Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Američka gospodarska komora u Hrvatskoj UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O SREDIŠNJEM INFORMACIJSKO-TEHNOLOŠKOM SUSTAVU ELEKTRONIČKE NAPLATE UPRAVNIH PRISTOJBI, Članak 1. AmCham podržava razvoj bilo kojeg načina elektroničkog plaćanja koji će krajnjim korisnicima (građanima i poduzećima) donijeti brzinu, sigurnost i praktičnost, istovremeno pružajući povećanu transparentnost te rješenje koje je za javne institucije i državu isplativo u pogledu prikupljanje pristojbi. Naglašavamo da svaki razvoj ili proširenje opsega elektroničkog plaćanja mora uzeti u obzir ugrađivanje "sigurnosti prema zadanim postavkama" (Security by Default) kako bi se osigurala usklađenost s EU Direktivom o platnim uslugama, pouzdanoj autentifikaciji klijenata (Strong Customer Authentication) i tehničkim regulatornim standardima koji su u njoj propisani, kako bi se osigurala najviša razina sigurnosti pri transakcijama - istovjetno transakcijama koje se danas obavljaju platnim karticama. Primljeno na znanje Pri uključivanju novih platnih usluga na Sustav za e-Pristojbe (SeP) uzet će se u obzir i sigurnosni aspekti koji proizlaze iz EU Direktive o platnim uslugama, a koje pružatelji platnih usluga traže odnosno koje su dužni osigurati. U okviru Sustava e-Pristojbe koristi se i Sustav za naplatu javnih davanja (SNJD) kojim se omogućavaju kartične transakcije. Također koriste se i drugi načini plaćanja. U navedenim sustavima Republika Hrvatska se ne postavlja kao platna institucija, nego samo kao korisnik platnih usluga, što se regulira sa svakim pružateljem platnih usluga. Platne institucije moraju biti registrirane pri Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), odnosno na odgovarajući način unutar EU i kao takve su pod nadzorom relevantnih nacionalnih banaka, kao i samih kartičarskih platnih shema te su u obvezi tražiti ispunjavanje sigurnosnih pravila od svih svojih korisnika. Sva tijela države, kao i agencije uključene u rad Sustava e-Pristojbe, time su obvezatne ispuniti sve sigurnosne norme kako ih prema tijelima i agencijama postave platne institucije.