Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijana Saric   Poštovani, U potpunosti se slažem sa svim prethodno napisanim od strane kolega iz sustava turističkih zajednica. Prošla godina 2020. je bila neočekivana i donekle se moglo tolerirati donošenje odluka u zadnji trenutak i neadekvatno distribuiranje informacija prema svima nama na terenu, no takvo nešto se više ne bi smjelo ponavljati, posebno ne u državi, kojoj je turizam glavna gospodarska grana. Slično kao i kod kolega, isto tako i na našem području iznajmljivači često dolaze s upitom da li će porez biti smanjen za 50% ili da li će im biti otpisana barem jedna rata kao prošle godine. Zaista nije u redu da drugu godinu uzastopce prihodi LTZ se smanjuju za 50%, posebice jer smo prošle godine već imali smanjenje, no godinu smo uspjeli odraditi ponajviše zahvaljujući prethodnoj 2019. godini, ali sada se i te rezerve lagano troše, a od LTZ se očekuje puno toga. Također, kako su kolege prethodno napomenule, nitko se nije odrekao preraspodjele, a jedina ponuđena pomoć u COVID 2020. godini je bila mogućnost dizanja kredita. LTZ su ostavljene same sebi, pojedine bez pomoći lokalne samouprave, stoga ovise u 100% obujmu upravo o tim prihodima. Nadalje, turističku pristojbu plaća gost, a ne privatni iznajmljivač, ali budući da se radi o paušalnom iznosu nemam osobno ništa protiv smanjenja iznosa, ali ipak ne za 50% s obzirom na prošlu godinu. Svakako, ako se ljudima želi olakšati, a mislim da bi se trebalo, bilo bi lijepo kada bi se porez smanjio za 50% ove godine, s obzirom da prošle godine je bila otpisana samo jedna od četiri rate dok su naši prihodi bili smanjeni za pola. Treba uzeti u obzir da će svako daljnje smanjivanje iznosa turističke pristojbe i turističke članarine utjecati i na sljedeću godinu. Zahvaljujem! LP, Marijana Šarić, TZ Grebaštica Primljeno na znanje Republika Hrvatska, kao i niz drugih, nama konkurentnih zemalja, provodi intenzivne aktivnosti u cilju kako bi se u pripremi turističke sezone osigurala što bolja epidemiološka situacija. Posebne okolnosti izazvane bolešću COVID-19 još uvijek traju, pa je i ove godine bilo nužno iznajmljivačima, OPG-ovima i ugostiteljima osigurati povoljnije uvjete rada i dati im još jedan alat za privlačenje turista u Hrvatsku. Zbog povoljnije epidemiološke situacije u našoj zemlji i našim emitivnim tržištima, očekuje se veći broj dolazaka i noćenja u 2021. godini, što će za direktnu posljedicu imati veće prihode i za gospodarstvo i za sustav turističkih zajednica. Napominje se da je dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 42/20.) propisano da se ograničenje troškova za plaće koji ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda turističkih zajednica, ne primjenjuju u 2021. godini. Ovim Pravilnikom ne rješavaju se pitanja poreza.
2 TZ Krapanj-Brodarica   Poštovane/i, ne slažemo se s načinom kako se sustav odnosi prema turističkim zajednicama,ni sa načinom na koji se donose odluke,a za neke saznajemo iz medija. Manje turističke zajednice,pogotovo samostalne kao i mi su u nekom mjestu sve. Nedostatak sredstava dovodi do nekvalitetnog obavljanja posla s čime će na kraju biti nezadovoljni i turisti i iznajmljivači što nam nije u cilju te nije ono za što se trudimo svih ovih godina. Mi smo jako osjetili ovu pandemiju,nikakve mjere pomoći se nisu primjenile na nama,svi su i dalje uzimali svoje od nas kao da se ništa ne događa,a mi se i dalje borimo kako znamo da ipak odradimo posao. Nastojali smo i prošle godine,ali još jedna ovakva sa smanjenom pristojbom dovest će do toga da sredstva koristimo za osnovne troškove da preživimo godinu što nije u redu. Boravišna pristojbu plaća gost i služi za poboljšanje uvjeta gostiju,a bez nje ili sa ovakvim iznosima neće biti ni malo kvalitetno. Iznajmljivači će otkazivati rješenja,već i prošle godine su se počeli koristiti "prijatelji" te to nije dobro za naš turizam i naše destinacije. Turisti žele u destinaciji dobiti ono zbog čega su došli,a na ovaj način neće dobiti kvalitetno i dobro kako bi im mi htjeli pružiti. Smatramo da mi djelatnici na terenu najbolje znamo što se događa i kako bi trebalo biti. Porez se plaća u cjelokupnom iznosu te bi to trebalo smanjiti,a ne turističku pristojbu ili ne barem za 50%. Isto tako pomicati rokove plaćanja nije u redu jer su nam sredstva potrebna što prije,a ovako će se odužiti do kraja godine.Mollimo Vas da dobro razmislite prije nego što se donese odluka koja može više naštetiti nego pomoći. Srdačan pozdrav! A Grubišić,direktorica TZ Krapanj-Brodarica Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje u dijelu u kojem se govori o odnosu prema turističkim zajednicama. Napominje se da je dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 42/20.) propisano da se ograničenje troškova za plaće koji ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda turističkih zajednica, ne primjenjuju u 2021. godini. Zbog povoljnije epidemiološke situacije u našoj zemlji i našim emitivnim tržištima, očekuje se veći broj dolazaka i noćenja u 2021. godini, što će za direktnu posljedicu imati veće prihode i za gospodarstvo i za sustav turističkih zajednica. Pitanje poreza nije predmet reguliranja ovoga Pravilnika. Prihvaća se glede rokova plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe.
3 Turistčka zajednica Grada Nina   Poštovane/i, ne slažemo sa ovakvim načinom postupanja prema turističkim zajednicama ni načinu na koji se sustav izvijestio o Pravilniku. Iznajmljivačima nije bio problem plaćanja turističke paušalne pristojbe. Puno su veće pritužbe bile na plaćanje poreza na iznajmljivanje koji im se obračunava kvartalno. I ove godine stalno pitaju hoće li biti i kada smanjenje bar jedne rate poreza i tu apeliraju na Ministarstvo turizma i sporta da se založi za njih. Turistička pristojba je prihod koji plaća gost te smatramo da paušalni iznos nije toliko opterećenje sustavu iznajmljivača. 1. Nema potrebe za izmjenom rokova plaćanja kod tzv. paušalista. Iznajmljivači su proteklih godina imali obveze i to su poštivali, svaka promjena utječe na konfuziju na terenu. Obično bi iznajmljivači uplatili prvu ratu 31. 7., pa drugu ratu 31. 8., a treću 30. 09. najčešće nisu platili tj. zaboravili. Onda su čekali opomene, a neki još do danas nisu platili svoje obveze iz prethodnih godina. Iskustvo na terenu tumači da će se odgodom postići plaćanje prve rate jer će iznajmljivači tada imati novac od iznajmljivanja (većina iznajmljivača ima dobru popunjenost u srpnju i kolovozu), druga rata s dospijećem 30. 09. obavezno će biti zaboravljena, a također će se zaboraviti uplatiti i rata s dospijećem 31. 10. Ovakav prijedlog samo će dodatno komplicirati praksu na terenu i uplatu turističke pristojbe, jer kada prođu topliji dani i počnu prve kiše obavezno se zaboravi da postoji obveza plaćanja turističke pristojbe, jer se znalo dogoditi da se taj dio novca preusmjeri u druge vrste davanja, npr. najčešća je izlika bila - morali smo kupiti drva. Kvalitetnija mjera pomoći iznajmljivačima bi bila smanjenje paušalnog poreza i omogućiti im da turističku pristojbu plaćaju po noćenju. 2. Prema članku 8. povezano sa turističkom pristojbom za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost nije dobro uvesti šarolikost pristupa na terenu. Donesene su odluke o turističkim pristojbama od strane županijske skupštine. Došlo je do inicijative te su zatraženi preko regionalnih turističkih zajednica prijedlozi lokalnih turističkih zajednica, na što je su neke turističke zajednice reagirale i odradile svoj posao te donijele novu odluku na turističkom vijeću o prijedlogu smanjenja. Sadašnjim prijedlogom u Zadarskoj županiji samo je 6 turističkih zajednica dalo prijedloge oslobađanja od dijela turističke pristojbe. Smatramo da nije u redu da se u našoj destinaciji npr. plaća pristojba 8 kn po danu, a u destinaciji udaljenoj 2 km i na području istog grada da se plaća 10 kn, te da se u susjednim općinama plaća veći iznos, a u gradovima Zadru, Ninu i Biogradu manji. Šarolikost pristupa donosi konfuznosti na terenu jer članovi jedne turističke zajednice surađuju s onima u drugim destinacijama te se kod njih stvara nezadovoljstvo koje prvo usmjeravaju prema svojoj turističkoj zajednici, a onda prema ministarstvu i državi. Koristim prigodu da se osvrnem malo na sustav TZ. U sustavu radim dugo i svjedočila sam kako je sustav bio jak i pružala se podrška od krovnih institucija do razine destinacija gdje se i temeljno odvija turistički promet hrvatskog turizma. Zakon o turističkim zajednicama je utijecao da su se mnoge manje destinacije afirmirale kao poželjna odredišta u zemlji i inozemstvu jer je zakon omogućavao promidžbu i povezivanje i dijagonalno i horizontalno, uljepšanje mjesta akcijama Volim Hrvatsku, poticajima razvoja kulturnog turizma i manifestacija, apliciranje na natječaje, edukacijama i najvažnije dijeljenjem dobre prakse. Protokom vremena mijenja se puno toga, a sustav turističkih zajednica kao da se urušava, bez da itko zamjeri na ovom komentaru. Možda to i nije tako ali ako se usporedi sa situacijom poslije Domovinskog rata pa nadalje sve do prije nekih 5 godina sustav je pokazivao žilavost, te da može i mora unaprijediti temeljne destinacije počevši od cvijeća i klupica pa dalje, pa je to utjecalo na unapređivanje ukupnog hrvatskog turizma. Kasnim izvještavanjem terena o ovakvim mjerama stječe se dojam da se zakoni kreiraju daleko od stvarnosti i turističkih kretanja, bez uvida kakvi su procesi u temeljnim destinacijama i bez uvida u stvarne probleme. Problemi i dalje ostaju, a to je nelegalno iznajmljivanje koje i dalje cvate bez obzira što se na to godinama ukazuje. Iako su zakoni doneseni mehanizmi za suzbijanje toga nisu provedeni kako se to očekuje na terenu. Na terenu u malim destinacijama se radi cijelu godinu. U ovakvoj pandemijskoj situaciji u temeljnim destinacijama trudi se izvući što više programa i projekata za unapjeđenje turizma destinacija, a time i ukupnog hrvatskog turizma. Sustav je prepušten sam sebi, bez ikakvih financijskih pomoći. Iako je naša zajednica dobrom politikom mogla preživjeti, mnoge manje turističke zajednice su u velikim financijskim problemima. Protekla godina bila je puna neizvjesnosti, odradilo se sve što je bilo u okvirima koje su dozvoljavale mjere, pa je naša jedna od rijetkih turističkih zajednica koja tijekom 2020. odradila manifestacije prilagođene COVID 19 (Festival pijeska – uz prijave natjecatelja i izrađenih skulptura on line načinom, Romantični tjedan – ukrašavanje starogradske jezgre romantičnim dekoracijama i u onako teškoj situaciji poticaj stvaranja vedrije atmosfere što je dobro primljeno kod turista i domaćih stanovnika, on line natječaji za turiste i za ugostitelje, kostimirana turistička vođenja tijekom sezone za ograničeni broj sudionika, Dani otvorenih vrata solane, obilježavanje svjetskog dana promatranja ptica itd.). Želim sustavu da ojača i da se raznim mjerama potiče jedinstvo, a isključi šarolikost i dodatna konfuzija u temeljnim turističkim zajednicama. Budite zdravi. Sretna nam još jedna COVID sezona. TZG NINA, M. Dejanović Djelomično prihvaćen Primljeno na znanje u dijelu koji se odnosi na pitanja poreza kao i na sustav turističkih zajednica, što nije predmet reguliranja ovoga Pravilnika. Prihvaća se glede rokova plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe.
4 Turistička zajednica mjesta Zlarin   Poštovane/i, prvo moram kazati da se ne slažemo sa ovakvim načinom postupanja prema turističkim zajednicama kao ni načinu na koji nas se obavijestilo o ovoj "odluci". Ipak smo mi ti koji na terenu rade cijelu godinu i u ovoj iznimnoj situaciji trudimo se izvući što više projekata i programa za dobrobit destinacija te shodno tome i svih dionika turističkog sektora. Pritom nismo dobili nikakvu financijsku pomoć, poticaj pa ni opciju apliciranja na natječaje. Prošla godina je bila izvanredna, no uspjeli smo odraditi sve što je bilo moguće te je na našem otoku ostvareno 100% noćenja. Sezona je trajala čak i duže nego što je to običaj. Našim iznajmljivačima je veći problem nedostatak manifestacija, sadržaja i ulaganja u zajednicu nego platiti paušalnu pristojbu. S obzirom da nam drugu godinu zaredom i ovako iznenada smanjujete prihode jedino što sad možemo je otkazati sve planirano, staviti Program i Financijski plan van snage te čuvati sredstva za hladan pogon. Time direktno štetimo svima u turističkom sektoru tik pred sezonu, gubimo svoju svrhu i teško da ćemo imati dovoljno sredstava da pripremimo kvalitetan program za iduću godinu. Turistička pristojba je prihod koji plaća gost te smatramo da paušalni iznos nije toliko opterećenje sustavu iznajmljivača. Ujedno, slažemo se s kolegama da nema potrebe za izmjenom rokova plaćanja. Kvalitetnija mjera pomoći iznajmljivačima bi bila smanjenje paušalnog poreza i omogućiti im da plaćaju po noćenju. S poštovanjem, direktorica TZM Zlarin Katarina Gregov Djelomično prihvaćen Prihvaća se glede rokova plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe.
5 TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA IČIĆI   Poštovani, kao što su već kolege pisali, ljubazno podsjećamo da turističku pristojbu plaća gost. Kod onih turističkih zajednica, gdje se ostvaruje turistički promet, pristojba čini najveći dio prihoda. Već je dovoljno tragična raspodjela iste nakon uplate na prolazni račun (čl.20, Zakona o turističkoj pristojbi), gdje u destinaciji u koju je gost došao i uplatio pristojbu, najmanje sredstava ostaje na računu lokalnoj turističkoj zajednici za financiranje svih potrebnih aktivnosti (čl. 32, Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma). Ovo je sada druga godina za redom kada nemamo nikakve mjere ni poticaje, gube se radna mjesta, a slušamo o pomaganju turističkom sektoru. Mi ostvarujemo prihode od gosta, nismo na proračunu lokalnih samouprava, javnom novcu i porezu građana. Zbog čega tolika oglašavanja i promidžbene aktivnosti cijelo vrijeme i priprema destinacije za goste, kada turističke zajednice opet moraju podnositi gubitke u prihodima? Molimo za razumijevanje u shvaćanju činjenice da pristojbu plaća gost, jer visina iste te pristojbe sigurno neće utjecati na nečiju odluku o posjeti turističkom odredištu. Primljeno na znanje Odredba Zakona o turističkoj pristojbi prema kojoj lokalnoj turističkoj zajednici pripada 65% nije se mijenjala. Dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 42/20.) propisano da se ograničenje troškova za plaće koji ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda turističkih zajednica, ne primjenjuju u 2021. godini, čime su i u 2021. g. stvoreni uvjeti da se ne gube radna mjesta u turističkoj zajednici. Cilj ovoga Pravilnika je olakšati poslovanje i gospodarstvenicima i iznajmljivačima. Zbog povoljnije epidemiološke situacije u našoj zemlji i našim emitivnim tržištima, očekuje se veći broj dolazaka i noćenja u 2021. godini, što će za direktnu posljedicu imati veće prihode i za gospodarstvo i za sustav turističkih zajednica.
6 Valentina Medić Vitković   S obzirom na to da se radi o paušalnom plaćanju, slažemo se sa smanjenjem u određenom postotku. Međutim nije jasan dio oko pomicanje rokova plaćanja s početnim datumom od 31.08., koji valjani argument stoji iza ovog prijedloga? Iako nije dio ovog Pravilnika – ispravan put je ravnomjerno smanjiti paušalnu turističku pristojbu i paušalni porez na dohodak. Npr. prethodne godine na području naše TZ ostvareno je 30% noćenja manje u odnosu na 2019., a paušalna turistička pristojba smanjena je za 50% (konkretni podaci za „paušalce“). Za isto razdoblje, paušalni porez na dohodak bio je smanjen za 25%. Dakle, obavezno sagledati cjelokupne obveze nositelja rješenja o pružanju ug. usluga koji svoje obveze plaća paušalno i na temelju toga donijeti zaključak o daljnjem postupanju. Ne treba sve "lomiti" SAMO preko turističke pristojbe koju plaća gost i koja (odnosno jedan njen dio koji ostaje lokalnoj TZ) ipak ostaje u mjestu. Turistička zajednica Općine Brela Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na rokove plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe. Primljeno na znanje u dijelu koji se odnosi na porez, s obzirom da pitanja poreza nisu predmet reguliranja ovoga Pravilnika.
7 Turistička zajednica Jezera   Boravišna pristojba odnosno turistička pristojba iznos je koji gost plaća u destinaciji koju posjećuje u cijeni njegova smještaja bilo u hotelu, obiteljskom smještaju, kampu, nautičkom središtu- marini i sl. To se plaća svugdje u svijetu, a koristi se uglavnom za poboljšanje uvjeta turista u lokalitetu. U našoj domovini je to malo drukčije kad se dijeli u sustavu. To nije dio poreza, prireza i ostalih fiskalnih i parafiskalnih nameta kojih se država teško odriče i u ovim posebnim okolnostima. Razumijemo sve, ali ako se kreće pomoći subjektima u turizmu onda to nije smanjivanje iznosa boravišne pristojbe koja pripada turističkoj zajednice. Ovo je prihod onih turističkih zajednica na čijem se teritoriju ostvaruje turistički promet i nije pravedno da im se uzima kruh iz usta. Dobro bi bilo da se taj novac utroši u različite sadržaje poboljšanje uvjeta turista , inovacije i projekte, promidžbu za unaprijeđenje turističke slike mjesta. Stoga smo protiv donošenja novih pravilnika i diranja u boravišnu- turističku pristojbu. Svakom gostu koji plaća smještaj , hranu, izlete bilo na kopnu ili na moru nije nikakvo veliko opterećebhe izdvojiti koji euro više, a nama puno znači. Što se tiče obiteljskog smještaja, nije trebalo uvesti paušalno plaćanje već ostaviti plaćanje po prometu kao turističkim objektima kako je bilo godinama, onda ne bi bilo raznih malverzacija. Nijedna zemlja kojoj je turizam dio prihoda nije se odrekla boravišne pristojbe, pa zašto bi to napravila naša. Pustite više tu pristojbu na miru i ne uzimajte djelatnicima većeg dijela turističkih zajednica. ova njihov jedini prihod. Turistička zajednica mjesta Jezera Primljeno na znanje Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na smanjivanje iznosa turističke pristojbe. Republika Hrvatska, kao i niz drugih, nama konkurentnih zemalja provodi intenzivne aktivnosti u cilju kako bi se u pripremi turističke sezone osigurala što bolja epidemiološka situacija. Posebne okolnosti izazvane bolešću COVID-19 još uvijek traju, pa je i ove godine bilo nužno gospodarstvenicima u turističkom sektoru osigurati povoljnije uvjete rada i dat im još jedan alat za privlačenje turista u Hrvatsku. Ujedno se napominje da je dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 42/20.) propisano da se ograničenje troškova za plaće koji ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda turističkih zajednica, ne primjenjuju u 2021. godini. Način plaćanja turističke pristojbe (u godišnjem paušalnom iznosu ili po noćenju) nije predmet reguliranja ovoga Pravilnika, nego Zakona o turističkoj pristojbi.
8 Quality-V d.o.o.   Poštovani, ponajprije treba uzeti u obzir da ima jako puno malih iznajmljivača kojima će ovo smanjenje (ili oslobađanje ako zatvore djelatnost) biti više nego dobrodošlo! O tome da li će ova sezona biti dopra i bolja od prošle dalo bi se razgovarati. Na jesen biti ćemo svi pametniji. Ako se ne pomogne malom iznajmljivaču u vidu smanjenja davanja nažalost sve više njih će početi zatvarati djelatnost, a da ne spominjemo da će se vjerojatno dio njih onda prebaciti na rad na crno. Svima je u interesu, pa i Turističkom Zajednicama!, da iznajmljivači opstanu, a ne da zatvore ili rade mimo zakona. Zato je odluka o smanjenju pristojbe više nego dobrodošla. Barem još za ovu godinu. u nadi da će biti i zadnja koja će zahtjevati ovakve pravilnike. Zahvaljujem i pozdravljam! K.B.Korlević Primljeno na znanje Primjedba se prima na znanje.
9 Turistička zajednica grada Visa   Poštovani, vjerujem da se svi slažemo da će ova sezona biti bolja od prošlogodišnje i ne vidim razloga da se odmah smanjuje iznos turističke pristojbe za 50 %. Također ni rokovi uplate se ne bi trebali mijenjati jer smo poučeni prošlogodišnjim iskustvom kada su zaduženja kasnila da je po završetku sezone bilo mnogo teže naplatiti dugovanja. Prve dvije rate bih smanjio za 25 %, dok bi visina iznosa treće rate krajem rujna bila podložna promjeni u odnosu na analizu sezone. U najgorem slučaju se ona može skroz ukinuti tako da bi iznos prve dvije rate smanjene za 25 % dao ukupni iznos kao da su tri rate smanjene 50 %. Međutim ako sezona bude iznad očekivanja, a mi smanjimo prihode za 50 % mnoge turističke zajednice uključujući TZG Visa neće bit u mogućnosti gostima išta ponuditi već se samo brinuti o pukom preživljavanju što bi već drugu godinu za redom bilo katastrofalno. Mislimo da ovakvim prijedlogom zapravo dobivamo vremena, jer ćemo moći analizirati na osnovu zapravo ostvarenih noćenja a ne predviđanja.Za kraj malo matematike iz 2020. godine kada su članirana i turistička pristojba bile smanjene za 50 %. Prema broju noćenja ostvarenih od paušalista te broja kreveta kojim raspolažu svaki paušalista u gradu Visu je imao 38 noćenja po krevetu što pomnoženo sa prosječnom cijenom od 200 kn daje 7.600 kuna. Davanja po krevetu su bila 175 kuna- turistička pristojba i 22,5 kuna -članarina odnosno ukupno 197,5 kuna, što u odnosu na prihod iznosi 2,6 %! To je stvarno toliko malo davanje na prihod, koje će ako sezona bude bolja od prošlogodišnje još padati. Ivo Fiamengo Djelomično prihvaćen S obzirom da epidemija bolesti COVID-19 još uvijek traje, potrebno je u postojećoj situaciju privući što veći broj gostiju s konkurentnim cijenama, a pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu smanjiti davanja. Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na rokove plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe, koji se ne mijenjaju u odnosu na prošlu godinu.
10 Turističak zajednica općine Gradac   Ako smo 2020. izišli ususret iznajmljivačima s 50% otpisa (dakle, u uvjetima kudikamo gorim nego što se očekuje ova godina) a zadržali smo iste rokove dospijeća rata, ne vidi se nijedan ozbiljan razlog da se one ove godine pomaknu za mjesec dana (na kolovoz, rujan i listopad) Srdačan pozdraw svima, Turistička zajednica općine Gradac Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
11 Martina Rendić   Poštovani, s obzirom na cjelokupnu situaciju, Turistička zajednica Grada Supetra razumije i podržava predloženo smanjenje iznosa paušala turističke pristojbe za 2021. godinu. Predlažemo da se rokovi uplate triju rata turističke pristojbe zadrže kako su temeljnim zakonom i propisane (31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine). Odgađanje plaćanja kako je i predloženo u ovom Prijedlogu pravilnika moglo bi dovesti do ugroze financijske stabilnosti mnogih turističkih zajednica u RH, a to nadamo se ni predlagaču, ni turističkim zajednicama u ovom trenutku nije u interesu. Pozdrav svima iz Turističke zajednice Grada Supetra Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
12 TZP TUHLJA, KLANJCA I TRGOVIŠĆA   Pozdrav, slažem se sa smanjenjem plaćanja pristojbe kako ste naveli no što smo sa objektima koji će se s obzirom na situaciju odjaviti u narednom periodu, bližem ili daljem? Smatram da bi iste trebalo osloboditi u potpunosti ako se odjave do kraja lipnja ako nisu ostvarili niti jedno noćenje, kao i za one koji su ostvarili neka noćenja ali s obzirom na stanje su odlučili ipak prestati s pružanjem usluga smještaja? Imam nekoliko iznajmljivača u najavi i znam njihove reakcije Nije prihvaćen Napominje se da oni koji su ostvarili noćenja, ne mogu biti oslobođeni od plaćanja turističke pristojbe.
13 Turistička zajednica Općine Rakovica   Poštovani, drago nam je da ste i ove godine uzeli u obzir situaciju koju je prouzročila globalna pandemija izazvana koronavirusom te da ćete donošenjem novih pravilnika olakšati poslovanje privatnih iznajmljivača. Kao i kolege iz TZP Četiri rijeke i TZO Postira, predlažemo da se rokovi plaćanja ne mijenjaju te da ostanu kao i do sada, kako su iznajmljivači navikli (31.07.,31.08. te 30.09.), a i s obzirom da većina baš u tom razdoblju ostvaruje prihode vjerujemo da im je lakše podmiriti financijske obveze dok nešto prihoda i ostvaruju nego kasnije. Srdačan pozdrav! TZO Rakovica Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
14 Turistička zajednica općine Postira   Poštovani, smatramo kako bi rokovi za plaćanje paušalne turističke pristojbe trebali biti u srpnju, kolovozu i rujnu, kako je to bilo u godinama prije pandemije. Velika većina turističkih noćenja ostvari se upravo u tom razdoblju te će privatnim iznajmljivačima ti rokovi za plaćanje vjerujemo više odgovarati. Hvala Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
15 TZP Četiri Rijeke   Poštovani, Slažemo se s navedenim, iako osobno smatramo kako bi iznajmljivačima paušalistima bilo lakše podmiriti ratu turističke pristojbe u originalnim terminima (srpanj, kolovoz, listopad), zbog rutine plaćanja, ali i prihoda koje većina ostvaruje u ljetnoj sezoni. Lp TZP Četiri rijeke Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
16 Turistička zajednica Grada Korčule  , Članak 2. Poštovani, Mišljenja sam da se u ovom trenutku ne treba oslobađati plaćanja pola iznosa paušalne turističke pristojbe za fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u smještaju u domaćinstvu jer se očekuje znatno uspješnija turistička sezona nego li 2020. godina čemu u prilog idu informacije o brojnim avio linijama iz europskih i dalekih emitivnih tržišta te procjepljenost u RH. Prerano je donositi odluke smanjivanja paušalne turističke pristojbe za pola iznosa. Ukoliko situacija bude lošija, pravednije je i jednostavnije naknadno otpisati treću ratu paušalne turističke pristojbe u cjelosti. Mišljenja sam da je potrebno voditi računa o održivosti sustava turističkih zajednica kojima je prošle godine prihod znatno smanjen a u ovom trenutku nema razloga još dodatno smanjivati taj prihod. S kojim sredstvima očekujete daljnje ulaganje u turističke proizvode? Jednu godinu smo već propustili, ne smijemo zaostajati za konkurencijom. S poštovanjem, Hana Turudić, dir. Turističke zajednice Grada Korčule Nije prihvaćen S obzirom da epidemija bolesti COVID-19 još uvijek traje, potrebno je u postojećoj situaciju privući što veći broj gostiju s konkurentnim cijenama, a pružateljima usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu smanjiti davanja.
17 TZO - Sukošan  , Članak 2. TZO- Sukošan Poštovani, slažemo se s prijedlogom, iako smo u prošloj 2020. godini ostvarili oko 70% noćenja iz 2019. (samo turisti u komercijalnom smještaju). Molili bi samo da se oslobađanje plaćanja pola iznosa paušala uvjetuje podmirenjem zaduženja turističke pristojbe iz prošle godine, jer jedan broj domaćina unatoč prepolovljenom zaduženju od prošle godine nije podmirio ista ni nakon naših opomena, a što nije u redu prema onim domaćinima koji uredno plaćaju svoje obveze. Vezano za to, mišljenja smo da bi pod hitno trebalo ukinuti članak 4. Zakona o dopunama zakona o turističkoj pristojbi (NN 42/2020) ( „Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti iz članka 14.a stavka 2. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 52/19. i 32/20.) nadležni inspektori neće podnositi optužne prijedloge za pokretanje prekršajnih postupaka odnosno izdavanje prekršajnih naloga, niti naplaćivati novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja."), kako bi omogućili pravovremeno djelovanje Državnog inspektorata i time spriječili zastaru dugovanja iz prethodnih godina. Uz poštovanje, Nikola Milošević , direktor TZO-Sukošan Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na to da se oslobađanje plaćanja pola iznosa paušala uvjetuje podmirenjem zaduženja turističke pristojbe iz prošle godine. Primljeno na znanje u dijelu koji se odnosi na izmjenu Zakona o turističkoj pristojbi.
18 Apartments Kate  , Članak 2. Poštovani, oslobađanje od turističke pristojbe za 2021 je više nego dobrodošlo za male privatnike. Mi mali iznajmljivaći opterečeni smo različitim paušalnim porezima. Turističku pristojbu plačamo na godišnjoj bazi iako sezona traje maksimalno 6-7 mjeseci dakle ne ostvarujemo prihode više od 7 mjeseci u godini. Također, nismo osjetili ikakvu podršku sa strane naše lokalne TZ koja ne promovira niti naš otok (samostalno smo radili s turističkim vodićem i sastavili informacijsku stranicu sa slikama za posjetitelji otoka), niti održivi turizam, kojime se bavimo u našem objektu. Na stranici TZ se nalazi informacija i preporuke jedino za velike hotele. Urede TZ rade i zimi kada nije bilo ikakvih turista dakle sigurno postoji više načina za reformirati sustav turističkih zajednica kako bi se smanjili troškovi za njihovo funkcioniranje i kako bi njihovi djelatnosti poslati očinkovitije. Stoga podržavamo vaš potez za podupiranje malog privatnog iznajmljivaća te ograničavanje poslovanja na crno. S poštovanjem, obitelj Goravica Primljeno na znanje Ujedno se napominje da rad turističkih zajednica nije predmet reguliranja ovoga Pravilnika. Sustav turističkih zajednica reguliran je Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19. i 42/20.). Zadaće lokalnih turističkih zajednica, tj. turističkih zajednica općina ili grada propisane su člankom 32. stavkom 1. toga Zakona.
19 MARIN MUŠĆO  , Članak 2. Poštovani, Na području TZO Lopar je u 2020. godini u obiteljskom smještaju u dijelu paušala ostvareno 76% noćenja u odnosu na 2019. pa je plaćan paušal u iznosu od 50%. Sada se očekuje turistička sezona bolja nego lani i opet se predlaže smanjenje za 50%!?! Da stvar bude bolja, još se za mjesec dana prolongira rok uplate. Ne znam od čega bi TZ Lopara trebala poslovati do 31.08. ako znamo da se u hotelima ostvaruje svega 20% prometa u odnosu na 2019. a u kampovima se predlaže smanjenje TP za gotovo 30%!?! Istovremeno nitko ne priča o porezu, kojeg se lani smanjilo samo za jednu ratu (25%). Predlažem da se ove godine i paušalni iznos TP i porez plaćaju u iznosu od 75% i bez odgode plaćanja, tj. da prva rata dospijeva 31.07. kao i prije. Hvala! Djelomično prihvaćen Republika Hrvatska, kao i niz drugih, nama konkurentnih zemalja provodi intenzivne aktivnosti u cilju kako bi se u pripremi turističke sezone osigurala što bolja epidemiološka situacija. Posebne okolnosti izazvane bolešću COVID-19 još uvijek traju, pa je i ove godine bilo nužno gospodarstvenicima u turističkom sektoru osigurati povoljnije uvjete rada i dat im još jedan alat za privlačenje turista u Hrvatsku. Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na to da se oslobađanje plaćanja pola iznosa paušala uvjetuje podmirenjem zaduženja turističke pristojbe iz prošle godine.
20 Turistička zajednica grada Zagreba  , Članak 3. TZGZ sukladno već poslanoj inicijativi prema MINTS RH, predlaže odgodu plaćanja paušalne turističke pristojbe za osobe iz članka 1. i to na način da dospijeće svih obroka, ili plaćanje jednokratno, bude do 30. rujna 2021. godine. Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
21 Turistička zajednica grada Kaštela  , Članak 3. Poštovani, mišljenja smo kako je bolja opcija plaćanja rata kroz srpanj, kolovoz i rujan, s obzirom da se tad očekuje većina turističkog prometa. S poštovanje, Nada Maršić, TZG Kaštela Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
22 Turistička zajednica Grada Korčule  , Članak 3. Dinamiku plaćanja turističke pristojbe treba zadržati, ne mijenjati je jer je vrlo teško naplatiti obroke čije je dospjeće u listopadu.S poštovanjem, Hana Turudić, dir. TZG Korčule. Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
23 TZO - Sukošan  , Članak 3. TZO- Sukošan Poštovani, mišljenja smo kako treba zadržati dinamiku plaćanja kao i do sada (srpanj, kolovoz i rujan) jer domaćini tada ostvaruju najviše turističkog prometa i prihoda i iz iskustva znamo da većina želi u tom razdoblju platiti obveze. Napominjemo da bi pomicanjem roka za mjesec dana doveli u pitanje i sam rad Turističkih zajednica i realizaciju projekata koje planiramo kroz sezonu. Također sugeriramo da se zaduženja naprave odjednom u cijelosti i to do početka srpnja. Uz poštovanje, Nikola Milošević, direktor TZO -Sukošan Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
24 Turistička zajednica Grada Raba  , Članak 3. Poštovani, mišljenja smo kako je bolja opcija plaćanja rata kroz srpanj, kolovoz i rujan, s obzirom da se tad očekuje većina turističkog prometa. Treba napomenuti kako su turističkim zajednicama potrebna sredstva za projekte koji se rade kroz predsezonu, a na naplatu dolaze kroz ljeto, te ukoliko se plaćanje rata turističke pristojbe predvidi tek u kolovozu, moglo bi se ugroziti poslovanje i likvidnost turističkih zajednica, ali i mogućnost rada u destinaciji na poboljšanju uvjeta za turiste. S poštovanjem, Ured TZG Rab Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
25 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE  , Članak 3. TZO Konavle Cavtat Smatramo nepotrebnim pomicanje rokova za uplatu rata paušala turističke pristojbe sa perioda srpanj/rujan na kolovoz/listopad, jer to neće biti od nikakve pomoći iznajmljivačima, te stoga predlažemo zadržati postojeće rokove srpanj/rujan. S poštovanjem, Frano Herendija, TZO Konavle Cavtat Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
26 Turistička zajednica Grada Pule  , Članak 3. Poštovani, mislim da pomak od mjesec dana rata neće značiti iznajmljivačima jer do 31.7. bi već trebali ostvariti prihode, ali i iz iskustva znamo da će nas tražiti većina da plate pošto im je to već u navici, te sve tri rate su inicijalno logički posložene u periodu kada imaju priljev sredstava. U 10. mjesecu već mnogi ne rade i zaborave platiti ili ne plate ratu jer su potrošili sredstva, što opet znamo iz iskustva. Srdačan pozdrav, Sanja Cinkopan Korotaj, Turistička zajednica Grada Pule Prihvaćen Rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe ostat će isti.
27 Turistička zajednica grada Zagreba  , Članak 4. TZGZ kao i u inicijativi prema MINTS RH, predlaže da se osobe iz članka 1. oslobode od plaćanja paušala turističke pristojbe ukoliko su do 30. lipnja 2021. godine ishodile rješenje o odjavi smještajnog objekta, bez obzira je li imaju ili nemaju evidentirano noćenje u sustavu eVisitor, kako je to bilo prije uređeno do stupanja na snagu novog Zakona o turističkoj pristojbi (datum ovisi i o datumu stupanja na snagu Pravilnika – bilo bi svrsishodno da postoji barem 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika i ovog roka). Na taj način će osobe biti obaviještene o ovoj mogućnosti i moći zatvoriti objekt nakon stupanja na snagu Pravilnika, a ne biti u situaciji da Pravilnik stupi na snagu s datumom zatvaranja objekta koji je protekao. Nije prihvaćen Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu u cijelosti ako im je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te ako prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini.
28 Turistička zajednica Grada Korčule  , Članak 4. Poštovani, mišljenja sam da se kao uvjet oslobađanja plaćanja turističke pristojbe nepostojanje dugovanja po istoj osnovi prije 31.12.2020. S poštovanjem, Hana Turudić, dir. TZG Korčule Nije prihvaćen Oslobođenje od plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe koje je vezano uz podmirenje ranijih obveza, odnosi se na osobe čiji objekti se nalaze na potresom stradalom području.
29 Quality-V d.o.o.  , Članak 4. Ovaj članak sam po sebi nema svoju svrhu jer se temelji na prošlom razdoblju. Slažem se da se datum prebaci na 30.06. kako bi se iznajmljivači pravodobno informirali. l.p. K.B.Korlević Nije prihvaćen Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu u cijelosti ako im je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te ako prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini.
30 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE KONAVLE  , Članak 4. TZO Konavle Cavtat Poštovani, suglasni smo s komentarom TZG Pula, jer ovako napisani članak djeluje retroaktivno, a ne pro futuro, što bi trebalo biti generalno pravilo. Na ovaj način ćemo svi zajedno, a posebno mi na terenu, biti izloženi brojnim negativnim komentarima, budući smo svima govorili da nema smisla odjavljivati kapacitete nakon 1. siječnja ove godine, jer će svakako morati platiti obveze za tekuću godinu. Stoga bi predlažemo pomicanje ovog datuma za odjavu barem minimalno po stupanju ovog Pravilnika na snagu, tj. do 30. lipnja ove godine. Frano Herendija, TZO Konavle Cavtat Nije prihvaćen Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu u cijelosti ako im je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te ako prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini. S obzirom na provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, iznajmljivači su imali priliku informirati se o mogućnosti oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe ukoliko do stupanja Pravilnika na snagu odjave pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
31 Turistička zajednica Grada Pule  , Članak 4. Poštovani, prema iskustvu prethodne godine kada ste također retrogradno oslobodili iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe imali smo veliki broj pritužbi da se to nije znalo unaprijed i da bi neki bili odjavili. Također sada donosite odluku retrogradno bez da itko zna da je mogao odjaviti bez plaćanja pristojbe. Mi smo na takve upite odgovarali da je na snazi Zakon po kojem radili ili ne radili a bili registrirani moraju plaćati. Napomenuli bi i da ćete možda donijeti ovakvu odluku ali nismo mogli im to sa sigurnošću reći. Prema svemu navedenome da bi ovaj članak imao smisao i svrhu pomoći onda bi trebalo staviti datum u budućnosti tj. nakon izmjene pravilnika te stoga predlažemo da svi koji odjave do 30.06. a nisu imali noćenja budu oslobođeni plaćanja. Srdačni pozdravi, Sanja Cinkopan Korotaj, Turistička zajednica Grada Pula Nije prihvaćen Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu u cijelosti ako im je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješenjem utvrđen prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te ako prema podacima iz sustava eVisitor, nije evidentirano niti jedno noćenje u 2021. godini. S obzirom na provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, iznajmljivači su imali priliku informirati se o mogućnosti oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe ukoliko do stupanja Pravilnika na snagu odjave pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
32 Turistička zajednica grada Zagreba  , Članak 7. TZGZ podržava oslobađanje od plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021.g. za vlasnike objekta koji su označeni kao neuporabljivi (crvena oznaka) ili privremeno neuporabljivi (žuta oznaka) zbog oštećenja od potresa koji su se dogodili u gradu Zagrebu kao i u ostalim dijelovima Hrvatske 2020. i 2021. godine. Poučeni prošlogodišnjem iskustvom i činjenicom da je od prvog potresa u gradu Zagrebu prošlo i više od godinu, predlažemo da se u članku 7. nadoda - …dostave dokaz iz 2021. godine… - kako bi situacija odgovarala stvarnom stanju, a ujedno taj dodatak neće imati utjecaja na ostatak Hrvatske s obzirom da je razorni potres na petrinjskom području bio na samom kraju 2020. godine. Ujedno, iz prošlogodišnjeg iskustva, u članku 7. predlažemo produljenje roka dostave dokaza nadležnoj turističkoj zajednici s 30 na 45 dana zbog potrebe prikupljanja potvrda od nadležnih ureda. Prihvaćen Odredbe Pravilnika izmijenit će se na odgovarajući način.