Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Blankica Odak ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav, Blankica Odak Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
2 DAMIR ČOLIG ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Nacrt Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav ! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
3 IRENA IVANOVIĆ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam uvođenje novog kurikuluma za Engleski jezik u umjetničke škole. Žalosno je što je uopće došlo do toga da cijeli jedan niz škola kasni dvije godine. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
4 Ksandra Sinožić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole u Republici Hrvatskoj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
5 Leda Tomulić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, slažem se s Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
6 Marina Mrazovac ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Slažem se s Odlukom. Nadam se da je ovaj dokument početak boljeg obrazovnog sustava u sklopu kojega umjetničke škole više neće biti marginalizirane, kao što je nažalost dosada često bio slučaj. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
7 Renata Mihaljević ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj. Neophodno je uskladiti kurikulum u umjetničkim školama sa kurikulumima ostalih škola. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.
8 Viktorija Mrđenović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET ENGLESKI JEZIK ZA SREDNJE UMJETNIČKE ŠKOLE NA RAZINI 4.2. U REPUBLICI HRVATSKOJ Poštovani, Podržavam Odluku o donošenju kurikuluma za predmet engleski jezik za srednje umjetničke škole.Smatram da je krajnji rok da se usaglase kurikulum umjetničkih škola sa ostalim kurikulumima. L.P Viktorija Mrđenović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na izrečenom mišljenju u postupku Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za srednje umjetničke škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj.