Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MLADEN SKYPALA II. POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA ZA OSIGURANE DEPOZITE, Članak 3. Ako Agencija posjeduje osobne podatke deponenta onda bi u duhu digitalizacije društva bilo potrebno poslati e-poruku deponentima s obavijesti a ne očekivati da će deponenti provjeravati web stranice Agencije ili kupovati/čitati dnevne novinu u nadi da će oglas biti baš u tim dnevnim novinama. Također, ako se radi o državljanima RH bilo bi dobro da državna agencija šalje obavijesti i u sustav e-Građani. Nije prihvaćen Danom nastupa osiguranog slučaja Agencija obavještava javnost o propasti kreditne institucije. U tom trenutku Agencija ne raspolaže podacima deponenata propale kreditne institucije.
2 MLADEN SKYPALA II. POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA ZA OSIGURANE DEPOZITE, Članak 5. S obzirom da se uvode biometrijske osobne iskaznice nema razloga da se ne omogući, preko aplikacije na web stranicama Agencije, predaja zahtjeva identificiranjem digitalnim certifikatima pohranjenim na osobnoj iskaznici. Već i sada bi se identifikacija mogla obaviti putem NIAS-a sa adekvatnom sigurnosnom razinom (3). Nije prihvaćen Prilikom isplate obeštećenja deponent preuzima u isplatnoj banci već prije kreiran odnosno generiran zahtjev / nalog za isplatu. U praksi deponent je dužan osobno se javiti u isplatnu banku te mu se tamo uručuje zahtjev / nalog prilikom isplate. Dakle, deponent ne predaje niti popunjava zahtjev za isplatu.
3 MLADEN SKYPALA II. POSTUPAK ISPLATE OBEŠTEĆENJA ZA OSIGURANE DEPOZITE, Članak 7. Zbog čega bi se isplata radila bezgotovinski? Pogotovo ako isplaćuje Agencija. U duhu digitalizacije je smanjiti maksimalno udio fizičkog rada u interakciji s korisnicima pa tako i financijskim transakcijama. Može se prenijeti na tekući račun u nekoj od financijskih institucija pa neka dižu tamo gotovinu uz adekvatnu naknadu, naravno. Ne vidim potrebe da se Agencija bavi gotovinskim isplatama. Nije prihvaćen Isplata se može izvršiti gotovinski ili bezgotovinski ovisno o volji pojedinog deponenta. Isplatna kreditna institucija vrši isplatu obeštećenja u ime i za račun Agencije.
4 MLADEN SKYPALA III. OSNOVNI ŽIVOTNI TROŠKOVI, IZNOS I ZAHTJEV ZA POKRIĆE OSNOVNIH ŽIVOTNIH TROŠKOVA, Članak 17. Potrebno je definirati maksimalni rok za isplatu. Uvijek je potrebno definirati maksimalne rokove a osnivač mora osigurati sredstva ako je to zakonska obaveza. Nije prihvaćen Postupanje Agencije, pa tako i rokovi, regulirani su Direktivom 2014/49 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (Tekst značajan za EGP) odnosno Zakonom o sustavu osiguranja depozita (“Narodne novine”, broj 146/20.), kao i pripadajućim Pravilnicima.