Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Fragaria doo 8.IZDAVANJE ODLUKA, 1.1Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore Stavak 5. - potrebno je definirati maksimalni rok za rješavanje izjavljenog pravnog lijeka. Na ovakav način Ministarstvo ne mora nikada riješiti prigovor korisnika. Primljeno na znanje Rok za donošenje drugostupanjskog rješenja propisan je člankom 121. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/2009). Prema odredbama ovoga zakona drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela što je prije moguće, a najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje uredne žalbe.
2 Fragaria doo 8.IZDAVANJE ODLUKA, 1.1Izdavanje akata nakon završenog postupka dodjele potpore Stavak 3. - "Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ove podtočke.." - ispravak - "..iz stavka 2. ove podtočke.." Prihvaćen Bit će ispravljeno u objavi natječaja.