Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Prijedlog naputka za vođenje registra životnog partnerstva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Zidarević - Europska civilna inicijativa Zagreb NAPUTAK ZA VOĐENJE REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA Načelno podržavam predložene izmene. Ujedno, dodajem da je potrebno prepoznati praksu koja je šira od navedenih izmena. U ovom trenutku, Republika Hrvatska prepoznaje "Rodni list" na kome su (samo) upisani majka i otac. Od 2014. godine u Republici Hrvatskoj na snazi je organski Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, koje je i izradilo nekadašnje Ministarstvo uprave, prema kojem su istopolne zajednice (formalne i neformalne) prepoznate kao porodične (obiteljske). Istom prilikom ozakonjene su zatečene situacije istopolnog roditeljstva, parova ili samaca sa decom, koja uključuju i dva oca ili dve majke (skrbništvo) ili parova koji su sklopili istopolnu bračnu zajednicu u inostranstvu (homoseksualni brak u državama članicama EU). Ovim putem apelujem da se omogući više vrsta "Rodnih listova" kako bi se administrativno pokrili istopolni parovi koji nemaju odrednice majka - otac već se radi o dve majke ili dva oca. Sve suprotno od toga direktna je diskriminacije prema obiteljskom statusu i suprotna je Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, Zakonu o suzbijanju diksriminacije i Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na pozitivnom osvrtu. Što se tiče sadržaja obrazaca, napominje se da je sadržaj istih propisan Pravilnikom o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica te nije predmet ovog Naputka.
2 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova 1. Predmet naputka, Članak 1. Iako čl.43. Zakona o ravnopravnosti spolova već određuje da se riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova smatra da bi, s obzirom da se radi o provedbenom propisu usko vezanom uz područje ravnopravnosti spolova, bilo uputno da predmetni Naputak sadrži istovrsnu odredbu kakva je sadržana i u čl.1.st.2. Naputka za vođenje registra životnog partnerstva („Narodne novine“, br. 92/14.). Primljeno na znanje Osim što je odredba o rodnoj neutralnosti pojmova generalno propisana u spomenutom članku 43. Zakona o ravnopravnosti spolova, odredba o rodnoj neutralnosti propisana je i u članku 5. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola i glasi: Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.). Iz sadržaja navedene odredbe jasno proizlazi da se odnosi i na provedbene propise donesene na temelju Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola.