Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 željka becić PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Poštovani, iako znam da će poslušnici za ovaj Zakon dignuti ruku, iz svega meni poznatog ovaj je prijedlog protuustavan i veleizdajnički. Krajnji cilj je uvođenje obveznog "cjepljenja" ali i ostalih diktatorskih odluka, npr.novi lock down, koje će Vlada A.Plenkovića nametnuti protivno interesima vlastitog naroda i vlastite zemlje. Interesantna je činjenica da do pojave PLANdemije, iako je Sabor u zadnjih 30 godina imao i ljetne i zimske stanke, nije bilo potrebe za ovakvim silovanjem demokracije. Cijela situacija je preozbiljna a da se narod ne bi pitao za mišljenje. U konačnici, Odluka ministra V.Beroša o proglašenju PLANdemije je praktički nepostojeća jer nikada nije objavljena u Narodnim novinama. Ovaj i ovakav pokušaj vladajućih da porobi vlastiti narod je SRAMOTNA. Nije prihvaćen Ustavom Republike Hrvatske u članku 88. propisano je da Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava i izborni sustav, ustrojstvo djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag, a prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Temeljem navedene ustavne ovlasti, Hrvatski sabor svake godine donosi Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a koja ovlast u skladu s ustavnom odredbom može trajati najviše godinu dana. Stoga se i ovim Prijedlogom zakona predlaže ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor i to samo u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda, od 15. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. i od 15. srpnja do 15. rujna 2022. Iznimno od prethodno navedenog, navedenim se Zakonom predlaže ovlastiti Vladu da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnoga proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Primjena navedenog ustavnopravnog instituta nužna je u praksi, uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom, ovim delegirajućim zakonom i mjerodavnom ustavnosudskom praksom. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor te je u potpunosti sukladna Ustavu.
2 JADRANKO RATKOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Poštovani predlagatelju , svjestan činjenice da mene , a ni ostale nećete uvažiti s komentarima i prijedlozima ,ipak sam morao se oglasiti . Naime , zašto ići u bilo kakvu raspravu kada ćete vaš naum i provesti . Iskustvo mi govori da kroz ovu proceduru savjetovanja s javnošću zadovoljavate formu . Kada zatvorite ovo savjetovanje i objavite rezultate (usvojeno i/ili odbijeno ) već će sve biti kasno . A sada o PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA !!!!!!!! Ovo što namjeravate sprovesti je nedopustivo , nemoralno i vodi u samovolju interesne skupine ili pojedinca . Ustav RH je temeljni akt svake države , pa tako i RH . Stoga nema potrebe da neke zakone stavljate , (a pogotovo ne odluke Vlade RH ) iznad Ustava . Uređivati pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora , (u ovom trenutku ) , bez demokratske rasprave je razvidno da želite ispod radara progurati obavezno cijepljenje protiv koronavirusa !! Oduzeti i/ili smanjiti ljudima njihova zagarantirana prava . Nije prihvaćen Ustavna osnova za donošenje Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora sadržana je u članku 88. Ustava Republike Hrvatske te navedeni Zakon predstavlja razradu ustavne norme. Navedeni Zakon, odnosno uredbe Vlade Republike Hrvatske koje se donose na temelju Zakona predstavljaju ostvarenje načela ustavnosti. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Postupak donošenja predmetnog Zakona provodi se sukladno proceduri prema kojoj se donose zakoni, a što uključuje i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću preko portala e-Savjetovanja u trajanju od 30 dana.
3 Mirjana Matić PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Poštovani, u Republici Hrvatskoj ljudska prava svakog pojedinca propisana su Ustavom RH, međunarodnim ugovorima kojih je RH stranka, te zakonima. Ustav Republike Hrvatske u članku 3. zaštitu ljudskih prava određuje kao najvišu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske. Glavom III Ustava jamči se zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda te velik broj pojedinačnih prava. Nastavno na Ustav Republike Hrvatske, mnogi zakoni i drugi propisi na različitim razinama daju praktično značenje temeljnim pravima i slobodama pojedinca. Ovo se odnosi na veliki broj propisa uključujući: zdravstvenu zaštitu, socijalne službe, kazneno zakonodavstvo, zaštitu protiv različitih oblika diskriminacije, obrazovni sustav i slično. Zakon (novi) ili izmjene zakona moraju ići preko Sabora, to su ustavna pitanja, a baš ona se ne smiju regulirati uredbama Vlade. S obzirom da u Republici Hrvatskoj nije proglašeno niti jedno od stanja propisanih čl. 17. Ustava, dok ograničenje ljudskih prava u slučaju epidemije/pandemije nije niti predviđeno Ustavom, a ograničena su ljudska prava i slobode koja se nikada ne smiju ograničiti, poput prava na život, zabranu mučenja, surovog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i pravne određenosti kažnjivih djela i kazni, to je svaka mjera protivna članku 17. Ustava. Uredbe i mjere nisu i ne mogu biti zakon!!! Nije prihvaćen Sukladno odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske, predmet Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora ne mogu biti ona pitanja koja se među ostalim odnose i na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda. U Prijedlogu ovoga zakona zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Prema tome, sasvim je jasno za što se to Vlada ovlašćuje, a donošenje ovoga Zakona upravo ide u prilog zaštite ljudskih prava.
4 Melita Grgantov PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Cijenjeni, nužnost da Vlada "uskače" u vrijeme zimskog i ljetnog odmora kada Sabor ne zasjeda i time donosi odluke koje se tiču sviju nas, izaziva, najblaže rečeno sumljičavost. Čemu tolika nužda i potreba da se bilo što izglasava na taj način. Svaka odluka ako želi biti ustavna i demokratska može koji dan pričekati. Želim reći, da ako već nešto i jest tako hitno, onda se može po hitnom postupku sazvati i izvanredna sjednica Sabora koji će tada odlučivati o određenom pitanju, ma koje ono bilo. Na kraju krajeva saborski zastupnici su i više no novčano nagrađeni za svoj rad, pa bi te nagrade trebali svojim radom, zalaganjem i odgovornošću i opravdati. Na svoje položaje su postavljeni za dobrobit cijelog društva i svih stanovnika Republike Hrvatske, a ne zbog svoje puke političke ambicije ili ne daj bože poslušnosti produžene ruke svjetskih moćnika koji im zapravo govore kako voditi državnu politiku. Svaka čast svakome, ali vlast i donošenje zakona trebaju biti bez izuzetaka po proceduri koja je propisana Ustavom i zakonima RH. Nije prihvaćen Za donošenje ovoga Zakona ustavna osnova sadržana je u članku 88. Ustava Republike Hrvatske. Dosadašnja praksa potvrđuje opravdanost donošenja ovakvog propisa budući da je isto nužno za redovito obavljanje temeljnih dužnosti državne vlasti, uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom. Postupak donošenja predmetnog Zakona provodi se sukladno proceduri prema kojoj se donose zakoni, a što uključuje i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću preko portala e-Savjetovanja u trajanju od 30 dana.
5 Snježana Babić PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Ne vidim nikakav razlog da Vlada tijekom ljetne i zimske stanke rada Hrvatskog sabora preuređuje Ustavom zagarantirana ljudska prava i slobode građana Hrvatske. Pretpostavljam da se želi ugraditi obveza cijepljenja. No prema članku 22 Ustava čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom o čemu odlučuje sud. Prema čl 37 Ustava svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati , obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom. Prema članku Ustava 23 nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvom obliku zlostavljanja ili bez svoje privole liječničkim ili znanstvenim pokusima, a ovo je medicinski pripravak koji ima samo ograničeno odobrenje EMA i HALMED-a i koji je odobren kao eksperimentalni te stoga ne može biti cijepljenje obvezno. To se izravno kosi s člankom 23., ujedno i Nuremberg kodeksom iz 1947. prema kojem je zabranjeno eksperimentirati na ljudima. Također je 27. siječnja 2021. usvojena Rezolucija 2361 Vijeća Europe u kojoj je određeno da sve države članice Vijeća Europe informiraju svoje građane da cijepljenje NIJE obvezno i da nitko na njih ne smije vršiti politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe ako to sami ne žele iz medicinskih ili nekih drugih razloga. Nije prihvaćen Ustavom Republike Hrvatske u članku 88. propisano je da Hrvatski sabor može najviše na vrijeme od godinu dana ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz njegova djelokruga, osim onih koja se odnose na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda, nacionalna prava i izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave. Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag, a prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti, ako Hrvatski sabor ne odluči drukčije. Temeljem navedene ustavne ovlasti, Hrvatski sabor svake godine donosi Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a koja ovlast u skladu s ustavnom odredbom može trajati najviše godinu dana. Stoga se i ovim Prijedlogom zakona predlaže ovlastiti Vladu Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor i to samo u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda, od 15. prosinca 2021. do 15. siječnja 2022. i od 15. srpnja do 15. rujna 2022. Iznimno od prethodno navedenog, navedenim se Zakonom predlaže ovlastiti Vladu da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnoga proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Primjena navedenog ustavnopravnog instituta nužna je u praksi, uz poštivanje svih materijalnih i vremenskih ograničenja utvrđenih Ustavom, ovim delegirajućim Zakonom i mjerodavnom ustavnosudskom praksom. Razrada temeljnih Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda ne može biti predmet uredbi koje Vlada donosi temeljem zakonodavne delegacije. Prema tome, sasvim je jasno za što se to Vlada ovlašćuje, a donošenje ovoga Zakona upravo ide u prilog zaštite ljudskih prava, a ne njihovog preuređivanja na štetu građana.
6 Bruno Matijašević PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Mišljenja sam kako je ovaj zakon nedopustiv i nekorektan pogotovo u vrijeme pandemije kada se najavljuju svakojake diskriminirajuće obveze. Zabrinjavajuće je što vladajući ovime ne žele čuti drugu stranu i upustiti se u raspravu s neistomišljenicima. To je također viđeno u dosadašnjim raspravama kada vladajući nemaju odgovore na pitanja drugih zastupničkih klubova. Isto je vidljivo kada se premijer ograđuje od znanstvenika koji navode relevantne znanstvene činjenice koje se suprostavljaju premijerovoj očito apsolutnoj istini. Značajno je što unatoč preporukama Vijeća Europe, iste preporuke vladajući ne žele slušati. Mišljenja sam kako bi ovaj zakon dodatno "podgrijao" bilo naroda koje već ima veliko nepovjerenje prema Vladi i Stožeru. Donošenje zakona bez javne rasprave, emocionalne ucjene, diskriminacija i "zapakirane" prijetnje nisu oličenje demokracije nego nekih drugih državnih uređenja (režima). Donošenjem ovoga zakona demokracija koja već dobrim dijelom ne postoji, u potpunosti prestaje postojati. Nije prihvaćen Za donošenje ovoga Zakona ustavna osnova sadržana je u članku 88. Ustava Republike Hrvatske. Postupak donošenja predmetnog Zakona provodi se sukladno proceduri prema kojoj se donose zakoni, a što uključuje i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću preko portala e-Savjetovanja u trajanju od 30 dana. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Stoga je donošenje ovoga zakona u potpunosti dopustivo, opravdano i korektno.
