Izvješće o provedenom savjetovanju - Plan upravljanja kornjačom Trachemys scripta

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TIHOMIR KLEMENT OPĆI CILJ B1: Izlovljene jedinke zbrinute su u posebno uređenim nastambama u prihvatnim centrima gdje im je osiguran veterinarski nadzor i u kojima se kontrolira njihova brojnost te je onemogućen bijeg., Specifični cilj B1.3 Tijekom prve godine provedbe Plana upravljanja osigurana je mreža veterinara te se jedinkama u prihvatnim centrima utvrđuje zdravstveno stanje. B1.3.5 Provoditi usmrćivanje prema protokolu i iznos od 1200000,00 kna iznos je očito prevelik no tko zna što je sve definirano protokolima.?? Nije prihvaćen Kao što je navedeno u pojašnjenju Općeg cilja B1, Protokol iz aktivnosti B.1.3.2. uključuje smjernice za pregled i utvrđivanje zdravstvenog stanja te poseban postupak humanog usmrćivanja kornjača Trachemys scripta namijenjen veterinarima s obzirom na mali broj veterinara s iskustvom humanog usmrćivanja kornjača. Procijenjeni trošak aktivnosti B1.3.5 odnosi se na provedbu usmrćivanja i zbrinjavanja usmrćenih jedinki kornjača Trachemys tijekom osmogodišnjeg razdoblja. Navedeni iznos temelji se na prosječnom iznosu usmrćivanja jedne jedinke koji iznosi 150 KN i njihovoj procijenjenoj brojnosti u prirodi mediteranske i kontinentalne regije koji se procjenjuje na 8.000 jedinki te potvrđenom razmnožavanju ove vrste u obje regije čime se može očekivati i povećanje brojnosti populacija.