Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MIODRAG ŠARAC MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, Članak 6. Poštovani, Iz sadržaja objavljenog prijedloga Pravilnika (čl.2.) nesumnjivo i van svake dvojbe proizlazi kako je pravni osnov za njegovo donošenje Direktiva Europskog parlamenta i vijeća od 11.12.2018.g., odnosno tzv. RED 2 direktiva. Držimo kako je nužno da predloženi Pravilnik u svemu slijedi duh, smisao i proklamirane ciljeve RED 2 direktive. U tom smislu ukazujemo kako prijedlog Pravilnika ne propisuje definiciju „postrojenja u pogonu“ što za posljedicu može imati pravnu nesigurnost i arbitrarnost u tumačenju i primjeni propisa. Iz navedenog razloga predlažemo da se Pravilnik, i to u njegovom članku 6., dopuni definicijom što se ima smatrati postrojenjem u pogonu, tj. da se jednoznačno odredi kojim trenutkom industrijski sklop postaje „postrojenje u pogonu“. Kao jedino moguće i prihvatljivo rješenje predlažemo potpunu implementaciju odredbe RED 2 direktive koja u čl. 29. st. 10. alineja 6 (51 stranica teksta) nedvojbeno propisuje: Smatra se da je postrojenje u pogonu ako je započela fizička proizvodnja biogoriva, bioplina potrošenog u sektoru prometa i tekućih biogoriva te fizička proizvodnja grijanja i hlađenja i električne energije za goriva iz biomase. Držimo kako su predložene dopune konstruktivne naravi pa predlažemo njihovo usvajanje. S poštovanjem, Nema odgovora