U, VII. Poštovani, Nacrt Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole za ovu školsku godinu ne mogu podržati u dijelu u kojem propisuje upis učenika s teškoćama u razvoju. Za te učenike predlaže se početak upisa u srednju školu od 24.svibnja pa do 7.lipnja. Nastavna godina traje do 18.lipnja. Zbog čega se tim učenicima ne daje njihovo zakonsko pravo da mogu odgovarati za bolju ocjenu do zadnjeg nastavnog sata? Zbog čega se toj djeci trebaju zaključiti ocjene 2 tjedna prije ostalih? Djeca su nam bila online dugo vremena i sad kad im trebamo pomoći da što bolje završe godinu i budu pošteno ocijenjena, najranjivijim skupinama, onim s teškoćama, uskraćujemo tu mogućnost i to za punih 10 nastavnih dana. Predlažem da se postupak upisa ovih učenika pomakne za tjedan dana i da traje od 31.svibnja do 14.lipnja. S poštovanjem, Sandra Vlahek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Termine koje navodite odnose se na dostavu osobnih dokumenata i svjedodžbi Središnjem prijavnom uredu za kandidate s teškoćama u razvoju koji dolaze izvan redovitog sustava obrazovanja RH.
90 Antun Kovačić O D L U K U, X. Poštovani, izražavam podršku vremenskoj dinamici upisa ljetnom i jesenskom upisnom roku. Velika prednost je mogućnost dostave dokumentacije elektroničkom poštom. Srdačan pozdrav. Antun Kovačić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
91 Ingrid Sau O D L U K U, X. Poštovani, podržavam prijedlog upisnih rokova. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
92 Maja Škalić O D L U K U, X. Poštovani, u potupnosti podržavam i slažem se s nacrtom Odluke o upisu učenika i I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Datumi i rokovi ove godine su dobro postavljeni, nije nepotrebno razvučeno do sredine srpnja kao prethodnih godina. Srdačan pozdrav, Maja Škalić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
93 Maja Lukman Šprajc O D L U K U, X. Poštovani, mišljenja sam da je vremenik prijave redovnih učenika preuranjen. Učenici počinju prijavljivati obrazovne programe 25.6. i 6.7. se već brišu oni koji nisu zadovoljili preduvjete. Prema tome mi imamo izrazito malo vremena da organiziramo dopunski rad za učenike koji su negativno ocijenjeni iz dva nastavna predmeta. Ukoliko pretpostavimo da će svi ići na opciju od najmanje 10 sati za dopunski rad, teško da prije petka 2.7. mogu biti gotovi, ako počnu 28.5. (blagdani, subote, nedjelje). Smatram da će to donijeti dodatni pritisak učenicima, a i učiteljima koji će biti prisiljeni organizirati dopunski rad u trajanju od 10 sati jer ako ide na opciju više od 10 sati do 25 sati učenici automatski gube priliku upisa u ljetnom upisnom roku što smatram da nije pošteno prema onima koji teže usvajaju nastavno gradivo i koji se u nastavi na daljinu nisu najbolje snašli. Vremenik je idealan za učenike koji nemaju problema s ocjenama, za one lošijeg uspjeha je nepovoljan. Lijepi pozdrav, Maja Lukman Šprajc. prof Nije prihvaćen S ciljem da postupak prijave i rangiranja učenika, kao i dostave upisnica u srednje škole završi najkasnije do 15. srpnja 2021., Ministarstvo i škole vode računa o najboljem interesu učenika
94 Danijela Božičević O D L U K U, X. Kalendar provedbe nužnih aktivnosti ljetnog i jesenskog upisnog roka podržavam, posebno u dijelu čl. 10, gdje se, između ostalog, navode i rokovi za provedbu dodatnih ispita i provjera te unos rezultata. Također, vremenski okviri su prihvatljivi i u kontekstu korištenja godišnjih odmora (kako kolega koji sudjeluju u provedbama upisa, tako i učenika te roditelja). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
95 Adrijana Roždijevac O D L U K U, X. Poštovani, Podržavam odredbe Nacrta Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. i pohvaljujem realno određene upisne ljetne i jesenske rokove koji omogućuju učenicima, roditeljima i nastavnicima koji sudjeluju u provedbi upisa korištenje zasluženog godišnjeg odmora, što nije bio slučaj prošle godine. S poštovanjem, Adrijana Roždijevac Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
96 Ljiljana Ptačnik O D L U K U, X. Poštovani, pozdravljam predloženi vremenik upisa i u ljetnom iu jesenskom upisnom roku, kao i mogućnost dostavljanja upisnica srednjoj školi u propisanom roku putem elektroničke pošte. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
97 Antonija Ćosić O D L U K U, X. Poštovani, podržavam Nacrt odluke o upisi učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. kako za redoviti upisni rok, tako i za učenike s teškoćama. Predviđeni rokovi su pravovremeni i adekvatni, što nije bilo prošle školske godine. Antonija Ćosić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
98 GORDANA DIVIĆ O D L U K U, X. Poštovani, Podržavam prijedlog rokova. Ove su godine bolji nego prošle godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
99 Hrvatski zavod za zapošljavanje O D L U K U, XII. Poštovani, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju koja otežava postupak profesionalnog usmjeravanja (prvenstveno zbog čestih odlazaka u samoizolaciju učenika. liječnika specijalista medicine rada te savjetnika za profesionalno usmjeravanje) te činjenice da se mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje izdaje po objavi Strukture razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. kao popratnog dokumenta ove Odluke, Hrvatski zavod za zapošljavanje predlaže produljiti rokove vezane uz prijavu kandidata s teškoćama u razvoju nadležnim županijskim odjelima odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba za tjedan dana (predloženi novi rok: 31.5. -14.6.). Prihvaćen Ministarstvo će produljiti rok vezan uz prijavu kandidata s teškoćama u razvoju nadležnim županijskim odjelima odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba za tjedan dana u periodu od 24. 5. do 14.6.
100 Sanja Kovačević O D L U K U, XII. Poštovani predlažem da se Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta promijeni, tj. da ne bude višednevni raspored kako je predloženo za ljetni rok, već jedan datum, npr. 24.6.2021.. Iz dosadašnjih poslova koordinacije eUpisa koje obavljam u mojoj školi, to se pokazalo dobrom praksom i mišljenja sam da to ne treba mijenjati. Nije prihvaćen U postupku rangiranja na samo jedan dan, period do sljedećeg postupka zahtijeva razmak od najmanje dva dana što bi pomaknulo cjelokupnu proceduru objave konačnih rezultata za nekoliko dana kasnije od predloženog. Također, prema iskustvu iz prijašnjih godina jedan dan za rangiranje je premalo te je potrebno više dana kako bi roditelji i učenici imali vremena postupati u slučaju poteškoća. Također, ovo omogućuje dovoljan period da se kontaktiraju škole koje nisu na vrijeme unijele ocjene.
101 Maja Lukman Šprajc O D L U K U, XII. Poštovani, mišljenja sam da učenicima s teškoćama treba osigurati jednake prilike kao i redovnim učenicima. Njima se nastavna godina skraćuje i oduzima im se pravo da do zadnjeg sata ispravljaju ocjene. Učenici koji se školuju prema redovnom nastavnom planu i programu uz prilagodbu sadržaja ne bi trebali imati teškoća sa školskim uspjehom jer im prilagodba omogućuje smanjivanje gradiva do razine njihovih sposobnosti, no individualizacija je veći problem. Ima učenika koji niti uz individualizirani pristup ne uspijevaju savladati osnove. Potrebno im je više vremena da zajedno s učiteljima nadoknade nastavne sadržaje, posebice nakon nastave na daljinu. Skraćivanjem nastavne godine ta mogućnost im je oduzeta. Stvara se nepotreban pritisak učenicima koji zbog svojih teškoća i ovako imaju problema s učenjem. Nije prihvaćen S obzirom na to da postupak prijave i rangiranja učenika s teškoćama prethodi postupku prijave i rangiranja ostalih učenika zbog smanjivanja upisnih mjesta u razrednim odjelima, vodilo se računa o najboljem interesu učenika s teškoćama.
102 Stela Čuturić O D L U K U, XV. Poštovani, Sukladno iskustvu prethodnih godina, kao administrator upisa učenika osnovnih škola u srednje škole, predlažem da u nacrt Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole uvrstite u članku 15. točka 4. i stavku da učenici koji su u svojim osnovnim školama učili određeni strani jezik kao 1. obvezni, a u međuvremenu promijenili mjesto prebivališta te sada žive u drugoj Županiji, imaju pravo upisa u željenu školu bez obzira jesu li obvezni strani jezik učili ili ne, i da se tim učenicima omogući i dalje pohađanje nastave tijekom srednjoškolskog školovanja onog stranog jezika koji su učili kao 1. obvezni u osnovnoj školi! Nelogično je i apsolutno neprihvatljivo da se u srednjoj školi provjerava učenika znanje potrebnoga 1. stranog jezika koji učenik apsolutno nikada nije učio! Smatram da je to diskriminatorno i vrlo stresno za učenika i roditelja i da je škola dužna takvim učenicima omogućiti i dalje učenje 1. stranog jezika koji su učili do sada u osnovnoj školi, tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja. Možda bi se trebalo razmisliti o tome, da se sve Županije u RH usklade vezano za obvezno učenje 1. stranog jezika ili uvesti i 2. strani jezik kao obvezan, kako do ovakvih poteškoća za učenike i roditelje ne bi došlo! S poštovanjem, Stela Čuturić Nije prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje. Članak 4. točka 5. Odluke o upisu upisu učenika u i. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. ne odnosi se na promjenu prvog obveznog stranog jezika koji je učenik učio u osnovnoj školi. Navedena odredba se odnosi na situaciju kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio.
103 Željka Maic O D L U K U, XVII. Poštovani, slažem se sa prijedlogom Odluke o upisu učenika u 1.razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Ove godine su datumi korektni i upisni postupak ne traje predugo. Lijepi pozdrav, Željka Maic Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.
104 Darka Sudarević, ravnateljica III. gimnazije O D L U K U, XVII. Poštovani, smatram da treba unaprjeđivati sustav upisa svake godine. Ispisivanje upisnica iz sustava, potpisivanje i donošenje upisnica u školu ili slanje elektroničkom poštom (i označavanja u bazi tko je donio upisnicu) je proces koji se može pojednostaviti korištenjem mogućnosti baze podataka koja se koristi za upis. Umjesto ispisivanja i potpisivanja upisnice trebalo bi razmišljati o načinu potvrde upisa kroz sustav od strane korisnika npr. potvrda pinom. Primljeno na znanje Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. daje se mogućnost dostave dokumentacije elektroničkim putem. Obzirom da Vaš prijedlog zahtjeva tehničke prilagodbe, isti ćemo razmotriti i ispitati njegovu primjenjivost.
105 Pravobranitelj za djecu RH O D L U K U, XVIII. U točki XVIII. stavku 9. Nacrta Odluke propisuje se da prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednom odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnog programa. Tijekom prijašnjih postupaka upisa bili smo obaviješteni o slučajevima u kojima je zbog nepopunjenosti kapaciteta došlo do ukidanja pojedinih srednjoškolskih programa u postupku upisa u ljetnom upisnom roku, zbog čega se djeca nisu upisala u željeni program iako su ispunjavala uvjete za upis. Pri tome, prijavljivanje za upis u druge programe za djecu je predstavljalo dodatan stres i neizvjesnost, a događalo se da na kraju budu upisana u programe koji ne odgovaraju njihovim afinitetima i sposobnostima. Napominjemo da promjena strukture, broja razrednih odjela i broja učenika u razrednom odjelu, tijekom upisnog postupka, može ugroziti ostvarenje najboljeg interesa djeteta. Želimo podsjetiti da članak 3. Konvencije o pravima djeteta obvezuje da u svim aktivnostima koje se odnose na djecu, bez obzira poduzimaju li ih javne ili privatne ustanove, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta mora imati prednost. Navedeno znači, između ostalog, da se pri donošenju propisa ili odluka od značaja za dijete prvenstveno treba rukovoditi najboljim interesom djeteta. Škole, osnivači i Ministarstvo znanosti i obrazovanja moraju planirati strukturu, broj razrednih odjela i broj učenika u razrednim odjelima srednjoškolskih programa pravovremeno i odgovorno prema djeci kako zbog neodgovarajućeg planiranja i pogrešne procjene odraslih ne bi došlo do neravnopravnog položaja djece u postupku upisa te kako djeca ne bi snosila posljedice postupanja odraslih. Ako se ipak zbog objektivnih okolnosti javi potreba promjene u nekom od planiranih elemenata tijekom upisnog postupka, potrebno je prije svega voditi računa o najboljem interesu djece, pravovremeno informirati djecu i roditelje o promjeni te pomoći djeci pri prijavi i upisu u drugi odgovarajući program. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju. Ministar će prilikom promjene strukture i broja razrednih odjela te broja učenika u razrednom odjelu voditi računa o najboljem interesu učenika.
106 BOJAN PETRAN O D L U K U, XVIII. Poštovani, Podržavam kalendar provedbe upisnih aktivnosti koji počinje i završava u razumnim vremenskim okvirima za učenike, roditelje, upisno povjerenstvo/ nastavnike. Podržavam mogućnost dostave dokumenata elektroničkim putem. To je vrlo praktično za roditelje i učenike a i dolikuje današnjem vremenu. Članak XVIII., stavak 2. koji propisuje povećanje broja upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi. Znači li to da će se ponavljači dodati na upisnu kvotu ili će činiti upisnu kvotu (od planiranog broja upisnih mjesta oduzeti će se broj ponavljača)? PRIJEDLOG: Jasno definirati broj upisnih mjesta u odnosu na ponavljače. Dakle, jesu li ponavljači unutar upisne kvote ili se pridodaju upisnoj kvoti. Članak XVIII., stavak 5. koji propisuje minimalni broj učenika o razrednom odjelu. Školama bi trebalo omogućiti mogućnost provedbe upisnog postupka do kraja što znači u ljetnom i jesenskom upisnom roku. Događalo da u ljetnom roku razredni odjel ne bi imao 20 učenika i razredni je odjel obrisan. Škola priliku za upis učenika u jesenskom roku nije niti imala. Svi znamo kako učenici nisu broj, a onda od jednom postanu samo to. Aktualnost za upis u pojedina zanimanja trebalo bi gledati u periodu od nekoliko godina i tek tada ukoliko interesa nema eventualno ukinuti zanimanje ili ga mijenjati, prilagođavati. Trebalo bi kvote prilagoditi tržištu rada, ekonomskim prilikama, trenutnoj situaciji, planiranju razvoja zemlje, pojedinih regija i puno toga još ali za sada je samo važno da je broj 19 manji od broja 20. PRIJEDLOG: Školama omogućiti provedbu upisnog postupka u ljetnom i jesenskom upisnom roku. Školama koje imaju manji interes za pojedina zanimanja dati priliku da se u narednim godinama prilagode i nađu rješenja koja smatraju da su najbolja sukladna mnogim čimbenicima i uvjetima o kojima pojedine struke ovise. Primljeno na znanje Kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u određenom programu obrazovanja, a želi ponovo upisati isti program obrazovanja u istoj školi, ulazi u upisnu kvotu. Kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u određenom programu obrazovanja, a želi ponovno upisati prvi razred u drugom obrazovnom program prijavljuje se Središnjem prijavnom uredu. Osnivači srednje škole (Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave, druga pravna ili fizička osoba) pokreću aktivnosti upisa u srednje škole, koordiniraju postupke i izrađuju prijedlog plana upisa, analiziraju postojeće stanje u srednjim školama i utvrđuju neracionalnosti u broju programa obrazovanja i broju učenika u pojedinim programima obrazovanja, broju razrednih odjela i broju učenika u pojedinom razrednom odjelu, kombiniranim razrednim odjelima i broju učenika po programima obrazovanja u tim odjelima, i dr. Strukturu razrednih odjela i broj učenika po programima za svoje područje planiraju osnivači u suradnji sa srednjim školama, u skladu s Preporukama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broju učenika koji završavaju 8. razred osnovnih škola te prostornim, materijalnim i kadrovskim mogućnostima škole te ga dostavljaju Ministarstvu. Konačan plan strukture razrednih odjela i broja učenika po programima Ministarstvo izrađuje na prijedlog škola i odobrenja prijedloga od osnivača.
107 BLAŽENKA ŽIGOLIĆ O D L U K U, XIX. Poštovani U većini podržavam prijedlog Odluke o upisu učenika u 1.razred SŠ u šk.god.2021./2022. ali nisam zadovaljna s djelom koji govori o naknadama za povećane troškove obrazovanja jer nije određen način na koji se to utvrđuje. Naime, puno škola donosi odluku da učenici trebaju sudjelovati u podjeli troškova oko papira i drugog potrošnog materijala koji nije povećani trošak, već normalni trošak u poslovanju škole. Pozdrav Blaženka Žigolić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na sudjelovanju.