Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, Članak 3. Zahtjevi iz članka 7 stavak 3 u ovoj promjeni ( kao niti u starom tekstu) je mrtvo slovo na papiru. Obaveze proizvođača su nužne ( ali kontrole proizvoda, hrane se ne rade u ovlaštenim laboratorijima kako Zakon zahtjeva. Možda se ne rade uopće...) a podaci o količini korištenih aditiva koji imaju propisane maksimalno dopuštene količine se nigdje ne skupljaju. Hrvatska ne zna koliko aditiva s ograničenim količinama stvarno ima u hrani i predstavlja li to rizik od prekomjerog unosa ? Jasnije, skuplja li tko podatke o unosu aditiva ili kako je ovdje navedeno, te brojke ostaju samo kao dokumentacija proizvođača za svrhu pregleda inspektora? Ne spominjem enzime koji se gotovo ne nalaze u krajnjem proizvodu , niti arome koje nitko u Hrvatskoj ali i šire ne određuje ili dokazuje u svrhu detaljnog sastava posebno nosača ! Dakle, prijedlog je da podatke o uporabi čistih aditiva ( iskorištenih za proizvodnju, ne na skladištu) čije je dodavanje u hranu ograničeno dostavljati u HAPH na procjenu rizika povezanu s konzumacijom što bi bila prava analiza opasnosti a ne ovako zamišljena. Osim članovi Hrvatske u RS EC za aditive bi trebali tu inicijativu potaknuti ( prema EFSA). Također je upitan i stavak 4 koji govori o aditivima čije dodavanje u hranu nije ograničeno količinom ali je ograničeno samom dozvoljenošću dodavanje jer se aditivi danas sve više koriste za krivotvorenje hrane. Nije prihvaćen Trenutno je na razini EU u procesu izrada jedinstvene metodologije za prikupljanje informacija o prehrambenom unosu aditiva i aroma u svim državama članicama koja će služiti i za procjenu rizika povezanih s konzumacijom pojedinih aditiva i aroma
2 Marijan Katalenić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PREHRAMBENIM ADITIVIMA, AROMAMA I PREHRAMBENIM ENZIMIMA, Članak 4. Ovo je vrlo hrabra odluka ali razumljiva jer opterećuje adminitraciju ministarstva. Danas kada postoji mogućnost različitim novim genetskim tehnikama proizvoditi enzime poznatog ali i nedovoljno poznatog djelovanja, bitno je imati nekakvu regulativnu obavezu pregleda uporabe enzima na tržištu. Općenito područje enzima je u potpunosti izvan znanja i kontrole nadležnih organa. Zato smatram da ako je nešto proizvedeno u EU ili izvan EU ali do sada nije korišteno na području EU , mora na neki način biti evidentirano ili sigurnosno provjereno. Enzimi su kao i djelomično arome crna rupa sigurnosti , rizika o kojoj se inače malo zna , posljedice ne prate, odnosno uzročno ne povezuju. Predlažem da se članake ne briše. Nije prihvaćen Europska agencija za sigurnost hrane provodi procjenu sigurnosti prehrambenih enzima koji se upotrebljavaju u hrani te će se nakon dovršetka procjene svih prehrambenih enzima za koje su podneseni zahtjevi do roka iz članka 17. Uredbe 1332/2008 uspostaviti popis prehrambenih enzima Zajednice. Enzimi proizvedeni metodama proizvodnje ili uporabom sirovina značajno različitim od onih koji su uključeni u procjenu rizika Europske agencije za sigurnost hrane također podliježu obvezi procjene od strane Europske agencije za sigurnost hrane prije stavljanja na tržište. Obveza dostavljanja podataka o upotrebi enzima na tržištu Republike Hrvatske nema dodanu vrijednost te predstavlja nepotrebno administrativno opterećenje i za subjekte u poslovanju s hranom i za nadležno tijelo.