7 Bojan Petković PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Zbog trenutne situacije u kojoj ionako nedostaje javne rasprave o vrlo važnim temama koje nam lako mogu promijeniti živote, smatram da bi donošenjem ovoga zakona pojedinci bili u mogućnosti donijeti odluke suviše brzo i lako. Smatram da je za pojedine odluke primjerice, javnoga zdravlja te ljudskih prava potrebna javna rasprava, odnosno sveobuhvatna konzultacija. Jer za takve ili druge odluke jednake važnosti, kriva procjena značila bi kobni ishod. Budući da smo kroz ovo epidemijsko razdoblje imali dosta oprečnih mišljenja pa tako i odluka uz prisustvo slabe, ali postojane rasprave, donošenje ovakvoga zakona potencijalno bi predstavljalo još lošiju situaciju nego sada. Također, smatram da bi za poboljšanje situacije trebalo osnažiti dijalog te javna rasprava, naročito s neistomišljenicima. Kako je u znanosti pogodna rasprava, upravo jer iz nje iznikne neko treće rješenje koje je možda zanemareno ili previđeno tijekom nekog eksperimenta, tako je i nama potreban sukob argumentiranog mišljena što u velikoj mjeri neće biti moguće, ukoliko se donese ovakav zakon. Nije prihvaćen Ustavna ovlast za zakonodavnu delegaciju sadržana je u odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske. Predmet zakonodavne delegacije ne mogu biti ona pitanja koja se među ostalim odnose i na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Postupak donošenja predmetnog Zakona provodi se sukladno proceduri prema kojoj se donose zakoni, a što uključuje i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću preko portala e-Savjetovanja u trajanju od 30 dana
8 Ana Kirchmayer-Wonnemann PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Potpuno se slažem sa svima Vama koji ste do sada ovdje ostavili svoje komentare. Apsolutno protunarodno i svakako planirano kako bi se postigao završni cilj ove Plandemije - prisilno cijepljenje svih ljudi cijepivom koje to i nije, koje bi se pravim imenom trebalo zvati "genetska terapija". Cijepivo koje je u svojoj eksperimentalnoj fazi sve do 2023. god. i koje je dobilo tek "uvjetno odobrenje", i takvo se smije koristiti toliko dugo koliko dugo traje ova Plandemija, pa se iz tog razloga njeno trajanje treba produljivati u nedogled, a broj umrlih od tog "cijepiva", te broj onih koji zbog njega nose teške ili lakše posljedice, rado se ne objavljuje u medijima, prešućuje se ili se pripisuje koječemu drugome. Ovakvi politički potezi viđaju se u zadnje vrijeme i u drugim državama članicama EU. Postavlja se pitanje po čijem nalogu i vlada li Hrvatskom Vlada Republike Hrvatske ili Svjetska Vlada. Nije prihvaćen Ustavna ovlast za zakonodavnu delegaciju sadržana je u odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Ovlast uređena ovim zakonom odnosi se, naravno, samo i isključivo na Vladu Republike Hrvatske.
9 TOMISLAV HUDIKA PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Čini mi se da je skrivena začkuljucaa da bi se ovom Uredbom rješavalo defacto iza leđa Sabora pitanje procijepljenosti stanovništva. Svaka Uredba vlade u cilju povećanja procijepljenosti zahtjeva široku podršku naroda. Neka prisila i nagovor na suprotan stav od vlastitog u ovom slučaju je protivan Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112,12), te obzirom na to na stranicama Halmeda stoji da je cjepivu izdato "uvjetno odobrenje". Na kraju krajeva GDPR jamči zaštitu podataka te za sve ostalo treba privola vlasnika tih podtaka (dakle pojedinca). Nije prihvaćen Ustavna ovlast za zakonodavnu delegaciju sadržana je u odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor.
10 Tamara Baraba PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Poštovani, kao zabrinuta građanka ove države smatram da je nacrt prijedloga zakona prekoračenje ovlasti i zadiranje u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske. Ne smatram da je u interesu građana ove zemlje pogotovo zato što si Vlada de facto ovime uzima za pravo uređivanje Ustavom zajamčenih ljudskih prava. Ovaj prijedlog zakona neodoljivo me podsjeća, kao ljubitelja povijesti i nekoga tko satove povijesti nije prespavao, na Enabling Act iz 1933. kojim je Hitler zaobišao ustavno pravni poredak Weinmarske Republike i zadobio apsolutnu vlast. Ukoliko naši saborski zastupnici izglasaju ovo po mom mišljenju oni su veleizdajnici građana Republike Hrvatske i Ustava. Nije prihvaćen Ustavna ovlast za zakonodavnu delegaciju sadržana je u odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske. Ne postoji prekoračenje ovlasti i zadiranje u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske. Predmet zakonodavne delegacije na temelju ovoga Zakona ne mogu biti ona pitanja koja se među ostalim odnose i na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Ovaj zakon u potpunosti je sukladan odredbama Ustava Republike Hrvatske.
11 Eva Kirchmayer Bilić PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Sukladno izjavama pojedinih političara u medijima, također izražavam zabrinutost da će Vlada RH iskoristiti upravo navedena razdoblja u kojima ne zasjeda Sabor RH, za donošenje odluka i zakona za koje je upitno bi li ih Sabor RH potvrdio/izglasao. U potpunosti se slažem s prethodnim komentarom g. Tatalovića. Previše je neodgovorenih pitanja, jednostranih i probranih medijskih objava i informacija, te već uočljive diskriminacije i etiketiranja onih koji postavljaju pitanja i traže odgovore na njih. Zapanjujuće je da nitko ne postavlja, točnije, argumentirano, ne odgovara na pitanja o ustavnosti i zakonitosti brojnih odluka, mjera, uputa... Stoga je ovaj prijedlog jednako tako zabrinjavajući, s obzirom na brzinu predlaganja, medijskoj šutnji o istome i nejasnim razlozima zašto je baš u ovome trenutku to tako važno, a do sada nije bilo?! Ukoliko bude imalo veze sa cijepljenjem (umjesto maski - koje su do sada navodno štitile/a odsada više neće imati tu 'moć'?/), sve će biti jasno. Dati ovlast Vladi da uređuje 'pojedina' - koja? - pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, i raditi to (narodu) u vrijeme ljetnih i zimskih godišnjih odmora, zacijelo predmnijeva određeni plan o čijem sadržaju javnost (još) nije obaviještena; pa se može zaključiti da će biti obaviještena u zadnji čas, kao što je i proteklih mjeseci stalna praksa. Bože, budi s nama i čuvaj nas. I našu djecu. Nije prihvaćen Sukladno odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske, predmet ovoga Zakona ne mogu biti ona pitanja koja se među ostalim odnose i na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Kao što je vidljivo i iz samog prijedloga zakona, Vlada će na svaku sjednicu Hrvatskog sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti donijela, a Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo ovlašten je u svakom trenutku donijeti zakon kojim se uređuju pojedina pitanja.
12 Čedomir Tatalović PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA Pretpostavka je da bi se ovom Uredbom rješavalo mimo Sabora pitanje procijepljenosti stanovništva. Svaka Uredba vlade u cilju povećanja procijepljenosti zahtjeva široku podršku naroda. Neka prisila i nagovor na suprotan stav od vlastitog u ovom slučaju je protivan Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112,12), te obzirom na to na stranicama Halmeda stoji da je cjepivu izdato "uvjetno odobrenje" i činjenicu da ne postoji nezavisno istraživanje, niti drugo mišljenje osim dogmatičnih izjava kriznoga stožera, koji se ne smiju propitivati, slobodan sam posumnjati da bi se takvom uredbom ozbiljno povrijedio članak 23 Ustava RH. Nije prihvaćen Sukladno odredbi članka 88. Ustava Republike Hrvatske, predmet ovog Zakona ne mogu biti ona pitanja koja se među ostalim odnose i na razradu Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda. Zakonodavna delegacija ograničena je samo na uređivanje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, a izuzeta su pitanja izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Hrvatski sabor. Davanje ovlasti Vladi da uređuje pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora u vrijeme kada Sabor na zasjeda ni u kojem smislu ne upućuje na uređivanje bilo kojeg pitanja “mimo Sabora”. Kao što je vidljivo i iz samog prijedloga zakona, Vlada će na svaku sjednicu Hrvatskog sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti donijela, a Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo ovlašten je u svakom trenutku donijeti zakon kojim se uređuju pojedina pitanja.
13 Dominik Tomislav Vladić PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, Članak 1. Članovi vlade trebaju biti osobe koje volontiraju po uzoru na rijetke napredne zemlje u dijelu radnog vremena. Tako će najbolje prezentirati dobru volju uređivanja gospodarske politike. Za ostatak radnog vremena trebaju raditi u privatnom sektoru i iz toga zarađivati plaću. Gospodarska politika će biti u tom slučaju bolja a percepcija kod građana pozitivnija. Možda se ne bude toliko ljudi selilo izvan države Nije prihvaćen Statusna pitanja članova Vlade Republike Hrvatske nisu predmet uređenja ovoga zakona.