Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i prometa oružja te vođenja civilnih strelišta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Weiner                                                                                                                                                         PRAVILNIK O SADRŽAJU OPĆEG ILI DRUGOG AKTA IZ PODRUČJA EKSPLOZIVNIH TVARI, PROIZVODNJE I PROMETA ORUŽJA TE VOĐENJA CIVILNIH STRELIŠTA, Članak 6. Komentar i prijedlog na clanak 6, stavak 2. Uskladjivanje u skladu s pravilnikom u roku 6 mjeseci. Prijedlog: Produziti rok uskladjivanja na jednu do dvije godine. Naime, odredjeni novi administrativni uvjeti poput: - podaci o ekotoksicnom djelovanju u slucaju nesrece (clanak 4) - dodatna osposabljavanja djelatnika (protupozarna zastita i sl) clanak 3 - Nacin zbrinjavanja neispravnih eksplozivnih tvari, clanak 3, Itd Ovo sve zahtjeva odredjeni vremenski period te logisticki napor da bi se sprovelo, uskaldilo i dokumentiralo, te predlazem razmotriti i uvesti prijelazni period on ne manje od godine dana, odnosno barem 2 godine. U suprotnom, ukoliko se rok za uskladjivanje bude prekratak (u ovom slucaju, prema prijedlogu - 6 mjeseci) postoji velika mogucnost zatvaranja i vec postojecih strelista. Prihvaćen Umjesto roka od 6 mjeseci za usklađivanje s Pravilnikom biti će propisano da je rok za usklađivanje s Pravilnikom do godinu dana od dana stupanja Pravilnika na snagu.