Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izobrazbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anđelka Demeter 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. Predlažem da se u članku 15. Stavku 3. kod kriterija zdravstvene sposobnosti i tjelesne spremnosti tekst nadopuni riječi „važeća“. Naime, na način kako je sada navedeno moguće je da i ona djelatna vojna osoba koja u prethodnoj godini uopće nije pristupila testiranju tjelesne spremnosti dođe na listu kandidata za školovanje, jer ima zadnje testiranje pozitivno godinu ili više prije listanja kandidata (neizlazak se ne evidentira kao pad na testiranju). Slično je i kod zdravstvene sposobnosti gdje je moguće da djelatna vojna osoba ima evidentiran zadnji liječnički pregled prije više godina (više od pet), odnosno da nije zdravstveno sposoban te zbog toga izbjegava liječnički pregled i mogući negativan rezultat. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog u dijelu koji se odnosi na tjelesnu spremnost (Članak 15., stavak 2.). Onim djelatnim vojnim osobama koje u prethodnoj godini nisu pristupile testiranju tjelesne spremnosti usljed određenih okolnosti (bolest, godine života i sl.) upisuje se za status tjelesne spremnosti “NEOCIJENJEN”. Sve djelatne vojne osobe koje imaju upisan status “NEOCIJENJEN” neće se listati kao kandidati za školovanje.
2 Anđelka Demeter 1. Slijedno-rastuća dočasnička i časnička izobrazba, Članak 15. U članku 15. Stavku 3. navode se posebni kriteriji za pojedine razine slijedno-rastuće dočasničke odnosno časničke izobrazbe te se u kriteriju za znanje stranog jezika navodi „zadnje testiranje“ kao temelj ispunjenja kriterija. Predlažem da se navede „važeći test“, jer je u Pravilniku o stranim jezicima u OSRH (NN 09/14) u članku 5. propisano važenje rezultata testiranja za ALCPT ili ECL jednu godinu, a za STANAG 6001 metodu testiranja tri godine. Prihvaćen U članku 15. Stavku 3. navode se posebni kriteriji za pojedine razine slijedno-rastuće dočasničke odnosno časničke izobrazbe te se u kriteriju za znanje stranog jezika navodi „zadnje testiranje“ kao temelj ispunjenja kriterija. Predlažem da se navede „važeći test“, jer je u Pravilniku o stranim jezicima u OSRH (NN 09/14) u članku 5. propisano važenje rezultata testiranja za ALCPT ili ECL jednu godinu, a za STANAG 6001 metodu testiranja tri godine. PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA