Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PČELARSTVO ONLINE 2.2.1.Ocjena korištenja sredstava po mjerama, 2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze Pčelinjak se prijavljuje kao i svako drugo gospodarstvo. Gospodarstvo se može upisati u Registar farmi u područnom uredu HPA. S obzirom kako postoji postojeći sustav unutar JRDŽ-a i kako već postoji Registar farmi kao elektronička baza podataka uspostavljen još 2007. godine, a koji sadrži sve lokacije na kojima se nalaze domaće životinje u Republici Hrvatskoj i podatke o posjednicima životinja na svakom pojedinom gospodarstvu pa tako i pčele i pčelinjaci sve druge "Evidencije pčelara i pčelinjaka" koje su prikupljene neustavno i nezakonito pa se tako i koriste potpuno je nepotrebno čak i neustavno isticati neku internu neustavnu "Evidenciju" neke neprofitne uskointeresne udruge ili saveza. Svaka udruga ili savez udruga prema Zakonu o udrugama dužna je voditi evidenciju članstva. HPS to ne može niti smije bez privole pčelara voditi na razini Hrvatske, smije i može eventualno za svoje potrebe i potrebe svog manjinskog dijela pčelara u RH. Prema tome u dijelu gdje se spominje "Postojeći sustav Evidencije..." treba mijenjati i umjesto riječi Evidencija staviti JRDŽ te za obavijest uključiti nacionalnu domenu www.pcelarstvo.hr koja obuhvaća sve pčelare neovisno o statusu u udrugama ili savezima udruga - dakle sa udrugama partnerima u projektima zahvaća daleko veći broj pčelara od HPS-a i to minimalno duplo ako ne i više. Primljeno na znanje Nastavno na Vaš komentar navodimo da je Evidencija pčelara i pčelinjaka sastavni dio Jedinstvenog registra domaćih životinja (JRDŽ), a prikupljanje i ažuriranje podataka za istu propisano je Uredbom (EU) 2015/1366 od 11. svibnja 2015. godine. Hrvatski pčelarski savez (HPS) temeljem svog Statuta djeluje na čitavom prostoru Republike Hrvatske a čini ga 150 udruga članica preko kojih je u HPS učlanjeno oko 6.500 pčelara što čini više od 72% od ukupnog broja pčelara u Republici Hrvatskoj(ukupan broj svih pčelara u RH je 8.934) .
2 Damir Lagator 2.2.1.Ocjena korištenja sredstava po mjerama, 3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja Pčelarska vozila su mahom stara i dotrajala vozila. pomozite pri kupnji polovnih kamiona. Uvrstite to u racionalizaciju troškova. Uz to uvrstite također kamionsko vitlo obzirom da su selidbe pčelara redovito po poljskim i nepristupačnim putevima i to u rano jutro ili kasnu večer kada je velika rosa što dodatno otežava kretanje kamiona. Primljeno na znanje Komentar vezan za nadopunu popisa opreme nije predmet izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine. Popis opreme je sastavni dio pratećeg Pravilnika.
3 palamida 2.2.1.Ocjena korištenja sredstava po mjerama, 7. Praćenje tržišta   Obnova pčelinjeg fonda u nas ovisit će o broju stršljena, vremenskim nepogodama,požarima,ali i nerazumnom korištenju insekticida. U naseljenim mjestima i u šumariji malo se vodi računa o medonosnim nasadima i stablima. Primljeno na znanje Navedeni komentar nije predmet Izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine.