Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama i mrežnim stranicama te izdavanju odobrenja trećim stranama koje provjeravaju STS usklađenost

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor