Izvješće o provedenom savjetovanju - Javna rasprava o Iskazu o procjeni učinaka propisa te Nacrtu prijedloga Zakona o upravnim pristojbama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. ISKAZ O PROCJENI UČINAKA PROPISA TE NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA Hrvatski Telekom d.d. (dalje: HT) pozdravlja provođenje javne rasprave o Iskazu o procjeni učinka propisa te nacrtu Prijedloga Zakona o upravnim pristojbama (dalje u tekstu: Prijedlog Zakona) te koristi ovu priliku da iznese svoje primjedbe na Uredbu o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 117/07, 25/08, 69/10, 19/13, 40/14; dalje u tekstu: Uredba) kojom su prošle godine izmijenjene pristojbe za lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu iz područja graditeljstva. Konkretno, ovim putem ukazujemo na potrebu izmjene navedene Uredbe kojom su određeni fiksni minimalni iznosi pristojbi za izdavanje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, a za što se po ranijim propisima tarifa određivala isključivo u postotku od vrijednosti investicije bez primjene minimalnog iznosa. Na ovaj način su predmetnom Uredbom znatno povećane upravne pristojbe za gradnju infrastrukturnih građevina. Uvođenjem minimalnog iznosa upravnih pristojbi dobiva se nerealan odnos između upravne pristojbe i investicijske vrijednosti građevine. Naime, u području građenja infrastrukturnih građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme najbrojnije su investicije male vrijednosti pa se ukupno gledano primjenom navedene Uredbe radi o poskupljenu od okvirno 800 % što za investitore nikako nije poticajno i štetno utječe na gradnju nove kao i razvoj postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture. Primjera radi navodimo da su po ranijim propisima troškovi ishođenja dozvola za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture dužine 5-10 km (procijenjene vrijednosti investicije od 1.000.000,00 kn) iznosili za lokacijsku dozvolu 2.225,00 kn, za građevinsku dozvolu 250,00 kn (0,25% od investicije) i za uporabnu dozvolu 250,00 kn (0,25% od investicije), što ukupno iznosi 2.725,00 kn. Za razliku od navedenog, po novoj Uredbi, troškovi ishođenja dozvola za istu dužinu trase iznose za lokacijsku dozvolu 20.000,00kn, za građevinsku dozvolu 250,00kn i za uporabnu dozvolu 250,00 kn, što ukupno iznosi 20.500,00 kn, a što znači da u se ukupni troškovi povećali za ukupno 17.775,00 kn po investiciji ili 7,5 puta. Također, troškovi ishođenja dozvola za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture dužine 1-5 km (procijenjene vrijednosti investicije do 400.000,00 kn) po ranijim propisima iznosili su 1.500,00 kn za lokacijsku dozvolu, 100,00 kn za građevinsku dozvolu (0,25% od investicije) te 100 kn za uporabnu dozvolu (0,25% od investicije), što ukupno iznosi ukupno 1.700,00,00 kn. Za razliku od navedenog, po novoj Uredbi, troškovi ishođenja dozvola za istu dužinu trase iznose za lokacijsku dozvolu 15.000,00kn, za građevinsku dozvolu 100,00kn i za uporabnu dozvolu 100,00 kn, što ukupno iznosi 15.200,00 kn, a što znači da u se ukupni troškovi povećali za ukupno 13.500,00 kn po investiciji ili 8,9 puta. Iz primjera je vidljivo da su upravne pristojbe za istu investiciju povećane više od sedam (za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture dužine 5-10km), odnosno više od osam puta (za gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture dužine 1-5 km) u odnosu na praksu prije donošenja predmetne Uredbe. Također je vidljivo da je omjer investicijske vrijednosti i upravne pristojbe nerealan i apsolutno neprihvatljiv. Zbog svega navedenog, u cilju poticanja gradnje nove i razvoja postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture, potrebna je hitna izmjena predmetne Uredbe na način da se naknade određuju na način da iste odražavaju stvarne troškove koji su povezani sa aktivnostima koje prethode izdavanju navedenih dozvola. Dodatno pri određivanju naknada nužno je sagledati iznose naknada koji se primjenjuju za slične aktivnosti državne uprave uzimajući pri tome u obzir slučajeve gradnje i obavljanja djelatnosti i usluga od interesa za RH. Kao primjer navodimo čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama kojim su elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme proglašeni od interesa za RH. HT je mišljenja da je, u ovom i u sličnim slučajevima postojanja gradnje i djelatnosti od interesa za RH, nužno osigurati prilikom određivanja naknade da ista ne predstavlja nerazmjeran teret za korisnike nekretnina i ograničenje kako za razvoj djelatnosti od interesa za RH tako i za investicijski ciklus koji je nužan za realizaciju takvih djelatnosti. Stoga je, prema mišljenju HT-a, prije detaljnije predložene analize visine naknada, kao kratkoročna mjera nužna, hitna izmjene Uredbe na način da se naknade određuju na način kako je to bilo uređeno pri izmjene Uredbe iz 2014. godine. U Zagrebu 6. kolovoza 2015.g. Hrvatski Telekom d.d. Primljeno na znanje Primjedba Hrvatskog Telekoma d.d. primljena je na znanje te je proslijeđena nadležnom ministarstvu budući da se odnosi na Uredbu o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN 40/2014).