Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKA UDRUGA BANAKA Na temelju članaka 411., 412. i članka 428. točke 1. i 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj ___ donijela je Nastavno na točku 2. važećeg Pravilnika smatramo nužnim razlikovati "aktivnog" i "neaktivnog radnika", odnosno radnika koji su na dugotrajnim bolovanjima / dopustima radi njege djeteta ili neke druge slične opravdane svrhe. Prema Pravilniku ne postoji iznimka, svi radnici moraju u godini dana ostvariti 15h edukacije ili im se stavlja licenca u mirovanje, odnosno trajno ukida nakon proteka dvije godine slijedom čega nastaju poteškoće kod davanja ovlaštenja osobama koje su neaktivne iz bilo kojeg razloga. U pravilu dugotrajna bolovanja / dopusti radi njege djeteta traju i dulje od 2 godine pa mislimo da bi i ove situacije trebalo regulirati kroz iznimke od ovih 15h edukacije godišnje. Predlažemo da se svim osobama kojima je diskontinuitet u edukaciji nastao iz opravdanih razloga (dugotrajnog bolovanja, rodiljinog dopusta) omogući reaktivacija licence tako da neposredno po povratku na rad obnove znanja i kompetencije kroz Pravilnikom propisanu godišnju edukaciju od 15 sati. Dodatno, iz gore navedenog razloga, predlažemo produljenje roka iz članka 413., st. 13. na dvije godine umjesto dosadašnje jedne godine. Agencija će ponovno upisati u registar fizičku osobu, koju je brisala iz registra posrednika ili registra sporednih posrednika u osiguranju zbog primjene stavka 10. točke 2. ovoga članka, ako ta osoba podnese Agenciji u roku od dvije (sada jedne godine) od brisanja iz registra prijavu za ponovni upis u registar i dostavi dokaze da ispunjava uvjete iz članka 412. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona i da za tu godinu ispunjava uvjet iz članka 422. stavka 2. ovoga Zakona. Navedenim izmjenama osiguralo bi se svim zastupnicima da mogu biti neaktivni (u mirovanju) dvije godine umjesto dosadašnje jedne godine. Time bi se preveniralo brisanje iz registra osoba koje su na dugotrajnom bolovanju ili koriste rodiljine dopuste. Nije prihvaćen Odredba o minimalno 15 sati edukacije godišnje je propisana Zakonom o osiguranju (čl. 422.) i ne može se mijenjati ovim Pravilnikom. Također, rok od jedne godine propisan je odredbom članka 413. st. 13. ZOS-a : “ Agencija će ponovno upisati u registar fizičku osobu, koju je brisala iz registra posrednika ili registra sporednih posrednika u osiguranju zbog primjene stavka 10. točke 2. ovoga članka, ako ta osoba podnese Agenciji u roku jedne godine) od brisanja iz registra prijavu za ponovni upis u registar i dostavi dokaze da ispunjava uvjete iz članka 412. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona i da za tu godinu ispunjava uvjet iz članka 422. stavka 2. ovoga Zakona“ Takvu odredbu također nije moguće mijenjati ovim Pravilnikom.