Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Vukšić PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA Ovaj prijedlog je napisan na osnovu nekih opservacija, podataka i konkretnih situacija sa terena. O njima nigdje nema ni jednog slova, osim, citiram: “Na temelju prikupljenih preliminarnih podatka procijenjeni su gubici medonosnog potencijala na razvojnim pašama (voćna, vrbova, industrijsko bilje i drugo) oko 80% te na glavnim pašama (bagrem i kadulja u primorskom dijelu i na otocima) oko 100%.” Mi zapravo ne znamo koliko zajednica, pčelara će u ovo biti uključeno, po kojim kriterijima, kojim ograničenjima etc… Par kila šećera koliko je predviđeno po ovom prijedlogu je ismijavanje svih pčelara, jer se na osnovu toga može zaključiti da se ne želi ili ne razumije kako pčelinja zajednica zapravo funkcionira. Citiram: “ Da bi se spriječilo ugibanje i širenje bolesti potrebno je prihranjivanje pčelinjih zajednica tijekom bespašnog perioda koji je iz godine u godinu sve duži, koje osim što izaziva veliko financijsko opterećenje pčelarima, ima za posljedicu trend smanjenja proizvodnje meda i ostalih pčelinjih proizvoda.” Kada je već netko školski pisao ovaj prijedlog, zašto se onda pčelarima ne izađe u susret sa dodatnim sufinanciranjem ili cjelovitim financiranjem preparata u eliminaciji varoe, posebno jer se zaključuje “izaziva veliko financijsko opterećenje pčelarima”. Održavati “hladan pogon” sa većim brojem košnica, a bez dobitaka, će sigurno neke pčelare onemogućiti da pravovremeno, kvalitetno i u skladu sa strukom i dobrom pčelarskom praksom odrade antivaroozne tretmane. Na taj način su sigurni i veći zimski gubici, pa je moguće pretpostaviti da već slijedeće godine zakonodavac u vidu nadležnog Ministarstva ponovno razmatra ovakve ili slične nove prijedloge za potpore. Znate li zapravo koliko je neki pčelar potrošio kg šećera po zajednici u onom kritičnom vremenu, imate li te podatke, dakle postoci najmanje i najveće potrošnje, kao i nekog prosjeka?! Prosjek je u ovim situacijama jako opasan, jer izjednačava i one koji nisu potrošili mnogo šećera sa onima koji su zbog stanja i broja košnica imali problema sa kupovinom preskupog šećera. Već sam izjavio da je dodjela vaučera za šećer i pogače (ne novaca), najbolje rješenje. Dugo sam u raznim granama stočarstva, a pčele po našoj nomenklaturi spadaju u tu granu. Iz svega viđenog zaključujem da je odnos prema pčelarima i pčelama zapravo najlošiji. Tim gore što su svima puna usta pčela i njihove važnosti, a kada zagusti onda se od mogućih “uboda” pčelara brane lošim formama i još gorim rješenjima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Davor Taritaš PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA Sufinanciranje nabave šećera za prihranu pčela predviđene ovim Programom proporcionalno će se raspodijeliti pčelarima u skladu s ukupnim prihvatljivim brojem zajednica, od najmanje 50,00 kuna do najviše 100,00 kuna po pčelinjoj zajednici. Primljeno na znanje Provedbom ovog Programa će se pomoći pčelarima da smanje gubitke pčelinjih zajednica koji su nastali uslijed nepovoljnih meteoroloških prilika zabilježenih u proljeće 2021. godine na području čitave zemlje a što je za posljedicu imalo nedostatak pčelinje paše zbog stradanja medonosnog bilja. Mjera pomoći će se provoditi kroz sufinanciranje nabave šećera za prihranu. Financijska sredstva osigurana za provedbu ovog Programa proporcionalno će se raspodijeliti pčelarima sukladno ukupno prihvatljivom broju zajednica, a najviše do 20,00 kn po pčelinjoj zajednici.
3 Tomislav Tusek PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA, 4.CILJ PROGRAMA Postovani, s obzirom na trenutnu situaciju izazvanu nepogodom koja je pogodila pcelarstvo u travnju i svibnju ove godine (2021.) cilj i mjeru smatram zakasnjelom i nedovoljnom. Naime, gubitak medonosnog bilja i neodrzivo stanje pcele i pcelare je doveo na rub opstanka. Uzmemo li u obzir da je to kljucan period u razvoju pcelinjih zajednica, kada zajednice trose i od 1kg hrane na dan, mjera preracunata u 2kg secerne pogace je potpuno nedovoljna. Prvi efekti vidljivi su na pcelinjim zajednicama koje su oslabljene, dalje imamo potpuni izostanak meda. Takoder zaboravljeni su i drugi aspekti u pcelarstvu poput proizvodnje rojeva, uzgoj matica, sakupljanje maticne mlijeci i peludi. No najstrasniji rezultati su tek pred nama jer ce oslabljene zajednice biti tesko pogodene nametnikom varroa, a to donosi niz problema i bolesti a na kraju i velike gubitke. mozemo zamisliti i daljnje efekte na vocarstvo i ratarstvo... Nastavno na navedeno zelim istaknuti da bi cilj i mjere potpore osim za prihranu (koja je zakasnjela i nedovoljna) trebalo bi ukljuciti i dodatne potpore za zastitu trebalo usmjeriti i ocuvanje pcelinjeg fonda. Primljeno na znanje Osim ovog Programa kako navodite pčelari imaju mogućnost ostvarivanja potpora i kroz mjere koje se provode u sklopu Nacionalnog pčelarskog programa (NPP) za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Kroz Mjeru 5. obnova pčelinjeg fonda izravno se pomaže očuvanju izvorne pasmine sive pčele te se unaprjeđuju njezine gospodarske i biološke odlike u cilju postizanja veće produktivnost u pčelarstvu.
4 Mirko Kostelac PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA, 5.MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Ovom točkom je predloženo da će se sufinanciranje nabave šećera proporcionalno rasporediti u skladu s "prihvatljivim" brojem pčelinjih zajednica. Smatram da bi radi jasnoće svim pčelarima trebalo biti jasno navedeno što se to smatra pod "prihvatljivim" brojem zajednica, a što je to neprihvatljivi broj. Radi jasnoće i transparentnosti pravila raspodjele to treba biti jasno definirano. Primljeno na znanje Prihvatljiv broj pčelinjih zajednica je onaj koji je upisan i ažuriran u Evidenciji pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu u skladu s Uredbom (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015.
5 Niki Radiković PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA, 5.MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Poštovani, pozdravljam inicijativu za pomoć pčelarskom sektoru koji se trenutno nalazi u izuzetno teškoj situaciji, no molim Vas da se korigira visina potpore, koja je trenutno zapravo simbolična. Predložen iznos kojim se može nabaviti cca. 4 kg šećera nije ni približno dostatan za prihranu zajednica koje su "izgubile" 80 odnosno 100 % prosječnog unosa hrane u razdoblju intenzivnog razvoja. Ukoliko se ne shvati ozbiljnost i hitnost situacije, zimski gubici zbog lošeg stanja zajednica drastično će se povećati. Molim Vas da se poveća visina potpore u bilo kojem obliku (vaučeri, izravno) kako bi se usprkos izostanku isplativosti u ovoj pčelarskoj godini, barem očuvao postojeći pčelinji fond. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Hrvatski pčelarski savez PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA, 5.MJERA U PROVEDBI PROGRAMA Poštovani, molimo da se u predmetni „Program potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala“ uvrste i šećerne pogače koje čine neizostavni dio tehnologije modernog pčelarenja. One predstavljaju hranu koja se u bespašnim periodima daje pčelama i isključivo predstavlja hranu za pčele. U bespašnom periodu posebno na udaljenim lokacijama pčelinjaka poželjno je dodavati šećerne pogače jer ne izazivaju grabež i održaju pčele u kondiciji. Pogača predstavlja krutu hranu koju pčela za razliku od sirupa konzumira duži period što pčelaru smanjuje troškove ukoliko je pčelinjak udaljen od mjesta stanovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Mirko Kostelac PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA, 6.KORISNICI "Potpora se dodjeljuje za pčelinje zajednice u stacionarnim ili selećim pčelinjacima." Ovakvom formulacijom pravila raspodjela potpore pčelari koji imaju stacionarne i seleće pčelinjake mogu dobiti potporu samo za stacionarne ili seleće pčelinjake a ne nikako za oba tipa pčelinjaka. Ukoliko bi to tako ostalo treba definirati na koji pčelinjak ima pravo potpore (seleći ili stacionarni) ili formulirati da se potpora dodjeljuje "za pčelinje zajednice u stacionarnim i selećim pčelinjacima" Što se tiče korisnika potpore smatram da bi osnova trebala biti Evidencija pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu prema godišnjoj dojavi broja pčelinjih zajednica za 2021. godinu iz tog razloga što je to zadnja i najažurnija evidencija. Uz dužno uvažavanje prethodnog komentara s istim se ne slažem iz jednostavnog razloga a to je da Jedinstveni registar domaćih životinja nije ažurna evidencija već nekoliko godina i ne odražava pravo stanje broja pčelinjih zajednica. Npr. u mom slučaju stoji podatak da imam 32 pčelinje zajednice iako sam za 2021. godinu uredno prijavio 64 pčelinje zajednice. Podaci koji se dostavljaju HPS-u a potom dalje nadležnim institucijama nisu ažurirani u Jedinstvenom registru domaćih životinja. Djelomično prihvaćen Prihvaćamo navedeni komentar vezan za način dodjele potpore ovisno o tome da li se radi o stacioniranom ili selećem pčelinjaku. Novi izričaj će glasiti: Potpora će se dodjeljivati za pčelinje zajednice u stacioniranim i selećim pčelinjacima. Vezano za korisnika potpore kroz Program će se izvršiti nadopuna definicije korisnika koja neće isključiti obvezu upisa i ažuriranja broja pčelinjih zajednica u Evidenciju pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu.
8 PČELARSTVO ONLINE PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZBOG GUBITKA MEDONOSNOG POTENCIJALA, 6.KORISNICI Kako sama evidencija nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske tekst korisnika mjera treba ispraviti umjesto Evidencija staviti Registar farmi (ili oboje kao opciju) jer je Registar farmi javni obavezan registar predviđen za SVE životinje uključujući i one iz Evidencije. Tako bi točka 6. ispravno prema važećem Ustavu i Zakonu Republike Hrvatske glasila ovako: Korisnici potpore su pčelari, u smislu članka 24. stavka 1. Zakona o uzgoju domaćih životinja („Narodne novine“, broj 115/18. i 52/21.), koji se nalaze u upis pčelara u Registar farmi koji je sastavni dio Jedinstvenog registra domaćih životinja. za 2021. godinu i upisani su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Potpora se dodjeljuje za pčelinje zajednice u stacionarnim ili selećim pčelinjacima. Prihvaćen Prihvaćamo navedeni komentar kojim se nadopunjuje definicija korisnika potpore u ovom Programu.